Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Reklaminio žaidimo „Pirk 2 bet kurias BALTIJA ledų porcijas ir laimėk“

TAISYKLĖS

1. Bendrosios taisyklės
 
1.1. Reklaminio žaidimo „Pirk 2 bet kurias BALTIJA ledų porcijas ir laimėk“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Unilever Lietuva Distribucija“, toliau tekste – „Užsakovas“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
1.3. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. birželio 22 d. iki rugpjūčio 9 d. (imtinai).
1.4. Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose parduotuvėse ir/arba internetinėse parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti ne mažiau 2 (dvi) BALTIJA ledų porcijas ir registruoti pirkimo čekį arba sąskaitos faktūros numerį užpildant registracijos formą tinklapyje www.unileverloterijos.lt
1.5. Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu, tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.unileverloterijos.lt
1.6. Žaidime užregistruotus pirkimo čekius arba sąskaitas faktūras būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
1.7. Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.unileverloterijos.lt
1.8. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 
2. Žaidimo prizai
 
2.1. Prizai:
2.1.1. Poilsis prie Baltijos jūros  – prizo vertė 1000eur – 1 (vienas) vnt
2.1.2. Paplūdimio rinkiniai – 105 vnt
*Baltija ledų dėžės – 70 vnt
Prizų fondas – 175 vnt per visą Žaidimo laikotarpį.
Kas savaitę traukiami: 
06.29 –  15 (penkiolika) laimėtojų Paplūdimio rinkinių bei 10 (dešimt) laimėtojų *Baltija ledų dėžių
07.07 – 15 (penkiolika) laimėtojų Paplūdimio rinkinių bei 10 (dešimt) laimėtojų *Baltija ledų dėžių
07.13 – 15 (penkiolika) laimėtojų Paplūdimio rinkinių bei 10 (dešimt) laimėtojų *Baltija ledų dėžių
07.20 – 15 (penkiolika) laimėtojų Paplūdimio rinkinių bei 10 (dešimt) laimėtojų *Baltija ledų dėžių
07. 27 – 15 (penkiolika) laimėtojų Paplūdimio rinkinių bei 10 (dešimt) laimėtojų *Baltija ledų dėžių
08.03 – 15 (penkiolika) laimėtojų Paplūdimio rinkinių bei 10 (dešimt) laimėtojų *Baltija ledų dėžių
08.10 – 15 (penkiolika) laimėtojų Paplūdimio rinkinių bei 10 (dešimt) laimėtojų *Baltija ledų dėžių
*Baltija ledų dėžes bus galima atsiimti TIK Vilniuje ir 5.5 punkte nurodytu adresu. Baltija ledų dėžės siunčiamos nebus.
2.2. Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
2.3. Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
2.4. Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,TOTEM promo“.

3. Žaidimo eiga
 
3.1. Asmenys, įsigiję ne mažiau nei 2 (dvi) BALTIJA ledų porcijas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.unileverloterijos.lt  ir išsaugoję pirkimo čekį arba sąskaitą faktūrą, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus, nurodytus 2.1 Reklaminio Žaidimo taisyklėse.
3.2. Registracijai tinklapyje www.unileverloterijos.lt  reikia užregistruoti pirkimo čekį arba sąskaitą faktūrą. Teisingai užregistravus pirkimo čekį arba sąskaitą faktūrą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
3.3. Pirkimo čekius arba sąskaitą faktūrą būtina saugoti iki 2020 m. rugpjūčio 21 dienos.
3.4. Registruotis Žaidimui galima nuo 2020 m. birželio 22 d. iki rugpjūčio 9 d. (imtinai).
3.5. Užregistruotas BALTIJA ledų pirkimo čekis arba sąskaita faktūra dalyvauja loterijoje vieną kartą.
3.6. Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
3.7. Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.unileverloterijos.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio arba sąskaitos faktūros, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
3.8. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.unileverloterijos.lt  skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

4. Žaidimo sąlygos
 
4.1. Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
4.2. Vieną  pirkimo čekį arba sąskaitą faktūrą su Žaidime dalyvaujančiais ledais BALTIJA  galima užregistruoti tik vieną kartą.
4.3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Unilever Lietuva Distribucija“ ir UAB „TOTEM promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

5. Prizų įteikimas
 
5.1. Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
5.2. Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 28 d.
5.3. Pagrindinis prizas – Poilsis prie Baltija jūros bus asmeniškai suderintas su laimėtoju: vieta, data ir/ar kitos paslaugos (jeigu tai SPA ir t.t.), kurios įeina į Pagrindinio prizo vertę – 1000eur. Prizo teritorija – Lietuva. Paplūdimio rinkinius bus galima atsiimti nurodytu adresu arba jie bus išsiusti kurjerio pagalba į laimėtojo namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalės atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirkti Žaidime ne mežiau nei 2 (dvi) porcijos BALTIJA ledų) čekio kopiją arba sąskaitą faktūrą el. paštu loterija@totem.lt. Kilus papildomiems klausimams galima kreiptis į organizatorių. Baltija ledų dėžių laimėtojai ar jų šeimos nariai bei draugai (jeigu nebus galimybės pačiam), laimėjimą galės atsiimti Vilniuje 5.5 punkte nurodytu adresu. Baltija ledų dėžės siunčiamos nebus.
5.4. Pagrindinio prizo bei Paplūdimio rinkinių kurjerio pristatymo išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
5.5. Vilniuje gyvenantys laimėtojai kartu su  Baltija ledų dėžių laimėtojais, prizus gali atsiimti atvykę adresu Subačiaus g. 23 Vilnius, darbo dienomis nuo 11:00 iki 17:00.
Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį arba sąskaitą faktūrą. Čekis arba sąskaita faktūra bus grąžinama atgal laimėtojui.
5.6. Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio ir sąskaitos faktūros, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
5.7. Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
5.8. Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.

6. Duomenų apsauga
 
6.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo organizatorius UAB „TOTEM promo“ registracijos kodas 302652310, Subačiaus g. 23/2., Vilnius.
6.2. UAB „TOTEM promo“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
6.2.1. Vardas ir pavardė;
6.2.2. Asmens kodas (tik Pagrindinio prizo Žaidimo laimėtojo);
6.2.3. El. pašto adresas;
6.2.4. Telefono numeris;
6.3. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.unileverloterijos.lt  nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
6.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.unileverloterijos.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu loterija@totem.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
6.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
6.5.1. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
6.5.2. Žaidimo vykdymui;
6.5.3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;
6.5.4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
6.5.5. Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
6.5.6. Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
6.5.7. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
6.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
6.6.1. Organizatoriui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
6.6.2.  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
6.6.3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
6.6.4. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
6.7. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
6.8. Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu loterija@totem.lt ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
6.9. Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas ada@ada.lt