Merrild kalėdinė akcija - laimėkite iš karto!
Atgal

„Merrild Dansk Guld“ kalėdinis žaidimas
Žaidimo taisyklės
 
1. ŽAIDIMO PREKIŲ PLATINTOJAS
ApS "Merrild Lavazza Danmark, reg-nr DK36473940, juridinio asmens buveinės adresas: Erritsa Mallebanke 3, DK-7000 Fredencia
 
2. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, įmonės kodas 211884470, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, 47184, Lietuva.
 
3. ŽAIDIMO VYKDYMO TERITORIJA IR ŽAIDIMO PREKĖ
Visos parduotuvės, kuriose platinamos Žaidimo prekės, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Žaidimo prekė – kava „Merrild Dansk Guld“, kurios įsigijus galima registruotis dalyvauti Žaidime:
 
Gaminio pavadinimas Vieneto svoris Gaminio brūkšninis kodas
Maltos kavos „Merrild DANSK GULD“ pakelis 400 g  8000070023628
Kavos pupelės „Merrild DANSK GULD“ 1 kg  8000070046863
Maltos kavos „Merrild DANSK GULD“ skardinė 250 g  8000070038967

4. ŽAIDIMO VYKDYMO LAIKAS
2020-10-12–2020-12-15.
 
5. LAIMĖJIMŲ FONDAS
5.1. Laimėjimų fondą sudaro šie prizai:
5.1.1. pagrindinis prizas – piniginis: 3000,00 EUR;
5.1.2. 10 dovanų komplektų po tris „Royal Copenhagen“ puodelius;
5.1.3. 25 dovanų komplektai po 1 kg kavos pupelių „Merrild Dansk Guld“ ir maltos kavos „Merrild Dansk Guld“ skardinę (250 g).
5.2. Laimėjimų bendra vertė sudaro 4370,00 EUR.
 
6. NUMATOMAS DALYVIŲ SKAIČIUS
Prognozuojama, kad Žaidime dalyvaus 2000 (du tūkstančiai) dalyvių. Taigi, galimybė laimėti prizą nustatoma pagal proporciją: 36 (trisdešimt šeši) ir bendras dalyvių skaičius, pagal prognozę – 36  ir  2000.
 
7. DALYVAVIMO SĄLYGOS
7.1. Norint  dalyvauti Žaidime ir bandyti laimėti prizą,  nuo 2020 m. spalio 12 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. bet kurioje Lietuvos Respublikoje esančioje parduotuvėje reikia įsigyti Žaidime dalyvaujančios „Merrild Dansk Guld“ kavos, išsaugoti pirkimą patvirtinantį dokumentą (čekį) ir jį užregistruoti interneto svetainėje merrildloterija.lt. Registruojantis reikia nurodyti pirkimo čekio numerį, sąskaitos faktūros numerį, dalyvio vardą, pavardę, kontaktinį telefoną ir elektroninio pašto adresą.
7.2. Žaidimo prekių taip pat bus galima įsigyti iki arba po 4 punkte nurodyto laikotarpio, bet tai nesuteiks teisės dalyvauti Žaidime.
7.3. Pirkimo čekį, sąskaitą faktūrą būtina saugoti iki prizų įteikimo termino, t.y. iki 2021-01-16.
7.4. Pirkimo čekių, sąskaitą faktūrą registracijos laikotarpis yra nuo 2020 m. spalio 12 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. 23:59 val.
7.5. Kiekvienas čekis yra unikalus ir jį registruoti dalyvauti Žaidime galima tik vieną kartą. Jeigu dalyvauti Žaidime vienas čekis registruojamas kelis kartus, laikoma, kad galioja registracija to čekio, kuris užregistruotas pirmas.
7.6. Dalyvis gali dalyvauti Žaidime kelis kartus, pakartotinai pirkdamas Žaidimo prekes ir kaskart registruodamas unikalius pirkimo čekių numerius, sąskaitos faktūros numerį.
7.7. Registracija dalyvauti Žaidime yra nemokama.
 
8. ŽAIDIMO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
Žaidimo laimėtojus nustatant dalyvauja visų dalyvių čekiai, registruoti Žaidimo taisyklėse nustatyta tvarka nuo 2020 m. spalio 12 d. 00:00:01 val. iki 2020 m. gruodžio 15 d. 23:59:59 val. 2020 m. gruodžio 16 d. 11:00 val. įvyks vienas Žaidimo laimėtojų nustatymas, kurio metu bus išrinkti visų 36 (trisdešimt šešių) prizinį fondą sudarančių prizų laimėtojai.
 
9. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS
9.1. Laimėtojai bus paskelbti interneto svetainėje merrildloterija.lt 2020-12-16 iki 23:59:59 val., nurodant laimėtojo vardą ir laimėjusio čekio numerį.
9.2. Žaidimo organizatorius nuo 2020-12-16 iki 2020-12-20 asmeniškai praneš laimėjusiam asmeniui apie laimėjimą ir jo atsiėmimą, išsiųsdamas SMS arba skambindamas registracijos į Žaidimą anketoje nurodytu telefono numeriu.
 
10. LAIMĖJIMŲ ATSIĖMIMAS

10.1. Laimėtus prizus bus galima atsiimti nuo 2020 m. gruodžio 17 d. iki 2021 m. sausio 16 d. Raudondvario pl. 101, Kaunas, iš anksto susiderinus atvykimo laiką telefonu 864316618 arba el. paštu: infolt@ppd.lv darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00. Piniginis prizas bus išmokamas bankiniu pavedimu į laimėtojo banko sąskaitą.
10.2. Kad gautų laimėtą prizą, laimėjęs asmuo privalo pateikti Žaidimo Organizatoriui pirkimo čekio originalą su atitinkamu čekio numeriu, kuris turi būti identiškas registruotam čekio numeriui (pirkimo čekio data turi būti  nuo 2020-10-12 iki 2020-12-15; pirkimo čekyje turi būti aiškiai matomas Žaidimo prekės pavadinimas kava „Merrild Dansk Guld“); ir asmens tapatybės dokumentą (pasą arba ID kortelę). Jei Žaidimo laimėtojai negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų pirkimą ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose matoma informacija nesutampa su registracijos į Žaidimą metu pateiktais duomenimis, prizas nėra išduodamas.
10.3. Pagrindinį  piniginį prizą laimėjęs asmuo Žaidimo Organizatoriui papildomai privalo pateikti Lietuvoje veikiančiame banke turimos banko sąskaitos numerį, kad būtų galima pervesti piniginį prizą. Banko sąskaita turi būti veikianti pagrindinio prizo laimėtojo vardu.
10.4. Jei laimėtojas neturi galimybės atvykti atsiimti prizo, gali kreiptis į Žaidimo Organizatorių dėl prizo siuntimo tel. 864316618 arba el. paštu: infolt@ppd.lv darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:00 val. iki 2021 m. sausio 16 d.
10.5. Jei laimėtojas neatvyksta atsiimti prizo arba nesusitaria dėl prizo siuntimo iki 2021 m. sausio 16 d., jis praranda teisę gauti laimėtą prizą. Po šios datos prizai nebebus įteikiami ir pereis Platintojo nuosavybėn.
10.6. Atsiimdami laimėtus prizus laimėtojai pasirašo prizo perdavimo–priėmimo aktą. Gavęs prizą ir pasirašęs perdavimo–priėmimo aktą laimėtojas nebegali teikti Žaidimo Organizatoriui pretenzijų dėl prizo. Žaidimo Organizatorius neatsako už prizo laimėtojų nuostolius, galimai atsiradusius naudojant prizą.
10.7. Žaidimo Organizatorius Žaidimo dalyvių Žaidimo metu laimėtų prizų Žaidimo dalyvių pageidavimu nekeičia į kitus prizus ir nekompensuoja prizo vertės grynaisiais pinigais.
10.8. Asmeniui, laimėjusiam pagrindinį prizą, bus išduotas simbolinis patvirtinimas, kad su jo pateiktu čekiu laimėtas prizas, taip pat bus paprašyta visų reikalingų banko duomenų. Gavęs duomenis, po perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, Žaidimo Organizatorius per 3 darbo dienas perves pinigus į pagrindinio prizo laimėtojo nurodytą sąskaitą.
10.9. Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos išlaidos, nenurodytos šiose taisyklėse, pavyzdžiui, transporto išlaidos ar išlaidos už telefoninius pokalbius, nėra kompensuojamos.
10.10. Žaidimo Organizatorius neprisiima atsakomybės už prizo neįteikimą tais atvejais, kai Žaidimo dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli arba, kai su Žaidimo laimėtojais nepavyksta susisiekti dėl nuo Žaidimo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.
 
11. PRETENZIJOS IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
11.1. Jei kyla pretenzijų dėl Žaidimo rengimo arba eigos, dalyvis turi pateikti raštišką pareiškimą Žaidimo Organizatoriui paštu:  RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, arba el. paštu: infolt@ppd.lv iki 2021 m. sausio 16 d.
11.2. Pretenzija išnagrinėjama ir atsakymas pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.
 
12. DRAUDIMAS DALYVAUTI

12.1. Žaidime negali dalyvauti RAB „Merrild Baltics“ ir RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialo  darbuotojai.
13.2. Jeigu šių taisyklių nebūtų laikomasi ir laimėtoju taptų asmuo, kuris neturi teisės dalyvauti, laimėjimas liktų Žaidimo prekės platintojo RAB „Merrild Baltics“ nuosavybė.
 
13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Šiomis taisyklėmis Organizatorius nustato Žaidimo organizavimo tvarką. Žaidimo Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Žaidimo taisyklėse. Informacija, pateikta reklaminėje medžiagoje apie Žaidimą, yra tik informacinio pobūdžio.
13.2. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už pasekmes, atsiradusias, jei Žaidimo dalyviai nesilaiko šių Žaidimo taisyklių.
13.3. Žaidimo dalyvis turi teisę nutraukti dalyvavimą Žaidime bet kuriame jo vyksmo etape, pateikęs raštišką prašymą ir nurodęs konkretaus žaidimo pavadinimą ir žaidimo periodą.
13.4. Dalyvaudamas Žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis jame dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis ir, kad Žaidimo Organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio asmens duomenis organizuodamas Žaidimą, t.y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje merrildloterija.lt, įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šio Žaidimo metu.
Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Žaidimo Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Žaidimo Organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaudamasis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.
13.5. Žaidimo taisyklės skelbiamos interneto svetainėje merrildloterija.lt. Papildoma informacija teikiama telefonu 864316618 arba el. paštu infolt@ppd.lv.