Žaidimas Mažylių klubo nariams!ŽAIDIMO REGISTRACIJA

Vardas*
Tel. nr.*
+370
Inventorinis kvito numeris*
Kvito data*
AČIŪ kortelės numeris*
9440003700
Perskaičiau ir sutinku su akcijos taisyklėmis.


ŽAIDIMO TAISYKLĖS

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
 
1.1. Šios taisyklės nustato MAXIMA LT, UAB, žaidimo „Šeimos mėnesio žaidimas“ (toliau ir – Žaidimas) dalyvavimo sąlygas (toliau – Taisyklės).
1.2. Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius) – MAXIMA LT, UAB, buveinės adresas Naugarduko g. 84, Vilnius, juridinio asmens kodas 123033512.
1.3. Žaidimo laikotarpis – 2021 m. gegužės 4 – birželio 7 d.
1.4. Žaidimo dalyviai – Žaidime dalyvaujantys fiziniai asmenys, kurie atitinka Žaidimo dalyvavimo sąlygas.
1.5. Žaidimo vieta – visos „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje.

2. ŽAIDIMO DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
2.1. Žaidime turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu ir esantys „Maxima“ Mažylių klubo nariai.
2.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai.
2.3. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime, privalo atitikti Taisyklių 2.1 ir 2.2 punktuose aptartas sąlygas ir Žaidimo laikotarpiu įsigyti prekių už 25 € ir daugiau* su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“ bei užregistruoti kvitą www.maxima.lt/seimos-menuo. Priregistruotą kvitą saugoti iki Žaidimo pabaigos.
2.4. Internetinėje svetainėje www.maxima.lt registruodamiesi asmenys turi nurodyti: pirkimo kvito, AČIŪ kortelės numerį bei mobiliojo telefono numerį. Pirkimo metu panaudotos ir registracijos metu pateikiamos AČIŪ kortelės duomenys turi sutapti. Šie duomenys bus tvarkomi išimtinai Žaidimo organizavimo ir pranešimų apie laimėjimą pateikimo tikslu ir bus ištrinti praėjus 2 mėnesiams po Žaidimo pasibaigimo.
2.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas prekių už 25 € ir daugiau* ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę bei esantis „Maxima“ Mažylių klubo narys.

3. PRIZŲ FONDAS
3.1. 150 (šimtas penkiasdešimt) „Kakės Makės“ leidinių rinkinių, 3 (trys) „Kakės Makės“ pliušinių žaislių rinkiniai, 5 (penkios) „Kakės Makės“ paveikslėlių knygų kolekcijos, 6 (šeši) 50 Eurų vertės „Gera dovana“ dovanų kuponai, 1 (vienas) 200 Eurų vertės „Gera dovana“ dovanų kuponas.
3.2. Užsiregistravusiems pirkėjams prizai bus padovanoti atsitiktiniu būdu.
 
4. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

4.1. 2021 birželio 8 dieną bus vykdomas Žaidimo laimėtojų atrinkimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Žaidimo sąlygas, išdėstytas Taisyklių 2.1. - 2.4. punkte.
4.2. Laimėtojų atrinkimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 164 (šimtas šešiasdešimt keturi) laimėtojai, kuriems bus išdalinti Taisyklių 3.1. punkte nurodyti Prizai. Laimėtojų atrinkimą vykdo Organizatorius.
4.3. Tuo atveju jei Žaidimo laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ numerio ar paaiškėtų, kad jie neatitinka Taisyklių 2.1 ir 2.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas Žaidimo laimėtojų nustatymas.

5. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
5.1. Žaidimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po laimėtojų nustatymo. Pranešimas su Žaidimo laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje www.maxima.lt bus matomas dvi savaites po laimėtojų nustatymo.
5.2. Laimėtojai taip pat bus informuoti trumpąja SMS žinute.

6. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
6.1. Laimėtojai, norintys gauti Prizus, nurodytus 3.2. punkte, per dvi savaites nuo Žaidimo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Prizų siuntimą administruojančia įmone (pagal tai, kas nurodyta SMS žinutėje), nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą, kuriuo pageidauja gauti laimėtą Prizą bei pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ numerį, kuris buvo panaudotas perkant Žaidimo prekes, el. paštu (nurodytu SMS žinutėje). Jei Žaidimo laimėtojas pats nesusisieks su Prizų siuntimą administruojančia agentūra per minėtą terminą, neteks teisės į Žaidimo Prizą, o Žaidimo Prizas bus automatiškai grąžinamas Organizatoriui.
6.2. Jei Žaidimo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“ numerio ir (ar) pateikti Taisyklių 6.1., ir / ar 6.3. punktuose nurodytų asmens duomenų, Žaidimo Prizas laimėtojui nebus išduotas.
6.3. Tuo atveju jei Prizo išmokėjimui ir mokesčių ir / ar pajamų deklaravimo tikslu yra reikalingi papildomi laimėtojo asmens duomenys, laimėtojas įsipareigoja pateikti tokius duomenis Organizatoriui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo dienos. Laimėtojui atsisakius pateikti duomenis, Organizatorius turi teisę atsisakyti išduoti Prizą.
6.4. Visiems Žaidimo laimėtojams Prizai bus siunčiami Žaidimo Organizatoriaus ir (ar) Prizų siuntimą administruojančios įmonės sąskaita.
6.5. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus Žaidimo laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant Žaidimo Prizus.
6.6. Žaidimo Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

7. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
7.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki birželio 15 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius arba el. paštu klientai@maxima.lt.
7.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir atsakymas Žaidimo dalyviams pateiktas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos. 

8. PAPILDOMA INFORMACIJA
8.1. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu klientai@maxima.lt.
8.2. Organizatorius turi teisę keisti šias Taisykles, apie tai informuodamas tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Taisyklės.
8.3. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Žaidimo atšaukimu / nutraukimu / sustabdymu ar Žaidimo Taisyklių pakeitimu.
8.4. Šio Žaidimo metu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi Organizatoriaus privatumo politikoje nustatyta tvarka. Plačiau https://www.maxima.lt/aciu/lojalumo-programos-privatumo-politika.
*Į pirkinių sumą neįskaičiuojama vertė šių prekių: tabako gaminių, alkoholinių gėrimų, pradinio maitinimo ir specializuotų kūdikių mišinių, MAXIMOS dovanų kortelių ar čekių, loterijos bilietų, trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų (išankstinio mokėjimo kortelių papildymo, sąskaitų apmokėjimo, elektroninių bilietų, superkamos ir/ar keičiamos taros ir t.t.)