Žaidimo taisyklės

Reklaminio žaidimo „Pirk „KitchenAid“ produktus su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk“ taisyklės

 

1. ŽAIDIMO TAISYKLĖS

1.1. Žaidimo „Pirk „KitchenAid“ produktus su „Maxima AČIŪ“ kortele ir laimėk“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo vykdymo tvarką, Žaidimo laimėtojų nustatymo ir Žaidimo prizų įteikimo sąlygas.

1.2. Taisyklės yra skelbiamos MAXIMA LT, UAB internetinėje svetainėje www.maxima.lt/kitchenaid ir „Maxima“ parduotuvių informacijos kasose.

 

2. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

2.1. Žaidimo organizatorius yra MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius (toliau – Organizatorius).

2.2. Atstovaudamas Organizatoriaus interesus, su Žaidimu susijusius veiksmus ir Žaidimo prizų distribuciją vykdo „The Cookware Company Europe“ BV, įmonės kodas 635907452, buveinės adresas Antoon Catriestraat 12, 9031 Gent, Belgium (​​toliau tekste - Žaidimo prizų distributorius) ir UAB „MakesYouLocal“, įmonės kodas 304185357, adresas Saltoniškių g. 9, PC „Panorama“, 08105 Vilnius, Lietuva (toliau – Koordinatorius).

 

3. ŽAIDIMO VIETA

3.1. Žaidimo vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais.

 

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ

4.1. Žaidimas vyksta nuo 2022-08-23 (pirmoji žaidimo diena) iki 2023-01-09 (paskutinė žaidimo diena).

4.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki Taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.

 

5. ŽAIDIMO DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

5.1. Žaidime turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės AČIŪ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos AČIŪ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

5.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus, Koordinatoriaus ir Žaidimo prizų distributoriaus darbuotojai.

5.3. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime, privalo atitikti Žaidimo taisyklių 5.1. ir 5.2. punktuose aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti bent 1 (vieną) Žaidimo produktą, nurodytą Taisyklių priede Nr. 1, su „Maxima“ lojalumo kortele AČIŪ.

5.4. Registruotis Žaidime galima tinklapyje www.maxima.lt/kitchenaid. Registruojantis Žaidime reikia pateikti asmens vardą, pavardę, telefono numerį, adresą (kuriuo bus siunčiamas laimėtas prizas), lojalumo kortelės AČIŪ numerį ir unikalų įsigyto „KitchenAid“ produkto kodą, kurį rasite prekės naudojimo instrukcijos knygelės paskutiniame puslapyje. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas 1 (vieną) Žaidimo produktą ir panaudodamas AČIŪ lojalumo kortelę bei registruodamasis tinklapyje www.maxima.lt/kitchenaid.

5.5. Jei prizo išdavimui ir mokesčių ir/ar pajamų deklaravimo tikslu yra reikalingi laimėtojo papildomi asmens duomenys, tokie kaip asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar kt., laimėtojas tokius duomenis asmeniškai pateikia Koordinatoriui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo pateikimo dienos. Laimėtojui atsisakius pateikti duomenis, Koordinatorius turi teisę atsisakyti išduoti prizą.

5.6. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės AČIŪ, kuri buvo panaudota perkant Žaidimo produktus, nurodytus 1 priede, nuotraukos arba „Maxima“ programėlės ekrano nuotraukos ir/ar pateikti Žaidimo taisyklių 5.4 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 EUR, prizas Žaidimo laimėtojui nebus išduotas.

 

6. PRIZŲ FONDAS

6.1. Prizų fondą sudaro 20 (dvidešimt) prizų:

6.1.1. 20 (dvidešimt) „KitchenAid Artisan Stand Mixer 5KSM125“ plakiklių. Kiekvieno prizo vertė yra 719 EUR (septyni šimtai devyniolika eurų).

6.2. Bendra prizinio fondo vertė – 14380 EUR (keturiolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt eurų).

 

7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1. Kiekvieną savaitę, atsitiktinės atrankos būdu, bus nustatytas 1 (vienas) laimėtojas, kuriam bus įteiktas Žaidimo taisyklių 6 dalyje nurodytas prizas. Laimėtojas renkamas kiekvieną trečiadienį. Laimėtojų traukime trečiadienį dalyvauja tie žaidėjai, kurie registravosi Žaidime nuo praėjusios savaitės antradienio iki einamosios savaitės pirmadienio. Žaidime dalyvaus tik tie dalyviai, kurie įvykdė Žaidimo sąlygas, išdėstytas Taisyklių 5.1. – 5.5. punktuose.

7.2. Tuo atveju jei Žaidimo laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės AČIŪ nuotraukos arba „Maxima“programėlės ekrano nuotraukos ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Žaidimo taisyklių 5.1 – 5.5 punktuose aptartų reikalavimų, Organizatorius vykdys papildomą Žaidimo laimėtojo nustatymą.

 

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1. Žaidimo laimėtojų AČIŪ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt/kitchenaid per 2 (dvi) darbo dienas po laimėtojų traukimo. Žaidimo laimėtojų AČIŪ kortelės numeriai interneto svetainėje www.maxima.lt/kitchenaid bus matomi dvi savaites po laimėtojo nustatymo dienos.

8.2. Prizų laimėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute per 2 (dvi) darbo dienas po laimėtojų traukimo.

 

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Žaidimo laimėtojų paskelbimo dienos ir informavimo trumpąja SMS žinute, turi asmeniškai susisiekti su Koordinatoriumi trumpojoje SMS žinutėje nurodytais Koordinatoriaus kontaktais ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės AČIŪ nuotrauką arba „Maxima“ programėlės ekrano nuotrauką, kuri buvo panaudota perkant Žaidimo produktus. Žaidimo laimėtojui nesusisiekus su Koordinatoriumi per minėtą terminą, Žaidimo laimėtojas netenka teisės į prizą. Tokiu atveju prizas automatiškai grąžinamas Žaidimo Organizatoriui, kuris, iš atitinkamos savaitės dalyvių sąrašo, vykdys papildomą laimėtojų nustatymą.

9.2. Laimėtojai prizus gali atsiimti Koordinatoriaus biure Vilniuje, Saltoniškių g. 9, PC „PANORAMA“, 3 aukštas, per 2 savaites nuo laimėtojo paskelbimo. Prizus galima atsiimti darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 16.00 val.

9.3. Negalintiems atvykti atsiimti prizų fiziškai, Taisyklių 9.2. punkte numatyta tvarka, prizai bus siunčiami laimėtojo nurodytu adresu Koordinatoriaus sąskaita, Taisyklių 9.5. punkte numatyta tvarka.

9.4. Žaidimo prizo atsiėmimas „Maxima“ parduotuvėse negalimas.

9.5. Žaidimo laimėtojui pateikus reikiamus duomenis Koordinatoriui, dėl prizo atsiėmimo, laimėtojui bus išsiųsta elektroninė prizo perdavimo forma, kurią bus galima pasirašyti el. parašu arba Smart ID. Tik po formos pasirašymo pateikti duomenys bus laikomi teisingais ir prizas bus išsiųstas per 10 d. d. Žaidimo laimėtojui neturint galimybės pasirašyti elektroninės prizo perdavimo formos el. parašu arba Smart ID“ – prizo atsiimti reikės atvykti į Koordinatoriaus biurąVilniuje, Saltoniškių g. 9, PC „PANORAMA“, 3 aukštas darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 16.00 val.

9.6. Organizatorius neatsako už galimus Žaidimo laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.7. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.8. Žaidimo Organizatorius turi teisę pašalinti Žaidimo dalyvį iš Žaidimo ir/ar neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Žaidimo dalyvis neatitinka Taisyklėse nurodytų reikalavimų.

 

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2023 m. sausio 23 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo Organizatoriui raštu, adresu Naugarduko g. 84, LT– 03160 Vilnius arba el. paštu klientai@maxima.lt.

10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

 

11. DUOMENŲ TVARKYMAS

11.1. Organizuojant ir vykdant Žaidimą, Organizatorius susisiekimo su Žaidimo laimėtoju ir prizo įteikimo tikslu perduos Koordinatoriui tokius Žaidimo laimėtojo duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir laimėtojo turimos ir Žaidimo registracijos formoje panaudotos AČIŪ lojalumo kortelės numerį.

11.2. Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi MAXIMOS lojalumo programos AČIŪ privatumo politikos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

12. PAPILDOMA INFORMACIJA

12.1. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 800 20 050 ar el. paštu klientai@maxima.lt.

12.2. Organizatorius turi teisę keisti Taisykles, apie tai informuodamas tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios Taisyklės.

12.3. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Žaidimo atšaukimu / nutraukimu / sustabdymu ar Žaidimo Taisyklių pakeitimu. 
 

Priedas Nr. 1

Žaidime dalyvaujančių ir nedalyvaujančių „KitchenAid“ produktų sąrašas:

Dalyvaujantys produktai žaidime:

1. Keptuvė 20 cm;
2. Keptuvė 24 cm;
3. Prikaistuvis 18 cm, 2 l;
4. Troškintuvas su dangčiu 26 cm, 3,6 l;
5. Ketaus grilio keptuvė 26 cm;
6. Ketaus puodas 5,6 l;
7. Keptuvė 28 cm;
8. Kiniška (WOK) keptuvė 28 cm;
9. Puodas su dangčiu 20cm, 3,1 l;
10. Puodas su dangčiu 22cm, 4,5 l.

Nedalyvaujantys produktai žaidime:

1. Prijuostė;
2. Rankšluosčių komplektas.

Pagalba