Dalyvaukite konkurse!
Atgal

PALMOLIVE Instagram konkurso „Būkite aktyvūs!“  taisyklės
 
• Konkursą „Būkite aktyvūs!“ (toliau - Konkursas) organizuoja ADgett Ltd., juridinis adresas: Vagonu g. 35-12, Ryga, LV-1009 (toliau – Konkurso organizatorius).
• Konkurso tvarką pagal šias taisykles (toliau - Taisyklės) nustato Konkurso organizatorius, šių Taisyklių privaloma laikytis ir jos yra vienodos visiems Konkurso dalyviams.
• Konkursas vyksta nuo  2020 m. birželio 23 d. (12:00 val.) iki 2020 m. liepos 7 d. (23:59 val.)
• Konkurso tvarka:
- Konkurse gali dalyvauti vyresni nei 13 metų asmenys, turintys aktyvų, atvirą (viešą) Instagram profilį, t. y. Instagram naudotojo profilis su įdėtomis nuotraukomis turi būti matomas visiems.
- Konkurse negali dalyvauti Konkurso organizatoriaus darbuotojai bei jų šeimų nariai, taip pat trečiosios šalys, susijusios su Konkurso vykdymo procesais, tokiais kaip rinkodara ir atranka.
- Nuo 2020 m. birželio 7 d. (12:00 val.) iki 2020 m. birželio 23 d. (23:59 val.) dalyviai į savo Instagram profilį turi įkelti nuotraukas, kuriose būtų užfiksuoti įdomūs jų aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdai.
- Konkurse dalyvaujantis asmuo turi į savo Instagram paskyrą įkelti nuotrauką su grotažymėmis #PalmoliveSummer bei #MaximaLT.
- Jei Konkurso metu dalyvis ištrina nuotrauką arba panaikina savo Instagram profilį, jis automatiškai yra pašalinamas iš Konkurso dalyvių sąrašo.
• Nuotrauka, įkelta su #PalmoliveSummer ir #MaximaLT grotažymėmis, turi būti aukštos kokybės. Išsiliejusios, neryškios, neaiškios nuotraukos nebus priimamos ir Konkurse nedalyvaus. Nuotrauka turi atitikti Konkurso temą ir joje negali būti orumą įžeidžiančio, šmeižiančio, diskriminuojančio, kurstančio neapykantos kalbas ar kitokio neteisėto turinio informacijos, kuri bet kokiu būdu gali paveikti Konkurso organizatoriaus bei jo filialų ir klientų reputaciją.
• Dalyvaudamas Konkurse dalyvis turi teisę naudoti tik savo nuotraukas, taip užtikrindamas, kad jo pateiktos nuotraukos nepažeidžia trečiųjų šalių autorių teisių. Konkurso dalyvis yra atsakingas už bet kokią trečiosios šalies pretenziją ar reikalavimą, kurie atsirastų ryšium su tos šalies intelektinės nuosavybės panaudojimu Konkurso metu.
• Konkurso dalyviai į savo Instagram profilį įkeldami nuotraukas su grotažymėmis #PalmoliveSummer ir #MaximaLT patvirtina, jog su Konkurso Taisyklėmis yra susipažinę ir su jomis sutinka.
• Konkurso prizas – svarmenų rinkinys (9 vnt.), kuriuos, savo nuožiūra, geriausiai atitinkančių Konkurso temą ir labiausiai inspiruojančių nuotraukų autoriams paskirs Konkurso organizatorius:
- 3 prizai bus įteikti už atrinktas fotografijas, publikuotas laikotarpiu 2020 m. birželio 23-27 d.
- 3 prizai bus įteikti už atrinktas fotografijas, publikuotas laikotarpiu 2020 m. birželio 28 – liepos 2 d.
- 3 prizai bus įteikti už atrinktas fotografijas, publikuotas laikotarpiu 2020 m. liepos 3-7 d.
- Prizų laimėtojai nustatomi per 3 darbo dienas pasibaigus nurodytiems laikotarpiams, laimėtojai bus informuojami asmeninėmis Instagram žinutėmis, tačiau viešai neskelbiami.
• Prizų laimėtojai prizus privalo atsiimti per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie prizo laimėjimą datos. Prizo atsiėmimo adresas ir kontaktinė informacija bus nurodyta žinutėje, informuojančioje apie laimėjimą.
• Konkurso organizatorius nepadengia laimėtojo patiriamų papildomų išlaidų atsiimant ar naudojant prizą.
• Konkurso organizatorius turi teisę neskirti prizo, jei Konkurso dalyvis nesilaiko šių Taisyklių arba dalyvio pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli. Konkurso organizatorius pasilieka teisę neskirti nei vieno prizo, jei dalyviai neatitinka Organizatoriaus lūkesčių dėl nuotraukų turinio.
• Konkurso dalyvis įkeldamas nuotrauką užtikrina, jog jam yra ne mažiau kaip 13 metų ir kad jis sutinka, jog jo asmens duomenys (vaizdas nuotraukoje ir Instagram profilio naudotojo informacija) būtų naudojami ir tvarkomi Konkurso tikslais. Taip pat dalyvis užtikrina, kad yra gautas ir trečio asmens sutikimas, jei tokio reikia, dėl asmens duomenų (vaizdo nuotraukoje) naudojimo ir tvarkymo, kurį vykdytų Konkurse dalyvaujantis asmuo.
• Dėl su Konkurso vykdymu ar prizų atsiėmimu susijusių klausimų iki 2020 m. liepos 22 d. galima kreiptis į Konkurso organizatorių el. pašto adresu data@adgett.com.
• Ginčai ar pretenzijos, kylančios ryšium su ar iš Konkurso, šių Taisyklių ar dėl jų nesilaikymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
• Susiklosčius force majeure aplinkybėms ar esant netinkamo elgesio ar netinkamo taikymo atvejams, Konkurso organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Konkursą ir(arba) neskirti prizo, apie tai skubiai pranešdamas interneto svetainėje www.registertowin.eu.
• Reklaminėje medžiagoje pateikiama Konkurso informacija skirta tik bendram  susipažinimui. Konkurso organizatorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie atitinkamus pokyčius pranešdamas interneto svetainėje www.registertowin.eu.