Už kokybę, aplinkos apsaugą ir orientaciją į klientą „Maxima“ įvertinta tarptautiniais sertifikatais
2017 m. gegužės 04 d.
Grįžti į sąrašą

Pasidalink:

Bendrovei „Maxima LT“ suteikti atnaujinti tarptautiniai kokybės valdymo (ISO 9001:2015) ir aplinkos apsaugos (ISO 14001:2015) sertifikatai. Šie pasaulyje žinomi ir vertinami sertifikatai patvirtina, kad bendrovė taiko gerąsias kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos praktikas, yra orientuota į naudos klientui ir visuomenei kūrimą, o su šia bendrovės strategija yra tinkami supažinti ir bendrovės darbuotojai.

„Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas liudija, kad įmonė rūpinasi tuo, kokį poveikį gamtai ir aplinkai daro jos kasdieninė veikla. Su „Maxima“ dirbame jau daugiau nei 9-erius metus ir galime užtikrinti, kad už šių sertifikatų yra realios organizacijos vadovų ir darbuotojų pastangos bei pasiekimai. Bendrovės vadyba yra itin stipriai orientuota į klientus, ji nuolat siekia atitikti aukščiausius standartus ir pritaikyti gerąją vadybos praktiką“, – sako „Bureau Veritas Lietuva“ sertifikavimo vadovas Aloyzas Mikšys.

Pasak jo, ISO sertifikatai yra žinia prekybos tinklo „Maxima“ pirkėjams ir kitiems, kam svarbu, kaip tinklas veikia. Tai dar vienas, šį kartą – išorinis, patvirtinimas, kad „Maxima“ nuolatinių, sistemingų ir nukreiptų pastangų dėka užtikrina aukščiausius kokybės valdymo ir aplinkos apsaugos standartus.

Pirmą kartą ISO sertifikatai bendrovei „Maxima LT“, pirmajai iš šalyje veikiančių prekybos tinklų, suteikti 2009 metais. O šiemet jų galiojimas atnaujintas pagal naujos redakcijos standartus, kurie yra ne tik šiuolaikiškesni, bet ir reiklesni organizacijų vadybai.

„ISO sertifikatai įrodo įmonės organizacinės veiklos, vadybos lygį, įsipareigojimą, kurį galiausiai jaučia visi – klientai, darbuotojai, partneriai, visuomenė. Šis veiklos įvertinimas rodo, kad nepaisant savo dydžio – turime didžiausią parduotuvių tinklą, klientų srautą, neabejotinai plačiausią asortimentą bei didžiausią skaičių darbuotojų iš visų mažmeninės prekybos rinkos dalyvių – užtikriname tarptautinius sertifikatus atitinkančią kokybę. Gavę sertifikatus ir norėdami juos išlaikyti, turime nuolatos gerinti klientų aptarnavimą ir efektyviai valdyti procesus, kurie užtikrina produktų tiekimą, bei rūpintis mus supančia aplinka – tai nuolatinis procesas“, – sako Kristina Meidė, „Maxima LT“ generalinė direktorė.

Prieš suteikdamas sertifikatus, „Bureau Veritas“ atliko auditą, kurio metu itin atidžiai vertino, kaip „Maxima LT“ atitinka keliamus reikalavimus tokiose vadybos srityse kaip procesinis valdymas, tikslų nustatymas bei jų pasiekimo planavimas ir rezultatų analizė, pokyčių planavimas, rizikų vertinimas ir jų valdymas, informacijos valdymas ir kt.

Po vertinimo audito įmonė patvirtino, kad bendrovė „Maxima LT“ ne tik atitinka minėtųjų standartų reikalavimus bet kai kuriais atvejais juos net viršija. Bendrovės „Maxima LT“ įgyvendintus tarptautinius kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos standartus patvirtinantys ISO sertifikatai atnaujinti iki kito sertifikavimo termino – 2019 metų.

Apie ISO 9001:2015 standartą

ISO 9001 sertifikatas įrodo organizacijos įsipareigojimą siekti kokybės ir klientų pasitenkinimo – tai žinomiausias pasaulyje standartas. Jis remiasi aštuoniais kokybės vadybos principais (visi jie yra svarbūs gerai verslo praktikai): orientavimasis į vartotoją, lyderystė, darbuotojų įtraukimas, procesinis požiūris, sisteminis požiūris į vadybą, nuolatinis gerinimas, faktais pagrįstų sprendimų priėmimas, abipusiai naudingi santykiai su tiekėjais.

Apie ISO 14001:2015 standartą

ISO 14001 standartas apibrėžia svarbiausius reikalavimus aplinkos apsaugos aspektų identifikavimui, stebėjimui ir visos sistemos valdymui bei gerinimui. Pagrindinės jo taikymo sritys: aplinkos apsaugos vadybos sistemos (AAVS), aplinkosauginis auditas, aplinkosauginis ženklinimas ir deklaravimas, aplinkosauginio veiksmingumo įvertinimas, būvio ciklo įvertinimas, aplinkosauginė komunikacija, šiltnamio efektą sukeliančių dujų monitoringas.

Pasidalink: