Nemokama infolinija (8-22 val.)
8 800 20050

Įgyvendinkite idėją,
padėsiančią jūsų
bendruomenei

mokytis kartu

Jau penkis metus veikianti Maxima programa „Mes bendruomenė” šiemet laukia idėjų, skatinančių nuolatinį bendruomenių mokymąsi. Turite tokią idėją? Pildykite paraišką ir gaukite finansavimą jai įgyvendinti.

mokymams
organizuoti

mokymosi
infrastruktūrai
vystyti

mokymosi
priemonėms
įsigyti

Internetinio balsavimo rezultatai

2019

1 Vieta

4074

Melkio mokyklos sporto aikštynas "Žingsnis po žingsnio"
DAUGIAU
Tikime tuo, kad gamtos apsupty vaikai kur kas geriau įsisavina žinias, nei gyvendami nuolatiniame šurmulyje. Stebėdami gamtą, besikeičiančius sezonus, suvokiame kad viskas keičiasi, kad žmogus turi mokėti derintis prie nutinkančių įvykių, netikėtumų. To nuolat mokomės patys, to mokome ir vaikus. Tai atsispindi ir mūsų kasdienėje veikloje. Tėveliai jungiasi prie rytinio bėgimo ir mankštos, dalyvauja pamokose, šventėse, išvykose. Mums mokymasis - tai kasdienis sąmoningas gyvenimas.
MAŽIAU
2 Vieta

3179

STEAM centras - erdvė tobulėti
DAUGIAU
2 Vieta

3179

STEAM centras - erdvė tobulėti
DAUGIAU
Mūsų organizacija ir bendruomenė dega noru mokytis. Statydami bokštus bei tiltus iš makaronų žaidžiame „inžinierius“, kuriame robotus. Tėvelius stebiname LED atvirutėmis. Kišdami šaukšelį į braškinių ledų stiklinę, kuriame elektroninę muziką. Mokymasis visą gyvenimą mums yra svarbus tuo, jog tik besimokydami mes tobulėjame, judame į priekį, atidarome kelius progresui. Besimokanti visuomenė yra pilietiškos, sąmoningos ir ekonomiškai stiprios valstybės pagrindas.
MAŽIAU
3 Vieta

2994

ABC Maximali studija
DAUGIAU
Akademijoje mokslo dvasia tiesiog tvyro ore – juk gyvenvietė buvo įkurta LŽŪA dėstytojams, todėl bendruomenei mokslo šaknys visai nekarčios. Mes įsitikinę, kad projekto pagalba įkūrę "ABC Maximalią studiją" galėsime įgyvendinti daug puikių idėjų ir edukacijų apjungiančių skirtingas kartas. Per mokymąsi ir neformalų ugdymą skatinsime žingeidumą ir atsakomybę, kartu tobulėsime ir auginsime sąmoningą bendruomenę, pajėgią puoselėti ir palaikyti vertybinį, kultūrinį ir tautinį tapatumą.
MAŽIAU

Internetinio balsavimo metu gauti balai: 1 vieta – 10 balų; 2 vieta – 8 balai; 3 vieta – 5 balai. Šie balai sudaro iki 10 % galutinio projekto vertinimo balo.

Galutinis maksimalus, po visų vertinimo etapų (techninis, ekspertinis, internetinis balsavimas ir komisijos vertinimas), projekto vertinimo balas – 100.

Kiti

dalyviai

4.

2687

Aukštelkės bendruomenės edukacijos klasteris

Daugiau
MAŽIAU
Aukštelkės bendruomenė- skirtingo amžiaus ir interesų žmonių darinys. Todėl svarbu skatinti mokymąsi kaip skirtingo amžiaus žmonių grupių, kultūrų ir žmonių iš skirtingų aplinkų solidarumo puoselėjimo priemonę, svarbu išplėtoti mokymosi arčiau namų galimybių teikimą, mažinti socialinę atskirtį, ugdyti socialinius bendruomenės narių įgūdžius. Infrastruktūros sukūrimas įgalintų nuolatinį bendruomenės mokymąsi ir jos socialinį atsparumą.

5.

2301

Skuode mokomės visą gyvenimą

Daugiau
MAŽIAU
Projekto veiklos skirtos suaugusiųjų mokymosi prieinamumo didinimui. Siekiant motyvuoti žmones mokytis, lektoriais kviečiami gerai visuomenėje žinomi žmonės. Galimybės mokytis mažas pajamas gaunantiems žmonėms didinamos investuojant į NVO lyderių kompetenciją ieškoti išorinių finansavimo šaltinių, kurti bendruomeninius verslus, pritraukiant savanorius, kuriant mokymosi nuotoliniu būdu tradicijas. Visos šios veiklos padidins mokymosi paslaugų prieinamumą ne tik projekto metu, bet ir vėliau.

6.

1910

Kultūros jurta

Daugiau
MAŽIAU
Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos bendruomenei reikia Kultūros jurtos – erdvės žinioms, patyrimui, susitikimams. Nuolatinis mokymasis mums neatsiejamas nuo paties gyvenimo, jis praturtina asmeninę, profesinę, bendruomeninę veiklą. Bendruomenės narių mintys: „Jei suaugęs žmogus nuolat mokosi, noras mokytis, džiaugsmas mokytis persiduoda ir vaikui. Vien tėvystės įgūdžių mokymasis užima beveik trečdalį gyvenimo. Mokydamiesi jaučiame, kad gyvename, o gyventi norisi VISĄ gyvenimą.“

7.

1589

Mano bendruomenė žino, ką renka

Daugiau
MAŽIAU
Lietuvoje jauni žmonės pasižymi rekordiškai mažu rinkiminiu aktyvumu, dažnas netiki turintys įtakos sprendimams ar kad jų balsas svarbus. Tačiau būti aktyvūs ir dalyvauti viešajame gyvenime turi ir gali visi, o politika neturi būti suprantama kaip purvinas reikalas. Manome, kad pokytis turi prasidėti nuo mūsų, todėl bendruomenes kviesime diskutuoti apie viešą gyvenimą ir sprendimų priėmimą. Mokymasis per patirtį ir mokymasis vieniems iš kitų padeda pasakyti – žinau, ką renku!

8.

1418

Pojūčių klinika - pasitikėjimą kuriantis atvirumas

Daugiau
MAŽIAU
Skirtingų kartų bendravimas ir bendradabiavimas, įgūdžių, patirčių perdavimas - mokymosi visą gyvenimą pagrindas. Mūsų bendruomenė įvairialypė ir įvairiaamžė - nuo mažiausių iki senjorų, turintys skirtingas gyvenimo patirtis, skirtingus požiūrius, profesinius įgūdžius, skirtingas gyvenimo filosofijas. Mokymosi visą gyvenimą principai, paremti įtraukios bendruomenės dalyvavimu. Projektas suteiks galimybę dalintis, kas mūsų skelbiamoje ir praktikoje įgyvendinamoje ideologijoje - esmė.

9.

1256

Visi mokomės būti tėvais: mokymų centras šeimoms ir specialistams

Daugiau
MAŽIAU
Vieni tėvai iš aplinkinių patiria didelį spaudimą būti tobulais, todėl neretai jaučiasi sutrikę ir nežino, kaip elgtis. Kiti nori keisti bendravimo su vaikais stilių ir įpročius, atsisakyti fizinių bausmių, susivaldyti įtemtose situacijose, tačiau nežino, kaip tai daryti. Tuo tarpu įvairių sričių specialistai, kasdien dirbantys su vaikais, dažnai nežino, kaip atpažinti, kad vaikas galėjo būti seksualiai išnaudojamas, patirti fizinę ar emocinę prievartą. Paramos vaikams centro ekspertai yra parengę moksliniais tyrimais pagrįstas mokymo metodikas ir padėti kurtis saugesnei, atviresnei, bendradarbiaujančiai visuomenei.

10.

537

Išorinių edukacinių erdvių kūrimas

Daugiau
MAŽIAU
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ pateikta ateities visuomenės vizija – veikli, solidari ir besimokanti visuomenė. Progimnazijos edukacinės erdvės - tai galimybė išplėsti, pagilinti ugdymo turinį, atliepti skirtingų mokinių ir skirtingos bendruomenės poreikius ir gebėjimus. Tai idėjų papildymas ugdomosioms veikloms, neformaliuoju švietimu, kas darosi labai aktualu įgyvendinant visos dienos mokyklos, mokymąsi visą gyvenimą idėjas. Edukacinių erdvių panaudojimas - mokymasis kitaip.

11.

464

Maximalus užimtumas

Daugiau
MAŽIAU
Nesvarbu kur gyveni, turi stengtis neatsilikti nuo viso pasaulio. Provincijos vaikai tik projektų pagalba gali gauti paslaugas, atitinkančias globalaus pasaulio poreikius. Verpimo rateliai labai gražu muziejuose ir etnokultūrinėse veiklose, bet jie niekaip nepadės integruotis į darbo rinką, ar suprasti naujas technologijas, be kurių jau nebeįsivaizduojamas šiuolaikinis pasaulis. Žmogus tol jaunas, kol sugeba mokytis ir stebėtis. Norime būti jauna bendruomenė ir tam turėti tinkamus įrankius.

12.

336

Mokomės visi kartu

Daugiau
MAŽIAU
„Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko“, - sakė A. Einšteinas. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos bendruomenė nenori prarasti brangaus laiko, todėl kviečia į mokyklos suolą kartu sėsti visus, kurie pasirengę savęs, vienas kito ir pasaulio pažinimui, naujoms patirtims. Mūsų bendruomenei tai svarbu, nes mokymasis yra bendruomenės susibūrimo, kūrimo vieta, išgyvenama bendrystė, dalijamasi patirtimi ir teigiamomis emocijomis.

13.

331

Inovatyvių ugdymo metodų centras – „Remida“

Daugiau
MAŽIAU
Žinių ir įgūdžių, kuriuos įgyjame mokykloje ar universitete, neužtenka visam gyvenimui. Mes gyvename tokiu laiku, kuris suteikia mums daug galimybių ir puikių alternatyvų mokytis, augti dvasiškai ir tobulėti įvairiose srityse. Tik aktyviai dalyvaujant ir išeinant iš komforto zonos, žmogus įgyja platesnį ne tik matymą, bet ir mąstymą, požiūrių lankstumą, ugdosi toleranciją skirtumams ir panašumams. Nuolatinis patirties įgijimas, bendradarbiavimas ir žinių keitimasis yra svarbiausios mūsų vertybės.

14.

289

Piliečių dalyvavimas savivaldoje - nauda ir galimybės

Daugiau
MAŽIAU
2019 metų rugsėjo mėnesį Klaipėdoje numatoma surengti konferenciją PILIEČIŲ DALYVAVIMAS SAVIVALDOJE – NAUDA IR GALIMYBĖS, kuri sieks skleisti savivaldos, kylančios iš miesto bendruomenės, idėjas. Ko išmokti turi visi – ir piliečiai, turintys rengtis tam, kad savivaldybės jau netolimoje ateityje perduos jų pačių sprendimams ir valdymui vis daugiau savivaldos funkcijų; ir patys savivaldos tarnautojai, daugelio kurių bakalauro ar magistro studijų programose Dalyvaujamosios valdysenos ir piliečių įtraukimo temų dar nebuvo; ir verslas, vis dar besimokantis būti socialiai atsakingu, derinantis ekonominius tikslus su socialine ir aplinkosaugine dedamąja.

15.

262

Ateities kodas

Daugiau
MAŽIAU
Šiuo projektu bus siekiama sudominti 12 - 18m. moksleivius, leidžiant pasirinkti visuomenei kylančią problemą, kurią galės spręsti netradiciniais ir novatoriškais įrankiais, technologijomis, į ugdymą įtraukiant mokytojus, mokslininkus, inovacijų išradėjus – verslininkus, inžinierius, tėvus ir visuomenę. Vietos bendruomenėje šis projektas sukurs išskirtinę terpę ne tik Kauno miesto moksleiviams, bet ir jaunimui, kuris patiria socialinę atskirtį, dienos centrų, vaikų globos namų vaikams, kuriems šios žinios gali pakeisti ateitį ir pastūmėti rinktis geresnę profesiją, atrasti save komandiniame darbe bei suprasti savo gebėjimus ir galimybes įvairiose užduotyse, o taip pat naujame amplua, problemų sprendėjo, prisidedant prie visos bendruomenės gerbūvio kūrimo.
Daugiau

Bendruomenė „Velykalnis” (projektas „100-mečio kartos“)

Projektas „100-mečio kartos“ – vienintelė Rokiškyje esanti funkcionali ilgalaikė erdvė, pritaikyta įvairių kartų užimtumui ir skatinanti skirtingų kartų bendravimą per bendrą veiklą. Įrengtos patogios maudyklos vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms, suoliukai su atlošais, vaikų žaidimų aikštelės, smėlio dėžės, sūpuoklės, dviračių laikikliai, lauko treniruokliai. Projekto metu įrengtas įkasamas batutas, speciali rampa, skirta patogiai pasiplaukioti valtimis, vandens dviračiais. Įgyvendinus šį projektą, Rokiškyje atsirado daugiafunkcė erdvė prie vandens telkinio, pritaikyta vyresnio amžiaus žmonėms, šeimoms, auginančioms vaikus, ir jaunimui.

„Anykščių naujų vėjų bendruomenė“ (projektas „Gyvenimo ratas“)

Projekto „Gyvenimo ratas“ metu vietoje daugiametės nenaudojamos pievos Anykščių miesto parko dalyje buvo sukurtos tvarkingos, ornamentiškos, baltų simbolika paremtos centrinės kompozicijos – žaliosios erdvės – kurių centre buvo pastatytas tipis, tapęs bendruomenės susibūrimo vieta. Taip pat įrengti Kneipo refleksoterapiniai sveikatingumo takai, leidžiantys minimaliomis priemonėmis pagerinti miesto bendruomenės sveikatą. Įgyvendintas pagrindinis projekto tikslas – sukurti žalią, neformalią susitikimų erdvę Anykščių miesto bendruomenei, skirtą bendrauti, kurti ir suburti įvairių kartų atstovus, gerinti jų sveikatą bei ryšį su gamta.

DAUGIAU

D.U.K.

DAUGIAU

PAGRINDINIS
NUOSTATAI
PARAIŠKA
ANKSTESNI LAIMĖTOJAI
D.U.K

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau
Naujienlaiškis
Užsiregistruodami gauti MAXIMOS siunčiamą naujienlaiškį sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Sužinokite daugiau Privatumo politikoje.