Pirkite bet kuriuos du LIBRESSE produktus ir laimėkite!
Atgal

ŽAIDIMO „PIRK DU „LIBRESSE“ PRODUKTUS IR LAIMĖK!“
TAISYKLĖS

 
1. Bendrosios taisyklės
1.1. Žaidimo „Pirk du „Libresse“ produktus ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Essity Lithuania“, toliau tekste – „Užsakovas“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
1.3. Žaidimas vyksta nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (imtinai).
1.4. Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos du „Libresse“ produktus ir registruoti pirkimo čekį užpildant registracijos formą tinklapyje www.libresseloterija.lt
1.5. Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu, tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.libresseloterija.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.libresseloterija.lt.
1.6. Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
1.7. Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.libresseloterija.lt.
1.8. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 
2. Žaidimo prizai
2.1. Prizai:
2.1.1. 2 bilietai į 2019 metų naujojo Pink albumo “Beautiful trauma”  koncertą „Wembley“ stadione, Londone, kuris bus š.m. birželio 26d.  Prizą sudaro: 2 koncerto bilietai, skrydžių bilietai bei dviejų naktų apgyvendinimas dviem asmenims. Pagrindinio prizo vertė – 1500 Eur. Skiriamas vienas didysis prizas vienam išrinktajam laimėtojui.
2.1.2. 1 išmanusis laikrodis „Fitbit“. Prizų fondas – 5vnt. išmaniųjų laikrodžių. Kas savaitę traukiami laimėtojai:
04.08 – 1vnt „Fitbit“ laikrodis
04.15 – 1vnt „Fitbit“ laikrodis
04.22 – 1vnt „Fitbit“ laikrodis
05.02 – 2vnt „Fitbit“ laikrodžių.
Įvykus „Fitbit“ laikrodžių traukimui, laimėtojai bus paskelbti per 2 d.d. interneto svetainėje www.libresseloterija.lt :
2.2. Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
2.3. „Libresse“ loterijoje dalyvaujančių prekių sąrašas pateiktas Priedas 1.
2.4. Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
2.5. Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,TOTEM promo“.
 
3. Žaidimo eiga
3.1. Asmenys, įsigiję bet kuriuos du „Libresse“ produktus parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.libresseloterija.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą: 2 bilietus į Pink koncertą Londone su 2 skrydžio bilietais ir apgyvendinimu 2 asmenims (1500 Eur vertės) arba 1 iš 5 „Fitbit“ išmaniųjų laikrodžių.
3.2. Registracijai tinklapyje www.libresseloterija.lt reikia užregistruoti pirkimo čekį. Teisingai užregistravus pirkimo čekį, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
3.3. Registruotis Žaidimui galima nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (imtinai).
3.4. Užregistruotas „Libresse“ produktų pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
3.5. Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
3.6. Prizų laimėtojai skelbiami per 5 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.libresseloterija.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
3.7. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.libresseloterija.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 
4. Žaidimo sąlygos
4.1. Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
4.2. Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiais produktais „Libresse“  galima užregistruoti tik vieną kartą.
4.3. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.libresseloterija.lt.
4.4. Žaidime negali dalyvauti UAB „Essity Lithuania“ ir UAB „TOTEM promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 
5. Prizų įteikimas
5.1. Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
5.2. Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 30 d.
5.3. Laimėtą pagrindinį prizą bus galima atsiimti adresu Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 11:00 iki 17:00. Išmaniuosius laikrodžius bus galima taip pat atsiimti nurodytu adresu arba jie bus išsiusti kurjeriu į laimėtojo namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu loterija@totem.lt. Kilus papildomiems klausimams galima kreiptis į organizatorių.
5.4. Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
5.5. Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 11:00 iki 17:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
5.6. Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
5.7. Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
5.8. Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 
6. Duomenų apsauga
6.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo organizatorius UAB „TOTEM promo“ registracijos kodas 302652310, Subačiaus g. 23/2., Vilnius.
6.2. UAB „TOTEM promo“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
6.2.1. Vardas ir pavardė;
6.2.2. Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);
6.2.3. El. pašto adresas;
6.2.4. Telefono numeris;
6.3. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.libresseloterija.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
6.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.libresseloterija.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu loterija@totem.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
6.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
6.5.1. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
6.5.2. Žaidimo vykdymui;
6.5.3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;
6.5.4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
6.5.5. Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
6.5.6. Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
6.5.7. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
6.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
6.6.1. Organizatoriui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
6.6.2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
6.6.3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
6.6.4. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
6.7. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
6.8. Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu loterija@totem.lt ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
6.9. Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas ada@ada.lt
 
 
Priedas 1
 
7322540157093 LIBRESSE PL CLASSIC 50
7322540802931 LIBRESSE PL SO SLIM DUO 60
7322540802955 LIBRESSE PL SO SLIM 30
7322540077445 LIBRESSE PL NORMAL 20
7322540086201 LIBRESSE PL NORMAL DUO 40
7322540276855 LIBRESSE PL NORMAL MEGAPACK 58
7322540817485 LIBRESSE PL NORMAL TRIO 90
7322540802979 LIBRESSE PL NORMAL DEO FRESH 30
7322540919516 LIBRESSE PL NORMAL BLACK 30
7322540306378 LIBRESSE PL NORMAL NATURAL 20
7322540306392 LIBRESSE PL NORMAL NATURAL DUO 40
7322540575453 LIBRESSE PL NORMAL NATURAL DUO 58
7322540802702 LIBRESSE PL LONG 26
7322540803013 LIBRESSE PL LONG DUO 52
7322540817911 LIBRESSE PL LONG TRIO 78
7322540802801 LIBRESSE PL EXTRA LONG 20
7310791287461 LIBRESSE PL LIGHT MICRO 22 
7322540736410 LIBRESSE PL MULTISTYLE 28
7310790088137 LIBRESSE MAXI NORMAL 10
7322540591927 LIBRESSE MAXI SUPER 9
7310790088403 LIBRESSE MAXI GOODNIGHT 10
7322540512526 LIBRESSE ULTRA STRING  12
7322540337938 LIBRESSE ULTRA NORMAL DEO FRESH 10
7310790088731 LIBRESSE ULTRA NORMAL 10
7310791245607 LIBRESSE ULTRA NORMAL DUO 20
7322540530520 LIBRESSE ULTRA NORMAL MEGA 42
7322540388480 LIBRESSE ULTRA SUPER 8
7322540388442 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO 16
7322540536836 LIBRESSE ULTRA SUPER MEGA 36
7322540344059 LIBRESSE ULTRA ALOE VERA & CAMOMMILE 10
7322540344011 LIBRESSE ULTRA ALOE VERA & CAMOMMILE DUO 20
7322540083064 LIBRESSE ULTRA NATURAL NORMAL 10
7322540137613 LIBRESSE ULTRA NATURAL NORMAL DUO 20
7310791180663 LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT 10
7310791220277 LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT DUO 20
7322540440409 LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT MEGA 30
7322540918281 LIBRESSE ULTRA NIGHT EXTRA 8
7322540374315 TAMPONS LIBRESSE MINI 16
7322540374339 TAMPONS LIBRESSE NORMAL 16
7322540374353 TAMPONS LIBRESSE SUPER 16
7322540559491 TAMPONS LIBRESSE NORMAL 32
7322540560015 TAMPONS LIBRESSE SUPER 32
7322540088496 LIBRESSE HYGIENE WIPES 20

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau
Naujienlaiškis
Užsiregistruodami gauti MAXIMOS siunčiamą naujienlaiškį sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Sužinokite daugiau Privatumo politikoje.