Pirkite su AČIŪ kortele ir laimėkite!
Atgal

Akcijos „Pirk Jacobs produktų už 5 Eur ar daugiau, su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk“ rengimo sąlygos:
 
1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra UAB „Jacobs Douwe Egberts LT“, kurios buveinė Jonavos g. 7, Kaunas, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „SORBUM LT“ J. Jasinskio g. 16G, LT- 51182 Vilnius, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 
2. AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 
 
3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2020 m. birželio 23 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2020 m. liepos 20 d. (paskutinė Akcijos diena). 
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 
 
4. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, , sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu
4.2. Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.
4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 
4.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Jacobs“ produktų už 5 Eur ar daugiau, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 100 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: win@sorbum.eu, pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 2 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.
 
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Pagrindinis prizas: PHILIPS 3200 LatteGo EP3243/50 - 1 vnt.
5.2. Kiti prizai: 20 Eur vertės „Maxima“ dovanų kuponai 300 vnt; „Jacobs“ firminiai puodeliai 600 vnt.
5.3. Prizo išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pateikto vizualo.

6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. 2020 m. liepos 21 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.
6.2. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 901 laimėtojas, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.
6.3. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.
 
7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
7.1. Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.
7.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.
 
8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu win@sorbum.eu (informacinis tel.: 8 616 91101). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
8.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje atsiimti prizus gali Vilniuje J. Jasinskio g. 16G, Kaune – Savanorių pr. 263a, Klaipėdoje – Šilutės pl. 21, Šiauliuose – Metalistų g. 8, Panevėžyje – Stoties g. 42. Atsiėmimo laikas – darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. arba pagal susitarimą su skambinusiu asmeniu.
8.3.  Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
8.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
8.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.
 
9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2020 m. liepos 31 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu J.Jasinskio g. 16G, Vilnius LT-01112, tel. 8 616 91101, el. paštas win@sorbum.eu.
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  
 
10. DUOMENŲ TVARKYMAS
10.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
10.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
10.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.
10.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.
10.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
 
11.PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu 8 616 91101 ar el. paštu win@sorbum.eu.

1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

 
Barkodas Prekės pavadinimas
8711000518038 Malta kava Kronung 500g
8711000521540 Malta kava Kronung 100g
8711000518007 Malta kava Kronung 250g
8711000517451 Malta kava Kronung Decaff 250g
8711000891568 Malta kava Jacobs Selection 500g
8711000891537 Malta kava Jacobs Selection 250g
8711000539330 Jacobs Kronung Beans 1kg
8711000539187 Kavos pupelės Jacobs Espresso 1kg
8711000539217 Kavos pupelės Jacobs Crema 1kg
8711000895849 Jacobs pupelės Barista Crema 1kg
8711000895788 Jacobs pupelės Barista Espresso 1kg
8711000517888 Tirpi kava"Kronung"[100g."KFL"(6)(900)
8711000517949 Tirpi kava Jacobs Kronung[200g, stikl.
8711000517734 Tirpi kava"Aroma"[100g(6) "KFL"
8711000517765 Tirpi kava"Aroma"[(6) 200g"KFL"
8711000517857 Tirpi kava"Cronat Gold Glass"[ 100g."KFL
8711000517918 Tirpi kava"Cronat Gold Glass"[(6) 200g.
8711000517796 Tirpi kava JACOBS VELVET100g
8711000396209 Jacobs Barista Americano 155g
8711000396179 Jacobs Barista Crema 155g
8711000515808 Tirpi kava(3in1)"Jacobs"[20x15,2g
8711000517970 Kavos gėr."Jacobs3IN1"[20x15,2g
8711000515778 Tirpi kava(3in1orig.sk)"Jacobs"[10x15,2g
8711000516461 Tirp.balin.k.sk.gėr.JACOBS 2 IN 1[20x14g
8711000510827 Tirp.kav.gėr.JACOBS LATTE[20x12,5g
8711000846988 Jacobs 3 in1 Intense (20x17,5g) 350g
8711000411209 Jacobs 3 in1 Caramel (10x16,9g) 169g
8711000435854 Tip. Kav. Gėr.Jacobs Cappucino vanilla, 8 x 15g
8711000417942 Tip. Kav. Gėr.Jacobs Cappucino, 8 x 14,4g
8711000435885 Tip. Kav. Gėr.Jacobs Cappucino vanilla, stick 15g
8711000435908 Tip. Kav. Gėr.Jacobs Cappucino, stick 14,4g
8711000526736 Jacobs 3in1 stick 15,2g
8711000517680 Jacobs Cafe Latte stick 12,5g
8711000516492 Jacobs 2in1 stick 14g
8711000529324 Jacobs 3in1 Intense stick 17,5g
8711000411230 Jacobs 3in1 caramel stick 17,5g
8711000511039 Šaltasis kavos ir pieno gėrimas JACOBS ICEPRESSO CLASSIC, 250ml
8711000844717 Malta kava JACOBS SELECTION INTENSE 500g
8711000856000 Kavos pupelės JACOBS BARISTA CREMA ITALIANO 1kg