Laimėkite Bandelių prenumeratą
2017 m. spalio 26 d.
Grįžti į sąrašą

Pasidalink:

Ypatingo gardumo konkursas, kokio dar nesate matę: NEMOKAMA BANDELIŲ PRENUMERATA iki pat metų pabaigos! Vienas laimingųjų kiekvieną dieną gaus po 3 kruasanus – būtent tiek kartų per dieną kepame šviežias bandeles!

„Maximos“ Facebook paskyroje ieškok Bandelių prenumeratos žaidimo ir komentaruose rašyk, kurioje MAXIMOS parduotuvėje norėtum gauti prenumeratą. Konkursas vyks iki spalio 30 dienos, o laimėtoją išrinksime burtų keliu. 

Facebook žaidimo „Laimėk „Maximos“ bandelių prenumeratą“ taisyklės ir sąlygos


1. PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1.1 Žaidimo pavadinimas – „Laimėk „Maximos” bandelių prenumeratą“ (toliau tekste –  „Žaidimas“).
1.2. Žaidimo organizatorius – Maxima LT, UAB, juridinio asmens  kodas 123033512, buveinės adresas – Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius (toliau tekste – „Žaidimo organizatorius“). Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias taisykles (toliau tekste – „Taisyklės“).
1.3. Žaidimo vieta – Žaidimo organizatoriaus paskyra socialiniame tinkle „Facebook“ (toliau tekste – „Maxima Facebook paskyra“).
1.4. Žaidimas vyksta nuo 2017 m. spalio 26 d. iki 2017 m. spalio 30 d. imtinai (toliau tekste – „Žaidimo laikotarpis“).

2. ŽAIDIMO DALYVIAI

2.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo laikotarpiu Maxima Facebook paskyroje po specialiu Žaidimo organizatoriaus pranešimu apie Žaidimą įrašę vieną savo pasirinktą parduotuvę „Maxima“, esančią bet kuriame Lietuvos mieste.
2.2. Žaidime negali dalyvauti Žaidimo organizatoriaus darbuotojai.

3. PRIZAS

3.1. Dalyvis, laimėjęs Žaidimą (toliau tekste – „Laimėtojas“), gaus „Maxima“ bandelių prenumeratą“ (toliau tekste – „Prizas“), kuri Laimėtojui suteiks galimybę nuo Laimėtojo AČIŪ lojalumo kortelės aktyvavimo „Maxima” AČIŪ paskyroje momento iki 2017 m. gruodžio 31 d. Laimėtojo Maxima Facebook paskyroje nurodytoje „Maxima“ parduotuvėje, panaudojus AČIŪ lojalumo kortelę, kiekvieną dieną įsigyti 3 pasirinktas bandeles (iš šių Taisyklių 3.3 punkte nurodyto sąrašo), kurios kainuos po 1 euro centą.
3.2. Žaidimo organizatorius sumokėtus pinigus už bandeles iki 2017 m. gruodžio 31 d. perves Laimėtojui į AČIŪ lojalumo kortelę.
3.3. Laimėtojas Prizą galės pasirinkti iš „Maximos“ parduotuvėse parduodamų Sviestinių ragelių rūšies bandelių (toliau – „Bandelių“), t.y. Bandelių rinkiniams bei kitos rūšies bandelėms nuolaida netaikoma.

4. DALYVAVIMO SĄLYGOS


4.1 Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime, privalo Maxima Facebook paskyroje po specialiu Žaidimo organizatoriaus pranešimu apie Žaidimą įrašyti vieną savo pasirinktą parduotuvę „Maxima“, esančią bet kuriame Lietuvos mieste.

5. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

5.1. Žaidimo laimėtoją, kuris gaus šių Taisyklių 3 punkte nurodytą Prizą, atsitiktinės atrankos būdu išrinks Žaidimo organizatoriaus paskirti atstovai.
5.2. Tuo atveju, jei Žaidimo laimėtojas neatitiktų šiose Taisyklėse aptartų reikalavimų, ta pačia tvarka bus organizuojamas papildomas naujojo Laimėtojo nustatymas. 

6. LAIMĖTOJO SKELBIMAS

6.1. Žaidimo laimėtojas bus paskelbtas 2017 m. lapkričio 3 d.
6.2. Su Žaidimo laimėtoju bus susisiekta asmeniškai per jo asmeninę paskyrą socialiniame tinkle Facebook.
6.3. Laimėtojas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Konkurso organizatoriaus susisiekimo su juo dienos Konkurso organizatoriui per Maxima Facebook paskyrą asmenine žinute pateikia savo AČIŪ lojalumo kortelės numerį, vardą bei pavardę. Konkurso organizatorius ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo aukščiau nurodytų duomenų gavimo iš Laimėtojo aktyvuoja nuolaidą bandelėms, nurodytoms Taisyklių 3.3. punkte, Laimėtojo AČIŪ lojalumo kortelėje. 

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

7.1. Prizo atsiėmimas vyks Laimėtojo Maxima Facebook paskyroje nurodytoje parduotuvėje „Maxima“ nuo nuolaidos bandelėms, nurodytoms Taisyklių 3.3. punkte, aktyvavimo Laimėtojo AČIŪ lojalumo kortelėje momento iki 2017 m. gruodžio 31 d.
7.2. Prizo atsiėmimo metu Laimėtojas kiekvieną dieną vieno apsipirkimo metu vieną kartą, panaudojęs „Maxima“ AČIŪ lojalumo kortelę, kuriai Žaidimo organizatorius pritaikė nuolaidą bandelėms, galės įsigyti 3 bandeles iš Taisyklių 3.3. punkte nurodyto sąrašo Maxima Facebook paskyroje Laimėtojo nurodytoje parduotuvėje „Maxima“. Viena bandelė kainuos 1 euro centą. Nuolaida už bandeles nesumuojama, t.y. jei Laimėtojas vieną dieną bandelių nenusipirks, kitą dieną vieno apsipirkimo metu vieną kartą Laimėtojas galės gauti nuolaidą tik 3 bandelėms.
7.3. Laimėtojas, kiekvieną kartą atsiimdamas Prizą, turės pateikti AČIŪ lojalumo kortelę, kuriai Žaidimo organizatorius pritaikė nuolaidą bandelėms.
7.4. Žaidimo laimėtojas sutinka, kad jo asmens duomenys, t.y. jo vardas ir pavardė, bus naudojami Žaidimo organizatoriaus komunikacijoje, viešai paskelbiant apie Žaidimo rezultatus.
7.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
7.6. Jeigu Žaidimo organizatoriui nepavyksta susisiekti su Laimėtoju ir/arba Laimėtojas Taisyklių 6.3. papunktyje nustatytu laiku neatsako Žaidimo organizatoriui bei nepateikia savo AČIŪ lojalumo kortelės numerio, Laimėtojas praranda teisę į Prizą ir gali būti organizuojamas papildomas naujo Laimėtojo nustatymas.
7.7. Žaidimo organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir Prizo neišdavimą ar kitų šiose Taisyklėse numatytų Žaidimo organizatoriaus įsipareigojimų vykdymą, jei Žaidimo dalyvis neišpildo šių Taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ir (arba) netiksli. 

8. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

8.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2017 m. lapkričio 17 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo organizatoriui el. paštu maxima@maxima.lt.
8.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo skundo gavimo dienos.    

9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Žaidimo dalyvių duomenų valdytojas yra Žaidimo organizatorius. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios susitarimų su Žaidimo organizatoriumi pagrindu tiesiogiai vykdo su Žaidimu susijusias funkcijas.
9.2. Žaidimo dalyviai, dalyvaudami Žaidime, suteikia sutikimą Žaidimo organizatoriui tvarkyti dalyvių viešai socialinio tinklo Facebook paskyroje matomus jų duomenis Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais, įskaitant (bet neapsiribojant) Laimėtojo nustatymą, Laimėtojo viešą paskelbimą, Prizo perdavimą.
9.3. Žaidimo dalyvis, pateikęs Žaidimo organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Žaidimo organizatoriaus tvarkomais Žaidimo dalyvio asmens duomenimis ir sužinoti, kaip ir kokiu tikslu šie duomenys yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.
9.4. Žaidimo dalyvių duomenys bus tvarkomi 1 mėnesį po Taisyklių 8.1 punkte nurodytos skundų teikimo termino pabaigos, o Žaidimo dalyviui pateikus skundą – 1 mėnesį po skundo nagrinėjimo pabaigos. 

10. ATSAKOMYBĖ

10.1. Žaidimo organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Žaidimo atšaukimu / nutraukimu / sustabdymu ar Žaidimo Taisyklių pakeitimu. Žaidimo organizatorius  taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių / išlaidų, susijusių su Prizo atsiėmimo tvarkos pakeitimu. 

11. KITA INFORMACIJA

11.1. Asmenys, dalyvaudami Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę, besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei laikytis jų. Dalyviui nesilaikant Taisyklių, Žaidimo organizatorius pasilieka teisę pašalinti dalyvį iš Žaidimo ir (arba) neišduoti Prizo.
11.2. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Žaidimo organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
11.3. Informacija apie Žaidimą ir Žaidimo Taisyklės skelbiamos interneto tinklalapyje www.maxima.lt.
11.4. Žaidimo organizatorius turi teisę daryti šių Taisyklių pakeitimus, apie tai informuodamas tuo pačiu būdu kaip buvo paskelbtos šios Taisyklės.
11.5. Žaidimo organizatorius neatsako  už Žaidimo dalyvių išlaidas ir/ar nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime, išskyrus atsakomybę, kuri Žaidimo organizatoriui kyla pagal imperatyvius taikytinus teisės aktus.


Pasidalink: