Tapk naujuoju MAX WHITE veidu!
Atgal

 „Colgate-Palmolive“ kvietimas į #ColgateSmileon atranką
Sąlygos

Atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Dalyvavimas šioje atrankoje reikš jūsų sutikimą laikytis šių sąlygų. Dalyvaudami šioje atrankoje jūs parodote, kad sutinkate su šiomis sąlygomis.
 
1. Reklamuotojas: „Colgate-Palmolive“ – „Colgate Palmolive (Latvia) Ltd“ (reg. Nr. 40003274802, adresas: Duntes g. 23A, LV-1005 Ryga, Latvija).
 
2. Tinkamumas dalyvauti: Šis kvietimas į #ColgateSmileon atranką, skirtą „Colgate Max White“ prekės ženklui, galioja šių Europos šalių piliečiams: Jungtinės Karalystės, Airijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Prancūzijos, Belgijos, Nyderlandų, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Graikijos, Lenkijos, Rumunijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Estijos, Albanijos, Bosnijos, Bulgarijos, Kroatijos, Kosovo, Makedonijos, Juodkalnijos, Slovėnijos, Serbijos, Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos.
Dalyviai turi būti vyresni nei 18 metų amžiaus ir jie negali būti Reklamuotojo darbuotojai ar šių darbuotojų artimiausi giminaičiai, agentai ar kiti asmenys, profesiniais ryšiais susiję su šia veikla. Dalyviai turi turėti viešas instagramo paskyras, kad Reklamuotojas galėtų peržiūrėti įrašus.
Toliau išdėstytos sąlygos taikomos visiems asmenims, kurie daro įrašus į #ColgateSmileon atranką (kiekvienas atskirai – Dalyvis, o visi kartu – Dalyviai). Daugiau informacijos pateikta „Colgate“ Lietuvos interneto svetainėje www.colgate.lt/colgatesmileon bei naujausios versijos kvietimo į atranką sąlygose. Atsakomybė už naujausios sąlygų versijos tikrinimą nurodytame URL adrese tenka Dalyviams.
 
3. Kaip dalyvauti: Dalyviai gali dalyvauti #ColgateSmileon atrankoje reklaminiu laikotarpiu pateikdami savo #ColgateSmileon istoriją kaip įrašą instagramo sraute su grotažymėmis #ColgateSmileon ir #ColgateSmileonLithuania – tokiu būdu jie turės progą tapti „Colgate Max White“ prekės ženklo ambasadoriais ir vienais iš „Colgate Max White“ reklaminių veidų apmokamose reklamose. Naujienų srauto įrašą turėtų sudaryti nuotrauka su tekstu arba vaizdo įrašas. Dalyviai gali skatinti dalyvauti ir savo draugus juos žymėdami įrašuose, tačiau toks žymėjimas nereiškia dalyvavimo. Visi Dalyviai privalo laikytis 4 punkte pateiktų dalyvavimo sąlygų.
 
4. Dalyvavimo sąlygos:
a. Dalyviai turi turėti viešas instagramo paskyras, kad Reklamuotojas galėtų peržiūrėti įrašus.
b. Vienas Dalyvis gali pateikti vieną įrašą.
c. Kiekvienas įrašas turi apimti tik vieną Dalyvį.
d. Norint dalyvauti šioje atrankoje, nereikia sumokėti jokio dalyvavimo mokesčio ir nereikia įsigyti jokio pirkinio.
e. Dalyvaudami šioje #ColgateSmileon atrankoje visi Dalyviai suteikia leidimą „Colgate-Palmolive“ bendrovėms, filialams, darbuotojams, agentams: 1) fiksuoti jų nuotraukas, vaizdo įrašus („vaizdo medžiagą“) ir 2) teisę naudoti ir viešai skelbti vaizdo medžiagą kartu su jų nuotrauka (-omis) ir (arba) vardu, pavarde, pareigomis, biografija citata (-omis), portretu (kartu – Turinys) neribotai visame pasaulyje bet kuriose medijose ir bet kokio pobūdžio „Max White“ prekės ženklo reklamoms ir komunikacijai. Be to, Dalyviai Reklamuotojui suteikia teisę naudoti jų instagramo tinkle #ColgateSmileon atrankai pateiktą turinį „Colgate-Palmolive“ kanaluose ir reklaminėje medžiagoje. Dalyviai, norintys šį leidimą atšaukti jau pradėję dalyvauti atrankoje, turėtų ištrinti atitinkamą įrašą instagramo profilyje.
f. Dalyvaudami atrankoje Dalyviai sutinka savo įraše neskelbti tokių komentarų ir užuominų (sąrašas nėra baigtinis):
i. Įžeidžiančių, nepadorių, rasistinių, seksistinių ar homofobinių komentarų ir užuominų.
ii. Žodžių, kaltinimų ir pastabų, kurios primena grasinimą, yra užgaulios, įžeidžiančios ar kurstančios neapykantą ar diskriminaciją.
iii. Komentarų ir užuominų, kuriais apsimetama kitu asmeniu, kurie yra neteisėti arba kurie pažeidžia ar skatina pažeisti įstatymus, trečiųjų šalių nuosavybės teises ar bet kokias kitas jų teises.
iv. Vulgarių, nepagarbių, šiurkščių, agresyvių ar smurtą skatinančių žodžių ar keiksmažodžių.
v. Bet kokių komentarų ir užuominų, kuriais būtų nepalankiai atsiliepiama apie Reklamuotoją ar kurį nors iš Reklamuotojo prekių ženklų, jiems demonstruojama panieka arba jie būtų išjuokiami.
g. Reklamuotojas pasilieka teisę pašalinti Dalyvius, kilus įtarimų, kad Dalyvio atrankai skirtas įrašas arba jo ankstesnė veikla pažeidžia minėtus reikalavimus. Reklamuotojas turi visišką veiksmų laisvę ir jo sprendimas yra galutinis.
h. Reklamuotojas pasilieka teisę keisti, atšaukti ar pavėlinti #ColgateSmileon atranką ir šalis, kuriose ji vykdoma, apie tai nepranešęs.
i. Įrašas gali būti laikomas negaliojančiu, jeigu:
   i.  jis netinka #ColgateSmileon atrankai,
   ii. Reklamuotojas nusprendžia, kad įrašas yra netinkamas arba nesuprantamas.
j.  Dalyvių dalyvavimas #ColgateSmileon atrankoje reiškia, kad jie sutinka su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.
k. Įrašai iš komercinių profilių, įskaitant prekybos, vartotojų grupes ar trečiąsias šalis, nebus priimami. Nepilni, nesuprantami arba visų šių sąlygų reikalavimų neatitinkantys įrašai bus atmesti ir nebus vertinami.
l. Paaiškėjus, kad Dalyvis naudoja kompiuterį (-ius) siekdamas šią sąlygą apeiti, pvz., naudodamas „kodą“, „brutalios jėgos algoritmus“, maskuodamas tapatybę manipuliavimo IP adresais, naudodamas ne savo tapatybę arba naudodamas bet kokias kitas automatines priemones savo įrašų skaičiui #ColgateSmileon atrankoje padidinti šios atrankos esmės neatitinkančiu būdu, šio asmens įrašai bus atmesti ir negalios jokia jam pasiūlyta „Max White“ prekės ženklo ambasadoriaus pozicija.
m. Reklamuotojas gali reikalauti, kad laimėtojas pateiktų savo tapatybės arba amžiaus įrodymą. Tinkamą tapatybės patvirtinimo būdą Reklamuotojas parenka savo nuožiūra.
n. Reklamuotojas neatsako už pavėluotus, netinkamai adresuotus ar nepilnus įrašus, už hakerių sukeltą poveikį, elektroninės įrangos, kompiuterinių signalų ir (arba) ryšio sutrikimus, jis taip pat neatsako už informacijos netikslumus ir technines ar žmogiškąsias klaidas, kurių gali pasitaikyti tvarkant įrašus. Įrašo pateikimo įrodymas nėra įrodymas, kad jį Reklamuotojas gavo.
o. Reklamuotojas ir su juo susijusios bendrovės neatsako už klaidas, kurių Reklamuotojas negali kontroliuoti. Jeigu #ColgateSmileon atrankai iškiltų pavojus dėl bet kokios priežasties, kurios Reklamuotojas negali kontroliuoti (įskaitant (bet neapsiribojant) dėl hakerių ir virusų) ir kuri Reklamuotojo požiūriu pakenkia #ColgateSmileon atrankos administravimui, saugumui ar sąžiningumui, Reklamuotojas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, sustabdyti arba panaikinti visą ar dalį #ColgateSmileon atrankos.
p. „Max White“ prekės ženklo ambasadoriaus pareigos nėra perduodamos ir vietoj jų negalima pasirinkti piniginio prizo.
q. Reklamuotojas negali prisiimti jokios atsakomybės už žalą, nuostolius, traumas, sąnaudas, išlaidas ar pretenzijas, kurias Dalyviai patiria dalyvaudami atrankoje arba atsiėmę prizą.
r. Reklamuotojo sprendimas yra galutinis, įpareigojantis ir neginčijamas.
 
5. Reklaminis laikotarpis: Atranka vykdoma nuo 2019-07-01 (imtinai) iki 2019-08-18 (imtinai) (toliau – reklaminis laikotarpis). Įrašai, gauti prieš 2019-07-01 ir po 2019-08-18, nebus priimami.
 
6. Prekės ženklo ambasadoriaus pasirinkimas ir apdovanojimas:
a. Prekės ženklo ambasadoriai bus pasirinkti dviem etapais:
i. „Colgate-Palmolive“ regioninės dalyvių komisijos peržiūrės visus įrašus ir iš kiekvieno dalyvaujančio regiono atrinks penkių įrašų sąrašą (toliau – atrinkti regioniniai įrašai) ne vėliau nei iki 2019 m. gruodžio 6 d. Komisijas sudarys „Colgate-Palmolive“ atstovai bei papildomas nepriklausomas atstovas.
ii. Tada antra „Colgate-Palmolive“ komisija „Colgate“ Europos būstinėje peržiūrės #ColgateSmileon atrinktus regioninius įrašus ir atrinks penkis įrašus ne vėliau nei iki 2020 m. sausio 31 d., kurie taps „Max White“ prekės ženklo ambasadoriais (toliau – „Max White“ prekės ženklo ambasadoriai, atskirai – „Max White“ prekės ženklo ambasadorius). Komisijas sudarys „Colgate-Palmolive“ atstovai bei papildomas nepriklausomas atstovas.
b. „Max White“ prekės ženklo ambasadoriai bus informuoti per instagramo tinklą.  Kiekvienas „Max White“ prekės ženklo ambasadorius turi formaliai priimti apdovanojimą tiesioginiu el. laišku per 72 valandas nuo tada, kai buvo informuotas. „Max White“ prekės ženklo ambasadoriai turės pasirašyti reikiamus IP leidimus ir dokumentus, tokiu būdu leisdami „Colgate-Palmolive“ naudoti jų nuotrauką, vardą, pavardę, vaizdo įrašus, portretą komerciniais tikslais. Jeigu „Max White“ prekės ženklo ambasadorius to nepadarys per 72 valandas, jis bus diskvalifikuotas.
c. Kiekvienas „Max White“ prekės ženklo ambasadorius turės galėti 2020 m. Pirmą ketvirtį dalyvauti fotosesijoje ir interviu Paryžiuje (Prancūzijoje), kad jų istorijos taptų būsimos „Max White“ žiniasklaidos kampanijos dalimi. Tiksli filmavimo data dar bus patvirtinta. „Max White“ prekės ženklo ambasadorius, negalintis dalyvauti fotosesijoje nurodytą (-omis) dieną (-omis), tokiu būdu atsisakys „Max White“ prekės ženklo ambasadoriaus pozicijos. Tokiu atveju Reklamuotojas pasirinks kitą prekės ženklo ambasadorių iš likusių atrinktų regioninių įrašų. „Max White“ prekės ženklo ambasadoriai turi turėti galiojantį pasą ir reikalingus leidimus, kad galėtų atvykti į nurodytą šalį. Į kompensuojamas kelionės išlaidas nėra įtraukiamos išlaidos viešbutyje už mini barą, kambario aptarnavimą, skalbimo paslaugas, telefono skambučius, filmų pirkimą, papildomas paslaugas, pvz., SPA, interneto ryšį, taip pat viešbučiui ar trečiosioms šalims padarytą žalą.
d. „Max White“ prekės ženklo ambasadorių nuotraukos ir vaizdo įrašai, padaryti fotosesijos dieną, bus vėliau naudojami „Colgate“ reklaminėje medžiagoje ir „Colgate-Palmolive“ socialiniuose kanaluose bei interneto svetainėje kaip būsimos „Max White“ žiniasklaidos kampanijos dalis, siekiant reklamuoti „Max White“ prekės ženklą 2020 m. (toliau – „Max White“ prekės ženklo ambasadorių veikla). Reklamuotojas gali savo nuožiūra naudoti arba nenaudoti „Max White“ prekės ženklo ambasadorių nuotraukas ir vaizdo įrašus „Colgate“ reklaminėje medžiagoje, „Colgate-Palmolive“ socialiniuose kanaluose ir interneto svetainėje.
e. „Max White“ prekės ženklo ambasadoriaus pareigos nėra perduodamos ir vietoj jų negalima pasirinkti piniginio prizo. Kiekvieną kampanijos savaitę iš visų atrinktų regioninių įrašų (išskyrus „Max White“ prekės ženklo ambasadorių įrašus) bus atrinkti 3 (trys) žaviausi dalyviai, kurie gaus rausvos smėlio spalvos „ZeTrack“ aktyvumo stebėjimo apyrankę. Kiekvieną savaitę bus atrinkti 3 favoritai, kurie gaus „ZeTrack“ aktyvumo stebėjimo apyrankę. Kampanijos metu bus apdovanotas 21 asmuo:
i. „ZeTrack“ aktyvumo stebėjimo apyrankę gaus 3 asmenys iš užsiregistravusiųjų 2019-07-01–2019-07-07.
ii. „ZeTrack“ aktyvumo stebėjimo apyrankę gaus 3 asmenys iš užsiregistravusiųjų 2019-07-08–2019-07-14.
iii. „ZeTrack“ aktyvumo stebėjimo apyrankę gaus 3 asmenys iš užsiregistravusiųjų 2019-07-15–2019-07-21.
iv. „ZeTrack“ aktyvumo stebėjimo apyrankę gaus 3 asmenys iš užsiregistravusiųjų 2019-07-22–2019-07-28.
v. „ZeTrack“ aktyvumo stebėjimo apyrankę gaus 3 asmenys iš užsiregistravusiųjų 2019-07-29–2019-08-04.
vi. „ZeTrack“ aktyvumo stebėjimo apyrankę gaus 3 asmenys iš užsiregistravusiųjų 2019-08-05–2019-08-11.
vii. „ZeTrack“ aktyvumo stebėjimo apyrankę gaus 3 asmenys iš užsiregistravusiųjų 2019-08-12–2019-08-18.
f. Laimėjęs Dalyvis aiškiai suteikia leidimą organizatoriui internetu ir (arba) kitomis priemonėmis, kurios jam atrodo tinkamos, skelbti laimėtojo nuotrauką, vardą, pavardę ir gyvenamąjį miestą.
 
7. Duomenų apsauga: Jūsų asmens duomenis naudosime reklaminei veiklai vykdyti ir kitaip palaikyti ryšį su jumis. Daugiau apie tai skaitykite mūsų Lietuvos interneto svetainėje pateiktoje Privatumo politikoje, adresu www.colgate.lt/colgatesmileon, kur taip pat rasite ir informaciją, kaip galite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su savo asmens duomenimis.
 
a) Reklamuotojas saugo jūsų privatumą laikydamasis asmens duomenų apsaugos įstatymų, įskaitant (bet neapsiribojant) ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Jeigu šioje #ColgateSmileon atrankoje Reklamuotojui suteiksite asmens duomenis, Reklamuotojas juos tvarkys tik su #ColgateSmileon atranka susijusiais tikslais, apskaitos tikslais ir kiek tai yra aktualu vykdant su atranka susijusią veiklą.
b) Visi atrinktus regioninius įrašus pateikę Dalyviai turės nurodyti: vardą, pavardę, gimimo datą ir amžiaus patvirtinimą, gyvenamosios vietos Europoje patvirtinimą, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį.
c) Galutiniai penki „Max White“ prekės ženklo ambasadoriai turės nurodyti: vardą, pavardę, gimimo datą ir amžiaus patvirtinimą, gyvenamosios vietos Europoje patvirtinimą, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir paso informaciją, kurios reikia kelionės rezervacijos tikslais.
d) Reklamuotojas ir jo pasauliniai filialai gali naudoti ir atskleisti jūsų asmens duomenis šiais sutartais tikslais. Išskyrus čia nurodytus atvejus, jūsų duomenys nebus atskleidžiami.
 
8. Bendroji informacija:
a. Instagramas šios kampanijos niekaip neremia, neskatina ir neadministruoja.
b. Jeigu visas punktas ar dalis kurio nors šių sąlygų punkto yra neteisėti, negaliojantys ar neįmanoma jų įgyvendinti:
i.  jie bus pakoreguoti tiek, kiek reikia, kad jie nebebūtų neteisėti, negaliojantys arba neįmanoma įgyvendinti, o jeigu tai nėra įmanoma,
ii. jie bus atskirti nuo šių sąlygų, o kitos šių sąlygų nuostatos liks galioti.
 

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau
Naujienlaiškis
Užsiregistruodami gauti MAXIMOS siunčiamą naujienlaiškį sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Sužinokite daugiau Privatumo politikoje.