„Mes - bendruomenė“ anketa
Atgal

Iki balandžio 15 d. pildykite anketą ir gaukite iki 10 tūkst. eurų savo projekto finansavimui.I. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS
1. Paraišką teikiančios organizacijos pavadinimas
2. Paraišką teikiančios organizacijos įmonės kodas
3. Teisę gauti paramą pagrindžiantys dokumentai (prisekite Paramos gavėjo statusą pagrindžiančio dokumento kopiją (jpg; png; pdf)
Pasirinkite
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
4. Projekto pavadinimas
5. Projekto tikslas (aprašykite, kokios bendruomenės ir kokią problemą sprendžia jūsų projektas) (iki 2000 spaudos ženklų)
6. Teikiama projekto nauda bendruomenei (pagrįskite, kodėl projektas aktualus vietos bendruomenei) (iki 3000 ženklų)
7. Projekto aprašymas (aprašykite planuojamą projektą: pagrindines jo veiklas, etapus ir kitą susijusią aktualią informaciją) (iki 5000 ženklų)
8. Projekto komunikacijos (bendruomenei ir žiniasklaidai) regione planas, kuriame turi būti numatytas programos „Mes – bendruomenė” bei gautos „Maximos“ paramos paminėjimas (iki 1000 spaudos ženklų)
9. Planuojama projekto pradžia ir pabaiga (projektas turi būti įgyvendintas iki 2021 m. spalio 31 d.);
10. Projekto įgyvendinimo vieta (adresas)
11. Papildomi projektą padedantys pristatyti dokumentai (planai, projektai ir pan.) (pridėti bylas)
Pasirinkite
Pasirinkite
Pasirinkite
III. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS
12. Bendras projekto biudžetas (EUR)
13. Pageidaujama MAXIMA LT investicija į projektą (iki 70 % bendros projekto vertės)
14. Kiti projekto finansavimo šaltiniai ir jų skiriamos sumos
15. Biudžeto detalizacija, kam bus panaudotos MAXIMA LT, UAB skiriamos lėšos (pridėti bylą (jpg, png, doc, docx, pdf, xlsx, xls)
Pasirinkite
16. Paraišką teikiančios organizacijos atstovas:
Vardas, pavardė, pareigos
El. paštas
Telefono numeris
+370
IV. PROJEKTO KOMUNIKACIJA
17. Trumpas pristatymas, kodėl Jūsų bendruomenei svarbus šis projektas? (iki 500 spaudos ženklų);
18. Projekto idėją pristatanti bendruomenės nuotrauka (bus skelbiama „Maximos“ tinklalapyje) (pridėti bylą (jpg, png)
Pasirinkite nuotrauką
Iš kur sužinojote apie „Mes – bendruomenė“ projektą?

Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su konkurso „Mes – bendruomenė“ 2020 m. nuostatais.


Konkurso „Mes – bendruomenė“ 2021 m. nuostatai