Pirkite su AČIŪ kortele ir laimėkite!
Atgal

Akcijos „Pirk bent vieną Colgate, Palmolive* ar Lady Speed Stick produktą su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk“ rengimo sąlygos:
 
1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra „Ltd „Colgate-Palmolive (Latvia)“, įmonės kodas 40003274802, juridinis adresas: Duntes iela 23A, Ryga, Latvia, LV-1005, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „Kombo grupė“, įmonės kodas 304738167, juridinis adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius, Lietuva, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 
2. AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 
 
3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2021 02 09 (pirmoji Akcijos diena) iki 2021 03 08 (paskutinė Akcijos diena). 
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 
 
4. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu
4.2. Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.
4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą iš „Maxima“ parduotuvėse parduodamų „Colgate“, „Lady Speed Stick“ ar „Palmolive“ produktų (išskyrus kietąjį muilą) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 
4.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant Žaidimo produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 100 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: vexillum@vexillum.lt, pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.
 
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Pagrindinis Žaidimo prizas – išmanusis telefonas „iPhone 12“ – 1 vnt. (vertė – 968,00 EUR).
5.2. „Colgate“, „Lady Speed Stick“ ir „Palmolive“ produktų rinkinys – 10 vnt. Šį prizą sudaro:
• „Colgate Max White Charcoal“ dantų pasta;
• „Colgate Slim Soft Charcoal“ dantų šepetėlis;
• „Colgate Max White Instantly White“ burnos skalavimo skystis;
• „Palmolive Men Stress Free“ dušo želė;
• „Palmolive Hemp“ dušo želė;
• „Lady Speed Stick“ gelinis atiperspirantas.
 
6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. 2021 03 09 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.
6.2. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 11 laimėtojų, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.
6.3. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.
 
7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
7.1. Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.
7.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.
 
8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu vexillum@vexillum.lt,  (informaciniai tel.: +370 5 270 9372). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
8.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti UAB „Kombo grupė“, M. K. Paco g. 4, Vilnius, Lietuva.
8.3. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
8.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
8.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.
 
9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2021 03 25 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „Kombo grupė“, M. K. Paco g. 4, Vilnius, Lietuva, tel. +370 650 97096, el. paštas vexillum@vexillum.lt.
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  
 
10. DUOMENŲ TVARKYMAS
10.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
10.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
10.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.
10.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.
10.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
 
11. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +370 650 97096 ar el. paštu vexillum@vexillum.lt.
 
1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

 
Barkodas Prekės pavadinimas
8714789732732 COLGATE burn. skal. sk. Cool Mint 250ml
8714789732671 COLGATE burn. skal. sk. Cool Mint 500ml
8718951176874 COLGATE burn. skal. sk. Kids Minions 250ml
8718951034808 COLGATE burn. skal. sk. Max Instant 500ml
8718951006188 COLGATE burn. skal. sk. Plax Tea & Lemon 500ml
8718951250017 COLGATE dantų pasta Max White Charcoal 75 ml
59036388 COLGATE dantų siūlas Total 50m
8718951278851 Colgate DP Advanced White Charcoal, 100ml
8718951314238 Colgate DP Advanced White, 100ml
7891528028941 COLGATE DP Cavity Protection 50ml
7891024137895 COLGATE DP Cavity Protection Whitening 100ml
6920354825194 COLGATE DP Dare to Love, 98ml
8718951076402 COLGATE DP Herbal White 100ml
8718951327757 Colgate DP Max Clean Mineral Scrub, 100ml
8718951313576 Colgate DP Max Fresh Cooling Crystals, 100ml
8718951314917 Colgate DP Max Sparkle Diamond, 100ml
8718951250376 COLGATE DP Max White Expert Complete 75ml
7509546064857 COLGATE DP Max White Expert White 75ml
8714789867632 COLGATE DP Max White One Luminous 75ml
8718951050860 COLGATE DP Max White One Optic 75ml
8718951312722 Colgate DP Max White White Crystals, 100ml
6920354822421 COLGATE DP Nat. Extracts Charcoal 75ml
8718951131644 COLGATE DP Nat. Extracts Ultimate Fresh (lemon) 75ml
8714789558257 COLGATE DP Pro Relief Whitening 75ml
8718951311428 COLGATE DP Smile for Good Base, 75ml
8718951311657 COLGATE DP Smile for Good Whitening, 75ml
8718951226838 COLGATE DP Total Active Fresh 75ml
8718951226777 COLGATE DP Total Advanced Deep Clean 75ml
8718951227187 COLGATE DP Total Advanced Visible Proof 75ml
8718951226715 COLGATE DP Total Original 75ml
8718951226715 COLGATE DP Total Original 75ml (P)
8718951227910 COLGATE DP Total Plaque Protection 75ml
8718951226807 COLGATE DP Total Whitening 75ml
8718951226807 COLGATE DP Total Whitening 75ml (P)
7891024132074 COLGATE DP Triple Action 100ml
8718951265738 COLGATE DP vaikams 3-5, 50ml
8718951265837 COLGATE DP vaikams 6+, 50ml
8718951137233 COLGATE DŠ 360 Advanced Whitening Soft
8718951033856 COLGATE DŠ 360 Black
8714789864990 COLGATE DŠ 360 Interdental Soft
8718951030527 COLGATE DŠ 360 MW Expert White Medium
5900273113603 COLGATE DŠ 360 soft 2-pak.
8714789608310 COLGATE DŠ 360 Surround soft
8718951307117 COLGATE DŠ 3D Density Soft
8718951295742 COLGATE DŠ Bamboo Charcoal
8718951376601 COLGATE DŠ Bamboo Kids
5900273001566 COLGATE DŠ Extra Clean med.
8714789993775 COLGATE DŠ KIds (3-5) 1+1
5943001900106 COLGATE DŠ Max Fresh soft
8714789528304 COLGATE DŠ Max White soft 2-pak.
8714789954431 COLGATE DŠ Slim Soft CHRCL
8718951186637 COLGATE DŠ SlimSoft Advanced
5900273150042 COLGATE DŠ Smiles Junior (6+a)
7610196003544 COLGATE DŠ Zig-Zag med.
8714789516912 COLGATE el. DŠ Barbie vaikams
8718951249547 COLGATE elektrinis dantų šepetėlis vaikams Motion Kids Batman
8718951248557 COLGATE šepetėlis Slim Soft Gold 1 vnt
8590232000982 LSS Gel Aloe 65g
8718951119413 LSS Gel Breath of Freshness 65g
4606144002625 LSS Gel Invisible Dry 65g
8718951253964 LSS pieštukinis antiperspirantas Fitness, 45g
8718951152847 LSS Stick Delicate Skin 45g
8718951027299 LSS Stick Fresh & Essence 45g
4606144002632 LSS Stick Invisible Dry 45g
5997530123703 LSS Stick Lilac 45g
5996175232740 LSS Stick Wild Freesia 45g
8718951253995 LSS želinis antiperspirantas Fitness, 65g
8718951298033 PALMOLIVE DŽ 250ml  Pure Pomegranate
8718951105409 PALMOLIVE DŽ 250ml AS Feel Glamorous
8718951002869 PALMOLIVE DŽ 250ml AS Feel the Massage
8714789732947 PALMOLIVE DŽ 250ml Black Orchide
8718951243170 PALMOLIVE DŽ 250ml Clay & Rose
5996175230951 PALMOLIVE DŽ 250ml Men Blue Refreshing
8718951137677 PALMOLIVE DŽ 250ml Men Citrus Crush
8714789487656 PALMOLIVE DŽ 250ml Men Red Energising
8714789703398 PALMOLIVE DŽ 250ml Men Sport Revitalizing
5996175232313 PALMOLIVE DŽ 250ml Milk & Honey
8714789939780 PALMOLIVE DŽ 250ml Naturals Macadamia
5996175230975 PALMOLIVE DŽ 250ml Olive Milk
8718951297814 PALMOLIVE DŽ 250ml Pure Black Currant
8718951297579 PALMOLIVE DŽ 250ml Pure Coconut
8718951346482 PALMOLIVE DŽ 500ml Algae
8714789733173 PALMOLIVE DŽ 500ml Almond
8718951181700 PALMOLIVE DŽ 500ml Aroma Sensations So Luminous
8718951182868 PALMOLIVE DŽ 500ml Gourmet Berry Delight
8718951346796 PALMOLIVE DŽ 500ml Hemp
8714789733111 PALMOLIVE DŽ 500ml Men Energizing
8718951208285 PALMOLIVE DŽ 500ml Men Forest Fresh
8714789733104 PALMOLIVE DŽ 500ml Men Refreshing
8714789838694 PALMOLIVE DŽ 500ml Men Sensitive
8718951355125 PALMOLIVE DŽ 500ml Men Stress Free
8693495048323 PALMOLIVE DŽ 500ml Men Ultra Cooling
8714789733159 PALMOLIVE DŽ 500ml Milk&Honey
8718951127388 PALMOLIVE DŽ 500ml Naturals Camelia & Almond Oil
8714789733166 PALMOLIVE DŽ 500ml Olive
8718951340220 PALMOLIVE DŽ 500ml Summer Edition Italian Garden
8718951340107 PALMOLIVE DŽ 500ml Summer Edition Santorini Breeze
8693495042857 PALMOLIVE DŽ 750ml lastele KIDS
8718951256811 PALMOLIVE DŽ Aroma Sensation Feel Loved, 500ml
8693495034425 PALMOLIVE muilas 90g Black Orchid
8693495033770 PALMOLIVE muilas 90g Camomille&Vitamins
8693495034111 PALMOLIVE muilas 90g Green Tea&Cucumber
8693495034180 PALMOLIVE muilas 90g Milk&Honey
8693495034258 PALMOLIVE muilas 90g Milk&Rose Petals
8693495033985 PALMOLIVE muilas 90g Olive Milk
8718951350953 PALMOLIVE muilas Clay Aloe 150g
8718951352360 PALMOLIVE muilas Clay Shea Butter 150g
8718951299290 PALMOLIVE skyst. muilas 300ml Pure coconut
8718951299450 PALMOLIVE skyst. muilas 300ml pure pomegranate
8003520029133 PALMOLIVE skyst. muilas Almond 500ml doypack
8693495008273 PALMOLIVE skyst. muilas Almond täide 750ml
8714789639987 PALMOLIVE skyst. muilas Black Orchid 300ml
8693495035309 PALMOLIVE skyst. muilas Black Orchid täide 750ml
8003520013026 PALMOLIVE skyst. muilas Milk&Honey 300ml
8003520029157 PALMOLIVE skyst. muilas Milk&Honey 500ml doypack
8693495008297 PALMOLIVE skyst. muilas Milk&Honey täide 750ml
8693495017633 PALMOLIVE skyst. muilas Olive Milk 300ml
8003520039545 PALMOLIVE skyst. muilas Olive Milk 500ml doypack
8693495025263 PALMOLIVE skyst. muilas Olive Milk täide 750ml
8718951319691 PALMOLIVE skyst.muilas Jasmin 500ml
8718951319578 PALMOLIVE skyst.muilas Lime&Basil 500ml
8718951348370 PALMOLIVE skyst.muilas Pomegranate 500ml

2 Priedas
Žaidime nedalyvaujančių produktų sąrašas
 
8714789911755 ELMEX burn. skal. sk. Junior 400ml
7610108065370 ELMEX burn. skal. sk. Sensitive 400ml
4007965560002 ELMEX DP Caries Protection 75ml
4007965560101 ELMEX DP Children 50ml
8718951034983 ELMEX DP Enamel Protection 75ml
4007965560606 ELMEX DP Junior 75ml
4007965560200 ELMEX DP Sensitive 75ml
8718951025998 ELMEX DP Sensitive Professional 75ml
7610108043552 ELMEX DŠ Children 3-6
8718951254077 ELMEX DŠ Interdental Expert Soft
8718951187658 ELMEX DŠ Ultra soft
8718951188075 ELMEX DŠ Ultra Soft 3-pack
8718951326576 MSS 24/7 Infinite Stick 50g
8718951026100 MSS Gel Extreme 85g
5996175231309 MSS Stick Alpine 60g
5900273002358 MSS Stick Avalanche 60g
5943001100582 MSS Stick Fresh Rush 50g
8718951065284 MSS Stick Invisible 50g
8718951302846 PROTEX muilas 90g Deep Clean
8693495046541 PROTEX muilas 90g Vitamin E
8693495051743 PROTEX skyst. muilas 300 ml Ultra