„Chop and Grill" žaidimo taisyklės ir registracija

Vardas*
Tel. nr.*
+370
Inventorinis kvito numeris*
Kvito data*
AČIŪ kortelės numeris*
9440003700
Perskaičiau ir sutinku su akcijos taisyklėmis.

 

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1. Šios taisyklės nustato MAXIMA LT, UAB, žaidimo „CHOP & GRILL“ (toliau ir – Žaidimas) dalyvavimo sąlygas (toliau – Taisyklės).
1.2. Žaidimo organizatorius yra MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius (toliau - Organizatorius).
1.3. Žaidimo dalyviai – Žaidime dalyvaujantys fiziniai asmenys, kurie atitinka Žaidimo dalyvavimo sąlygas.
 
2. ŽAIDIMO VIETA

2.1. Žaidimo vieta yra visos „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje.
 
3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
3.1. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. balandžio 27 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki rugpjūčio 3 d. (paskutinė Žaidimo diena). 
 
4. ŽAIDIMO DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamiems šiuo tikslu.
4.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai.
4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime, privalo atitikti Taisyklių 4.1 ir 4.2 punktuose aptartas sąlygas ir Žaidimo laikotarpiu įsigyti bent vieną CHOP & GRILL kolekcijos prekę su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“ bei užregistruoti kvitą www.maxima.lt/chopandgrill. Priregistruotą kvitą saugoti iki žaidimo pabaigos.
4.4. Internetinėje svetainėje www.maxima.lt/chopandgrill registruodamiesi asmenys turi nurodyti: pirkimo kvito numerį, „Ačiū“ lojalumo kortelės numerį ir mobiliojo telefono numerį. Pirkimo metu panaudotos ir registracijos metu pateikiamos „Ačiū“ lojalumo kortelės duomenys turi sutapti. Šie duomenys bus tvarkomi išimtinai Žaidimo organizavimo, pranešimų apie laimėjimą pateikimo ir prizų įteikimo tikslu ir bus ištrinti praėjus 2 mėnesiams po Žaidimo pasibaigimo.
4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent vieną CHOP & GRILL kolekcijos prekę ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
 
5. PRIZŲ FONDAS

5.1. Per visą Žaidimo laikotarpį, kiekvieną savaitę, 4 (keturiems) laimėtojams bus išdalinta:
5.1.1. Dvi elektrinės teppanyaki keptuvės CHOP & GRILL;
5.1.2. Du ketaus puodai CHOP & GRILL.
 
6. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. Kiekvieną savaitę (antradienį), nuo 2021 gegužės 4 d. iki 2021 rugpjūčio 3 d., atsitiktiniu būdu bus traukiami laimėtojai, kurie įvykdė Žaidimo sąlygas, išdėstytas Taisyklių 4.1. - 4.5. punktuose.
6.2. Laimėtojų atrinkimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, kiekvieną savaitę bus nustatyti 4 (keturi) laimėtojai, kuriems bus išdalinti Taisyklių 5.1. punkte nurodyti Prizai. Laimėtojų atrinkimą vykdo Organizatorius.
6.3. Tuo atveju jei Žaidimo laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ numerio ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Taisyklių 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas Žaidimo laimėtojų nustatymas.
 
7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS IR PRIZŲ ĮTEIKIMAS

7.1. Kiekvieną savaitę (antradienį), nuo 2021 gegužės 4 d. iki 2021 rugpjūčio 3 d., atsitiktiniu būdu bus traukiami laimėtojai, kurie įvykdė Žaidimo sąlygas, išdėstytas Taisyklių 4.1. - 4.5. punkte.
7.2. Žaidimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po laimėtojų nustatymo. Pranešimas su Žaidimo laimėtojų „Ačiū“ lojalumo kortelės numeriais interneto svetainėje www.maxima.lt  bus matomas savaitę laiko po laimėtojų nustatymo.
7.3. Laimėtojai taip pat bus informuoti trumpąja SMS žinute.
7.4. Laimėtojai, norintys gauti Prizus, nurodytus 5.1. punkte, per savaitę nuo Žaidimo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Prizų siuntimą administruojančia agentūra (pagal tai, kas nurodyta SMS žinutėje arba kasos kvite), nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą, kuriuo pageidauja gauti laimėtą Prizą bei pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ numerį, kuris buvo panaudota perkant Žaidimo prekes, el. paštu win@sorbum.eu. Jei Žaidimo laimėtojas pats nesusisieks su Prizų siuntimą administruojančia agentūra per minėtą terminą, tokiu atveju laimėtojas neteks teisės į Žaidimo Prizą, o Žaidimo Prizas bus automatiškai grąžinamas Organizatoriui.
7.5. Tuo atveju, jei Prizo išmokėjimui ir mokesčių ir / ar pajamų deklaravimo tikslu yra reikalingi papildomi laimėtojo asmens duomenys, laimėtojas įsipareigoja pateikti tokius duomenis Organizatoriui per 3 (tris) kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo dienos. Laimėtojui atsisakius pateikti duomenis, Organizatorius turi teisę atsisakyti išduoti Prizą.
7.6. Organizatorius taip pat turi teisę pašalinti Žaidimo dalyvį ir neišduoti Prizo, jei paaiškėja, kad Žaidimo dalyvis neatitinka Žaidimo sąlygų arba nustatomi nesąžiningi Žaidimo dalyvio veiksmai. 
7.7. Visiems Žaidimo laimėtojams Prizai bus siunčiami Žaidimo Organizatoriaus ir (ar) Prizų siuntimą administruojančios agentūra sąskaita.
7.8. Žaidimo organizatorius neatsako už galimus Žaidimo laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant Žaidimo Prizus. 
7.9. Žaidimo Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
 
8. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
8.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki rugpjūčio 3 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius arba el. paštu klientai@maxima.lt
8.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  
 
9. PAPILDOMA INFORMACIJA
9.1. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu klientai@maxima.lt.
9.2. Šio Žaidimo metu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi Organizatoriaus privatumo politikoje nustatyta tvarka. Plačiau https://www.maxima.lt/bendroji-privatumo-politika