Pirk COLGATE produktą su AČIŪ kortele ir laimėk!
Atgal

Akcijos „Pirk COLGATE produktą su AČIŪ kortele ir laimėk“ rengimo sąlygos:


1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1.Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra UAB „Eugesta“ toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
1.3.Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius Ugnė Aglinskaitė (aglinskaiteu@eugesta.lt), toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 
2.AKCIJOS VIETA
2.1.Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 
 
3.AKCIJOS TRUKMĖ
3.1.Akcija vyksta nuo 2017m. Lapkričio 2d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2017m. Lapkričio 15 d. (paskutinė Akcijos diena).  
3.2.Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  
 
4.AKCIJOS DALYVIAI
4.1.Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję bent dvi iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų Colgate produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.   
4.2.Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB EUGESTA ir MAXIMA LT, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.
 
5.PRIZŲ FONDAS
5.1. Prizai – 20 vnt -  50 Eur. vertės MAXIMA dovanų čekiai (po 10 kas savaitę).
6.DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1.Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent du Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 
6.2.Asmenys, pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Colgate“ produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijoje.
6.3.Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga. 
6.4.Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
6.5.Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.
6.6.Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.
 
7.AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
7.1. 2017 11 20 dieną bus vykdomas lošimas, kuriuose dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
7.2.Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 20 laimėtojų, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.
7.3.Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti.
 
8.LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
8.1.Lošimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomi dvi savaites po lošimo dienos.
8.2.Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.
 
9.PRIZŲ ATSIĖMIMAS
9.1.Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu aglinskaiteu@eugesta.lt (informaciniai tel.: 8-655-79139). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
9.2.Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti UAB Eugesta, Kibirkšties g. 8, Vilnius
9.3. Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
9.4.Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
9.5.Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
9.6.Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 
10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1.Akcijos dalyviai turi teisę iki 2017m. Lapkričio 22d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu Kibirkšties g. 8, Vilnius tel. 8-655-79139, el. paštas aglinskaiteu@eugesta.lt.
10.2.Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   
 
11.DUOMENŲ TVARKYMAS
11.1.Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
11.2.Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai nėra niekam teikiami.
11.3.Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Prizų Koordinatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
 
12. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais 8-655-79139 ar el. paštu aglinskaiteu@eugesta.lt


Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas Pavadinimas
8714789988528 COLGATE d.pasta Cavity Protection whitening, 75ml
8714789988566 COLGATE d.pasta vaik.Cavity Protection Junior,50ml
8718951099807 COLGATE dantų pasta MaxWhite & Protect, 75ml
7509546064857 COLGATE d. pasta MaxWhite Expert White 75ml
8718951100855 COLGATE dantų p. MaxFresh IntensivFoam,125ml
7891528028941 COLGATE dantų pasta Superfresh, 50ml
7891024137895 COLGATE dantų pasta Superfresh Whitening, 100ml
714789867632 COLGATE dantų pasta Max White One Luminous, 75ml
8718951050860 COLGATE dantų pasta MWO Optic 75ml
8714789531915 COLGATE dantų pasta Max White One, 75 ml
5900273132161 COLGATE dantų pasta Max Fresh Cool Mint, 125ml
7891024123140 COLGATE dantų pasta Max White, 125ml
8714789501543 COLGATE dantų pasta Sensitive Pro Relief, 75 ml
8714789558257 COLGATE dant.pas.Sensit.Pro Relief Whitening, 75ml
5900273113245 COLGATE dantų pasta Whitening, 75ml
8714789724560 COLGATE dantų pasta Max White Shine 125ml
8714789841427 COLGATE dantų pasta Total Pro Gum Whitening,75ml
8693495013192 COLGATE dantų pasta Whitening, 125ml
8714789966199 COLGATE skalavimo skystis Total Deep Clean, 500ml
8718951034808 COLGATE burnos skalavimo skystis Max Instant 500ml
8718951006188 COLGATE Sk. skystis PlaxHerbalFresh 500ml
8714789732671 COLGATE skalavimo skystis Total Plax mėl., 500ml
8714789732732 COLGATE skalavimo skyst. Total Plax mėl., 250ml
59036388 COLGATE dantų siūlas TOTAL, 50 m
8714789596150 COLGATE dantų siūlas Fluor&Mint, 25m
8714789423166 COLGATE dantų pasta  Total Whitening, 75ml
8718951071322 COLGATE dantų pasta Total Deep Clean, 75ml
8714789900070 COLGATE dantų pasta Total Freshening, 75ml
8718951037397 COLGATE dantų pasta Total Daily Repair, 75ml
8718951070981 COLGATE dantų pasta Total Visible Action,75ml
7891024132074 COLGATE dantų pasta Triple Action, 100ml
8718951076402 COLGATE dantų pasta Herbal White, 100ml
8714789424071 COLGATE dantų pastaTotal Original, 75ml
8718951096370 COLGATE dantų pasta Kids 3-5m, 50ml
8718951096318 COLGATE dantų pasta Kids 6+m, 50ml
8718951131644 COLGATEd.p.Natur.ext.Ultim.F.(citrina)75ml
8718951131729 COLGATEd.p.Natur.extr.RadiantWhite,75ml
5900273001566 COLGATE dantų šepetėlis Extra Clean
7610196003544 COLGATE dantų šepetėlis Zig-Zag
5900273150042 COLGATE dantų šepetėlis New Youth (5+)
5900273150035 COLGATE dantų šepetėlis New Junior (2-5)
5900273113030 COLGATE dantų šepetėlis Navigator Soft
5943001900106 COLGATE dantų šepetėlis Max Fresh Soft
5900273150011 COLGATE dantų šepetėlis 360 Soft
5900273113603 COLGATE dantų šepetėlis 360 Soft 1+1
8714789608310 COLGATE dantų šepetėlis 360 Surround Soft
8718951030527 COLGATE dantų šep. 360 MW Expert White Medium
8714789864990 COLGATE dantų šepetėlis 360 Interdental soft
8714789954431 COLGATE dantų šepetėlis Slim Soft Charcoal
8714789988887 COLGATE dantų šep. Protection Caries Soft
8718951033443 COLGATE dantų šepetukas Slim Soft White
8718951056039 COLGATE d. Šep.360 MW expert w med.+bal.pieš.
8718951111752 COLGATE dantų šep. 360 Advanced Soft
8714789516912 COLGATE elektr. dantų šepetėlis Barbie
8718951033856 COLGATE dantų šepetukas 360 Black
8714789111575 COLGATE elektr. dantų šepetėlis Spiderman
8714789528304 COLGATE dantų šepetėlis MaxWhite Soft 1+1

 

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMA dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas Tax-Free paslauga Išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau
Naujienlaiškis
Gaukite naujausius pasiūlymus bei akcijas tiesiai į el. pašto dėžutę.