Internetinė anketa

Vardas Pavardė*
Gimimo data* (pvz.: 1992-05-15)
Gyvenamasis adresas*
Dalyvio kontaktinis el.paštas*
Dalyvio kontaktinis telefonas*
+370
Vieno iš tėvų vardas, pavardė*
Vieno iš tėvų kontaktinis tel. numeris*
+370
Mokyklos pavadinimas*
Mokyklos adresas*
Mokyklos telefonas*
+370
Mokyklos el. paštas*
Klasė, kurią šiemet pabaigėte
Klasės auklėtojo vardas, pavardė
Klasės auklėtojo telefonas
+370
Klasės auklėtojo el. paštas
Meno, sporto ar kūrybos ugdymo įstaigos pavadinimas
Meno, sporto ar kūrybos ugdymo įstaigos adresas
Meno, sporto ar kūrybos ugdymo įstaigos telefonas
+370
Meno, sporto ar kūrybos ugdymo įstaigos el. paštas
Mokytojo, trenerio ar vadovo vardas, pavardė
Mokytojo, trenerio ar vadovo telefonas
+370
Mokytojo, trenerio ar vadovo el. paštas
Pridėti pasiekimų dokumentus (olimpiadų ir kt. konkursų laimėjimus, pasiekimų vertimus)
Prisegti
Prisegti
Prisegti
Prisegti
Motyvacinis laiškas. 5-iais sakiniais parašykite, kodėl norite dalyvauti MAXIMOS Jaunųjų talentų konkurse ir kodėl esate verta (-as) laimėti.
Iš kur sužinojote apie konkursą?
Pridėti mokymosi įvertinimo pažymos failus pretenduojantiems į PAŽANGUMO sritį (Už paskutinius trejus mokslo metus):
Prisegti
Prisegti
Prisegti
Prisegti

Su konkurso nuostatais susipažinau.


Konkurso nuostatai

*privalomi užpildyti langai