Pirkite su AČIŪ kortele ir laimėkite!
Atgal

Akcijos „Pirk produktus, kuriais gali pasitikėti“ su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk“ rengimo sąlygos:
 
1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius ir Akcijos organizatorius UAB „TOTEM promo“, toliau tekste – „Akcijos organizatorius“.
 
2. AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra Lietuvos teritorijoje esančios „Maxima“ prekybos tinklo XX, XXX ir XXXX parduotuvės, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.
 
3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2020 m. Rugsėjo 29 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2020 m. Spalio 26 d.  (paskutinė Akcijos diena).
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
 
4. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
4.2. Akcijoje negali dalyvauti negali dalyvauti MAXIMA LT, UAB, UAB“ Totem promo“ ir UAB „Sanitex“ darbuotojai.
4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.
4.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant bet kurį „Herbal Essences“, „Aussie“ „Head&Shoulders”, “Gillette”, „Venus“, „Old Spice“, „Pantene“, „Always“, „Discreet“, „Blend-a-med“, „Pampers“, „Ariel“, „Lenor“, „Fairy“, „Ambi pur“ „Naturella“, „Tampax“, „Secret“ ar „Oral-B“ produktą, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 150 Eur, turės Akcijos organizatoriui elektroniniu paštu: loterija@totem.lt pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 150 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Užsakovas.
4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 150 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.
 
5. PRIZŲ FONDAS
Vieną laimėjimą sudaro keturių išmaniųjų laikorodžių rinkinys visai šeimai:
1) Vivoactive 4, GPS, Wi-Fi, Black/Slate,
2) Vivoactive 4S, GPS, Wi-Fi, White/Rose Gold,
3) Vivofit jr2, WW, Adjustable,
4) Vivofit jr2, WW, Adjustable
 
Viso prizų fonde 3 vnt. prizų.
 
6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. 2020 m. Spalio 27 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.
6.2. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 3 laimėtojai, kuriems bus įteiktas Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodytas prizas.
6.3. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai  nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.
 
7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
7.1. Akcijos laimėtojas „Ačiū“ kortelės numeris bus paskelbti interneto svetainėse www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriu interneto svetainėje www.maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.
7.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.
 
8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Užsakovu) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu loterija@totem.lt (informacinis tel.: +37068386960). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Užsakovu) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Užsakovui.
8.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, iki 2020 m. Lapkričio 10 d. gali atvykti UAB „TOTEM promo“, adresu  Subačiaus g. 23/2, Vilnius, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos.
8.3. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Užsakovo sąskaita.
8.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
8.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.
 
9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2020 m. Lapkričio 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti pateikti Akcijos organizatoriui raštu, adresu Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37068386960, el. paštas loterija@totempromo.lt.
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 
10. DUOMENŲ TVARKYMAS
10.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
10.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
10.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Užsakovui nėra  teikiami.
10.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.
10.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

11. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +37068386960 ar el. paštu loterija@totem.lt

1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

 
Barkodas Prekės pavadinimas
8001090098269 Šamp.H&S Classic Clean, 90 ml
8001090496546 Šamp.H&S Tea Tree, 400ml
5011321336032 Šamp.H&S Citrus,400ml
5011321336049 Šamp.H&S Classic Cl.,400ml
5011321336117 Šamp.H&S Ocean 400ml
5011321336063 Šamp.H&S Moisturizing,400ml
4084500610699 Šamp.H&S Repair & care, 400ml
4084500821132 Šamp.H&S  Apple 2in1,360ml
4084500105560 Šamp.H&S Citrus, 250 ml
4084500105539 Šamp.H&S Classic,250ml
4084500015012 Šamp.H&S Classic Cl.2in1,225ml
4015600734138 Šamp.H&S Classic Cean 2in1,360
4084500968158 Šamp.H&S Menthol 2in1,225 ml
4084500970403 Šamp.H&S Menthol 2in1,360ml
4084500105614 Šamp.H&S Menthol, 250 ml
5410076659456 Šamp.H&S Apple Fresh,400ml
4084500819689 Šamp.H&S Nourish ,400ml
8001090690234 Šamp.H&S Old Spice, 270 ml
8001090690395 Šamp.H&S Total Care, 270ml
8001841208978 Šamp.H&S Supreme REPAIR,270ml
8001841208893  Kond.H&S Supreme REPAIR,220ml
8001841208930 Šamp.H&S Supreme MOISTURE,270
8001841208855  Kond.H&S Supreme MOIST,220ml
8001841136288  Kond.H&S Repair&Care,220ml
8001841136240  Kond.H&S Nourishing,220ml
8001841136202  Kond.H&S Classic, 220ml
8001841136165  Kond.H&S Apple, 220ml
5011321336094 Šamp.H&S Menthol,400ml
8001841406688 Šamp.H&S Deep Hydration,400ml
8001841407098 Kond.H&S Deep Hydration,220ml
8001841406640 Šamp.H&S Deep Hydration,250ml
8001841718040 H&S dušo gelis ENERGIZING, 270
8001841717838 H&S dušo gelis REFRESHING, 270
8001841717920 H&S dušo gelisSPORT, 270ml
8001841717739 H&S dušo gelis DEEP CLEANSING,
8001841717982 H&S dušo gelis SENSITIVE, 270m
8001841412054 Kond. H&S Vol&Purify, 220ml
8001841447995 Šamp.H&S mic cleanser, 250ml
8001841411989 Šamp.H&S vol&Purify, 270ml
8001090373748 Balz.PANT. 3 min. Intensive, 2
8001090373533 Balz.PANT. 3 min. Aqua Light,
8001090373595 Balz.PANT. 3 min. Lively Col,
8001090377487 Kaukė PANT. Repair & Protect,
8001090377531 Kaukė PANT. Color, 300ml
5410076561834 Šamp.PANT.R&P, 400ml
8001841740362 Balz.PANT.R&P, 200ml
5410076561223 Šamp.PANT.Aqua Light,400ml
8001841740454 Balz.PANT.AQUA LIGHT, 200ml
8001090392114 Šamp.PANT.Mic. Wat. 400 ml
8001841740423 Balz.PANT.Micellar Water, 200m
5410076562794 Šamp.PANT.Color, 400ml
8001090582607 Šamp.PANT. R&P 3in1,360ml
8001090673688 Šamp.PANT.Lively 3in1,360ml
8001090856005 Balz.PANT. 3MM SUPERFOOD,200ml
8001090861641 Šamp.PANT.SUPERFOOD,400ml
8001841740393 Balz.PANT.SUPERFOOD, 200ml
8001841689760 Šamp.PANTENE GROW STRONG,300ml
8001841689333 Balz.PANT.GROW STRONG,200ml
8001841660479 Kaukė PANT. GROW STRONG, 160ml
8001841214627 Šamp.PANT.BIOLOGY C&R, 250ml
8001841216751 Kond.PANT.BIOLOGY C&R, 160ml
8001841228396 Kaukė.PANT.BIOLOGY C&R, 160ml
8001841214689 Šamp.PANT.BIOLOGY D&I, 250ml
8001841216812 Kond.PANT.BIOLOGY D&I, 160ml
8001841228600 Kaukė.PANT.BIOLOGY D&I, 160ml
8001841214504 Šamp.PANT.BIOLOGY F&V, 250ml
8001841216638 Kond.PANT.BIOLOGY F&V, 160ml
8001841228815 Kaukė.PANT.BIOLOGY F&V, 160ml
8001841214566 Šamp.PANT.BIOLOGY G&G, 250ml
8001841216690 Kond.PANT.BIOLOGY G&G, 160ml
8001841229027 Kaukė.PANT.BIOLOGY G&G, 160ml
8001090518606 Aliejus AUSSIE Reconstr. 100ml
5410076390830 Šamp. Aussie Hydrate ,300ml
4084500103931 Šamp. saus.AUSSIE Volum.180ml
4084500654860 Šamp. AUSSIE RepairMirac,300
4084500618008 Kaukė Aussie Hydrate, 250 ml
8001841426600 Kond.  Aussie Hydrate,200ml
8001841426723 Kond.  AUSSIE REPAIR,200ml
8001841426563 Kond.AUSSIE NOURISH,200 ml
8001841428086 Šamp. AUSSIE NOURISH, 300ml
8001841426402 Aliejus AUSSIE NOURISH. 100ml
8001841425924 Kaukė AUSSIE 3MM NOURISH 250                     
8001090719034 Šamp. AUSSIE Mirac.Moist, 90ml
8001090719065 Kond. AUSSIE Mirac.Moist, 90ml
8001841039343 Kond. Mist Aussie Shine, 95 ml
8001841039190 Kond. Mist Aussie Protect,95ml
8001841039282 Kond. Mist Aussie Smooth, 95 m
8001841041254 Serumas AUSSIE Shine On, 75ml
8001841041285 Serumas AUSSIE Work That,75ml
8001090876836 Kond.HE Coconut Milk, 360ml
8001090876874 Kond.HE Passion Flower, 360ml
8001090877154 Šamp.HE Argan Oil, 400ml
8001090876911 Kond.HE Argan Oil, 360ml
8001841275246 Kaukė HE Argan Oil, 250ml
8001090876959 Kond.HE Golden Moringa, 360ml
8001090877239 Šamp.HE Grapef&Mint, 400ml
8001090876997 Kond.HE Grapef&Mint, 360ml
8001090877031 Šamp.HE Straw&Mint, 400ml
8001090876799 Kond.HE Straw&Mint, 360ml
8001090877079 Šamp.HE Coconut Milk, 400ml
8001090877116 Šamp.HE Passion Flower, 400ml
8001090877192 Šamp.HE Golden Moringa, 400ml
8001841275406 Kaukė HE Coconut Milk, 250ml
4015400260837 Hig.pak.ALWAYS Night, 8 vnt.
4015400259459 Hig.pak.ALWAYS Maxi, 9 vnt.
4015400763222 Hig.pak.ALWAYS Standart,10vnt.
8001090594037 Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20
8001090361998 Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v
4015400259275 Hig.pak.ALWAYS Normal, 10 vnt.
4015400552109 Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night,7v
4015400213857 Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive10
4015400552154 Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v
4015400214120 Hig.pak.ALWAYS Sensitiv.US,8vn
4015400214038 Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn
4015400213932 Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20
4015400343073 Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v
4015400012306 Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.
4015400403845 Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.
5997253515991 Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.
4015400403807 Hig.pak.ALWAYS U Standard, 12v
4015400612469 Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12
4015400032328 Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.
4015400006756 Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.
4015400006770 Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.
4015400612759 Hig.pak.ALWAYS U Stand.24 vnt
4015400489764 Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt
4015400095132 Hig.pak.ALWAYS USP, 32 vnt.
4015400095163 Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.
8001090444875 Hig.pak.ALWAYS Platin.Nomal,8v
8001090444950 Hig.pak.ALWAYS PlatinSP, 7vnt
8001090445032 Hig.pak.ALWAYS PlatinNight, 6v
8001090445070 Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12
8001090444998 Hig.pak.ALWAYS Platin.Super,14
8001090444912 Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v
8001841449906 Hig.pak.ALWAYSPlatinSecureN 10
4015400564652 Hig.įkl.ALWAYS Normal, 30 vnt.
4015400743545 Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo,30v
8001090718464 Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt
4015400563747 Hig.įkl.ALWAYS Normal, 60 vnt.
4015400565574 Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 58v
4015400564072 Hig.įkl.ALWAYS Long PLUS,22v
4015400567585 Hig.įkl.ALWAYS NormalSoft&Cott
4015400564324 Hig.įkl.ALWAYS Large, 52 vnt
4015400564423 Hig.įkl.ALWAYS Large Deo, 46vn
4015400562870 Hig.įkl.ALWAYS Normal Multifor
4015400563846 Hig.įkl.ALWAYS Long PLUS,44v
4015400746812 Hig.įkl.ALWAYS Normal, 80 vnt.
4015400564454 Hig.įkl.ALWAYS Large, 68 vnt
4015400259480 Hig.pak.ALWAYS Sens. Class,9v
8001090992512 Hig.pak.ALWAYS Sens. Class.20v
8001090992550 Hig.pak.ALWAYS Sens. Class.18v
8001841009612 Hig.įkl.ALWAYS Discreet Long,
8001841009582 Hig.įkl.ALWAYS Discreet Normal
8001841230597 Hig.įkl.ALWAYS FlexiStyle,28v
8001841230658 Hig.įkl.ALWAYS FlexiStyle,58v
4015400437543 Hig.pak.NATURELLA Night, 7vnt
4015400435846 Hig.pak.NATURELLA U.Night,7v
4015400125099 Hig.pak.NATURELLA US, 8 vnt.
4015400317999 Hig.pak.NATURELLA Super+,8vnt.
4015400317876 Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.
4015400125037 Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.
4015400581369 Hig.pak.NATURELLA UN Calen.10
4015400579830 Hig.pak.NATURELLA UN Gr.Tea10v
4015400437932 Hig.pak.NATURELLA Night, 14vnt
8001090585394 Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v.
8001090586032 Hig.pak.NATURELLA U.Super,16v.
4015400318026 Hig.pak.NATURELLA Super+,16vnt
8001090850638 Hig.pak.NATURELLA Normal+,18v
8001090585592 Hig.pak.NATURELLA U.Normal,20v
8001090586315 Hig.pak.NATURELLA UNC, 20 vnt
4015400197546 Hig.pak.NATURELLA Ultra,40vnt
4015400516101 Hig.įkl.NATURELLA Plus,16vnt
4015400240310 Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.
4015400198277 Hig.įkl.NATURELLA Light,20vnt.
4015400481898 Hig.įkl.NATURELLA Green Tea,20
4015400481836 Hig.įkl.NATURELLA Calendula,20
8001841280561 Hig.įkl.NATURELLA TO GO,20vnt.
4015400516132 Hig.įkl.NATURELLA Plus,50vnt
8001090604040 Hig.įkl.NATURELLA, 52vnt
8001090603968 Hig.įkl.NATURELLA Light, 52vnt
8001090603883 Hig.įkl.NATURELLA Green Tea 52
8001090603845 Hig.įkl.NATURELLA Calendula 52
8001090603760 Hig.įkl.NATURELLA Light,100vnt
8001090603807 Hig.įkl.NATURELLA[Liners Regular;100vnt.
8001841658421 Hig.pak.NATURELLA COTTON, 22 v
8001841658384 Hig.pak.NATURELLA COTTON, 12 v
8001841657868 Hig.pak.NATURELLA COTTON, 10 v
8001841658117 Hig.pak.NATURELLA COTTON, 9 vn
8001090162199 Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.100
8001090162236 Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.60v
4015400341505 Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.20v
4015400107835 Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn
4015400165804 Hig.įkl.DISCREET Normal,20v.
4015400542476 Hig.įkl.DISCREET Irresist.,20v
4015400515685 Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,50vn
8001090170354 Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn
8001090161918 Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt
8001090162274 Hig.įkl.DISCREET Water, 100vnt
8001090161956 Hig.įkl.DISCREET Air, 60vnt
8001090162076 Hig.įkl.DISCREET Normal,60vn
8001090162038 Hig.įkl.DISCREET Normal,100vnt
8001090162113 Hig.įkl.DISCREET Spring Breeze
8001090161994 Hig.įkl.DISCREET Irresist. 60v
8001841300276 Tamp.TAMPAX Compak Regular,8v
8001841300511 Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Reg.16v
8001841300573 Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup.16v
8001841300603 Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup+,16
4015400219538 Tamp.TAMPAX Compak Regular 16
4015400219743 Tamp.TAMPAX Compak Super, 16
4015400669418 Tamp.TAMPAX PearlSuperPlus,18v
4015400533016 Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt
8001841300399 Tamp.TAMPAX Compak SP.16 vnt
8001090993465 Tamp.TAMPAX Cotton Regular, 16
8001090993502 Tamp.TAMPAX Cotton Super,16vnt
8001841023120 Saus.PAMPERS PURE CP S1, 35vnt
8001090834782 Saus.PAMPERS PURE CP S2, 39vnt
8001090834843 Saus.PAMPERS PURE CP S3, 31vnt
8001090834904 Saus.PAMPERS PURE CP S4, 28vnt
8001090834966 Saus.PAMPERS PURE CP S5, 24vnt
4015400536857 Saus.PAMPERS Premium SP S0, 30
8001841104614 Saus.PAMPERS Premium SP S1, 26
8001841104652 Saus.PAMPERS Premium SP S2, 23
8001841104836 Saus.PAMPERS Premium VP S1, 78
8001841104874 Saus.PAMPERS Premium VP S2, 68
4015400274780 Saus.PAMPERS Premium VP S3, 60
4015400278818 Saus.PAMPERS Premium VP S4, 52
4015400278870 Saus.PAMPERS Premium VP S5, 44
8001841105130 Saus.PAMPERS Premium VP S6, 38
4015400687894 Saus.PAMPERS Prem Pants S3 28v
4015400681212 Saus.PAMPERS Prem Pants S4 22v
4015400681243 Saus.PAMPERS Prem Pants S5 20v
8001090190543 Saus.PAMPERS Prem Pants S6 18v
8001090759795 Saus.PAMPERS Prem Pants S3 48v
8001090759832 Saus.PAMPERS Prem Pants S4 38v
8001090759870 Saus.PAMPERS Prem Pants S5 34v
8001090759917 Saus.PAMPERS Prem Pants S6 31v
8001090698346 Saus.PAMPERS Pants Splash,3d12
8001090698384 Saus.PAMPERS Pants Splash,4d11
8001090728951 Saus.PAMPERS Pants Splash,5d10
4015400703983 Saus.PAMPERS Pants CP 3dyd,26v
4015400672647 Saus.PAMPERS Pants CP 4d,24v
4015400672685 Saus.PAMPERS Pants CP 5d,22v
4015400673378 Saus.PAMPERS Pants CP 6d,19v
8001090994134 Saus.PAMPERS PANTS JP- S3, 54v
8001090994370 Saus.PAMPERS PANTS JP- S4, 46v
8001090994691 Saus.PAMPERS PANTS JP- S5, 42v
8001090994936 Saus.PAMPERS PANTS JP- S6, 38v
4015400682882 Saus.PAMPERS Pants JP 3d,60v
4015400672869 Saus.PAMPERS Pants JP 4d,52v
8001841133164 Saus.PAMPERS Pants JP S4+50vnt
4015400672906 Saus.PAMPERS Pants JP 5d,48vnt
4015400674023 Saus.PAMPERS Pants JP,6d,44vnt
8001841133737 Saus.PAMPERS Pants JP,7d,40vnt
8001090694577 Saus.PAMPERS Pants GP,3d.72vnt
8001090694638 Saus.PAMPERS Pants GP,4d.62vnt
8001090994615 Saus.PAMPERS Pants GP S5, 56vn                   
8001090995094 Saus.PAMPERS PANTS GP S6, 50vn LV                
8001090994295 Saus.PAMPERS PANTS GPP S3, 86v
8001090994530 Saus.PAMPERS PANTS GPP S4, 72v
8001090994851 Saus.PAMPERS PANTS GPP S5, 66v
8001090995179 Saus.PAMPERS PANTS GPP S6, 60v
4015400697534 Saus.PAMPERS Pants MB,4d,104v
4015400697541 Saus.PAMPERS Pants  MB,5d,96v
8001090950499 Saus.PAMPERS ABD VP+ S1, 43vnt
8001090910127 Saus.PAMPERS ABD VP+ S2, 43vnt
8001090950574 Saus.PAMPERS ABD VP+ S2, 76vnt
8001090950659 Saus.PAMPERS ABD VP+ S3, 66vnt
8001090950819 Saus.PAMPERS ABD VP+ S4, 58vnt
8001090950970 Saus.PAMPERS ABD VP+ S4+, 53v.
8001090951137 Saus.PAMPERS ABD VP+ S5, 51vnt
8001090951359 Saus.PAMPERS ABD VP+ S6, 44vnt
8001090951427 Saus.PAMPERS ABD VP+ S7, 40vnt
8001090950215 Saus.PAMPERS ABD GP+ S3, 104 v
8001090950376 Saus.PAMPERS ABD GP+ S4, 90vnt
8001090950536 Saus.PAMPERS ABD GP+ S5, 78vnt
8001090950697 Saus.PAMPERS ABD GP+ S6, 68vnt
4015400224211 Saus.Sleep&Play VP 3dyd,58vnt
8001090669056 Saus.Sleep&Play VP 4dyd ,50vnt
8001090784674 Saus.Sleep&Play VP 5dyd,42vnt
8001841041360 Serv.PAMPERS Fresh Clean 52vnt
8001841041391 Serv.PAMPERS Sensitive 52vnt
8001841077598 Serv.PAMPERS Fresh Clean 80vnt
8001841041421 Serv.PAMPERS Sensitive 80vnt
8001841077864 Serv.PAMPERS Fresh Clean,3x52v
8001841062556 Serv.PAMPERS Sensitive 3x52vnt
8001841078052 Serv.PAMPERS Fresh Clean,4x80v
8001841062754 Serv.PAMPERS Sensitive,4x80vnt
8001841077949 Serv.PAMPERS Fresh Clean,4x52v
8001841062624 Serv.PAMPERS Sensitive,4x52vnt
8001090603326 Serv.PAMPERS Aqua Pure, 48vnt
8001090603388 Serv.PAMPERS Aqua Pure,3X48vnT
8001090603357 Serv.PAMPERS Aqua Pure, 96vnt
8001090791863 Skystas skalbiklis ARIEL Lavender, buteliuose, 20 sk./ 1,1 l
8001090790606 Skystas skalbiklis ARIEL Mountain Spring, buteliuose, 20 sk./ 1,1 l
8001090790903 Skystas skalbiklis ARIEL Touch of Lenor, buteliuose, 20 sk./ 1,1 l
8001090791474 Skystas skalbiklis ARIEL Color, buteliuose, 20 sk./ 1,1 l
8001090791788 Skystas skalbiklis ARIEL Baby, buteliuose, 20 sk./ 1,1 l
8001090791900 Skystas skalbiklis ARIEL Lavender, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090790705 Skystas skalbiklis ARIEL Mountain Spring, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090791313 Skystas skalbiklis ARIEL Sensitive, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090790941 Skystas skalbiklis ARIEL Touch of Lenor, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090791559 Skystas skalbiklis ARIEL Color, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090791825 Skystas skalbiklis ARIEL Baby, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001841254654 Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Color & Style , 13 skalbimų, 13 vnt.
8001841183114 Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Active Deo-Fresh, 13 skalbimų, 13 vnt.
8001841598307 Skalbimo kapsulės Ariel TOL Unstoppables, 13vnt
8001090348869 Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Color 3in1, 14 skalbimų, 14 vnt.
8001090348906 Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Mountain Spring, 14 skalbimų, 14 vnt.
8001090348944 Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Touch of Lenor 3in1 , 14 skalbimų, 14 vnt.
8001090348982 Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Sensitive, 14 skalbimų, 14 vnt.
8001841598550 Skalbimo kapsulės Ariel Complete, 24vnt.
8001841598475 Skalbimo kapsulės Ariel Ultra OXI, 24vnt
8001841661155 Skalbimo kapsulės Ariel Active, 24vnt
8001841598345 Skalbimo kapsulės Ariel TOL Unstoppables, 24vnt
8001841598598 Skalbimo kapsulės Ariel Mountain Spring, 26vnt
8001841597881 Skalbimo kapsulės Ariel Sensitive, 26vnt
8001841598086 Skalbimo kapsulės Ariel TOL, 26vnt
8001841598635 Skalbimo kapsulės Ariel Color, 26vnt
8001841598437 Skalbimo kapsulės Ariel Complete, 31vnt
8001841598512 Skalbimo kapsulės Ariel Ultra OXI, 31vnt
8001841598260 Skalbimo kapsulės Ariel Active, 31vnt
8001841598048 Skalbimo kapsulės Ariel TOL Unstoppables, 31vnt
8001841598000 Skalbimo kapsulės Ariel Color, 33vnt
8001841597966 Skalbimo kapsulės Ariel Mountain Spring, 33vnt
4084500716285 Skalbimo milteliai ARIEL Mountain Spring, 4 skalb./ 300 g
4084500702899 Skalbimo milteliai ARIEL Color, 4 skalb./ 300 g
8001841681863 Skalbimo milteliai Ariel TOL 18sk
8001841681788 Skalbimo milteliai Ariel Color, 18sk
8001841681825 Skalbimo milteliai Ariel Mountain Spring, 18sk
8001841681986 Skalbimo milteliai Ariel Mountain Spring, 36sk
8001841681948 Skalbimo milteliai Ariel Color, 36sk
8001841682020 Skalbimo milteliai Ariel TOL 36sk
8001841615493 Skalbimo skystis Lenor Spring Awakening, 18sk
8001841615455 Skalbimo skystis Lenor Amethyst, 18sk
8001841615578 Skalbimo skystis Lenor Gold Orchid 18sk
8001090981134 Skystas skalbiklis LENOR Amethyst, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090981219 Skystas skalbiklis LENOR Spring Awakening, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090981172 Skystas skalbiklis LENOR Gold Orchid, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090980663 Gelinės skalbimo kapsulės LENOR Amethyst, 28 skalbimų, 28 vnt.
8001090980700 Gelinės skalbimo kapsulės LENOR Spring Awakening, 28 skalbimų, 28 vnt.
8001090980748 Gelinės skalbimo kapsulės LENOR Gold Orchid, 28 skalbimų, 28 vnt.
8001090867070 Lenor Unstoppables Fresh kvapiosios granulės, 210g
8001090867223 Lenor Unstoppables Dreams kvapiosios granulės, 210g
8001841182193 Kvapiosios granulės Lenor Spring Awakening, 210g
8001841182223 Kvapiosios granulės Lenor Amethyst & Floral Bouquet, 210g
8001841182285 Kvapiosios granulės Lenor  Gold Orchid, 210g
8001090867179 Lenor Unstoppables Sport kvapiosios granulės, 210g
8001090504876 Audinių minkštiklis LENOR SilkTree Blossom, 750ml
8001090504937 Audinių minkštiklis LENOR Deepsea Minerals, 750ml
8001841115702 Audinių minkštiklis LENOR Wild Verbena, 750ml
8001841376080 Audinių minkštiklis LENOR Emerald & Ivory Flower, 750ml
8001841375762 Audinių minkštiklis LENOR Gold Orchid, 750ml
8001841376042 Audinių minkštiklis LENOR Diamond & Lotus Flower, 750ml
8001841375809 Audinių minkštiklis LENOR Amethyst & Floral Bouquet, 750ml
8001841158037 Audinių minkštiklis LENOR Secrets Blush 900ml
8001841158068 Audinių minkštiklis LENOR Secrets Charm 900ml
8001841158099 Audinių minkštiklis LENOR Secrets Mystery900ml
8001841158129 Audinių minkštiklis LENOR Secrets Kiss 900ml
8001090206855 Audinių minkštiklis LENOR Spring Awakening, 930 ml
8001090206930 Audinių minkštiklis LENOR Sensitive, 930 ml
8001090504968 Audinių minkštiklis LENOR Silk Tree Blossom, 1380 ml
8001090505026 Audinių minkštiklis LENOR Deepsea Minerals, 1380 ml
8001841188317 Audinių minkštiklis LENOR Lavender, 1380 ml
8001841375687 Audinių minkštiklis LENOR Diamond & Lotus Flower, 1420 ml
8001841375885 Audinių minkštiklis LENOR Gold Orchid, 1420 ml
8001841375922 Audinių minkštiklis LENOR Amethyst & Floral Bouquet, 1420 ml
8001841376004 Audinių minkštiklis LENOR Sparkling Bloom & Yellow Popp, 1420 ml
8001841375724 Audinių minkštiklis LENOR Emerald & Ivory Flower, 1420 ml
8001841375960 Audinių minkštiklis LENOR Morning Dew, 1420 ml
8001841375526 Audinių minkštiklis LENOR Summer Breeze, 1800ml
8001841375403 Audinių minkštiklis LENOR Fresh Meadow, 1800ml
8001841375366 Audinių minkštiklis LENOR Floral Romance 1800ml
8001841375489 Audinių minkštiklis LENOR Spring Awakening, 1800ml
8001841375564 Audinių minkštiklis LENOR Sensitive, 1800ml
8001841303673 Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Lemon, 22 vnt.
8001841303796 Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Lemon, 44 vnt.
8001090015921 Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Platinum Lemon, 18 vnt.
8001090033130 Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Platinum Lemon, 37 vnt.
8001090150677 Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Platinum Lemon, 70 vnt.
8001090985439 Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Platinum Plus Lemon, 30 vnt.
8001090985460 Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Platinum Plus Lemon, 45 vnt.
4015400956082 Indų ploviklis FAIRY Lemon, 450 ml
4015400956150 Indų ploviklis FAIRY Orange, 450 ml
4015400956181 Indų ploviklis FAIRY Apple, 450 ml
4015400956266 Indų ploviklis FAIRY Pomegranade & Red Orange, 450 ml
4015400956303 Indų ploviklis FAIRY Sensitive Camomile & Vit E, 450 ml
4015400956358 Indų ploviklis FAIRY Sensitive Tea tree & Mint, 450 ml
4015400957973 Indų ploviklis FAIRY Lemon, 900 ml
4015400958017 Indų ploviklis FAIRY Orange & Lemongrass, 900 ml
4015400958055 Indų ploviklis FAIRY Apple, 900 ml
4015400958093 Indų ploviklis FAIRY Pomegranade&Red Orange, 900 ml
8001090118530 Indų ploviklis FAIRY Chamomile & Vitamine E, 900 ml
4015400958130 Indų ploviklis FAIRY Sensitive Tea Tree & Mint, 900 ml
8001841314471 Momentinės indų plovimo putos FAIRY, 350ml
8001841167923 Indų ploviklis FAIRY Extra Hygiene, 650 ml
4015400955580 Indų ploviklis FAIRY Platinum Lemon&Lime, 650 ml
8001841502670 Indų ploviklis FAIRY Platinum Lemon&Lime, 905 ml
8001841502816 Indų ploviklis FAIRY Extra Hygiene, 905 ml
8001090921611 Indų ploviklis FAIRY Pure&Clean, 650 ml
4084500278967 Oro gaiviklio automobiliams pakeitiklis AMBI PUR Car Moonlight Vanilla, 7 ml
4084500278813 Oro gaiviklio automobiliams pakeitiklis AMBI PUR Car Ocean & Mist, 7 ml
4084500278912 Oro gaiviklio automobiliams pakeitiklis AMBI PUR Car Flowers, 7 ml
4084500278103 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Ocean & Mist, 7 ml
4084500278455 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Moonlight Vanilla, 7 ml
4084500278660 Oro gaiviklio automobiliams pakeitiklis AMBI PUR Car Citrus Anti-tobacco, 7 ml
4015600900229 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Antitobacco Citrus, 2 ml
4015600899943 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Ocean Mist, 2 ml
4015600900014 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Flowers & Spring, 2 ml
4084500996809 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Ocean Mist 2X2 ml
4084500277861 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Citrus Anti-tobacco, 7 ml
4084500278387 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Flowers, 7 ml
4084500996779 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Flowers&Spring 2X2 ml
8001090871619 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Jaguar Lenor 2 ml
8001841116419 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Gold Orchid Jaguar, 2 ml
8001841480336 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR New Car 2ml
8001841748757 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Old Spice 2x2ml
8001841748726 Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Old Spice 2ml
8001841227955 Elektrinio oro gaiviklio pakeitiklis AMBI PUR 3volution Spring Awakening, 20 ml
8001841125985 Elektrinis oro gaiviklis AMBI PUR 3volution Spring Awakening, 20 ml
4015600570309 Elektrinio oro gaiviklio pakeitiklis AMBI PUR Flowers & Spring, 20 ml
4015600570422 Elektrinio oro gaiviklio pakeitiklis AMBI PUR Ocean Mist, 20 ml
4015600570361 Elektrinio oro gaiviklio pakeitiklis AMBI PUR Thai Orchid, 20 ml
4015600570194 Elektrinis oro gaiviklis AMBI PUR Ocean Mist, 20 ml
5410076217069 Oro gaiviklis AMBI PUR Ocean Mist, 300 ml
5410076217090 Oro gaiviklis AMBI PUR Blossom & Breeze, 300ml
5410076877027 Oro gaiviklis AMBI PUR Moonlight Vanilla, 300ml
8001090713230 Oro gaiviklis AMBI PUR Premium Thai escape, 300ml
8001090713278 Oro gaiviklis AMBI PUR Premium Caribbean escape, 300ml
8001090570413 Oro gaiviklis AMBI PUR  Freshelle Lenor, 300ml
8001841096926 Oro gaiviklis AMBI PUR Gold Orchid, 300ml
8001841000640 Oro gaiviklis AMBI PUR Premium Oriental, 300ml
8001841234892 Oro gaiviklis Ambi Pur Lenor Lavender, 7,5 ml
8001841461694 Oro gaiviklis Ambi Pur Cotton Flower,  7,5 ml
8001841234854 Oro gaiviklis Ambi Pur Japan Tatami, 7,5 ml
4015600541699 Audinių gaiviklis AMBI PUR Orchid 500ml
8001090567567 Audinių gaiviklis AMBI PUR Lenor, 500ml
8001090343819 Lip.kr.protez.BAD Regular, 47g
4015600620097 Dantų pasta"BAM 3D White"[100ml
4015600623074 Dantų pasta"BAM Complete 7 Extra Fresh"[
4015600620158 Dantų pasta"BAM 3D White Arctic Fresh"[
4015600620004 Dantų pasta"BAM 3D White Mint Kiss"[100
8001841182513 Dantų pasta ORAL B PURIFY Professional Whitening, 75ml
8001841182636 Dantų pasta ORAL B PURIFY Whitening, 75ml
8001090629388 Dantų pasta BLEND-A-MED 3DW Enamel[75ML
8001841046358 D.pasta BLEND-A-MED 3D WHITE[140ml
8001841046396 Dantų pasta BLEND A MED 3D White Delicate Mint, 140 ml
5010622005029 Dantų siūlas(50 m)"Oral-B"[vašk. mėtų
5410076635153 Dantų siūlas"ORAL-B Pro-Expert Clinic"[
8001090540751 Burnos skalavimo skystis ORAL-B 3D[500
3014260090616 Burnos skalavimo skystis ORAL-B[500ml
3014260090531 Burnos skalavimo skystis ORAL-B[500ml
3014260104306 Dantų šepetėlis ORAL-B Charcoal UltraThin, 40XS 1vnt
3014260104276 Dantų šepetėlis ORAL-B Charcoal Pro-Expert, 35M 1vnt
5010622010795 Vaik.dantų šepetėlis ORAL-B KIDS[3+m.
3014260281366 Vaik.dantų šepetėlis ORAL-B BABY[0-2m.
3014260022709 Dantų šep."ORAL-B 3DW 40 Medium"[2 vnt.
3014260022051 Dant.šepet.ORAL-B Pro-Expert 40,MED.1+1
3014260017217 Dantų šep."ORAL-B Complete 5Ways Clean"[
3014260010409 Dantų šep."ORAL-B Luxe 3DW ProFlex"[Soft
3014260101985 Dantų šepetėlis "Oral-B Gumline purify"
3014260096960 Dantų šepet. ORAL-B (ULTRA THIN BLACK)
3014260098964 Vaik.dantų šepetėlisORAL-B JUNIOR[6+
3014260099534 Dantų šepetėlis ORAL-B MINI HEAD SILVER[
3014260102401 Dantų šepetėlis ORAL-B PULSAR WHITENING[
8001090794673 Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Original, 75ml
8001090794413 Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Extra Fresh, 75ml
8001090803016 Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Whitening, 75ml
8001090787019 Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Original, 75ml
8001090786494 Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Extra Fresh, 75ml
8001090786654 Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Whitening, 75ml
4210201215295 El.d.šep.gal.ORAL-B CrA BL.2v.
4210201217909 El.d.šep.gal.ORAL-B CrA BL.4v.
4210201176534 El.d.šep.gal.ORAL-B Sensitiv.2
4210201176688 El.d.šep.gal.ORAL-B Sens.4v.LV
4210201850441 El.d.šep.gal.ORAL-B,3DWhite,2v
4210201135081 El.d.šep.gal.ORAL-B Cross A.2v
4210201154792 El.d.šep.gal.ORAL-B Kids, 2v
4210201161196 El.d.šep.gal.ORAL-B Kids, STAR
4210201245193 El.d.šep.ORAL-B Vital Kids Fro
4210201244899 El.d.šep.ORAL-B Vital Kids SW
4210201201083 El.d.šep.ORAL-B Vital D100 W
4210201201106 El.d.šep.ORAL-B Vital D100 B
4210201202356 El.d.šep.ORAL-B PRO Junior 6+
4210201178378 El.d.šep.ORAL-B PRO 500 Sens
4210201179092 El.d.šep.ORAL-B PRO 2000
4210201177326 El.d.šep.ORAL-B SMART 4000
4210201203797 El.d.šep.ORAL-B SMART 6100S
4210201159605 El.d.šep.ORAL-B PRO 8000
3014260218799 Losj.po skut."Gillette Cool wave"[
3014260258313 Losj.po sk."Gillette Arctic Ice Splash"[
3014260284329 Balz.po skut."GILLETTE Sensitive"[75ml
7702018970261 Balzam.po skut."GILLETTE Conditio"[100ml
7702018255610 Balz. po skut."Gillette FUSION Progl."[
7702018018116 Vienk.skust.VENUS 3, 3vnt
7702018069316 Mot.vienk.skustuv."GILLETTE VENUS"[4+2
7702018426201 Mot.vienk.skust GILLETTE VENUS simp[6vnt
7702018491544 Vienk.skust.VENUS Sensitive,3vnt.           
7702018465675 Mot.vienk.skust.GILLETTE VENUS SIMPLY3[4
7702018476046 Mot.vienkart.skust.GILLETTE VENUS[6vnt.
7702018487158 Vienk.skustuvai VENUS 3 SENSITIVE[6vnt.
7702018482740 Vienk.skustuvai SIMPLY VENUS 2[5vnt.
7702018491209 Vienkartiniai skustuvai Venus Extra Smooth Sensitive, 3vnt
7702018545964 Vienkartiniai skustuvai Venus Hybrid, 9vnt
7702018849031 Vienk.skust."GILLETTE Blue II"[5 vnt
3014260287030 Vienk.skustuvai"Gillette II"[5vnt
3014260283254 Vienk.skust"GILLETTE Blue IIPlus"[5vnt
7702018489978 Vienk.vyr.skust."GILLETTE BLUE 3"[6+2
7702018490080 Vyr. skustuvai GILLETTE BLUE 3 Sense
7702018531783 Vienk.skust.GILLETTE BLUE3(FOOTBALL)[6+2
7702018477753 Vienkartiniai skustuvai GILLETTE BLUE SI
7702018457342 Vyr.vienk.skustuvai GILLETTE BLUE3[8vnt
7702018076130 Vienkart.skust."BLUE III Pride"[3vnt
7702018536320 Vienkartiniai skustuvai Gillette BLUE 3 Red 6+2 vnt.
3014260239060 Skut.peiliukai"GILLETTE Rubie Platin"[5v
3014260214678 Skut.putos"GILLETTE Sensitive"[250ml
7702018360451 Skut.putos GILLETTE FUSION(PROGLIDE)[250
7702018459803 Skut.putos GILLETTE SERIES SENSITIVE[250
7702018493869 Vyt.skut.putos GILLETTE SKINGUARD[250ml
7702018094455 Sk.put.GILLETTE Sens.200+100ml                   
3014260223007 Mot.skut.želė GILLETTE SATIN CARE[200ml
7702018012466 Mot. skut. želė "Gillette satin apricot"
7702018399567 Mot.skut.žėlė GILLETTE Satin Care[200ml
3014260214692 Skut.želė"GILLETTE Series Sensitive"[
3014260220051 Skut.želė"GILLETTE Series Moisturising"[
7702018837830 Skutimosi želė GILLETTE MACH3[200ml
7702018088423 Skut.želė"Gillette Mach3 Close&Smo."[200
7702018357871 Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog" ocean
7702018357956 Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog"active
7702018405114 Vyr.skut.želė GILLETTE SERIES PURE[200ml
7702018465156 Skut.želė GILLETTE FUSION 5 MOISTURIZING
7702018464715 Skut.želė GILLETTE FUSION 5 SENSITIVE[
7702018464876 Skut.želė GILLETTE FUSION ULTRA[75ml
7702018457786 Skutimosi želė GILLETTE SENSITIVE[200ml
7702018493845 Vyr.skut.gelis GILLETTE SKINGUARD[200ml
3014260262709 Skust.galv.VENUS Smooth, 4 vnt
7702018886364 Skust.galv.VENUS Breeze, 4vnt.                   
7702018955527 Sk.gal.VENUS Extra Smooth,4vnt
7702018401208 Skust.galv.VENUS SWIRL, 4 vnt.
7702018363568 Skust.galv.VENUS Breeze SPA,4v
7702018352883 Skust.g.VENUS Sensitive 4vnt
7702018365067 Skust.galv.VENUS Smooth, 8vnt.
7702018037186 Skust.galv."Gillete Blue III"[3vnt
3014260239633 Skust.galvutes"GILLETTE MACH 3"[4vnt
3014260251970 Skust.galvutės"GILLETTE MACH 3"[2vnt
7702018867011 Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[2 vnt
7702018866984 Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[4 vnt
7702018867219 Skust.galvutės"GILLETTE Fusion Power"[4v
7702018867059 Skut.galv. GILLETTE FUSION[8vnt
3014260239640 Skustuvo galvutės GILLETTE MACH 3 [8vnT
7702018085897 Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[2vnt
7702018085514 Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt
7702018085576 Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt
7702018085545 Skustuvo galvutės Gillette FUSION Proglide 8 vnt.
7702018416370 Skust.galv. GILLETTE MACH3 Turbo, 4vnt.
7702018412426 Vyr.skut.galv.GILLETTE FUSION(PROSHIELD4
7702018462001 Skust.galvutės GILLETTE MACH3 START[4vnt
7702018486465 Vyr.skut.galv. GILLETTE SKINGUARD[4vnt
3014260262693 Mot.skustuvas"GILLETTE Venus"[2 galv
7702018886166 Mot.skustuvas"Gillette Venus Breeze"[2
7702018487202 Mot.skust."Gillette VENUS Embrace"[1vnt
7702018400997 Mot.skustuvas GILLETTE VENUS Swirl[
7702018451753 Mot.sist.skustuvas GILLETTE Venus
7702018491148 Skustuvas VENUS Extra Smooth Sensitive, 1up
7702018540563 Skustuvo galvutės Gillette Mach3 Turbo UCL 3vnt + skustuvas
7702018347810 Vyr.sist.skustuvas GILLETTE Blue III
7702018020676 Skustuvas"GILLETTE Mach3"[2gal.
7702018866946 Skustuvas"GILLETTE Fusion"[2 galv.
7702018390816 Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 2gal.
7702018425297 Vyr.skustuvas GILLETTE MACH3 H+4
7702018390786 Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 1gal.
7702018396825 Sk.galv.Gillette PROGL.FLEX 4+sk.kotel.          
7702018426348 Skustuvas GILLETTE MACH3 Turbo, 2galv.
7702018412631 Vyr.sist.skustuvas GILLETTE(PROSHIELD)[1
7702018464005 Skustuvas GILLETTE MACH3 START 1UP[2gal.
7702018486342 Vyr.skustuvas GILLETTE SKINGUARD[2vnt
7702018485321 Skustuvas GILLETTE Fusion 1up + 2 galvutės
7702018514229 Skustuvas GILLETTE MACH3 Turbo 3D
5000174440256 Losjonas po skutimosi OLD SPICE White Water, 100 ml
5011321772335 Losjonas po skutimosi OLD SPICE Original, 100 ml
8001090556813 Losjonas po skutimosi OLD SPICE Bearglove, 100 ml
4015600863067 Rutulinis dezodorantas OLD SPICE WhiteWater, 50 ml
4015600294915 Rutulinis dezodorantas OLD SPICE Wolfthorn, 50 ml
8001841284118 Rutulinis dezodorantas OLD SPICE Citron, 50 ml
4771459060551 Dezodorantas OLD SPICE Wolfthorn, 150 ml
4771459060636 Dezodorantas OLD SPICE White Water, 150 ml
4771459060643 Dezodorantas OLD SPICE Citron, 150 ml
4771459060650 Dezodorantas OLD SPICE Timber, 150 ml
8001090595157 Dezodorantas antiperspirantas OLD SPICE Bearglove, 150 ml
8001090962867 Purškiamas Dezodorantas OLD SPICE Captain, 150 ml
8001090962799 Purškiamas Dezodorantas OLD SPICE Roamer, 150 ml
8001841282114 Purškiamas dezodorantas OLD SPICE Rock, 150ml
8001841282473 Purškiamas dezodorantas OLD SPICE Deep Sea, 150ml
8001841283760 Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Rock, 50 ml
8001841283906 Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Deep Sea, 50 ml
4084500019195 Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Wolfthorn, 50 ml
4015600862640 Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Bearglove, 50 ml
4084500490543 Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Original, 50 ml
4084500490581 Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE WhiteWater, 50 ml
4084500940383 Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Citron, 50 ml
4084500940444 Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Timber, 50 ml
8001090660336 Pieštukinis dezodorantas antiperspiranta OLD SPICE Bearglove, 50 ml
8001090970459 Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Captain, 50 ml
8001090970541 Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Roamer, 50 ml
4084500497894 Tualetinis vanduo OLD SPICE Original, 100 ml
8001841326153 Dušo gelis OLD SPICE Deep Sea, 400ml
8001841326207 Dušo gelis OLD SPICE  Rock, 400ml
4084500979437 Dušo gelis OLD SPICE Bearglove, 250 ml
4084500978911 Dušo gelis OLD SPICE Whitewater, 400 ml
4084500978973 Dušo gelis OLD SPICE Wolf Thorn, 400 ml
8001090533890 Dušo gelis OLD SPICE Citron, 400 ml
8001090533920 Dušo gelis OLD SPICE Timber, 400 ml
8001090965615 Dušo gelis OLD SPICE Captain, 400 ml
8001090965561 Dušo gelis OLD SPICE Roamer, 400 ml
5000174999839 Moteriškas kreminis antiperspirantas SECRET Delicate, 40ml
5000174244823 Moteriškas kreminis antiperspirantas SECRET Natural, 40ml
8001841589510 Moteriškas kreminis antiperspirantas SECRET Rose Water 40ml
5011321413764 Moteriškas purškiamas dezodorantas SECRET Delicate 150ml
8001841596440 Moteriškas purškiamas dezodorantas SECRET Rose Water 150ml
5000174655582 Moteriškas pieštukinis antiperspirantas SECRET Delicate 40ml
8001841589480 Moteriškas pieštukinis antiperspirantas SECRET Rose Water 40ml
4084500038882 Tual.muilas SAFEGUARD ramunėlių [90g
4084500038790 Tual.muilas SAFEGUARD alijošių [90g
4084500038943 Tual.muilas SAFEGUARD klasikinis [90g
4084500922389 Tualet.muilas SAFEGUARD PINK PUNCH[90g