Nemokama infolinija (8-22 val.)
8 800 20050

Konkurso „Lietuvos Maximalistai 2018" nuostatai
Atgal

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Konkurso „Lietuvos Maximalistai 2018“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato MAXIMA LT, UAB (toliau – Konkurso organizatorius) organizuojamo Konkurso dalyvavimo sąlygas, dalyvių vertinimo kriterijus, stipendijų skyrimo tvarką.   
1.2. Konkurso tikslas – įvertinti ir paskatinti labai gerai besimokančius, gabius ir aktyvius Lietuvos moksleivius, pasiekusius laimėjimų įvairiuose tarptautiniuose, nacionaliniuose konkursuose, olimpiadose ar varžybose, kurių nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. 
1.3. Mokinių skatinimo forma – stipendija 2018-2019 mokslo metams (toliau – Stipendija).

2. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

2.1. Visose Konkurso srityse (Nuostatų 2.4. p.) gali dalyvauti visi 1 - 12 klasių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai (toliau – Konkurso dalyviai). Pažangumo srityje 1 - 4 kl. Konkurso dalyviai nebus vertinami.
2.2. Konkurse vertinami Konkurso dalyvių pasiekimai tik už 2017–2018 mokslo metus. 
2.3. Visose vertinimo srityse, išskyrus pažangumo, Konkurso dalyviai vertinami tik už dalyvavimą individualiose (ne komandinėse) varžybose ir olimpiadose. 
2.4. Konkurso dalyvių gabumai  bus vertinami pagal geriausius pasiekimus žemiau nurodytose srityse: 
2.4.1. mokslo;
2.4.2. muzikos;
2.4.3. kūrybos ir meno;
2.4.4. sporto;
2.4.5. visuomeniškumo;
2.4.6. ekologiškumo;
2.4.7. inovacijos;
2.4.8. pažangumo. 
 
2.5. Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti Konkurse, privalo užpildyti dalyvavimo Konkurse paraišką internetinėje svetainėje adresu www.maxima.lt/mums-rupi/lietuvos-maximalistai. Kartu su paraiška asmenys privalo pridėti tarptautinių mokslo olimpiadų ir konkursų, nacionalinio mokslininkų konkurso laimėtų diplomų kopijas. 
2.6. Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti Konkurse, paraiškas turi užpildyti nuo Konkurso paskelbimo dienos iki 2018 m. liepos 9 d.
2.7. Paraiškoje Konkurso dalyvis turi nurodyti šiuos asmens duomenis ir informaciją (dokumentus): 
2.7.1. Vardas;
2.7.2. Pavardė;
2.7.3. Gimimo data;
2.7.4. Gyvenamoji vieta: miestas, tikslus adresas;
2.7.5. Telefono numeris (vieno iš tėvų vardas pavardė, mob. tel. ir el.pašto adresas, konkurso dalyvio mob. tel., el. pašto adresas);
2.7.6. Mokyklos, kurioje mokosi, pavadinimas, adresas, direktoriaus telefono numeris, el. pašto adresas;
2.7.7. Klasė, klasės auklėtojo (-os) vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas;
2.7.8. Muzikos, meno ar sporto mokyklos (sporto klubo, sporto centro) pavadinimas ir adresas (jei tokia lankoma);
2.7.9. Mokytojo ar trenerio vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas;
2.7.10. Konkurso sritis, į kurią kandidatuojama (Nuostatų 2.5. p.);
2.7.11. Laimėjimai, pasiekimai (konkurso, olimpiados ar projekto pavadinimas, data (kada dalyvauta konkurse), laimėta vieta, pasiekimas);
2.7.12. Kandidato pažangumo mokykloje pažymėjimo kopija (iš pasiekimų knygelės ar elektroninio dienyno);
2.7.13. Konkurso dalyvio komisijai skirtas motyvacinis laiškas, atsakantis į klausimą „Kodėl noriu dalyvauti Konkurse ir kodėl esu vertas laimėti Konkursą“;
2.7.14. Pridedamų dokumentų kopijų – diplomų, darbų nuotraukų, publikacijų spaudoje – sąrašas. 

3. KONKURSO  DALYVIŲ VERTINIMAS PAGAL LAIMĖJIMUS

3.1. Konkurso dalyviai bus vertinami pagal pasiekimus žemiau nurodytose srityse: 
3.1.1. Mokslas:  3.1.2. Muzika:  3.1.3. Kūryba ir menas:  3.1.4. Sportas: 3.1.5. Visuomeniškumas:  3.1.6. Ekologiškumas:  3.1.7. Inovacijos:  3.1.8. Pažangumo: 

4. STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA 

4.1. Konkurso vertinimo komisiją sudaro atstovai iš: 
4.1.1. MAXIMA LT, UAB;
4.1.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus;
4.1.3. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto;
4.1.4. M. K. Čiurlionio menų mokyklos;
4.1.5. Kitų institucijų atstovai.  
4.2. Vertinimo komisija, susipažinusi su Konkurso dalyvių pateiktais dokumentais bei juos įvertinusi Nuostatų 3 punkte nustatyta tvarka, ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. priima sprendimą dėl Konkurso Stipendijų skyrimo. 
4.3. Vertinimo komisija ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 15 d. informuoja Konkursą laimėjusius dalyvius apie priimtą sprendimą dėl stipendijų jiems skyrimo. Taip pat Konkurso laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.maxima.lt
4.4. Stipendijos skiriamos ne daugiau kaip 35 gabiausiems Nuostatų 2 ir 3 punktuose nustatyta tvarka savo talentus įrodžiusiems  Konkurso dalyviams, išskyrus pažangumo srityje. 
4.5. Stipendijos pagal dydį skiriamos į pagrindines, papildomas ir skatinamąsias. Pagrindinės stipendijos dydis yra 150 eur/mėn., papildomos - 75 eur/mėn. Pažangumo srityje visiems pažangiems mokiniams mokama 75 eur/mėn. stipendija.  
4.6. Pagal atskirą susitarimą su kiekvienu Konkurso laimėtoju, Stipendijos gali būti  išmokamos dalimis, pervedant jas į Konkurso laimėtojo nurodytą sąskaitą. 
4.7. Pagrindinių ir skatinamųjų stipendijų pasiskirstymas: 
4.7.1. Mokslo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos;
4.7.2. Sporto pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos;
4.7.3. Muzikos pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos;
4.7.4. Kūrybos ir meno pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos;
4.7.5. Visuomeniškumo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos;
4.7.6. Inovacijos pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos;
4.7.7. Ekologiškumo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos. 
4.8. Pažangumo pasiekimai – moksleivių, kurių pažangumo rodikliai atitinka projekto sąlygas, mokama 75 eur/ mėn. stipendija. 
4.9. Vienam mokiniui paskirta pagrindinė arba papildoma stipendija išmokama žemiau nurodyta tvarka: 
4.9.1. Sritys – mokslo, sporto, muzikos, kūrybos ir meno, visuomeniškumo, ekologijos, inovacijų:

 
  Pagrindinė stipendija Papildoma stipendija
iki 2018-09-30 150 Eur 75 Eur
iki 2018-10-31 150 Eur 75 Eur
iki 2018-11-30 150 Eur 75 Eur
iki 2018-12-31 150 Eur 75 Eur
iki 2019-01-31 150 Eur 75 Eur
iki 2019-02-28 150 Eur 75 Eur
iki 2019-03-31 150 Eur 75 Eur
iki 2019-04-30 150 Eur 75 Eur
iki 2019-05-31 150 Eur 75 Eur


4.9.2. Sritis – pažangumas:
 
  Stipendija visiems
iki 2018-09-30 75 Eur
iki 2018-10-31 75 Eur
iki 2018-11-30 75 Eur
iki 2018-12-31 75 Eur
iki 2019-01-31 75 Eur
iki 2019-02-28 75 Eur
iki 2019-03-31 75 Eur
iki 2019-04-30 75 Eur
iki 2019-05-31 75 Eur

4.10. Neatsiradus kurios nors Nuostatų 2.5. punkte nurodytos srities ar sričių laimėtojams, Konkurso organizatorius turi teisę Stipendijos neskirti arba ją skirti kitiems Konkurso dalyviams. 
4.11. Konkurso organizatorius įsipareigoja sumokėti visus mokesčius, susijusius su Stipendija, įstatymų nustatyta tvarka. 
4.12. Stipendijos skiriamos 2018 – 2019 mokslo metams (2018 m. rugsėjo – gruodžio mėn., 2019 m. sausio – gegužės mėn.). 
4.13. Stipendijos mokamos tik Konkurso organizatoriui ir Konkurso laimėtojui pasirašius susitarimą dėl Stipendijos skyrimo.

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau
Naujienlaiškis
Užsiregistruodami gauti MAXIMOS siunčiamą naujienlaiškį sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Sužinokite daugiau Privatumo politikoje.