Internetinė anketa

Vardas Pavardė*
Gimimo data* (pvz.: 1992-05-15)
Gyvenamasis adresas*
Dalyvio kontaktinis el.paštas*
Dalyvio kontaktinis telefonas*
Vieno iš tėvų vardas, pavardė*
Vieno iš tėvų kontaktinis tel. numeris*
Mokyklos pavadinimas*
Mokyklos adresas*
Mokyklos telefonas*
Mokyklos el. paštas*
Klasė, kurią šiemet pabaigėte
Klasės auklėtojo vardas, pavardė
Klasės auklėtojo telefonas
Klasės auklėtojo el. paštas
Meno, sporto ar kūrybos ugdymo įstaigos pavadinimas
Meno, sporto ar kūrybos ugdymo įstaigos adresas
Meno, sporto ar kūrybos ugdymo įstaigos telefonas
Meno, sporto ar kūrybos ugdymo įstaigos el. paštas
Mokytojo, trenerio ar vadovo vardas, pavardė
Mokytojo, trenerio ar vadovo telefonas
Mokytojo, trenerio ar vadovo el. paštas
Pridėti pasiekimų dokumentus (olimpiadų ir kt. konkursų laimėjimus, pasiekimų vertimus)
Prisegti
Prisegti
Prisegti
Prisegti
Motyvacinis laiškas. 5-iais sakiniais parašykite, kodėl norite dalyvauti MAXIMOS Jaunųjų talentų konkurse ir kodėl esate verta (-as) laimėti.
Iš kur sužinojote apie konkursą?
Pridėti mokymosi įvertinimo pažymos failus pretenduojantiems į PAŽANGUMO sritį (Už paskutinius trejus mokslo metus):
Prisegti
Prisegti
Prisegti
Prisegti

Su konkurso nuostatais susipažinau.


Konkurso nuostatai

*privalomi užpildyti langai