Pasipildykite sąskaitą ir laimėkite!
Atgal

1. Žaidimo aprašymas
1.1. EŽIO vartotojai, kurie pasipildys EŽIO sąskaitą 5 Eur ar didesne suma laikotarpiu nuo 2020.06.03 iki 2020.06.30 turės galimybę laimėti vieną iš „Apple Airpods (2019)“ ausinių (iš viso 28 vnt.) ir vieną iš „iPhone 11 64 GB“ telefonų (iš viso 4 vnt.).

2. Žaidimo taisyklės:
2.1. Telia Lietuva, AB (toliau – Telia) privačių klientų skatinimui skirto žaidimo „EŽIO žaidimas pasipildyk ir laimėk“ (toliau – Žaidimas) dalyviai - fiziniai asmenys, (toliau – Dalyviai), kurie Žaidimo laikotarpiu pasipildys EŽIO numerio sąskaitą 5 Eur ar didesne suma, turės galimybę laimėti vieną iš „Apple Airpods (2019)“ ausinių (iš viso 28 vnt.) ir vieną iš „iPhone 11 64 GB“ telefoną (iš viso 4 vnt.).
2.2. Žaidimo trukmė - nuo 2020.06.03 iki 2020.06.30 imtinai.
2.3. Žaidimo organizatorius yra Telia.
2.4. Žaidimo Dalyviais negali būti Telia darbuotojai. Nustačius, kad toks asmuo kažkokiu būdu tapo Žaidimo Dalyviu ir laimėjo prizą, asmuo netenka prizo.
2.5. Žaidimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Žaidimo sąlygas.
2.6. Žaidimo Taisyklės ir visa informacija skelbiama interneto puslapyje www.ezys.lt/laimek.
2.7. Telia pasilieka teisę keisti Žaidimo taisyklių sąlygas prieš 3 dienas apie tai informavus interneto tinklapyje www.ezys.lt/laimek.
2.8. Telia be papildomo atlygio ir atitinkamos sutarties, turi teisę Žaidimo vykdymo tikslu, siekiant užtikrinti Žaidimo skaidrumą, viešai skelbti laimėtoją, pvz. nurodyti laimėtojo vardą ir pavardę, socialinio tinklo, pvz. „Facebook“, paskyros vardą/nuorodą. 
2.9. Laimėtas Žaidimo prizas nekeičiamas į pinigus ar kitas vertybes.

3. Žaidimo prizas
3.1. Žaidimo prizai – „Apple Airpods (2019)“ ausinės (iš viso 28 vnt.) ir „iPhone 11 64 GB“ telefonai (iš viso 4 vnt.).
3.2. Gyventojų pajamų mokestį, jeigu toks numatytas pagal teisės aktus, už laimėtoją deklaruoja ir sumoka Telia.

4. Laimėtojo nustatymas ir Žaidimo prizo atsiėmimas
4.1. Laimėtojai nustatomi tokia tvarka:
4.1.1. kiekvieną pirmadienį per žaidimo laikotarpį, t. y. birželio 10 d., 17 d., 25 d. ir liepos 1d. visi EŽIO numeriai, kurių Žaidimo metu sąskaita papildyta 5 Eur ar daugiau, perkeliami į Excel bylas. Pvz. birželio 10 d., bus perkelti numeriai, kurių sąskaita buvo papildyta 5 Eur ar daugiau birželio 3 - 9d., birželio 17 d., bus perkelti numeriai, kurių sąskaita buvo papildyta 5 Eur ar daugiau balandžio 10 - 16 d. ir t. t. Iš unikalių numerių atsitiktine tvarka kiekvieną kartą išrenkami 7 laimėtojai (iš viso 28 laimėtojai per Žaidimo laikotarpį) laimėti ausines ir 1 (iš viso 4 laimėtojai per Žaidimo laikotarpį) laimėti telefoną, panaudojus Excel Randbetween funkciją
4.1.2. vienas  Žaidimo Dalyvis gali laimėti tik vieną kartą per žaidimo laikotarpį.
4.2. Renkant laimėtojus, dalyvauja komisija, sudaryta iš 3 (trijų) asmenų – Telia Privačių klientų komercijos padalinio darbuotojų.
4.3. Laimėtojas informuojamas telefonu per 3 d. d. ir susitariama dėl prizo pristatymo. Jei nepavyksta prisiskambinti per 3 bandymus, renkamas kiti laimėtojas.
4.4. Susisiekus su laimėtoju, jam primenamos Žaidimo taisyklės. Jei laimėtojas su Žaidimo taisyklėmis nesutinka, jis informuojamas apie tai, kad negali būti išrinkas laimėtoju ir renkamas kitas laimėtojas.
4.5. Jeigu laimėtoju taptų nepilnametis asmuo, santykiuose su Telia teisės aktų nustatyta tvarka laimėtoją atstovaus jo teisėti atstovai.
4.6. Laimėtojas Žaidimo prizą turi atsiimti artimiausiame Telia klientų aptarnavimo salone, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.
4.7. Laimėtojas Žaidimo prizą turi atsiimti per 14 dienų nuo skambučio su informacija apie laimėjimą.
4.8. Telia pasilieka teisę nušalinti Dalyvius nuo Žaidimo ir/arba atsisakyti išduoti Žaidimo prizą, jei Dalyvis pažeidė šias Taisykles arba su laimėtoju nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Telia.

5. Asmens duomenų tvarkymas
5.1. Duomenų valdytojas – Telia. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas: privatumas@telia.lt. Klientų aptarnavimo kontaktai: info@telia.lt.
5.2. Duomenų tvarkymo tikslas: Žaidimo vykdymas. Tvarkomų duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, socialinio tinklo, pvz. „Facebook“, paskyros vardas/nuoroda.
5.3. Dalyvis turi teisę: (1) susipažinti su Telia tvarkomais savo asmens duomenimis, (2) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus; (3) nesutikti, kad būtų tvarkomi Dalyvio asmens duomenys ir kt.
5.4. Išsamesnę informaciją apie privatumo ir asmens duomenų apsaugą galite rasti „EŽIO privatumo pranešime“ adresu www.ezys.lt.