Nemokama infolinija (8-22 val.)
8 800 20050

Pirkite su AČIŪ kortele ir laimėkite!
Atgal

Akcijos „Pirk bet kurias dvi sauskelnes arba sauskelnes-kelnaites FAVORIT su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk“ rengimo sąlygos:

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra UAB „BIG IDEA LT“, juridinio asmens kodas: 302344405, adresas: Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius , toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Organizatorius.
 
2. AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 
 
3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2019 m. rugpjūčio 6 d. (pirmoji Akcijos diena) iki  2019 m. rugpjūčio 26 d. (paskutinė Akcijos diena). 
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 
 
4. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
4.2. Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.
4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 
4.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant bet kuriuos 2 vnt. iš prekybos tinkle MAXIMA parduodamų sauskelnių ar sauskelnių-kelnaičių FAVORIT, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent du Akcijos produktus ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 199,99 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: vilmante.gureviciute@groupidea.lt, pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 199,99 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.
 
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Žaidimo prizas – 21 vnt. apsilankymų pramogų parke DINO rinkinių, kur vieną rinkinį sudaro:
5.1.1. 4 bilietai į pramogų parką DINO (1 bilieto vertė – 12 Eur).

6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
7. 2019 m. rugpjūčio 13, 20 ir 27 dieną bus vykdomi 3 (trys) lošimai, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.
7.1. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 7 (septyni) laimėtojai. Iš viso žaidimo metu bus nustatytas 21 (dvidešimt vienas) laimėtojas, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.
7.2. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.
 
8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
8.1. Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.
8.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.
 
9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu vilmante.gureviciute@groupidea.lt (informaciniai tel.: +37068772292). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Organizatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
9.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti į UAB „BIG IDEA LT“, adresu Jogailos g. 4, A korpusas, 4 aukštas, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos.
9.3. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
9.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
9.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
9.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.
 
10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki rugpjūčio 31 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „BIG IDEA LT“, adresu Jogailos g. 4, A korpusas, 4 aukštas, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos, tel. +37068772292, el. paštas vilmante.gureviciute@groupidea.lt
10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  
 
11. DUOMENŲ TVARKYMAS
11.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
11.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
11.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.
11.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.
11.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
 
12. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais . +37068772292 ar el. paštu vilmante.gureviciute@groupidea.lt
 
1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas
Prekės pavadinimas Barkodas
Sauskelnės FAVORIT DRY& SOFT JUNIOR (50 vnt.) 4770148226100
Sauskelnės FAVORIT DRY& SOFT MIDI (68 vnt.) 4770148226124
Sauskelnės FAVORIT DRY& SOFT MAXI (56 vnt.) 4770148226117
Sauskelnės FAVORIT DRY& SOFT MINI (72 vnt.) 2000305313384
Sauskelnės-kelnaitės FAVORIT UP& DOWN MAXI (46 vnt.) 2000305313353
Sauskelnės-kelnaitės FAVORIT UP& DOWN JUNIOR (42 vnt.) 2000305313360
Sauskelnės-kelnaitės FAVORIT UP& DOWN XL (38 vnt.) 2000305313377

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau
Naujienlaiškis
Užsakyti