Pirk LISTERINE produktą su AČIŪ kortele ir laimėk!
Atgal

Akcijos „Pirk Listerine produktą su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk“ rengimo sąlygos:

 
1.AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra „Vilandra, UAB, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius Sorbum LT, UAB, įmonės kodas 125767647, juridinis adresas: J. Jasinskio g. 16 G, Vilnius, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 
2.AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 
 
3.AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2017 09 18 (pirmoji Akcijos diena) iki 2017 10 17 (paskutinė Akcijos diena).  
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  
 
4.AKCIJOS DALYVIAI
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję Listerine iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų Listerine produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.   
4.2. Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su Vilandra,UAB ir MAXIMA LT, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.
 
5.PRIZŲ FONDAS

5.1. Pagrindiniai prizai – Apple „iPhone 7“, kiekis 4 vnt.
5.2.Papildomi prizai - Listerine „šeimos rinkinių“ (rinkinį sudaro 4vnt skirtingų skonių buteliukai), kiekis 40 vnt.  
 
6.DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 
6.2. Asmenys, pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Listerine“ produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijoje.
6.3. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga. 
6.4. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
6.5. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.
6.6. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.
 
7.AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
7.1.  2017 spalio 19 dieną bus vykdomas lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
7.2. Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 44 laimėtojai, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.
7.3. Tuo atveju, jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti.
 
8.LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
8.1. Lošimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomi dvi savaites po lošimo dienos.
8.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.
 
9.PRIZŲ ATSIĖMIMAS
9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu j.skuciene@sorbum.eu (informacinis tel.: +37065555795). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
9.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti Jasinskio 16G, Vilnius.
9.3. Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
9.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
9.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
9.6. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 
10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki Spalio 19 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu Jasinskio 16G, Vilnius, tel. +37065555795, el. paštas j.skuciene@sorbum.eu
10.2.Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   
 
11.DUOMENŲ TVARKYMAS
11.1.Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
11.2.Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai nėra niekam teikiami.
11.3.Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Prizų Koordinatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
 
12.  PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +37065555795 ar el. paštu j.skuciene@sorbum.eu


Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas Prekės pavadinimas
5010123703585 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Coolmint, 500 ml
5010123726621 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Stay White, 500 ml
5010123730222 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Total Care, 500 ml
3574661021775 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Zero, 500 ml
3574661203164 Balinantis skalavimo skystis LISTERINE Advanced White, 250 ml
3574661253411 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Green tea, 500 ml
5010123703431 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Freshburst, 250 ml
3574661021768 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Zero, 250 ml
3574661203539 Balinantis skalavimo skystis LISTERINE Advanced White, 500 ml
3574660436358 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Coolmint, 95 ml
5010123703509 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Coolmint, 250 ml
3574660520132 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Coolmint, 1000 ml
5010123703547 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Freshburst, 500 ml
3574660420470 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Kids uogų skonio, 250 ml
5010123726614 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Stay White, 250 ml
5010123730215 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Total Care, 250 ml
3574661107455 Burnos skalavimo skystis LISTERINE Total Care Sensitive, 500 ml

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMA dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas Tax-Free paslauga Išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau