Pirkite AROMA PLATINUM COLOMBIAN ir laimėkite!
Atgal

Žaidimo „Keliauk į Kolumbiją“ taisyklės

1. Žaidimo organizatorius, koordinatorius ir duomenų tvarkytojas:
1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB „DAISENA“ (toliau tekste - Organizatorius), įmonės kodas 134809846, adresas Sandraugos g. 23, LT-52102 Kaunas, Lietuva.
1.2. Atstovaudamas Užsakovo (Organizatoriaus) interesus, su žaidimu susijusius veiksmus koordinuoja UAB „MakesYouLocal“, bendrovės registracijos Nr. 304185357, juridinis adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva (toliau tekste - Koordinatorius).
1.3. Žaidimo duomenų tvarkytojas yra UAB „MakesYouLocal“, bendrovės registracijos Nr. 304185357, juridinis adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva

2. Prizai:
2.1. Bendra prizinio fondo vertė yra 6750 EUR (septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų).
2.2. Pagrindinis prizas: dovanų kuponas kelionei į Kolumbiją 2 (dviems) asmenims. Dovanų kupono kelionei į Kolumbiją vertė yra 4500 EUR (keturi tūkstančiai penki šimtai eurų).
2.3. Papildomi prizai: 500 (penki šimtai) „Aroma Platinum“ puodelių. Kiekvieno puodelio vertė yra 4,50 EUR (keturi eurai penkiasdešimt euro centų).

3. Žaidimo vietos:
3.1. Žaidimo vykdymo vietos yra prekybos vietos, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama žaidimo produktais.

4. Registracija:
4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, ir žaidimo laikotarpiu įsigiję kampanijos produktus.
4.2. Registruotis žaidime galima nuo 2019 m. kovo 15 d. iki 2019 m.rugpjūčio 15 d. perkant bent vieną iš išvardintų „AROMA PLATINUM COLOMBIAN“ produktų. Žaidimo produktai, kurie dalyvauja žaidime:
4.2.1. Malta kava „AROMA PLATINUM COLOMBIAN IN-CUP“ 500 g,
4.2.2. Malta kava „AROMA PLATINUM COLOMBIAN“ 500 g,
4.2.3. Malta kava „AROMA PLATINUM COLOMBIAN“ 250 g,
4.2.4. Kavos pupelės „AROMA PLATINUM COLOMBIAN“ 1kg,
4.2.5. Kavos pupelės „AROMA PLATINUM COLOMBIAN“ 250g,
4.2.6. Tirpi granuliuota kava „AROMA PLATINUM COLOMBIAN“ 100g.
4.3. Įsigijus žaidimo produktą dalyvis turi nemokamai registruotis žaidimui tinklalapyje www.aromaplatinum.lt.
4.4. Registruojantis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį arba sąskaitos faktūros numerį (jeigu dalyvis įsigijo žaidimo produktą internetinėje parduotuvėje), telefono numerį, el. pašto adresą ir patvirtinti, kad yra 14 metų ar vyresnis.
4.5. Dalyvis gali papildomai pasirinkti atsakyti į tris klausimus:
4.5.1. Kokio prekinio ženklo kavą perkate dažniausiai?
4.5.2. Kuriame prekybos tinkle kavą perkate dažniausiai?
4.6. Atsakymai į klausimus neturi įtakos prizų laimėjimui. Atsakymai į klausimus bus naudojami tik rinkodaros tikslais.
4.7. Registruotus pirkimo kvitus/sąskaitas faktūras privaloma saugoti iki 2019 m rugsėjo 15 d., Organizatorius gali paprašyti atsiųsti kvito originalą paštu adresu UAB „Daisena“, Sandraugos g. 23, LT-52102 Kaunas. Patikrinti kvitai/sąskaitos faktūros bus grąžinamos atgal.
4.8. Dalyvis turi saugoti pirkimo kvitą arba sąskaitą faktūrą (jeigu dalyvis įsigijo žaidimo produktą internetinėje parduotuvėje) iki 2019 m. rugsėjo 15 d., nes laimėjimo atveju pirkimo kvitas arba sąskaita faktūra yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir yra reikalingas atsiimant prizus.
4.9. Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš žaidimo dalyvių sąrašo.
4.10. Vienas dalyvis gali registruotis kelis kartus pirkdamas žaidimo produktus pakartotinai ir registruodamas naują unikalų pirkimo kvitą arba sąskaitą faktūrą. Tai padidina tikimybę laimėti. Vienas pirkimo kvitas arba sąskaita faktūra, kuriuose yra keli žaidimo produktai gali būti registruojami tik vieną kartą.
4.11. Pirkimas turi būti įvykdytas prieš registraciją.
4.12. Visi užregistruoti pirkimo kvitai/sąskaitos faktūros numeriai, kurie yra unikalūs, dalyvaus žaidime. Pasikartojantys pirkimo kvitų arba sąskaitos faktūros numeriai, kurie jau buvo registruoti dalyvavimui žaidime, bus ištrinami ir negalės jame dalyvauti.
4.13. Vienas dalyvis gali laimėti tiek prizų, kiek skirtingų pirkimo kvitų arba sąskaitų faktūrų numerių registravo, dalyviai nėra apriboti laimėjimo kiekiu.
4.14. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis:
4.14.1. Užregistravo vieną unikalų pirkimo kvitą/sąskaitą faktūrą kelis kartus;
4.14.2. Užregistravo vieną ir tą patį pirkimo kvitą arba sąskaitą faktūrą pakeisdamas juose esančius simbolius į panašius, pirkimo kvite/sąskaitoje faktūroje pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir simbolių kombinaciją;
4.14.3. Užregistravo kitus pirkimo kvite/sąskaitoje faktūroje randamus skaičius, kurie nėra pirkimo kvito/sąskaitos faktūros numeris.
4.15. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už:
4.15.1. Galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;
4.15.2. Pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl dalyvio kaltės;
4.15.3. Nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.
4.16. Dalyvaudamas žaidime dalyvis sutinka su duomenų apdorojimu UAB „MakesYouLocal“ duomenų bazėje laimėtojų ištraukimo, jų paskelbimo ir prizų išdalinimo tikslais.Visi duomenys saugomi 90 d. (devyniasdešimt dienų) nuo žaidimo pabaigos. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys esantys prizų priėmimo perdavimo aktuose saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.
4.17. Žaidimo dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų reikalavimus ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių aktų reikalavimus.
4.18. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik žaidimo organizavimo tikslais. Jūsų vardas, pavardė, pirkimo kvito/sąskaitos faktūros numeris ir miestas bus skelbiami internetinėje www.aromaplatinum.lt svetainėje 4.1. ir 4.3 punktuose išvardintomis dienomis, jeigu Jūs būsite išrinktas prizo laimėtoju.

5. Laimėtojų nustatymas:
5.1. Papildomų prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus (iš visų iki prizo nustatymo datos užsiregistravusių žaidimo dalyvių sąrašo) kompiuterinės programos pagalba. Papildomų prizų laimėtojai bus nustatomi šiomis dienomis: 2019 m. balandžio 15 d., 2019 m. gegužės 15 d., 2019 m. birželio 15 d., 2019 m. liepos 15 d., 2019 m. rugpjūčio 15 d.
5.2. Kiekviename prizų traukime bus nustatyta 100 (šimtas) puodelių laimėtojų.
5.3. Pagrindinio prizo laimėtojas bus nustatytas kompiuterinės programos pagalba žaidimo pabaigoje 2019 m. rugpjūčio 15 d. iš visų iki prizo nustatymo datos užsiregistravusių žaidimo dalyvių sąrašo, kurie nebuvo ištraukti datomis nurodytomis 5.1. punkte.

6. Laimėtojų paskelbimas:
6.1. Papildomų prizų laimėtojai bus paskelbti tinklalapyje www.aromaplatinum.lt per 2 (dvi) darbo dienas po kiekvieno prizų traukimo.
6.2. Pilnas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas tinklapyje www.aromaplatinum.lt 2019 m.. rugpjūčio 15 d.

7. Prizų atsiėmimas:
7.1. UAB „MakesYouLocal“ laimėtojui apie laimėjimą praneša el.paštu.
7.2. Prizai atsiimami UAB „MakesYouLocal“ biure Vilniuje, Savanorių pr. 1 iki 2019 m. rugsėjo 15 d. Prizai gali būti atsiimti darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00 val. Laimėtojai su savimi turi turėti pirkimo kvitą registruotą žaidime bei tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ID kortelę).
7.3. Atsiimant prizus, prizų laimėtojai ir žaidimo Koordinatorius, kuris yra įgaliota šalis, pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą, prizų laimėtojai negali reikšti žaidimo Užsakovui, Koordinatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo.
7.4. Laimėtojai, negalintys atvykti į Vilnių atsiimti prizo ir norintys kad papildomas prizas būtų nemokamai išsiųstas, turi parašyti el. paštu: vilnius@makesyoulocal.com ir nurodyti šiuos duomenis:
7.4.1. Laimėtojo vardą, pavardę, pristatymo adresą ir laisva forma išreikšti norą gauti žaidimo „Keliauk į Kolumbiją“ papildomą prizą „Omniva“ paštomatu.
7.4.2. Elektroninių ryšių priemonėmis laimėtojas turi pateikti pirkimo kvito arba sąskaitos faktūros kopiją, kurioje aiškiai matomas žaidimo produkto pirkimas, data, kvito/sąskaitos faktūros numeris.
7.4.3. Prizas bus išsiųstas iš Koordinatoriaus biuro per 10 darbo dienų po laimėtojo paskelbimo ir pristatytas atsižvelgiant į pristatymo paslaugas teikiančių įmonių terminus ir sąlygas.
7.5. Prizai neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą, produktus ar paslaugas. Pagrindinis prizas siunčiamas nebus.
7.6. Pagrindinis prizas galioja ir turi būti panaudotas iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.
7.7. Pagrindinio prizo kuratorius yra kelionių agentūra UAB „Travel Oasis“.
7.8. Žaidimo Organizatorius neatlygina laimėtojui patirtos žalos, jei pagrindinis prizas nėra panaudojamas iki 7.6. punkte nurodytos datos.
7.9. Žaidimo Organizatorius neatsako už kelionės metu patirtus nuostolius, sužalojimus ir papildomas išlaidas.
7.10. Gyventojų pajamų mokestis už pagrindinio prizo laimėtoją bus mokamas Užsakovo.
7.11. Prizai, kurie bus neatsiimti laimėtojų liks UAB „DAISENA“ nuosavybėje.

8. Baigiamosios nuostatos:
8.1. UAB „DAISENA“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.
8.2. Organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.
8.3. Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.
8.4. Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.
8.5. Visi žaidimo organizatorių priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.
8.6. UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti konkurso taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, tam kad užtikrintų saugų ir teisingą konkuravimą, paskelbiant pakeitimus žaidimo puslapyje www.aromaplatinum.lt.
8.7. Dalyviai turi teisę iki 2019 m. rugsėjo 15 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti rašomi žaidimo koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo datos.

9. Papildoma informacija:
9.1. Norint gauti daugiau informacijos apie žaidimą:
9.1.1. Apsilankykite tinklalapyje www.aromaplatinum.lt;
9.1.2. Susisiekite internetu rašydami vilnius@makesyoulocal.com;
9.1.3. Skambinkite telefono numeriu +370 693 373 46.

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau
Naujienlaiškis
Užsiregistruodami gauti MAXIMOS siunčiamą naujienlaiškį sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Sužinokite daugiau Privatumo politikoje.