Pirkite ir laimėkite!
Atgal

LOTERIJOS TAISYKLĖS
 
1. Energinių gėrimų MONSTER platintojas Coca-Cola HBC Lietuva         
2. Loterijos organizatorius SIA „BSMS”
Reg. Nr. LV40003471367
Jurid. adresas: Dēļu g. 4, Ryga, LV-1004
Fakt. adresas: Dēļu g. 4, Ryga, LV-1004

3. Teritorija, kurioje vyksta loterija: visose Maxima prekybos vietose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. Laikas, kurį vyksta loterija: nuo 2020 m. birželio 9 d. iki 2020 m. liepos 7 d.

5. Loterijoje galima laimėti šiuos prizus:
 
Pavadinimas Prizų skaičius 1 prizo vertė, EUR (su PVM) Bendroji vertė, EUR (su PVM)
„Moto GP“ marškinėliai
20 vnt. 25.00 EUR 500.00 EUR
„Moto GP“ kepuraitė
20 vnt. 22.00 EUR 440.00 EUR
Bendroji prizų vertė     940.00 EUR

6. Pirkite bet kurį Monster energinį gėrimą Maxima prekybos vietose visoje Lietuvos teritorijoje. Užregistruokite čekį internetu, tinklalapyje, www.monsterenergylottery.com nemokamai, dalyvaukite burtų traukime ir laimėkite prizus iš 5 punkte nurodyto prizų fondo! Loterijoje gali dalyvauti asmenys, sulaukę 18 metų.

7. Akcijos produktus galima pirkti nuo 2020 m. birželio 9 d. iki 2020 m. liepos 7 d. Norint dalyvauti loterijoje reikia užsiregistruoti nuo 2020 m. birželio 9 d. iki 2020 m. liepos 7 d. 24:00 val.

7.1. Akcijoje dalyvauja šie energiniai gėrimai Monster:
 
PRODUCT DESCRIPTION CAN EAN
Monster Energy EE/LV/LT – 12/500ml 5060335636225
Monster Rossi EE/LV/LT – 12/500ml 5060335636270
Monster Energy EE/LV/LT – 12/553ml 5060335636263
Monster Energy Ultra EE/LV/LT 12/553ml 5060517884062
Monster Zero Ultra EE/LV/LT – 12/500ml 5060337 502085
Monster Red Ultra EE/LV/LT – 12/500ml 5060337 502511
MONSTER ENERGY LH44 EE/LV/LT – 12/500ml 5060337508780
Monster Energy Punch Mixxd EE/LV/LT 12/500ML 5060517887148
MONSTER JUICED MANGO LOCO EE/LV/LT 12/500ML 5060639121489
Monster Energy Pipeline Punch LT/LV/EE 12/500ml 5060639127764
 
Monster Energy Ultra Paradise  LT/LV/EE 12/500ml 5060639128570
 
MONSTER ULTRA VIOLET EE/LV/LT 12/500ML 5060639122097

7.2. Nusipirkus loterijos produktą reikia registruotis dalyvauti loterijoje:
registruojantis internetu www.monsterenergylottery.com, nurodant vardą, pavardę, telefono numerį ir įkeliant čekio nuotrauką arba nurodant numerį.

7.3. Taisyklingai užsiregistravęs internetu, tinklalapyje www.monsterenergylottery.com, dalyvis iš karto gauna pranešimą: „Ačiū, užsiregistravote sėkmingai, prašom išsaugoti pirkimo čekį! Linkime laimėti prizą!“, kuris yra registracijos patvirtinimas.

7.4. Vienas dalyvis gali dalyvauti loterijoje kelis kartus, pirkdamas kitus loterijos produktus ir registruodamasis 7 punkte nurodyta tvarka.

7.5. Lošiant prizus dalyvaus visos paraiškos, kurios buvo taisyklingai nusiųstos registruojantis internetu ir kurias pateikė asmenys, sulaukę 18 metų, Lietuvos Respublikos piliečiai arba asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir galintys pateikti galiojančią tapatybės kortelę ar pasą.

7.6. Registruodamasis dalyvauti loterijoje dalyvis sutinka, kad loterijos organizatorius arba užsakovas tvarkytų jo asmens duomenis šios produktų loterijos rengimo tikslais, taip pat kad asmens vardas, pavardė, čekio numeris ir telefono numerio pirmieji keturi skaičiai būtų nurodyti tinklalapyje www.monsterenergylottery.com paskelbiant laimėtojus. Registracijos vykdytojas prisiima visą atsakomybę už tai, kad būtų pateikta teisinga ir tiksli informacija, taip pat už klaidas, jeigu jų atsirastų įvedant informaciją.

8. Dalyvių pareiga:
Norėdami dalyvauti loterijoje dalyviai privalo užsiregistruoti 7 punkte nurodytu būdu.

9. Laimėtojų nustatymas

9.1. 2020 m. liepos 8 d., 12.00 val., burtų keliu bus nustatyti 20 marškinėlių ir 20 kepuraičių su „Moto GB“ simbolika laimėtojai. Kiekvienas laimėtojas gaus vieną prizą.
 
10. Laimėtojų informavimas

10.1. Laimėtojams bus pranešta asmeniškai, paskambinus arba nusiuntus SMS telefono numeriu, nurodytu registruojantis dalyvauti loterijoje, per 3 darbo dienas nuo laimėtojų nustatymo dienos.

10.2. Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas tinklalapyje www.monsterenergylottery.com 2020 m. liepos 8 d.

11. Prizų įteikimas

11.1. Prizus įteiks UAB „Galley group“. Laimėtojas galės atsiimti savo prizą pateikęs asmens tapatybę paliudijantį dokumentą bei loterijos produktų pirkimo čekį ir pasirašęs priėmimo–perdavimo aktą. Pasirašęs šį aktą laimėtojas daugiau negalės kreiptis į loterijos užsakovą ar organizatorių dėl prizo.

11.2. Prizus laimėtojai privalės atsiimti iki 2020 m. rugpjūčio 7 d.

11.3. Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2020 m. rugpjūčio 7 d., lieka loterijos užsakovo SIA „Coca-Cola HBC Lietuva“ nuosavybė.

11.4. Laimėti prizai nebus keičiami į lygiavertę pinigų sumą.

11.5. Visus mokesčius, jeigu jie numatyti, susijusius su laimėto prizo gavimu, sumoka laimėtojas.

12. Loterijoje negali dalyvauti SIA „Coca-Cola HBC Lietuva“, taip pat UAB „Galley group“ darbuotojai ir jų šeimų nariai. Jeigu ši taisyklė bus pažeista ir traukiant burtus laimėtoju taps asmuo, neturintis teisės dalyvauti nustatant laimėtoją, Loterijos organizatorius privalės pašalinti šį asmenį iš laimėtojų sąrašo.

13. Išsamias loterijos taisykles galima rasti tinklalapyje: www.monsterenergylottery.com.

14. Bendrąją informaciją apie bus galima gauti iš UAB „Galley group", Gerosios Vilties g. 22A–2, Vilnius, arba paskambinus telefonu +370 5 2312827 darbo dienomis nuo 10.30 iki 17.00 val.

15. Loterijos organizatoriai įspėja, kad reklamos medžiagoje pateikiama informacija apie Loteriją yra tiktai informacinio pobūdžio.