Nemokama infolinija (8-22 val.)
8 800 20050

Įgyvendinkite idėją,
padėsiančią jūsų
bendruomenei

mokytis kartu

Penktus metus vykstančios programos „Mes – bendruomenė“ organizatorė „Maxima“ šiemet įsteigė 80 tūkst. eurų fondą bendruomenių iniciatyvoms, skatinančioms mokytis visą gyvenimą. Šis konkursas skirtas bendruomenes vienijančioms (nevyriausybinėms, ne pelno siekiančioms, bendruomenių) organizacijoms. Fondo lėšos padalijamos bendruomenėms, kurios pateikia įdomiausias, įtikinamiausias idėjas bei parodo tvirtą motyvaciją įgyvendinti projektą ir atitinka programos nuostatus.

Naujienos Visos naujienos

„Mes – bendruomenė“ nugalėtojai

2019

Savišvietą skatinančioms veikloms ir infrastruktūrai finansavimą siekiančios gauti bendruomenės šiemet pateikė rekordiškai daug, net 94 paraiškas – tai dvigubai daugiau nei pernai. Iš pateiktų projektų buvo atrinkti 9 geriausi.

VŠĮ „Melkio mokykla"
Melkio mokyklos sporto aikštynas „Žingsnis po žingsnio"
DAUGIAU
„Mes – bendruomenė“ programos lėšos padės sukurti sporto aikštyną Melkio mokyklos Vilniaus rajone vaikams, tėvams ir aplinkinių gyvenviečių žmonėms.

Gamtos apsupty vaikai kur kas geriau įsisavina žinias, nei gyvendami nuolatiniame šurmulyje. Stebėdami gamtą, besikeičiančius sezonus, suvokiame, kad žmogus turi mokėti derintis prie nutinkančių įvykių, netikėtumų. To nuolat mokomės patys ir mokome vaikus. Tai atsispindi mūsų kasdienėje veikloje. Tėvai jungiasi prie rytinio bėgimo ir mankštos, dalyvauja pamokose, šventėse, išvykose. Toks mokymasis – tai kasdienis sąmoningas gyvenimas.
MAŽIAU
VšĮ „Paramos vaikams centras"
„Visi mokomės būti tėvais: mokymų centras šeimoms ir specialistams“
DAUGIAU
VšĮ „Paramos vaikams centras"
„Visi mokomės būti tėvais: mokymų centras šeimoms ir specialistams“
DAUGIAU
Vilniuje įsikūręs paramos vaikams centras sieks padėti tėvams ir vaikams rasti bendrą kalbą bei suteiks žinių, kaip elgtis įtemptose stresinėse situacijose bei išvengti tarpusavio nesutarimų.

Vieni tėvai iš aplinkinių patiria didelį spaudimą būti tobuli, todėl neretai jaučiasi sutrikę ir nežino, kaip elgtis. Kiti nori keisti bendravimo su vaikais stilių ir įpročius, atsisakyti fizinių bausmių, susivaldyti įtemtose situacijose, tačiau nežino, kaip tai daryti. Įvairių sričių specialistai, kasdien dirbantys su vaikais, dažnai nežino, kaip atpažinti, kad vaikas galėjo būti seksualiai išnaudojamas, patirti fizinę ar emocinę prievartą. Paramos vaikams centro ekspertai yra parengę moksliniais tyrimais pagrįstas mokymo metodikas, kuriomis padės kurti saugesnę, atviresnę, bendradarbiaujančią visuomenę.
MAŽIAU
VšĮ „Amici Art"
„Ateities kodas“
DAUGIAU
Všį „Amici Art“ įtraukdama mokytojus, mokslininkus, inovacijų kūrėjus ir verslininkus sieks sukurti unikalią terpę Kauno miesto moksleivių švietimui.

Šio projekto autoriai kviečia 12–18 m. moksleivius pasirinkti visuomenei kylančią problemą ir ją išspręsti netradiciniais ir novatoriškais įrankiais, technologijomis, į ugdymą įtraukiant mokytojus, mokslininkus, inovacijų išradėjus – verslininkus, inžinierius, tėvus ir visuomenę. Vietos bendruomenėje šis projektas sukurs išskirtinę terpę ne tik Kauno miesto moksleiviams, bet ir jaunimui, kuris patiria socialinę atskirtį, dienos centrų ir vaikų globos namų vaikams. Jiems projektas gali pakeisti ateitį ir pastūmėti rinktis geresnę profesiją, atrasti save komandiniame darbe bei suprasti savo gebėjimus ir galimybes įvairiose užduotyse, o taip pat naujame amplua, problemų sprendėjo, prisidedant prie visos bendruomenės gerbūvio kūrimo.
MAŽIAU
Rokiškio šiuolaikinė mokykla
„STEAM centras“ - erdvė tobulėti bendruomenės nariams
DAUGIAU
Rokiškio šiuolaikinė mokykla
„STEAM centras“ - erdvė tobulėti bendruomenės nariams
DAUGIAU
„Mes – bendruomenė“ programos lėšomis bus įrengta išmanioji STEAM užsiėmimų erdvė Rokiškyje, kuri padės ugdyti kūrybingą ir inovatyvią bendruomenę. Ši organizacija ir bendruomenė dega noru mokytis. Statydami bokštus bei tiltus iš makaronų žaidžia „inžinierius“, kuria robotus. Tėvus nustebina LED atvirutėmis. Kuria elektroninę muziką kišdami šaukštelį į braškinių ledų stiklinę. Besimokydami jie tobulėja, atidaro kelius progresui. Besimokanti visuomenė yra pilietiškos, sąmoningos ir ekonomiškai stiprios valstybės pagrindas.
MAŽIAU
Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras
„Maximalus užimtumas“
DAUGIAU
Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centre besilankantiems įvairių socialinių grupių vaikams finansavimas suteiks galimybę pažinti virtualius žaidimus ir konstruoti lego robotukus, didins jų užimtumą ir užklasinės veiklos galimybes.

Nesvarbu kur gyveni, turi stengtis neatsilikti nuo viso pasaulio. Provincijos vaikai tik projektų pagalba gali gauti paslaugas, atitinkančias globalaus pasaulio poreikius. Verpimo rateliai labai gražu muziejuose ir etnokultūrinėse veiklose, bet jie nepadės integruotis į darbo rinką, ar suprasti naujų technologijų, be kurių jau nebeįsivaizduojamas šiuolaikinis pasaulis. Žmogus tol jaunas, kol sugeba mokytis ir stebėtis. Norime būti jauna bendruomenė ir tam turėti tinkamus įrankius.
MAŽIAU
VšĮ „Smėlio pilys“
Inovatyvių ugdymo metodų centras „Remida“
DAUGIAU
VšĮ „Smėlio pilys“
Inovatyvių ugdymo metodų centras „Remida“
DAUGIAU
Všį „Smėlio pilys“ iniciatyva siekiama vystyti inovatyvių ugdymo metodų centrą „Remida“. Jame įsitraukiant bendruomenės nariams organizuojamos parodos ir kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas prisidėti prie aplinkosaugos gerinimo, suteikti vertę nenaudojamiems daiktams ir ugdyti vaikų bei suaugusiųjų sąmoningumą, pagarbą aplinkai, daiktams ir žmonėms. Nuolatinis patirties įgijimas, bendradarbiavimas ir žinių keitimasis yra svarbiausios bendruomenės vertybės.
MAŽIAU
Skuodo savišvietos klubas
„Skuode mokomės visą gyvenimą“
DAUGIAU
Skuodo savišvietos klubas „Mes – bendruomenė“ programos lėšas panaudos kurdamas geresnes mokymosi sąlygas, galimybes ir didindamas prieinamumą Skuodo gyventojams.

Siekiant motyvuoti žmones mokytis, lektoriais kviečiami gerai visuomenėje žinomi žmonės. Galimybės mokytis mažas pajamas gaunantiems žmonėms didinamos skirtingais būdais: investuojama į NVO lyderių kompetenciją, ieškoma išorinių finansavimo šaltinių kuriant bendruomeninius verslus, pritraukiami savanoriai, kuriamos mokymosi nuotoliniu būdu tradicijos. Visos šios veiklos padidins mokymosi paslaugų prieinamumą ne tik projekto metu, bet ir vėliau.
MAŽIAU
Asociacija „Akademijos bendruomenės centras“
„ABC Maximali studija“
DAUGIAU
Asociacija „Akademijos bendruomenės centras“
„ABC Maximali studija“
DAUGIAU
Kauno rajone veikiantis Akademijos bendruomenės centras programos lėšas panaudos modernios daugiafunkcinės pavėsinės statyboms. Ši pavėsinė taps vieta bendruomenės susibūrimams, edukaciniams užsiėmimams, kūrybinėms dirbtuvėms, kino filmų peržiūroms.

Akademijoje mokslo dvasia tiesiog tvyro ore – gyvenvietė buvo įkurta LŽŪA dėstytojams, todėl bendruomenei mokslo šaknys visai nekarčios. Įkūrus „ABC Maximalią studiją“ planuojama įgyvendinti daug idėjų ir edukacijų apjungiančių skirtingas kartas. Per mokymąsi ir neformalų ugdymą bus skatinamas žingeidumas ir atsakomybė. Auginama sąmoninga bendruomenė, pajėgi puoselėti ir palaikyti vertybinį, kultūrinį ir tautinį tapatumą.
MAŽIAU
Šiaulių rajono Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcinis centras
„Aukštelkės bendruomenės edukacijos klasteris“
DAUGIAU
Šiaulių rajono Aukštelkės bendruomenė panaudojusi programos lėšas įrengs laisvos edukacijos erdves šiuo metu veikiančiame daugiafunkciniame bendruomenės centre.

Aukštelkės bendruomenė vienija skirtingo amžiaus ir interesų žmones. Todėl svarbu skatinti mokymąsi kaip skirtingo amžiaus žmonių grupių, kultūrų ir žmonių iš skirtingų aplinkų solidarumo puoselėjimo priemonę. Svarbu išplėtoti mokymosi arčiau namų galimybių teikimą, mažinti socialinę atskirtį, ugdyti socialinius bendruomenės narių įgūdžius. Infrastruktūros sukūrimas įgalintų nuolatinį bendruomenės mokymąsi ir jos socialinį atsparumą.
MAŽIAU

Kiti

dalyviai

Labdaros ir paramos fondo „Algojimas"

„Pojūčių klinika – pasitikėjimą kuriantis atvirumas“

Daugiau
MAŽIAU
Skirtingų kartų bendravimas ir bendradabiavimas, įgūdžių, patirčių perdavimas - mokymosi visą gyvenimą pagrindas. Mūsų bendruomenė įvairialypė ir įvairiaamžė - nuo mažiausių iki senjorų, turintys skirtingas gyvenimo patirtis, skirtingus požiūrius, profesinius įgūdžius, skirtingas gyvenimo filosofijas. Mokymosi visą gyvenimą principai, paremti įtraukios bendruomenės dalyvavimu. Projektas suteiks galimybę dalintis, kas mūsų skelbiamoje ir praktikoje įgyvendinamoje ideologijoje - esmė.

Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos

„Kultūros jurta“

Daugiau
MAŽIAU
Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos bendruomenei reikia Kultūros jurtos – erdvės žinioms, patyrimui, susitikimams. Nuolatinis mokymasis mums neatsiejamas nuo paties gyvenimo, jis praturtina asmeninę, profesinę, bendruomeninę veiklą. Bendruomenės narių mintys: „Jei suaugęs žmogus nuolat mokosi, noras mokytis, džiaugsmas mokytis persiduoda ir vaikui. Vien tėvystės įgūdžių mokymasis užima beveik trečdalį gyvenimo. Mokydamiesi jaučiame, kad gyvename, o gyventi norisi VISĄ gyvenimą.“

Viešosios įstaigos EUROPOS NAMAI

„Mano bendruomenė žino ką renka“

Daugiau
MAŽIAU
Lietuvoje jauni žmonės pasižymi rekordiškai mažu rinkiminiu aktyvumu, dažnas netiki turintys įtakos sprendimams ar kad jų balsas svarbus. Tačiau būti aktyvūs ir dalyvauti viešajame gyvenime turi ir gali visi, o politika neturi būti suprantama kaip purvinas reikalas. Manome, kad pokytis turi prasidėti nuo mūsų, todėl bendruomenes kviesime diskutuoti apie viešą gyvenimą ir sprendimų priėmimą. Mokymasis per patirtį ir mokymasis vieniems iš kitų padeda pasakyti – žinau, ką renku!

Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos

„Mokomės visi kartu“

Daugiau
MAŽIAU
„Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko“, - sakė A. Einšteinas. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos bendruomenė nenori prarasti brangaus laiko, todėl kviečia į mokyklos suolą kartu sėsti visus, kurie pasirengę savęs, vienas kito ir pasaulio pažinimui, naujoms patirtims. Mūsų bendruomenei tai svarbu, nes mokymasis yra bendruomenės susibūrimo, kūrimo vieta, išgyvenama bendrystė, dalijamasi patirtimi ir teigiamomis emocijomis.

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos projektas

„Išorinių edukacinių erdvių kūrimas“

Daugiau
MAŽIAU
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ pateikta ateities visuomenės vizija – veikli, solidari ir besimokanti visuomenė. Progimnazijos edukacinės erdvės - tai galimybė išplėsti, pagilinti ugdymo turinį, atliepti skirtingų mokinių ir skirtingos bendruomenės poreikius ir gebėjimus. Tai idėjų papildymas ugdomosioms veikloms, neformaliuoju švietimu, kas darosi labai aktualu įgyvendinant visos dienos mokyklos, mokymąsi visą gyvenimą idėjas. Edukacinių erdvių panaudojimas - mokymasis kitaip.

Klaipėdos bendruomenių asociacijos

„Piliečių dalyvavimas savivaldoje – nauda ir galimybės“

Daugiau
MAŽIAU
2019 metų rugsėjo mėnesį Klaipėdoje numatoma surengti konferenciją PILIEČIŲ DALYVAVIMAS SAVIVALDOJE – NAUDA IR GALIMYBĖS, kuri sieks skleisti savivaldos, kylančios iš miesto bendruomenės, idėjas. Ko išmokti turi visi – ir piliečiai, turintys rengtis tam, kad savivaldybės jau netolimoje ateityje perduos jų pačių sprendimams ir valdymui vis daugiau savivaldos funkcijų; ir patys savivaldos tarnautojai, daugelio kurių bakalauro ar magistro studijų programose Dalyvaujamosios valdysenos ir piliečių įtraukimo temų dar nebuvo; ir verslas, vis dar besimokantis būti socialiai atsakingu, derinantis ekonominius tikslus su socialine ir aplinkosaugine dedamąja.
Daugiau

Bendruomenė „Velykalnis” (projektas „100-mečio kartos“)

Projektas „100-mečio kartos“ – vienintelė Rokiškyje esanti funkcionali ilgalaikė erdvė, pritaikyta įvairių kartų užimtumui ir skatinanti skirtingų kartų bendravimą per bendrą veiklą. Įrengtos patogios maudyklos vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms, suoliukai su atlošais, vaikų žaidimų aikštelės, smėlio dėžės, sūpuoklės, dviračių laikikliai, lauko treniruokliai. Projekto metu įrengtas įkasamas batutas, speciali rampa, skirta patogiai pasiplaukioti valtimis, vandens dviračiais. Įgyvendinus šį projektą, Rokiškyje atsirado daugiafunkcė erdvė prie vandens telkinio, pritaikyta vyresnio amžiaus žmonėms, šeimoms, auginančioms vaikus, ir jaunimui.

„Anykščių naujų vėjų bendruomenė“ (projektas „Gyvenimo ratas“)

Projekto „Gyvenimo ratas“ metu vietoje daugiametės nenaudojamos pievos Anykščių miesto parko dalyje buvo sukurtos tvarkingos, ornamentiškos, baltų simbolika paremtos centrinės kompozicijos – žaliosios erdvės – kurių centre buvo pastatytas tipis, tapęs bendruomenės susibūrimo vieta. Taip pat įrengti Kneipo refleksoterapiniai sveikatingumo takai, leidžiantys minimaliomis priemonėmis pagerinti miesto bendruomenės sveikatą. Įgyvendintas pagrindinis projekto tikslas – sukurti žalią, neformalią susitikimų erdvę Anykščių miesto bendruomenei, skirtą bendrauti, kurti ir suburti įvairių kartų atstovus, gerinti jų sveikatą bei ryšį su gamta.

DAUGIAU

D.U.K.

DAUGIAU

PAGRINDINIS
NUOSTATAI
PARAIŠKA
ANKSTESNI LAIMĖTOJAI
D.U.K

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau
Naujienlaiškis
Užsakyti