Atgal

Žaidimo „Sukurk savo šokoladą“ taisyklės

ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS:
1.1. Žaidimo „Sukurk savo šokoladą“ (toliau tekste – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra AB „Vilniaus pergalė“, bendrovės registracijos Nr. 222262320, juridinis adresas A.V. Graičiūno g. 26, LT-02241 Vilnius. Toliau tekste – „Užsakovas“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus, Žaidimą organizuoja SIA „SOMESE Baltic”, bendrovės registracijos Nr. 40103207278, juridinis adresas Street Skunu 6, Riga, Latvia, LV-1050. Toliau tekste – „Organizatorius“.
1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus, Žaidimą koordinuoja UAB „Kombo grupė“, bendrovės registracijos Nr. 304738167, juridinis adresas M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius, Lietuva. Toliau tekste – „Koordinatorius“.

ŽAIDIMO VIETA, PRODUKTAI IR TRUKMĖ
2.1. Žaidimo vykdymo vieta yra visos prekybos vietos, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais.
2.2. Žaidimas vyksta nuo 2018 m. rugpjūčio 14 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2018 m. spalio 30 d. (paskutinė registracijos diena).
2.3. Žaidimo produktai pateikiami 1 Priede.

ŽAIDIMO DALYVIAI
3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo metu įsigiję bent 1 (vieną) iš mažmeninėje prekyboje parduodamų produktų „Pergalė“.
3.2. Žaidime negali dalyvauti AB „Vilniaus pergalė“, SIA „SOMESE Baltic“ ir UAB „Kombo grupė“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

PRIZŲ FONDAS
4.1. Pagrindinis prizas – galimybė sukurti savo šokoladą ir metų atlygis, laimėtojui išmokamas tiktais dalimis kas mėnesį visus 2019 metus – 1 vnt. (vertė – 6000,00 EUR). Šį prizą sudaro:
Galimybė sukurti savo šokoladą: laimėtojas, kurdamas šokoladą, galės pasirinkti šokolado masę: pienišką ar juodojo šokolado; taip pat bus pasiūlytas sąrašas ingredientų receptui kurti. Pakuotės dizainas bus kuriamas atsižvelgiant į laimėtojo pageidavimus, pasitelkiant profesionalius pakuočių kūrimo dizainerius.

6000,00 EUR suma laimėtojui bus išmokama ne iškarto, o per 12 mėnesių, kiekvieną mėnesį mokant po 500 EUR (atskaičius mokesčius).

4.2. Momentinės loterijos prizai yra šokoladas „Pergalė“ su lazdyno riešutais, 100 g (juodasis ar pieniškas pasirinktinai) – 400 000 vnt.

DALYVAVIMO SĄLYGOS
5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti pagrindinį prizą – sukurti savo šokoladą ir gauti už tai atlygį – privalo Žaidimo laikotarpiu (nuo 2018 m. rugpjūčio 14 d. iki 2018 m. spalio 30 d.) įsigyti bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų „Pergalė“ produktų (produktų sąrašas 1 priede) ir užsiregistruoti žaidime 5.3 ir 5.4 punktuose nurodytu būdu. Žaidime dalyvauja visi 1 priede išvardinti produktai, nesvarbu, ar jų pakuotės yra pažymėtos specialia Žaidimo informacija, ar ne.
5.2. Asmenys, norintys dalyvauti Momentinėje loterijoje ir laimėti prizą – šokoladą „Pergalė“ su lazdyno riešutais, 100 g – privalo įsigyti bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų „Pergalė“ produktų, kurių pakuotė yra pažymėta specialia Žaidimo informacija. Momentinėje loterijoje dalyvauja tik specialia Žaidimo informacija pažymėti produktai. Produktai, kurių pakuotės nėra pažymėtos specialia Žaidimo informacija, momentinėje loterijoje nedalyvauja ir galimybės laimėti prizą – šokoladą „Pergalė“ su lazdyno riešutais, 100 g – nesuteikia, tačiau gali būti registruojami Žaidimo internetinėje svetainėje Žaidimo periodu ir gali laimėti pagrindinį prizą.
5.2.1. Atidaręs pakuotę, dalyvis iškart sužinos ar laimėjo momentinį prizą, ar ne. Laimėjimo atveju, pakuotės viduje dalyvis ras tekstą „LAIMĖJAI ŠOKOLADĄ!“ arba kortelę su tekstu „Sveikiname, tu laimėjai šokolado plytelę!“. Nelaimingose pakuotėse dalyviai ras informaciją – „BANDYK-PERGALE.lt“ arba kortelę su tekstu „Susikurk savo asmeninį šokoladą ir gauk 500 EUR atlygį kiekvieną mėnesį visus metus! Registruokis  www.pergale.lt .
5.2.2. Viena laiminga pakuotė gali būti iškeista tik į vieną momentinės loterijos prizą.
5.2.3. Laimingosios „Pergalės“ šokolado pakuotės į momentinius prizus gali būti iškeičiamos visuose „Narvesen“ ir „Lietuvos spauda“ kioskuose Žaidimo laikotarpiu (nuo 2018 m. rugpjūčio 14 d. iki 2018 m. spalio 31 d. imtinai).
5.3. Asmenys, Žaidimo laikotarpiu įsigiję Žaidimo produktų, nepriklausomai nuo to ar buvo laimėti momentiniai prizai, gali laimėti ir pagrindinį prizą. Tam jie turi Žaidimo svetainėje www.pergale.lt registruoti pirkinio kvito numerį.
5.4. Registruodamas pirkinio kvitą, dalyvis turi nurodyti šiuos duomenis: 5.5. Pirkinio kvitą išsaugoti iki Žaidimo pabaigos ir jį pateikti atsiimant prizą reikės tik tuo atveju, jei kvito kopija nebuvo pateikta registracijos metu.
5.6. Registracijos metu dalyvis taip pat turi pažymėti langelį, jog perskaitė ir sutinka su Žaidimo taisyklėmis bei sąlygomis.
5.7. Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus laukelius. Dalyviai neteisingai ar nepilnai užpildę registracijos duomenis Žaidime dėl pagrindinio prizo nedalyvaus.
5.8. Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Žaidimo produktą ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį Žaidimo svetainėje  www.pergale.lt.
5.9. Viso Žaidimo metu vieną pirkinio kvitą, galima registruoti tik vieną kartą. Pakartotinai registruoti kvito numeriai Žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti.
5.10. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, laikinai sustabdyti arba uždrausti prieigą prie Paslaugos (ar kurios nors jų dalies ar turinio) ir Bendrovė, jei pasinaudos tokia teise, nebus atsakinga už tai nei Jums, nei jokiam trečiajam asmeniui. Tiek kiek galima, Bendrovė perspės Jus iš anksto apie bet kokius Paslaugos pakeitimus, laikinus sustabdymus ar nutraukimus.
5.11. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.
5.12. Žaidėjas turi teisę žinoti, būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius savo asmens duomenis, esant teisėtam pagrindui, reikalauti sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti duomenų tvarkymą ir teisę į duomenų perkeliamumą.

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
6.1. Pagrindinio prizo laimėtojas bus nustatomas atsitiktinumo principu, padedant kompiuterinėms programoms.
6.2. Pasibaigus Žaidimui, 2018 m. lapkričio 2 d. bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kurio metu bus nustatytas Žaidimo pagrindinio prizo laimėtojas. Šio lošimo metu taip pat bus nustatytas 1 (vienas) rezervinis laimėtojas, kuriam prizas atiteks tuo atveju, jei pirmasis laimėtojas neįvykdys taisyklėse nustatytų sąlygų. Jei ir antrasis laimėtojas neįvykdys taisyklėse nustatytų sąlygų, traukimas bus vykdomas iš naujo tol, kol atsiras laimėtojas, galintis įvykdyti taisyklėse nurodytas sąlygas.
6.3. Laimėtojas bus paskelbtas Žaidimo svetainėje www.pergale.lt  per 3 darbo dienas po lošimo, t.y. iki 2018 m. lapkričio 5 d.

PAGRINDINIO PRIZO ATSIĖMIMAS
7.1. Su Žaidimo laimėtoju bus susisiekta asmeniškai registracijos metu nurodytu telefonu ar el. paštu. Laimėtojas, norintis gauti prizą, turi pateikti Žaidimo Koordinatoriui banko sąskaitos numerį ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą el. paštu vexillum@vexillum.lt  ar atvykus į Koordinatoriaus patalpas, adresu UAB „Kombo grupė“, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius iki 2018 m. lapkričio 20 d.
7.2. Laimėtojas supranta, kad žaidimo vykdymo ir prizų administravimo tikslu žaidimo Koordinatoriui bus reikalingi jo asmens duomenys ir sutinka kad žaidimo Koordinatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Koordinatoriui reikalingų duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą ir prizas bus automatiškai grąžinamas Žaidimo Užsakovui. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 5 270 9372 arba +370 650 97096.
7.3. Dėl pagrindinio prizo atsiėmimo bus tariamasi individualiai, Užsakovas su laimėtoju sudarys sutartį, kur bus numatomos bendradarbiavimo detalės.
7.4. Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.
7.5. Prizas laimėtojui bus pilnai atiduotas iki 2020 metų sausio 7 dienos, jis bus išmokamas dalimis po 500 EUR kiekvieną mėnesį, išmokant sumą už praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 7 dienos. Iš viso bus atlikta 12 mokėjimų po 500 EUR.
7.6. Atsiėmęs prizą, laimėtojas neturi teisės kreiptis į Žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
7.7. Laimėtojas, kuris nepateiks 7.2. punkte išvardintų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos (2018 m. lapkričio 20 d.), praras teisę į prizą ir jis liks Žaidimo Užsakovo nuosavybe.
7.8. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą.
7.9. Prizas nekeičiamas į kitą prizą.
7.10. Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ
8.1. Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.
8.2. Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Žaidimo vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
8.3. Užsakovas pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.pergale.lt.

ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS
9.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų „Pergalė“ produktų.
9.2. Registracija Žaidimo svetainėje yra nemokama.

SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2018 m. lapkričio 6 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo Koordinatoriui raštu, adresu UAB „Kombo grupė“ M. K. Paco g. 4, Vilniuje, tel. +370 5 270 9372, +370 650 97096, el. paštas vexillum@vexillum.lt.  Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
10.2. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

PAPILDOMA INFORMACIJA
11.1. Papildoma informacija teikiama telefonais +370 5 270 9372, +370 650 97096 ar el. paštu vexillum@vexillum.lt.  Su išsamiomis Žaidimo taisyklėmis galite susipažinti internete adresu www.pergale.lt.
 

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMA dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas Tax-Free paslauga Išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau