Nepamesk galvos.
Studijuok išmaniai

„Maxima“ kviečia studijuoti išmaniai.

Nusifotografuokite prisidėję „Zeblox“ sąsiuvinyje* rastą MAXIMA konkurso nuotrauką.

Dalinkitės ja INSTAGRAM su grotažymėmis #studijuokismaniai,
 #MaximaLT ir laimėkite „iPhone 7 Plus”.

*Sąsiuviniai dalinami Lietuvos aukštosiose ir profesinėse mokyklose.

Žaidimo „NEPAMESK GALVOS. STUDIJUOK IŠMANIAI“ taisyklės

1. Žaidimo organizatorius

1.1. Žaidimo organizatorius yra MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „organizatorius“.

2. Žaidimo vieta

2.2. Žaidimo vykdymo vieta yra www.maxima.lt/studijuokismaniai

3. Žaidimo trukmė

3.1. Žaidimas vyksta nuo 2017 09 01 (pirmoji žaidimo diena) iki 2017 10 31 (paskutinė žaidimo diena).   

4. Žaidimo dalyviai

4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ar vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir žaidimo laikotarpiu studijuojantys Lietuvos Respublikos valstybinėse ar privačiose aukštosiose mokyklose (universitetuose ar kolegijose) ar profesinėse mokyklose, dieniniame, vakariniame ar neakivaizdiniame skyriuje.
4.2. Žaidime negali dalyvauti MAXIMA LT darbuotojai ir darbuotojų vaikai.

5. Prizai

5.1. Išmanusis telefonas iPhone 7 Plus (1 vnt.)

6. Dalyvavimo sąlygos

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti žaidime ir laimėti pagrindinį prizą, privalo nusifotografuoti su leidinyje “Zeblox” esančiu paveikslėliu, nuotrauką įkelti į savo INSTAGRAM paskyrą su grotažymėmis #studijuokismaniai ir #MaximaLT.
6.2. Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų.

7. Žaidimo eiga, laimėtojų nustatymas

7.1. 2017 m. lapkričio  17 d. remiantis atstitiktinumo principu bus nustatytas laimėtojas. Besiskirianti informacija spaudos makete laikytina spaudos klaida.
7.2. Tuo atveju, jei nugalėtojai neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti. 

8. Laimėtojų skelbimas

8.1. Žaidimo laimėtojo duomenys (Instagram paskyros vardas) bei konkursui pateikta nuotrauka bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt/studijuokismaniai ir Maxima LT Instagram paskyroje per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten skelbiami keturias savaites po lošimo dienos.

9. Prizų atsiėmimas

9.1. Prizas bus perduotas laimėtojui Maxima LT administracijoje, adresu Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, arba pristatytas laimėtojo nurodytu adresu per kurjerį.
9.2. Atsiimant prizą laimėtojas žaidimo organizatoriams privalo su savimi turėti galiojantį studento pažymėjimą ar kitą oficialų dokumentą, išduotą mokymosi įstaigos, įrodantį studento statusą.
9.3. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
9.4. Žaidimo organizatorius neatsako už žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą ar kitų šiose taisyklėse numatytų organizatoriaus įsipareigojimų vykdymą, jei žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli. 

10. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2017 lapkričio 30 d. teikti skundus dėl žaidimo eigos. Skundus galima pateikti organizatoriui el. paštu maxima@maxima.lt
10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo skundo gavimo dienos.    

11. Asmens duomenų apsauga

11.1. Dalyvių duomenų valdytojas yra žaidimo organizatorius. Dalyvių duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios susitarimų su žaidimo organizatoriumi pagrindu tiesiogiai vykdo su žaidimu susijusias funkcijas.
11.2. Žaidimo dalyviai, užsiregistruodami dalyvauti žaidime ir pateikdami savo duomenis, suteikia žaidimo organizatoriui sutikimą tvarkyti dalyvių pateiktus duomenis žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais, įskaitant (bet neapsiribojant) prizų laimėtojų atranką, laimėtojų viešą paskelbimą, prizo perdavimą, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą.
11.3. Žaidimo dalyvis, pateikęs žaidimo organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su organizatoriaus tvarkomais dalyvio asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.
11.4. Žaidimo dalyvių registracijos duomenys bus tvarkomi 1 mėnesį po Taisyklių 10.1 punkte nurodytos skundų teikimo termino pabaigos, o dalyviui pateikus skundą – 1 mėnesį po skundo nagrinėjimo pabaigos. Laimėtojų duomenys, susiję su prizo perdavimu,  mokesčių deklaravimu ir sumokėjimu bus tvarkomi atitinkamuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį. 

12. Atsakomybė

12.1. Akcijos organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su žaidimo atšaukimu / nutraukimu / sustabdymu ar žaidimo Taisyklių pakeitimu. Žaidimo organizatorius ir taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių / išlaidų, susijusių su Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu. 

13. Mokesčiai ir kitos išlaidos 

13.1. Jeigu pagal galiojančius įstatymus prizas yra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu, šį mokestį už prizo laimėtoją apskaičiuoja ir sumoka žaidimo organizatorius. 

14. Kitos sąlygos

14.1. Asmenys, užsiregistruodami dalyvauti žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę, besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei laikytis jų. Dalyviui nesilaikant taisyklių, žaidimo organizatorius pasilieka teisę pašalinti dalyvį iš žaidimo ir (arba) neišduoti žaidimo prizo.  
14.2. Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose taisyklės neaptartais klausimais žaidimo organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis taisyklėmis.
14.3. Žaidimo organizatorius turi teisę daryti šių taisyklių pakeitimus, apie tai informuodamas tuo pačiu būdu kaip buvo paskelbtos šios taisyklės.
14.4. Žaidimo organizatorius neatsako  už žaidimo dalyvių išlaidas ir/ar nuostolius, susijusius su dalyvavimu žaidime, įskaitant, bet neapsiribojant žaidimo metu prekių įsigijimą, registraciją žaidime, išskyrus atsakomybę, kuri organizatoriui kyla pagal imperatyvius taikytinus teisės aktus.
 
 

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMA dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas Tax-Free paslauga Išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau