Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Reklaminio žaidimo „LOYD“ taisyklės
2020-07-01 – 2020-08-31
 
1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1. Žaidimo organizatorius yra  UAB „Daisena“ (toliau tekste - Organizatorius), įmonės kodas 134809846, adresas Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas.
1.2. Atstovaudamas Organizatoriaus interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „MakesYouLocal“ (toliau tekste – Koordinatorius), bendrovės registracijos nr. 304185357, adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva.
1.3. Žaidimo duomenų tvarkytojas yra UAB „MakesYouLocal“, bendrovės registracijos Nr. 304185357, adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

2. ŽAIDIMO VIETA IR TIKSLAS
2.1. Žaidimo vykdymo vietos yra prekybos centrai, esantys Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais. Taip pat elektroninės parduotuvės prekiaujančios Žaidimo produktais, kurios yra įregistruotos Lietuvos Respublikoje.
2.2. Žaidimo tikslas didinti prekinio ženklo „LOYD“ produktų žinomumą.

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
3.1. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. liepos 1 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (paskutinė Žaidimo diena).
3.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau dalyvavimas Žaidime galimas tik Žaidimo vyksmo metu.

4. ŽAIDIMO DALYVIAI
4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo laikotarpiu įsigiję ne mažiau kaip 2 vnt. bet kurių „LOYD“ produktų (produktų sąrašas 1 Priede) iš prekybos centrų ir elektroninių parduotuvių esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje.
4.2. Žaidimo dalyviai negali būti Organizatoriaus UAB „Daisena“ ir Koordinatoriaus UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai, jų šeimų nariai, bei asmenys, turintys glaudžių ryšių su darbuotojais bei jų šeimų nariais.
4.3. Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Prizų fondą sudaro 43 (keturiasdešimt trys) prizai:
5.1.1. Pagrindinis prizas - elektrinis dviratis „Cube Reaction Hybrid Pro 500“. Prizo vertė yra 2399 EUR (du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai).
5.1.2. Mėnesio prizai - 2 (du) elektriniai paspirtukai „XIAOMI Mi M365“. Kiekvieno prizo vertė yra 349 EUR (trys šimtai keturiasdešimt devyni eurai).
4 (keturi) virduliai „SMEG KLF03RDEU“. Kiekvieno prizo vertė yra 135,47 EUR (šimtas trisdešimt penki eurai ir keturiasdešimt septyni euro centai).
5.1.3. Savaitės prizai - 36 (trisdešimt šeši) „LOYD TEA“ rinkiniai. Kiekvieno prizo vertė yra 8,99 EUR (aštuoni eurai ir devyniasdešimt devyni euro centai).
5.2. Bendra prizinio fondo vertė yra 3962,52 EUR (trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt du eurai ir penkiasdešimt du euro centai).

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti ne mažiau kaip 2 vnt. Žaidimo produktų (produktų sąrašas 1 Priede) ir registruoti pirkimo kvito arba sąskaitos faktūros numerį tinklapyje www.loydzaidimas.lt. Dalyvis taip pat turi nurodyti vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį.
6.2. Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
6.3. Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas 2 (du) žaidimo produktus vienu pirkimu taip padidindamas tikimybę laimėti.
6.4. Juridinių asmenų registruojamos sąskaitos faktūros žaidime nedalyvauja.
6.5. Užregistruoti pirkimo kvitai ar sąskaitos faktūros turi būti saugomi iki 2020 m. spalio 7 d., nes laimėjimo atveju pirkimo kvitas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir yra reikalingas atsiimant prizus.
6.6. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti Žaidimą, ar sukelti žalą Žaidimo Organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka
6.7. Asmuo registruodamas savo įsigijimą Žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus bei valdys žaidimo Organizatorius. Žaidimo Koordinatorius bus tik duomenų tvarkytojas. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Visais kitais, šiose taisyklėse nenumatytais atvejais, asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Dalyvis, pateikdamas Organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Organizatoriaus valdomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą.
6.8. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis:
6.8.1. Užregistravo vieną unikalų pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūra kelis kartus;
6.8.2. Užregistravo vieną ir tą patį pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą pakeisdamas simbolius į panašius, pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir simbolių kombinaciją;
6.8.3. Užregistravo kitus pirkimo kvite ar sąskaitoje faktūroje randamus skaičius, kurie nėra pirkimo dokumento numeris.

7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
7.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterinės programos pagalba.
7.2. Savaitinių prizų (nurodyti 5.1.3. punkte) traukimai vyks šiomis datomis:
7.2.1. 2020-07-06 bus traukiami laimėtojai, kurie registravosi nuo 2020-07-01 iki 2020-07-05;
7.2.2. 2020-07-13 bus traukiami laimėtojai, kurie registravosi nuo 2020-07-06 iki 2020-07-12;
7.2.3. 2020-07-20 bus traukiami laimėtojai, kurie registravosi nuo 2020-07-13 iki 2020-07-19;
7.2.4. 2020-07-27 bus traukiami laimėtojai, kurie registravosi nuo 2020-07-20 iki 2020-07-26;
7.2.5. 2020-08-03 bus traukiami laimėtojai, kurie registravosi nuo 2020-07-27 iki 2020-08-02;
7.2.6. 2020-08-10 bus traukiami laimėtojai, kurie registravosi nuo 2020-08-03 iki 2020-08-09;
7.2.7. 2020-08-17 bus traukiami laimėtojai, kurie registravosi nuo 2020-08-10 iki 2020-08-16;
7.2.8. 2020-08-24 bus traukiami laimėtojai, kurie registravosi nuo 2020-08-17 iki 2020-08-23;
7.2.9. 2020-09-01 bus traukiami laimėtojai, kurie registravosi nuo 2020-08-24 iki 2020-08-31.
7.2.10. Kiekvienu traukimu bus išrenkami 4 (keturi) laimėtojai ir 4 (keturi) rezerviniai laimėtojai.
7.3. Mėnesinių prizų (nurodyti 5.1.2. punkte) traukimai vyks šiomis datomis:
7.3.1. 2020-08-03 bus traukiami laimėtojai, kurie registravosi nuo 2020-07-01 iki 2020-08-02;
7.3.2. 2020-09-01 bus traukiami laimėtojai, kurie registravosi nuo 2020-08-03 iki 2020-08-31.
7.3.3. Kiekvienu traukimu bus išrenkamas 1 (vienas) paspirtuko laimėtojas, 1 (vienas) paspirtuko rezervinis laimėtojas, 2 (du) virdulio laimėtojai ir 2 (du) virdulio rezerviniai laimėtojai.
7.4. Pagrindinio prizo traukimas vyks 2020-09-01. Šio traukimo metu bus ištraukiamas 1 (vienas) dviračio laimėtojas ir 1 (vienas) rezervinis laimėtojas. Traukime dalyvaus visos registracijos nuo 2020-07-01 iki 2020-08-31.
7.5. Laimėtojai bus paskelbiami per 2 darbo dienas po prizų traukimo. Visas laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.loydzaidimas.lt 2020 m. rugsėjo 2 d. ir publikuojamas iki 2020 m. spalio 7 d.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. UAB „MakesYouLocal“ susisieks su laimėtojais asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo.
8.2. Prizai atsiimami UAB „MakesYouLocal“ biure Vilniuje, Savanorių pr. 1 iki 2020 m. rugsėjo 16 d.  Prizai gali būti atsiimti darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00 val.
8.3. Atsiimant prizą, laimėtojai su savimi turi turėti pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą registruotą žaidime bei galiojantį tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba AT kortelę).
8.4. Prizai atiduodami laimėtojui pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Atsiimant prizus, kurių vertė yra virš 200 (dviejų šimtų) eurų, laimėtojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą.
8.5. Atsiimant prizus, kurių vertė yra virš 200 (dviejų šimtų) eurų, laimėtojai sutinka, kad jų asmeniniai duomenys bus perduodami Valstybinei Mokesčių Inspekcijai (VMI) ir už laimėtus prizus bus sumokamas Gyventojų Pajamų Mokestis (GPM).
8.6. Prizai neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą, produktus ar paslaugas.
8.7. Laimėtojai, gyvenantys ne Vilniuje ir negalintys atvykti į Vilnių atsiimti savaitinio prizo ir norintys, kad prizas būtų nemokamai išsiųstas, turi parašyti el. paštu: loterijos@makesyoulocal.com ir atsakyti į klausimus:
8.7.1. Nurodyti laimėtojo vardą, pavardę, „OMNIVA“ paštomato adresą ir laisva forma išreikšti norą atsiimti žaidimo „LOYD“ prizą OMNIVA paštomatu.
8.7.2. Nuotrauka su galiojančiu pirkimo kvitu ar sąskaita faktūra turi būti prisegta su aiškiai matomu žaidimo produkto pirkimu, pirkimo kvito numeriu ir pirkimo data.
8.7.3. Prizas bus išsiųstas iš Organizatorių biuro per 10 (dešimt) darbo dienų po registracijos ir pristatytas atsižvelgiant į pristatymo paslaugas teikiančių įmonių terminus ir sąlygas.
8.8. Pagrindinis ir mėnesio prizai nebus siunčiami.
8.9. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.10. Jei prizo laimėtojas negali pateikti pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros patvirtinančių laimėjimą prizas nebus išduotas.
8.11. Organizatoriai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
8.12. Jei prizai yra apmokestinami valstybiniais mokesčiais, juos sumoka Organizatorius.
8.13. Prizai, kurie bus neatsiimti laimėtojų iki 2020 m. rugsėjo 16 d., bus išdalinti rezerviniams laimėtojams. Prizai, kurie nebus atsiimti rezervinių laimėtojų iki 2020 m. rugsėjo 30 d. taps UAB „Daisena“ nuosavybe.

9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Dalyviai turi teisę iki 2020 m. spalio 7 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti rašomi žaidimo Koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva.
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 15 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

10. PAPILDOMA INFORMACIJA
10.1. Žaidimo Koordinatorius ir Organizatorius nėra atsakingas už:
10.1.1.   Galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;
10.1.2.   Pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl dalyvio kaltės;
10.1.3.   Nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai;
10.1.4.   Už „Omniva“ padarytas klaidas ir/ar vėlavimus pristatant laimėtojams prizus;
10.2. Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles Žaidimo eigoje. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos www.loydzaidimas.lt internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.
10.3. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimo vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.loydzaidimas.lt
10.4. Organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.
10.5. Visi žaidimo organizatorių priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.
10.6. Visų dalyvių asmeniniai duomenys bus naudojami tik žaidimo vykdymo, o ne rinkodaros tikslams. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos t. y. 2020 m. rugsėjo 30 d., asmeniniai duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 90 (devyniasdešimt) dienų. Duomenys esantys prizų priėmimo-perdavimo aktuose saugomi pagal Lietuvos respublikos teisės aktuose nustatytą terminą.
10.7. Norint gauti daugiau informacijos apie žaidimą:
10.7.1. Apsilankykite tinklalapyje www.loydzaidimas.lt
10.7.2. Susisiekite internetu rašydami loterijos@makesyoulocal.com;
10.7.3. Skambinkite telefono numeriu +370 623 53455.

1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas
 
Eil nr. Barkodas Prekės pavadinimas
1. 5900396020277 Vaisinė arbata LOYD aviečių-braškių, 50 vnt, 100 g
2. 5900396024961 Vaisinė arbata LOYD miško uogų 50 vnt, 100 g
3. 5900396016164 Vais. arb. LOYD spanguolių-aviečių, 20 vnt, 40 g
4. 5900396016164 Vaisinė arbata LOYD aviečių-braškių, 20 vnt, 40 g
5. 5900396023056 Vais. arb. LOYD spanguolių-imbiero, 20 vnt, 40 g
6. 5900396025517 Vaisinė arb. LOYD spanguolių-mėlynių, 20 vnt, 40 g
7. 5900396026392 Vaisinė arbata LOYD saldi vyšnia, 20 vnt, 40 g
8. 5900396016171 Vaisinė arbata LOYD gervuogių-mėlynių, 20 vnt, 40 g
9. 5900396017277 Vaisinė arbata LOYD ananasų-kriaušių, 20 vnt, 40 g
10. 5900396017284 Vaisinė arbata LOYD braškių-rabarbarų, 20 vnt, 40 g
11. 5900396022448 Vaisinė arbata LOYD braškių-vanilės, 20 vnt, 40 g
12. 5900396022455 Vaisinė arbata LOYD miško uogų, 20 vnt, 40 g
13. 5900396026385 Raud.arb. LOYD su Manuka medumi, 20 vnt, 34 g
14. 5900396027016 Raud.arb. LOYD persikų sk., 20 vnt, 34 g
15. 5900396027009 Raud.arb. LOYD miško uogų sk., 20 vnt 34 g
16. 5900396025692 Žalioji arbata LOYD aviečių, 20 vnt, 30 g
17. 5900396016188 Žalioji arbata LOYD citrinų-citrinžolės, 20 vnt, 30 g
18. 5900396018601 Žolelių arbata LOYD Warming Lemon, 20 vnt, 40 g
19. 5900396018625 Vaisinė arbata LOYD Warming Orange, 20 vnt, 40 g
20. 5900396027252 Vaisinė arbata LOYD Warming Raspberry, 20 vnt, 40 g
21. 5900396025180 Žolelių arbata LOYD pipirmėčių, 20 vnt, 40 g. New
22. 5900396025227 Vaisinė arbata LOYD j.serb ir šeivam, 20 vnt, 40 g. New
23. 5900396025173 Vaisinė arbata LOYD brašk.melis.j.pip., 20 vnt, 40 g. New
24. 5900396025203 Vaisinė arbata LOYD imb.citrus.vais., 20 vnt, 40 g. New
25. 5900396025210 Vaisinė arbata LOYD spang. ir avieč. 20 vnt, 40 g. New
26. 5900396028815 Vaisinė arbata LOYD ciberž.aviet cinam. 20 vnt, 40 g. New
27. 5900396024374 Vaistažolių arb. LOYD Good Night's Sleep, 20 vnt, 24 g
28. 5900396014283 Žalioji arb.LOYD SENSE svarainių-opunc., 20 vnt, 34 g
29. 5900396030993 Žalioji arbata LOYD LDS citrinų-laimų, 20 vnt, 34 g
30. 5900396031006 Žalioji arbata LOYD LDS svarain-opunc., 20 vnt, 34 g
31. 5900396014276 Žalioji arbata LOYD SENSE citrinų-laimų, 20 vnt, 34 g
32. 5900396014511 Raud.arbata LOYD SENSE apelsinų-cinam., 20 vnt, 40 g
33. 5900396014528 Raud. arb. LOYD SENSE su medumi-vanile, 20 vnt, 40 g
34. 5900396023629 Raud. arb. LOYD SENSE su karamele, 20 vnt, 40 g
35. 5900396031105 Raud. arbata LOYD LDS su medumi-vanile, 20 vnt, 40 g
36. 5900396031112 Raud. arbata LOYD LDS apelsinų-cinam., 20 vnt, 40 g
37. 5900396031099 Raudonoji arbata LOYD LDS Pure, 20 vnt, 40 g
38. 5900396019851 Juodoji arb. LOYD SENSE Lemon, 20 vnt, 34 g
39. 5900396030979 Juodoji arbata LOYD LDS Citrina, 20 vnt, 34 g
40. 5900396030986 Juodoji arbata LOYD LDS Miško uoga, 20 vnt, 34 g
41. 5900396023094 Juodoji arb. LOYD SENSE Forest fruits, 20 vnt, 34 g
42. 5900396027733 Biri juodoji arbata LOYD su cinam. ir rož. 80 g
43. 5900396027740 Biri juodoji arbata LOYD su mėta, kakav. pup. 80 g
44. 5900396027719 Biri žalioji arbata LOYD su brašk. gab. ir medetk.
45. 5900396027726 Biri žalioji arbata LOYD su citr.gab.citrinžol.imb
46. 5900396027580 Žolelių arbata LOYD (pipir.mėtų lapai), 20 vnt, 40 g
47. 5900396027597 Žolelių arbata LOYD (melisų lapai), 20 vnt, 40 g
48. 5900396027573 Žolelių arbata LOYD (ramunėlių žiedai), 20 vnt, 30 g
49. 5900396027931 Arbatų rink. su medumi LOYD, 174 g (4 skoniai)
50. 5900396019905 Vais. arbatų rink. LOYD su puodeliu, 2x20 vnt, 80 g
51. 5900396016157 Vaisinė arbata LOYD erškėtrožių-obuolių, 20vnt,40g
52. 5900396022950 Vaisinė arbata LOYD juodųjų serbentų ir šeivamedžio, 20vnt,40g