Pirkite bent 2 skardines RED BULL ir laimėkite!
Atgal

PAGRINDINĖS AKCIJOS TAISYKLĖS

„Laimėk kvietimą į Red Bull Muilinių lenktynes“ (toliau – Akcija) metu pirkite bet kurias dvi 250 ml „Red Bull“ skardines „Maximos“ parduotuvėse. Registruokite pirkimo čekį www.muiliniulenktynes.lt ir dalyvaukite žaidime laimėti kvietimams į VIP ložę stebėti Muilinių lenktynes Kaune 2019 m. rugsėjo 15 dieną.
Akcijos prizas – kvietimas į VIP ložę stebėti Muilinių lenktynes Kaune 2019 m. rugsėjo 15 dieną.
Dalyvauti Akcijoje ir registruoti pirkimo čekius galima nuo 2019 m. liepos 11 d. iki rugsėjo 11 d. imtinai.
Akcijos laimėtojai – 100 dalyvių – išrenkami ir skelbiami 2019 m. rugsėjo 12 d.
Akcijoje negali dalyvauti jaunesni nei 18 m. asmenys.
Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, t. y. tik vartotojai, įsigiję bet kurias dvi 250 ml „Red Bull“ skardines „Maximos“ parduotuvėse akcijos periodu ir sėkmingai užregistravę pirkimo kvitą akcijos svetainėje.
 
TAISYKLĖS: 
1. Akcijoje galintys dalyvauti pirkėjai – visų Akcijos taisyklių besilaikantys fiziniai asmenys, nuo 2019 m. liepos 11 d. iki 2019 m. rugsėjo 11 d. imtinai perkantys dvi bet kurias „Red Bull“ 250 ml skardines visose „Maximos“ parduotuvėse. 
2. Pirkimo čekis suteikia teisę vieną kartą jį registruoti žaidimo svetainėje. 
3. Informacija apie Akciją skelbiama interneto svetainėje www.muiliniulenktynes.lt.
4. Pagrindinis prizas (100 vnt.) – kvietimas į VIP ložę stebėti Muilinių lenktynes Kaune 2019 m. rugsėjo 15 dieną. 
5. Akcijos organizatorius – UAB „Mineraliniai vandenys“, J. Jasinskio g. 16F, Vilnius (toliau – Organizatorius). 
6. Akcijos vykdytojas – UAB „Astos dizainas”, Maironio g. 11, Vilnius (toliau – Vykdytojas). 
 
ŽAIDIMO EIGA: 
7. Norint laimėti Akcijos prizą, reikia užpildyti Akcijos anketą svetainėje www.muiliniulenktynes.lt.
8. Vienas pirkimo čekis gali būti registruojamas Akcijos svetainėje tik vieną kartą. 
9. Vienas žaidėjas gali neribotą kiekį kartų rinkti tinkamus čekius ir juos registruoti Akcijos metu. 
10. Vienas žaidėjas gali laimėti daugiau nei vieną prizą visos Akcijos metu. 
11. Laimėjęs žaidėjas yra informuojamas asmeniškai nurodytu elektroninio pašto adresu. Nurodytu adresu laimėtojas gaus unikalų kodą, kurį įvedęs bilietai.lt svetainėje jis galės atsisiųsti ar atsispausdinti kvietimą / bilietą į VIP ložę. Nepaisant www.muiliniulenktynes.lt paskelbtų rezultatų, Organizatorius pasilieka teisę neįteikti prizo, jei laimėtojas neatitinka Akcijos laimėtojams iškeltų sąlygų. 
 
DALYVAVIMAS AKCIJOJE: 
12. Jaunesni nei 18 metų asmenys dalyvauti Akcijoje negali arba negali būti paskelbti laimėtojais. 
13. Akcijoje negali dalyvauti asmenys, klaidingai arba iš dalies ar visai neužpildę anketos. Už Akcijos anketoje nurodytus duomenis atsako jį pildęs asmuo. 
14. Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja tinkamai susipažinti su Akcijos taisyklėmis ir sutinka laikytis jų, taip pat Organizatoriaus priimtų Akcijos sprendimų. 
 
LAIMĖTOJO NUSTATYMAS: 
15. Akcijos pagrindinio prizo laimėtojas bus renkamas 2019 m. rugsėjo 12 d. burtų keliu iš visų teisingai užpildytų Akcijos anketų. Pagrindinio prizo laimėtojas bus renkamas www.muiliniulenktynes.lt turinio valdymo sistemoje: paspaudus vieną mygtuką, iš visų Akcijos metu užpildytų anketų bus atrinktos 100 atsitiktinių ir taip nustatyti laimėtojai. 
16. Akcijos laimėtojo rinkimą stebės komisija, kurią turi sudaryti Akcijos Organizatoriaus atstovas ir Akcijos Vykdytojo atstovas. Jie užpildo ir pasirašo laimėtojo nustatymo aktą. 
17. Akcijos laimėtojas 2019 m. rugsėjo 12 d. bus informuotas asmeniškai Akcijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu. Taip pat paskelbtas „Red Bull“ interneto svetainėje www.redbull.lt. 
18. Akcijos laimėtojas gaus nuorodą ir unikalų kodą, kurį įvedęs bilietai.lt sistemoje galės atsispausdinti renginio kvietimą. Atvykęs į renginio vietą, Organizatorius gali prašyti laimėtojo pateikti pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę). Jei laimėtojas neatitinka Akcijos laimėtojams keliamų sąlygų, Organizatorius pasilieka teisę neįteikti prizo.
19. Akcijos laimėtojui prizas yra įteikiamas elektroniniu paštu 2019 m. rugsėjo 12 d., o praleidusieji prizo atsiėmimo terminą ar nesudarę sąlygų prizui gauti prisiima visą su tuo susijusią riziką. 
20. Jei laimėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, bus apmokestintas, šio mokestį teisės aktų nustatyta tvarka sumokės Organizatorius. 
21. Pagal taisyklėse nustatytą tvarką neatsiėmęs prizo laimėtojas netenka teisių į jį. Tokio laimėtojo nustatymas tampa negaliojantis, o prizui laimėti bus traukiamas naujas žaidėjas. 
22. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo atidavimą Akcijos laimėtojui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą, perrinkti laimėtoją arba prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui. 
23. Akcijos laimėtojas sutinka, kad renginio metu jis / ji bus filmuojamas, fotografuojamas, o surinkti atvaizdai gali būti panaudoti Organizatoriaus reikmėms ir viešumui, įskaitant jų paskelbimą socialiniuose tinkluose. 
 
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA: 
24. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius ir Vykdytojas. 
25. Duomenų valdytojų rekvizitai: 
· UAB „Mineraliniai vandenys“, J. Jasinskio g. 16F, Vilnius. 
· UAB „Astos dizainas“, Maironio g. 11, Vilnius. 
26. Užregistravus Akcijos anketą Akcijos puslapyje, Jūsų pateikti asmens duomenys bus įrašyti į dalyvių duomenų bazę ir toliau tvarkomi siekiant šių tikslų: 
· organizuoti Akciją ir užtikrinti sklandų jos vykdymą; 
· viešai paskelbti Akcijos nugalėtojus; 
· prireikus ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje. 
27. Jums nusprendus dalyvauti Akcijoje, prašysime pateikti apie save tokią informaciją: jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, amžius. 
28. Laikome, kad sutikimas yra gautas tada, kai užregistruojate Akcijos anketą su užpildytais asmens duomenimis. 
29. Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimo pagrindu. 
30. Organizatorius ir Vykdytojas neperduoda jūsų duomenų trečiosioms šalims. 
31. Jūsų asmens duomenys nėra teikiami į užsienio šalis. 
32. Jūs, priklausomai nuo situacijos, turite šias teises: 
· susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); 
· reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius / netikslius asmens duomenis (teisė ištaisyti); 
· savo duomenis sunaikinti; 
· sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus; 
· turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu; 
· pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai el. paštu ada@ada.lt.
33. Šiomis savo teisėmis jūs galite pasinaudoti kreipdamiesi el. paštu hello@mccann.lt.
34. Jūsų asmens duomenys, tvarkomi Akcijos organizavimo tikslu, bus saugomi iki Akcijos pabaigos ir tol, kol bus paskelbtas laimėtojas. Praėjus šiam terminui, jūsų asmens duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. 
 
KITOS NUOSTATOS: 
35. Organizatoriai pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto svetainėje www.muiliniulenktynes.lt. Esant Akcijos taisyklių neatitikimams, galioja www.muiliniulenktynes.lt paskelbtos Akcijos taisyklės. 
36. Prizas (kvietimas į VIP ložę) į pinigus yra nekeičiamas. 
38. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir (ar) prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas registruotu paštu su prierašu „Red Bull. Muilinių lenktynių akcija“ adresu: UAB „Mineraliniai vandenys”, J.Jasinskio 16F, 03163, Vilnius. 
39. Visi taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai skelbiami www.muiliniulenktynes.lt.
 
UAB „Mineraliniai vandenys“ 
J.Jasinskio 16F, 03163 Vilnius
Kodas 121702328, PVM kodas LT217023219
 
 

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau
Naujienlaiškis
Užsiregistruodami gauti MAXIMOS siunčiamą naujienlaiškį sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Sužinokite daugiau Privatumo politikoje.