Pirkite su AČIŪ kortele produktus PERSIL ir SOMAT ir laimėkite!
Atgal

Akcijos „Pirkite bet kuriuos 2 PERSIL ar SOMAT produktus su MAXIMA AČIŪ kortele ir laimėkite“ taisyklės:
 

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS, KOORDINATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS
1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra SIA „HENKEL LATVIA“, įmonės kodas 40003253247, juridinis adresas: Gustava Zemgala gatvė 76, LV–1039 Riga, toliau tekste – „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius UAB „MAXIMA LT“, įmonės kodas 123033512, adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste –„Koordinatorius“.
1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „MakesYouLocal“, bendrovės registracijos Nr. 304185357, juridinis adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 
2. AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo „Maxima XX“ ir „Maxima XXX“ parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje ir  kuriose yra prekiaujama Akcijos produktais. 
 
3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2019 m. kovo 7 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2019 m. kovo 20 d. (paskutinė Akcijos diena). 
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 
 
4. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
4.2. Akcijoje negali dalyvauti  „Maxima“ ir  „MakesYouLocal“ darbuotojai.
4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos taisyklių 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 
4.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos taisyklių 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę pirkdami 2 (du) „PERSIL“ ar „SOMAT“ produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent 2 (du) Akcijos produktus ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 200€, turės Prizų koordinatoriui elektroniniu paštu: vilnius@makesyoulocal.com , pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 200€). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos taisyklėse 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 200€, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.
 
5. PRIZŲ FONDAS

5.1. Pagrindinis prizas: 2 (du) dulkių siurbliai „DYSON V10 Motorhead“. Kiekvieno dulkių siurblio vertė yra 497€.
5.2. Papildomi prizai: 14 (keturiolika) „MAXIMA“ dovanų kortelių. Kiekvienos dovanų kortelės vertė yra 20€.
5.3. Bendra prizinio fondo vertė yra: 1274€.
 
6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. 2019 m. kovo 22 d. bus vykdomas 1 (vienas) traukimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos taisyklių 6.3 punkte.
6.2. Traukimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 16 (šešiolika) laimėtojų, kuriems bus išdalinti Akcijos taisyklių 5 punkte nurodyti prizai.
6.3. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos taisyklėse 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas traukimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.
 
7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
7.1. Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 (tris) darbo dienas po traukimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje www.maxima.lt  bus matomas per dvi savaites nuo traukimo dienos.
7.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos taisyklių 10.3 punkte numatyta tvarka.
 
8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu vilnius@makesyoulocal.com  (informacinis tel.: +370 693 373 46). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą - neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.  
8.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti adresu: Savanorių pr. 1, Vilnius, LT-03116.
8.3. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks/įvykdys Akcijos taisyklių sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
8.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
8.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš traukimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.
 
9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2019 m. balandžio 5 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu Savanorių pr. 1, Vilnius, LT-03116 „MakesYouLocal“, tel. +370 693 373 46, el. paštas: vilnius@makesyoulocal.com.
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  
 
 
10. DUOMENŲ TVARKYMAS
10.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
10.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
10.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.
10.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.
10.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
 
11. PAPILDOMA INFORMACIJA
11. 1. Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +370 693 373 46 ar el. paštu vilnius@makesyoulocal.com. 

1 Priedas
Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

 
Barkodas Prekės pavadinimas
9000100958851 Skalbimo milteliai „PERSIL Color“  4 skalbimai
9000100959469 Skalbimo milteliai „PERSIL FbS“ 4 skalbimai
9000100958882 Skalbimo milteliai „PERSIL Color“ 20 skalbimų
9000100959926 Skalbimo milteliai „PERSIL Lavender Color“ 20 skalbimų
9000100959490 Skalbimo milteliai „PERSIL FbS“ 20 skalbimų
9000100960045 Skalbimo milteliai „PERSIL Expert“  20 skalbimų
9000100960342 Skalbimo milteliai „PERSIL Sensitive Color“ 20 skalbimų
9000100961172 Skalbimo milteliai „PERSIL Sensitive“ 20 skalbimų
9000100958943 Skalbimo milteliai „PERSIL Color“ 40 skalbimų
9000100959957 Skalbimo milteliai „PERSIL Lavender Color“ 40 skalbimų
9000100959551 Skalbimo milteliai „PERSIL FbS“ 40 skalbimų
9000100960403 Skalbimo milteliai „PERSIL Sensitive Color“ 40 skalbimų
9000101348491 Skalbimo gelis „PERSIL PREMIUM Color“ 18 skalbimų
9000101348521 Skalbimo gelis „PERSIL PREMIUM“ 18 skalbimų
9000101318197 Skalbimo gelis „PERSIL Color“ 20 skalbimų
9000101318784 Skalbimo gelis „PERSIL Sensitive“ 20 skalbimų
9000101318487 Skalbimo gelis „PERSIL Freshness by Silan“ 20 skalbimų
9000101318296 Skalbimo gelis „PERSIL Color Lavender“ 20 skalbimų
9000101315981 Skalbimo gelis „PERSIL Power Gel“ 20 skalbimų
9000101348705 Skalbimo gelis „PERSIL PREMIUM Color“ 36 skalbimai
9000101348767 Skalbimo gelis „PERSIL PREMIUM“ 36 skalbimai
9000101318265 Skalbimo gelis „PERSIL Color“ 40 skalbimų
9000101318845 Skalbimo gelis „PERSIL Sensitive“ 40 skalbimų
9000101318586 Skalbimo gelis „PERSIL Freshness by Silan“ 40 skalbimų
9000101318395 Skalbimo gelis „PERSIL Color Lavender“ 40 skalbimų
9000101318661 Skalbimo gelis „PERSIL Power Gel“ 40 skalbimų
9000101340051 Skalbimo kapsulės „PERSIL PREMIUM Duo-Caps Color“ 12 skalbimų
9000101340518 Skalbimo kapsulės „PERSIL PREMIUM Duo-Caps Universal“ 12 skalbimų
9000101094954 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Color“ 14 skalbimų
9000101096668 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Universal“ 14 skalbimų
9000101097221 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Sensitive“ 14 skalbimų
9000101316018 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Emerald Waterfall“ 14 skalbimų
9000101095494 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Lavender Color“ 14 skalbimų
9000101340396 Skalbimo kapsulės „PERSIL PREMIUM Duo-Caps Color“ 24 skalbimai
9000101340693 Skalbimo kapsulės „PERSIL PREMIUM Duo-Caps Universal“ 24 skalbimai
9000101095074 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Color“ 28 skalbimai
9000101096750 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Universal“ 28 skalbimai
9000101097313 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Sensitive“ 28 skalbimai
9000101316254 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Emerald Waterfall“ 28 skalbimai
9000101095593 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Lavender Color“ 28 skalbimai
9000100962926 Skalbimo milteliai „PERSIL Color“ 50 skalbimų
9000100962773 Skalbimo milteliai „PERSIL Expert“ 50 skalbimų
9000100962988 Skalbimo milteliai „PERSIL Color“ 70 skalbimų
9000100959063 Skalbimo milteliai „PERSIL Color“ 80 skalbimų
9000100959100 Skalbimo milteliai „PERSIL Color“ 100 skalbimų
9000101321258 Skalbimo gelis „PERSIL Color“ 50 skalbimų
9000101321647 Skalbimo gelis „PERSIL Freshness by Silan“ 50 skalbimų
9000101321524 Skalbimo gelis „PERSIL Color“ 80 skalbimų
9000101322927 Skalbimo gelis „PERSIL Power Gel“ 80 skalbimų
9000101321562 Skalbimo gelis „PERSIL Color“ 100 skalbimų
9000101323047 Skalbimo gelis „PERSIL Power“ 100 skalbimų
9000101328912 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Color“ 10 skalbimų
9000101095265 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Color“ 36 skalbimai
9000101096811 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Universal“ 36 skalbimai
9000101094459 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Color“ 42 skalbimai
9000101094480 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Universal“ 42 skalbimai
9000101095296 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Color“ 56 skalbimai
9000101096866 Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Universal“ 56 skalbimai
4751008640526 Rinkinys: Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Color“ 2x36 skalbimai
4751008640533 Rinkinys: Skalbimo kapsulės „PERSIL Duo-Caps Universal“ 2x36 skalbimai
9000101344721 Indaplovių gelis „SOMAT Gold“ 540ml 30 skalbimų
9000101344769 Indaplovių gelis „SOMAT Gold Lemon&Lime“ 540ml 30 skalbimų
9000101344530 Indaplovių gelis „SOMAT Gold“ 990ml 55 skalbimai
9000101067309 Indaplovių tabletės „SOMAT Gold“ 18vnt.
9000101320930 Indaplovių tabletės „SOMAT Gold“ 36vnt.
9000101320633 Indaplovių tabletės „SOMAT Gold Lemon“ 36vnt.
9000101349054 Indaplovių tabletės „SOMAT All in1“ 24vnt.+12vnt.
9000101347975 Indaplovių tabletės „SOMAT All in1“ 48vnt .
9000101347890 Indaplovių tabletės „SOMAT All in1 Lemon“ 48vnt.
9000101348019 Indaplovių tabletės „SOMAT All in1“ 80vnt.
9000100147293 Indaplovių druska „SOMAT Salt“ 1,5kg
9000100344098 Skalavimo skystis „SOMAT Rince Aid“ 750ml
9000101003789 Skalavimo skystis „SOMAT Rinser Lemon“ 750ml
9000101072990 Skalavimo skystis „SOMAT Extra-Dray Effect" “500ml
9000100999786 Indaplovių priežiūros priemonė „SOMAT Machine Cleaner“ 3vnt.
9000101000474 Dezodorantas indaplovėms „SOMAT Deo Lemon&Orange“ 2vnt.
90003714 Indaplovių priežiūros priemonė „SOMAT Machine Care “ 250ml
9000101320978 Indaplovių tabletės „SOMAT Gold“ 54vnt.
9000101320732 Indaplovių tabletės „SOMAT Gold Lemon“ 54vnt.
9000101020236 Indaplovių tabletės „SOMAT All in1“ 100vnt.
9000101346091 Indaplovių tabletės „SOMAT All in1 Lemon“ 100vnt.
9000101356069 Indaplovių tabletės „SOMAT Gold“ 100vnt.
9000101356014 Indaplovių tabletės „SOMAT All in1“ 130vnt.


 

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau