Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Sąlygos ir nuostatos
 
1. Šios nuostatos ir sąlygos yra privalomos visiems šios akcijos dalyviams. Jei su čia pateiktomis nuostatomis ir sąlygomis nesutinkate, šioje akcijoje nedalyvaukite.
2. Dalyvauti šioje akcijoje leidžiama tik teisėtiems Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojams, sulaukusiems ne mažiau kaip 18 metų.
3. Šioje akcijoje negali dalyvauti „Kellogg’s“ ir jos atstovybių darbuotojai ar bet kurie kiti asmenys, profesine prasme susiję su šia akcija, bei jų artimieji šeimos nariai.
4. Tik Estija ir Lietuva: reikia įsigyti „Pringles“ pakuotę, taip pat reikalinga interneto prieiga. Ši akcija vyksta tik internetu, į ją negalima registruotis įprastu paštu arba telefonu.
5. Tik Latvija: nieko pirkti nereikia, tačiau reikalinga interneto prieiga.
6. Priimamos tik registracijos oficialioje svetainėje, naudojant registracijos formą.
7. Akcija vyksta nuo 2020 m. spalio 16 d. 00.01 val. EEST iki 2021 m. vasario 3 d. 23.59 val. EET.
8. Bet kokios nuorodos į su „Pringles“ akcijos pakuotės pirkimu susijusius veiksmus ir partijos kodą taikomos tik Estijai ir Lietuvai.
9. Kaip registruotis dalyvauti, jei gyvenate Estijoje arba Lietuvoje:
a. Įsigyti „Pringles“ pakuotę (Estijoje akcijos laikotarpiu bus maždaug 228 760 akcijos pakuočių). 
b. Apsilankyti svetainėje Pringles.com ir įvesti 19 skaitmenų partijos kodą, pateiktą ant „Pringles“ pakuotės dugno.
c. Susikurti „Kellogg’s“ paskyrą (jei dar to nepadarėte), arba prisijungti naudojantis socialinio tinklo paskyra.
d. Apie laimėjimą pranešama iškart, ekrane. Tam, kad laimėtojai gautų prizą, jie turės laikytis nurodymų.
10. Kaip registruotis dalyvauti, jei gyvenate Latvijoje:
a. Apsilankyti svetainėje Pringles.com ir susikurti „Kellogg’s“ paskyrą (jei dar to nepadarėte), arba prisijungti naudojantis socialinio tinklo paskyra.
b. Apie laimėjimą pranešama iškart, ekrane. Tam, kad laimėtojai gautų prizą, jie turės laikytis nurodymų.
11. Tik Estija ir Lietuva: Kiekvienas partijos kodas gali būti panaudotas tik vienai registracijai akcijoje. Kiekvienai registracijai reikalingas kitas partijos kodas. Laimėtojai privalo išsaugoti detalų kvitą, kuriame būtų nurodytas pirkimo laikas ir data, ankstesni nei registracijos, ir pakuotę su laimingu partijos kodu, nes šių dalykų gali būti paprašyta siekiant registraciją patvirtinti ir gauti laimėtą prizą.
12. Akcijos laikotarpiu dalyviai registruotis gali 1 kartą per valandą. Per visą akcijos laikotarpį kiekvienas dalyvis gali laimėti ne daugiau kaip 1 kiekvienos kategorijos prizą.
13. Iš Estijoje arba Lietuvoje gyvenančių laimėtojų bet kada gali būti paprašyta pateikti produkto įsigijimą patvirtinantį kvitą arba produkto partijos kodą.
14. Laimingųjų akimirkų prizai: akcijos laikotarpiu bus iš viso 685 „laimingosios akimirkos“ (prizai), kuriuos bus galima laimėti. Į juos įeina:
a. 1 pirmosios kategorijos prizas – tobula „Pringles“ šventė;
b. 20 antrosios kategorijos prizų – 100 EUR įvairių parduotuvių dovanų kortelių;
c. 144 trečiosios kategorijos prizai – 25 EUR įvairių parduotuvių dovanų kortelės;
d. 520 ketvirtosios kategorijos prizų – filmų nuoma „Rakuten TV“ parduotuvėje
Visą prizų informaciją bei sąlygas žr. šių nuostatų ir sąlygų pabaigoje pateiktame 36 punkte.
Prizų teikėjai su šia akcija nėra susiję ir jos neremia.
15. Laimėtojų išrinkimas: akcijos laikotarpiu nepriklausoma patikros tarnyba atsitiktinai išrinko 685 „laimingąsias akimirkas“ (dienas, valandas, minutes, sekundes). Pirmoji registracija per laimingąją akimirką arba po jos laimės prizą. Jei nuo vienos laimingosios akimirkos iki kitos negaunama nė vienos registracijos, tos laimingosios akimirkos prizas perkeliamas ir sukuriama papildoma laimingoji akimirka. Galima laimėti visus 685 prizus.
16. Laimingąsias akimirkas parinko bendrovė „Promo Veritas Ltd“, įsikūrusi Anglijoje ir Velse, kurios registruota buveinė yra adresu Monument House 215 Marsh Road, Pinner, HA5 5NE, UK (Jungtinė Karalystė).
17. Laimėtojas atsakingas už teisingos asmeninės informacijos pateikimą, kad gautų prizą. Akcijos organizatorius neatsako už prizo nepristatymą dėl neteisingos informacijos pateikimo.
18. Laimėtojams, su jų sutikimu, gali reikėti nemokamai dalyvauti viešinimo veikloje.
19. Pranešimas laimėtojams: apie laimėjimą dalyviams iš karto pranešama ekrane. Su 1 kategorijos prizo laimėtojais dėl tobulos šventės prizo įteikimo susisiekiama per 14 darbo dienų. 1 kategorijos laimėtojai, gavę atitinkamą pranešimą, turi per 28 dienas atsakyti ir pateikti duomenis, reikalingus norint šį prizą įteikti, įskaitant informaciją, kokią tobulą „Pringles“ šventę jie renkasi. Jei per 28 dienas atsakymo negaunama, laimėtojas teisę į prizą praranda. Jei laimėtojas per 28 dienas nuo pranešimo prizo nepasiima, arba yra diskvalifikuojamas dėl bet kokio šių nuostatų ir sąlygų pažeidimo, organizatorius pasilieka teisę akcijos prizą grąžinti į prizų fondą, jei tai, kad prizas prarastas, paaiškėja dar nesibaigus akcijos laikotarpiui, arba įtraukti jį į burtų traukimą (kaip apibrėžta 23 punkte), jei akcijos laikotarpis tuo metu jau yra pasibaigęs. 
20. 2, 3 ir 4 kategorijos prizų laimėtojams prizai jų el. pašto adresu, nurodytu kuriant „Kellogg‘s“ paskyrą, pristatomi per 90 dienų. Vis dėlto visokeriopai stengsimės šiuos prizus išsiųsti per 28 dienas nuo laimėjimo.
21. Nepristatyti arba siuntėjui grąžinti prizai bus laikomi nepageidaujamais ir prizas bus prarastas. Toks prizas nebus paskirtas kitiems
22. Jei, kad ir kaip mažai tai būtų tikėtina, 1 kategorijos prizo laimėtojas negautų pranešimo, arba 2, 3 ar 4 kategorijos prizas būtų negautas per 90 dienų nuo sutikimo jį priimti, akcijos organizatorius laimėtojams suteiks dar 28 dienas, per kurias laimėtojai su juo galėtų susisiekti per svetainės Pringles.com puslapį „Susisiekite su mumis“ („Contact Us“). Jei per šį laikotarpį laimėtojas organizatoriaus neinformuoja, organizatorius pasilieka teisę šio prizo nebesuteikti arba apriboti jo vertę vien savo nuožiūra.
23. Jei pasibaigus akcijos laikotarpiui liks neatsiimtų / nelaimėtų prizų, organizatorius pasilieka teisę paprašyti nepriklausomo asmens atsitiktiniu būdu atrinkti laimėtojus iš visų nelaimėjusių registracijų. Tai visiškai priklausys nuo to, kurie prizai bus laimėti akcijos laikotarpiu, todėl taip paskirtų prizų skaičius nežinomas. Ši atsitiktinė atranka, jei jos prireiktų, bus surengta 2021 m. kovo 31 d. Visi taip laimėję prizus asmenys bus el. paštu informuoti per 28 darbo dienas nuo akcijos laikotarpio pabaigos. Įvykdyti nurodymus ir užbaigti prizo atsiėmimo procedūrą jie turės per 28 dienas. Neatsiliepę laimėtojai bus diskvalifikuoti, o prizas – atiduotas kitam taip pat atrinktam laimėtojui.
24. Visus susijusius mokesčius, kuriuos Lietuvoje ir Latvijoje reikia sumokėti norint atsiimti prizą, turi sumokėti laimėtojas.
25. Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl išsiųstų netinkamu adresu, dingusių, pavėlavusių, pažeistų ar pristatymo organizatoriui arba iš jo metu sugadintų prizų, kai taip nutinka dėl bet kokio kompiuterio gedimo, viruso, klaidos, vėlavimo ar bet kokios kitos priežasties. Organizatorius neprisiima atsakomybės už bet kokią klaidingą ar netikslią informaciją, kurią organizatoriui pateikia akcijos dalyvis.
26. Nei organizatorius, nei, atitinkamai, jokios susijusios agentūros ar įmonės neprisiima atsakomybės dėl bet kokių nuostolių (įskaitant netiesioginius, specialiuosius ar lygiagrečiuosius nuostolius ir pelno praradimą, tačiau tuo neapsiribojant), papildomų išlaidų ar žalos, patirtos (nepriklausomai nuo to, ar jie yra susiję su kokio nors asmens aplaidumu) ryšium su šia akcija, prizo priėmimu arba jo naudojimu, išskyrus atsakomybę, nuo kurios atsiriboti neleidžia teisės aktai. Organizatoriaus atsakomybė už dėl jo aplaidumo sukeltą mirtį arba asmens sužalojimą nėra apribota jokiomis nuostatomis.
27. Jokių kitų alternatyvų, kuriomis prizai galėtų būti pakeisti visiškai arba iš dalies, nėra. Jei prizas yra ne piniginis, jis negali būti pakeistas atitinkama pinigų suma, nebent su organizatoriumi būtų sutarta kitaip. Jei dėl kokių nors nuo organizatoriaus nepriklausančių priežasčių, pavyzdžiui, atšaukimo, pandemijos, oro sąlygų, gaisro, potvynio, streiko, uragano, darbo ginčo, karo, teroristinio akto, karo veiksmų, politinių neramumų, riaušių arba pilietinių neramumų, kokia nors kurio nors prizo dalis yra negalima arba jos neįmanoma suteikti taip, kaip buvo planuota, organizatorius pasilieka teisę ją pakeisti alternatyviu prizu, kurio vertė būtų tokia pat arba aukštesnė. Prizai įteikiami tik tiesiogiai laimėtojams, nebent su organizatoriumi būtų raštu sutarta kitaip.
28. Skundus ir prašymus, susijusius su šia akcija, raštu galite teikti per klientų aptarnavimo puslapį „Pringles“ interneto svetainėje: https://www.pringles.com/centraleurope/en/contact-us.html. Atsakymas vartotojui išsiunčiamas tuo pačiu būdu, kuriuo buvo pateiktas skundas. Tai daroma per 15 dienų nuo skundo gavimo. Jei išspręsti klausimo per 15 dienų neįmanoma, „Pringles“ klientų aptarnavimo tarnyba parašo klientui paaiškindama uždelsimo priežastis ir numatytą atsakymo datą. Skundai gali būti teikiami iki 2021 m. gegužės 31 d. Tiek, kiek tai leidžia teisės aktai, organizatoriaus sprendimas dėl bet kokių su akcija susijusių dalykų yra galutinis ir susirašinėjimas ta tema nebus tęsiamas. Jei kiltų koks nors teisinis ginčas, galutinį sprendimą priima atitinkamos jurisdikcijos teismas. Šios nuostatos ir sąlygos yra privalomos visiems šios akcijos dalyviams. Jei su čia pateiktomis nuostatomis ir sąlygomis nesutinkate, šioje akcijoje nedalyvaukite.
29. Jei susidaro aplinkybės, kurių akcijos organizatorius pagrįstai negali kontroliuoti, arba susiklosto kitokia situacija, kai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir (arba) klaidos (žmogaus arba kompiuterio) paveikiama arba galėtų būti paveikta ši akcija arba prizų skyrimas, ir jei dėl susiklosčiusių aplinkybių to išvengti neįmanoma, akcijos organizatorius pasilieka teisę šią akciją arba šias nuostatas ir sąlygas pakeisti arba jų galiojimą nutraukti. Tai padaryti akcijos organizatorius gali bet kuriuo metu, tačiau visada sieks iki minimumo sumažinti poveikį visiems dalyviams, kad be reikalo nesukeltų nusivylimo. Apie anksčiau paminėtus dalykus akcijos organizatorius dalyviams praneš savo interneto svetainėje: https://www.pringles.com/centraleurope/en/contact-us.html.
30. Organizatorius pasilieka teisę tikrinti visas registracijas ir laimėtojus bei atsisakyti suteikti prizą arba siekti susigrąžinti suteiktą prizą atitinkančią vertę, atšaukti teisę į prizą arba neleisti toliau dalyvauti akcijoje, jei yra rimto pagrindo manyti, kad buvo pažeistos šios nuostatos ir sąlygos arba bet kokios instrukcijos, kurios yra dalyvavimo šioje akcijoje reikalavimų dalis, arba kitais atvejais, kai dalyvis įgijo nesąžiningą pranašumą dalyvaudamas akcijoje arba laimėjo nesąžiningomis priemonėmis.
31. Atlikti registraciją turi tiesiogiai pats akcijos dalyvis. Prekybos, vartotojų grupių ir trečiųjų šalių masinės paraiškos nebus priimamos. Turinčios trūkumų, neįskaitomos arba naudojantis makrokomandomis ar kitomis automatizuotomis priemonėmis pateiktos registracijos, taip pat – registracijos, kaip nors neatitinkančios šių nuostatų ir sąlygų reikalavimų, bus diskvalifikuotos ir nebus įskaitytos. Jei paaiškėja, kad, siekdamas apeiti pirmiau nurodytą sąlygą, dalyvis naudoja vieną ar kelis kompiuterius ir, pavyzdžiui, vadinamuosius „botus“, vienkartinius el. pašto adresus, „scenarijus“, automatinį visų įmanomų turinio variantų generavimą, tapatybės slėpimą manipuliuojant IP adresais, svetimų tapatybių naudojimą ar bet kokias kitas automatines priemones, kuriomis padidintų savo registracijų akcijoje skaičių, tuo nepaisydamas akcijos taisyklių, šio dalyvio registracijos bus diskvalifikuotos, o bet kokie suteikti prizai – anuliuoti.
32. Bet kokius asmens duomenis, pateiktus tam, kad būtų galima organizuoti šią akciją, organizatorius ir (arba) jo atstovas, paskirtas padėti šią akciją rengti organizatoriaus vardu, naudos tik šios akcijos tikslais ir jie nebus atskleisti jokiai trečiajai šaliai jokiais kitais tikslais, nebent tam būtų gautas aiškus jūsų sutikimas. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pagal organizatoriaus privatumo politiką, paskelbtą čia: https://www.pringles.com/centraleurope/en/privacy-policy.html.
33. Nuotraukos ir atvaizdai, naudojami ryšium su šia akcija ir prizais, tėra skirti iliustruoti ir gali neatitikti tikrovės.
34. Šioms nuostatoms ir sąlygoms taikomi atitinkamos valstybės teisės aktai, o dalyviai pripažįsta išskirtinę atitinkamos valstybės teismų jurisdikciją.
35. Jei pageidaujate daugiau informacijos apie šią akciją, apsilankykite „Pringles“ interneto svetainėje ir užklausas pateikite klientų aptarnavimo puslapyje:
https://www.pringles.com/centraleurope/en/contact-us.html.  
36. Išsami informacija apie prizus bei sąlygos:
a. 1-osios kategorijos prizas – tobula „Pringles“ šventė:
Laimėtojas gali rinktis kurį nors iš šių variantų:
i. Šventę netoli laimėtojo esančioje susirinkimų vietoje laimėtojui ir iki 20 jo svečių, kurios vertė siektų iki 5 000 EUR arba ekvivalentą vietos valiuta, į kurią įeina:
• vietos nuoma,
• „Pringles“ dekoracijos,
• DJ paslaugos,
• fotografijų įrangos nuoma,
• maistas ir gėrimai,
• šventinis tortas.
ii. Šventė laimėtojo namuose laimėtojui ir iki 20 jo svečių, kurios vertė siektų iki 5 000 EUR arba ekvivalentą vietos valiuta, į kurią įeina:
• garso sistema „Sony Extra Bass High Power“,
• „Pringles“ dekoracijų paketas,
• dekoracijos nuotraukoms, fotoaparatas ir trikojis,
• maistas ir gėrimai,
• šventinis tortas.
iii. Atostogos laimėtojui ir vienam svečiui jų pasirinktoje vietoje, kurių vertė siektų iki 5 000 EUR arba ekvivalentą vietos valiuta, į kurias įeina:
• skrydis ekonomine klase ten ir atgal dviem suaugusiesiems iš tarptautinio oro uosto į tarptautinį oro uostą,
• pervežimas iš oro uosto pasirinktoje vietoje į viešbutį ir atgal iš jo,
• apsistojimas 5 žvaigždučių viešbutyje suteikiant tik dvivietį kambarį (su dviem viengulėmis arba viena dvigule lova), kuriame gyvens abu dalyviai,
• jūsų pasirinkta veikla vietovėje, kurią pasirinkote. 
Papildoma informacija apie tobulą „Pringles“ šventę:
a. Kad nekiltų abejonių, nurodome, kad prizai neapima kelionių / transporto išlaidų, apgyvendinimo, maisto, gėrimų, suvenyrų, arbatpinigių, automobilio pastatymo, bagažo antsvorio, papildomų ekskursijų ir pramogų arba bet kokių kitų asmeninių išlaidų (įskaitant kasdienio pragyvenimo išlaidas), kurios nėra aiškiai nurodytos nuostatose ir sąlygose ir nei organizatorius, nei bet koks kitas su bet kuria prizo dalimi susijęs paslaugų teikėjas nebus atsakingas padengti bet kokias tokias išlaidas.
b. Tobulos „Pringles“ šventės rezervacijos turi būti panaudotos iki 2022 m. kovo 31 d. Visos tobulos „Pringles“ šventės turi būti surengtos iki 2022 m. kovo 31 d.
c. Jokie prizo galiojimo laikotarpio pratęsimai neleidžiami, nebent būtų iš anksto gautas organizatoriaus sutikimas.
d. Jokios susirinkimų vietos, vietovės ar datos negarantuojamos – tai priklauso nuo jų pasiekiamumo. Galimybė užsakyti priklauso nuo to, ar atitinkama susirinkimų vieta arba paslaugų teikėjas yra pasiekiami šventės užsakymo dieną. Apie pageidaujamą renginio datą laimėtojas organizatoriui turi pranešti iki jos likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams. Jei įmanoma, prašytume suteikti dar daugiau laiko.
e. Organizatorius arba „Cloud Nine“ neprisiima jokios atsakomybės už viešbučius / ekskursijų rengėjus / transporto kompanijas arba bet kokius kitus teikėjus, kurių paslaugos įeina į prizą, kurie atitinkamas paslaugas atšaukia arba jas pakeičia.  Jei dėl kokios nors priežasties kokie nors prizo elementai tampa nepasiekiami, organizatorius pasilieka teisę vien savo nuožiūra prizą pakeisti kitu, kurio vertė būtų tokia pat arba aukštesnė.
f. Atsakomybė už bet kokias problemas, susijusias su triukšmo lygio ribojimu, aplinkos sutvarkymu po vakarėlio bei visus kitus elementus, susijusius su susirinkimų vietos grąžinimu į prieš renginį buvusią būklę, tenka laimėtojui.
g. Bus reikalaujama, kad laimėtojai su organizatoriumi pasirašytų sutartį, kuria patvirtintų, jog prisiima atsakomybę už bet kokią žalą, ryšium su jų prizu padarytą jų pasirinktai susirinkimo vietai, ir už savo bei savo svečių elgesį šį prizą atsiimant.
h. Laimėtojai yra atsakingi už savo ir savo svečių elgesį prizo atsiėmimo metu. Organizatorius pasilieka teisę vien savo nuožiūra neleisti laimėtojui ir (arba) bet kuriam iš svečių dalyvauti bet kuriame prizo atsiėmimo etape, jei bet kuri iš šalių nesilaikys organizatoriaus arba kitų su prizu susijusių įmonių nurodymų arba savo elgesiu sukels pavojų sau arba kitiems asmenims arba jei, organizatoriaus nuomone, laimėtojas ir (arba) bet kuris iš svečių elgsis asocialiai arba trukdys ar kels nemalonumų kitiems žmonėms.
i. Laimėtojai ir jų svečiai privalo laikytis bet kokių atitinkamų nuostatų ir sąlygų, taikomų suteikiant prizą, įskaitant bet kokias papildomas priemones, kurių imamasi ryšium su COVID-19 pandemija. Susirinkimų vietoje laimėtojams ir jų svečiams draudžiama: būti girtiems, apsvaigusiems ar apkvaitusiems nuo narkotikų, priekabiauti, grasinti, užsiimti rasinio pobūdžio užgauliojimais arba juos skatinti, naudoti įžeidžiamo ar necenzūrinio turinio išsireiškimus, rodyti nepadorius gestus, mėtyti daiktus, elgtis asocialiai, turėti lazerinių rašiklių, turėti gyvūnų (išskyrus šunis vedlius), puolamųjų ginklų ar nelegalių medžiagų, žvakių, lipti ant bet kokio statinio, kelti pernelyg daug triukšmo, siūlyti ką nors parduoti, gadinti susirinkimų vietą arba rūkyti. Jei šių nuostatų ir sąlygų nesilaikoma, į renginį gali būti neįleidžiama arba laimėtojo ir (arba) svečių gali būti pareikalauta iš susirinkimų vietos pasišalinti.
j. Už bet kokius rezervacijos pakeitimus, daromus po patvirtinimo, imamas keitimo mokestis. Dėl pakeitimų gali būti prarastos įmokėtos, tačiau nebegrąžinamos lėšos.
k. Visos rezervacijos (užsakymai) turi būti pateiktos per: Cloud Nine Incentives Ltd, The Station, 7 High Street, Olney, Bucks, MK46 4EB (Jungtinė Karalystė).  Tel. (0845) 121 4765 arba el. p. info@uponcloudnine.co.uk, ABTA Nr. L9097. Visi prašymai dėl datų, susirinkimų vietų ir konkrečių tiekėjų turi būti pateikti raštu. Jų įgyvendinimas negarantuojamas. Jokios vietovės ar datos negarantuojamos – tai priklauso nuo jų pasiekiamumo. Prizo negalima atsiimti per toliau nurodytas neleidžiamas datas. Apsistojimo negalima rezervuoti toliau nurodytomis dienomis: Valentino dieną, Kalėdas, Naujųjų Metų išvakarėse, Velykas, moksleivių atostogas ir ne darbo dienų laikotarpiais (toliau – „neleidžiamos datos“).
l. Visais atvejais, kai prizai apima ne darbo dieną:
i. Galimybė keliauti priklauso nuo to, ar dieną, kai norima užsakyti kelionę, atitinkami skrydžiai ir viešbučiai yra prieinami. Apie pageidaujamą kelionės datą laimėtojas organizatoriui turi pranešti iki jos likus ne mažiau kaip šešioms savaitėms.
ii. Laimėtojas ir svečiai privalo turėti pasus, kurie nuo kelionės datos galiotų dar bent 6 mėnesius. Atsakomybė už bet kokias reikiamas vizas ir kelionės draudimą tenka laimėtojui ir jo svečiams. Jei laimėtojas arba bet kurie iš svečių negali keliauti dėl vizos arba kitokių asmeninių aplinkybių, alternatyvūs bilietai nesuteikiami, taip pat nesuteikiama jokia kompensacija ar joks kitas prizas.
iii. Svečiai, kuriems dar nėra 18 metų, privalo pateikti raštu išdėstytą tėvų leidimą keliauti, nebent kartu su jais keliautų ir kuris nors iš jų tėvų ar globėjų.
iv. Laimėtojas ir svečias turi kartu keliauti ir pirmyn, ir atgal.
v. Visi prizo paketo elementai turi įeiti į tą pačią kelionę.
vi. Ar bus galima apsistoti nurodytoje vietoje, apsilankyti nurodytuose restoranuose ar vykti į nurodytas ekskursijas, priklauso nuo to, ar šie dalykai bus prieinami rezervavimo momentu. Priklausomai nuo pasiekiamumo gali būti siūlomos alternatyvos.
vii. Prizas prarandamas, jei: laimėtojas iki organizatoriaus nurodytos datos negauna visų reikiamų kelionės dokumentų; laimėtojas susiduria su bet kokiomis imigracijos komplikacijomis, dėl kurių jam neleidžiama patekti į pasirinktą valstybę, iš jos išvykti arba keliauti jos teritorijoje; laimėtojas turi bet kokią medicininę, teisinę ar bet kokią kitą priežastį, dėl kurios priimti šio prizo arba juo pasinaudoti negalėtų.
viii. Pervežimai iš laimėtojo namų į jo vietos tarptautinį oro uostą ir atgal neįtraukti.
ix. Atsakomybė už susipažinimą su bet kokiomis valdžios įstaigų paskelbtomis kelionių rekomendacijomis, pagal kurias būtų galima įvertinti keliavimo į atitinkamą vietą rizikos priimtinumą, tenka laimėtojui ir bet kokiems jo svečiams. Organizatorius neatsako už jokius nuostolius ar žalą, kurią bet koks laimėtojas arba jų svečias galėtų patirti dėl valdžios įstaigų paskelbtų kelionių rekomendacijų nepaisymo. Laimėtojas ir jo svečias privalo gauti visą informaciją dėl keliaujant į valstybę, į kurią vykstama pasinaudojus prizu, rekomenduojamų skiepų ir atitinkamai pasiskiepyti bei susipažinti su šioje valstybėje taikomomis sveikatos priežiūros taisyklėmis.
x. Galimi užsiėmimai gali priklausyti nuo jų pasiekiamumo bei oro sąlygų.
m. Visais atvejais, kai prizai apima apsistojimą:
i. Būtina turėti galiojančią kredito ar debeto kortelę – ji bus naudojama registruojantis viešbutyje ir kaip garantija papildomoms išlaidoms, tokioms kaip skambučiai iš kambario arba kitos viešbučio paslaugos.
ii. Atsakomybė už bet kokias papildomas išlaidas, apsistojimo laikotarpiu patirtas viešbutyje, tokias kaip patiekalų, gėrimų, papildomų naktų ar papildomų paslaugų kaina, ir valstybės už tai imamus mokesčius (tačiau tuo neapsiribojant), tenka tik laimėtojui.
n. Visais atvejais, kai prizai apima skrydžius:
i. Kai bilietai išduodami, jie galioja tik ant jų nurodytiems skrydžiams, datoms ir laikams. Jokios alternatyvos negalimos. Kai skrydis patvirtinamas, keisti keleivių vardų nebegalima.
ii. Vietos lėktuvuose priklauso nuo to, kiek ir kur jų yra laisvų.
iii. Laimėtojas ir jo svečiai privalo laikytis avialinijos paskelbtų pervežimo sąlygų.
iv. Kelionė turi įvykti nurodytu laiku. Jokios alternatyvos negalimos. Kai skrydis patvirtinamas, keisti vietų lėktuve nebegalima.
v. Už šiuos skrydžius jokie nuolatinių klientų taškai nesuteikiami. Jokių su šiais bilietais susijusių pagerinimų už grynuosius arba nuolatinių klientų taškus įsigyti negalima.
vi. Leidimai į poilsio kambarius ir aukštesnės klasės paslaugų įsigijimai neleidžiami.
vii. Papildomos paslaugos skrydžio metu į prizą neįeina (prie papildomų paslaugų priskiriami, pavyzdžiui, valgiai ir gėrimai lėktuve).
o. Organizatorius arba „Cloud Nine“ neprisiima jokios atsakomybės už atšauktas arba pakoreguotas susirinkimų vietas, tiekėjus, bendroves ir pan. Jei taip atsitiktų, „Cloud Nine“ pasiūlys tinkamą alternatyvą, kurios vertė būtų tokia pati arba aukštesnė.
p. Atsakomybė už įsitikinimą, kad pasirinktos susirinkimų vietos valdytojas sutinka sutartu laiku priimti visus atitinkamus tiekėjus, tenka laimėtojui. Į tai įeina ir pasirūpinimas, kad bus galimybė į susirinkimų vietą patekti ir čia bus pakankamai vietos bei pakankamai elektros lizdų, esančių pakankamai arti paslaugų teikimo vietos. Laimėtojas yra atsakingas už prizo teikėjo informavimą apie bet kokias aplinkybes, dėl kurių įrangos paruošimas galėtų užtrukti ilgiau.
q. Laimėtojas privalės pasirašyti samdos sutartis su tiekėjais akcijos organizatoriaus vardu, tačiau organizatorius bus atsakingas už mokėjimą tiekėjams.
r. Informaciją apie poreikį įvažiuoti neįgaliųjų vežimėliais ar kitus panašius poreikius, taip pat mitybos ir alergijų informaciją prizo teikėjui privalu pateikti užsakant.
s. Vaikus visą laiką turi prižiūrėti atsakingas suaugęs asmuo, kuriam būtų ne mažiau kaip 18 metų.
t. Visi variantai siūlomi tik „Cloud Nine“ ir organizatoriaus nuožiūra. Bet kokių prašymų, susijusių su susirinkimų vietomis ir konkrečiais tiekėjais, įgyvendinimas negarantuojamas.
u. Tobula „Pringles“ šventė namie arba netoli laimėtojo esančioje susirinkimų vietoje turi bet kuriuo atveju vykti valstybėje, kurioje laimėtojas nuolat gyvena.
v. Vietoje prizo neteikiamos jokios alternatyvos grynaisiais pinigais, o nepanaudotos prizo dalys pinigais nekompensuojamos. Kelionės biudžeto negalima visiškai ar iš dalies pasiimti grynaisiais pinigais ar keliautojų čekiais.
w. Jei dėl kokios nors priežasties išnuomota įranga nuomos laikotarpiu sugadinama / pavagiama, už šios sugadintos / pavogtos įrangos remonto / pakeitimo išlaidas atsakomybė tenka laimėtojui.
x. Visos atostogos turi būti ne ilgesnės nei 28 dienų (įskaitant kelionių trukmę).
y. „Cloud Nine“ nedalyvaus jokiose diskusijose apie kainų lyginimą ar tarifus, rastus kitur.
z. Rezervacijos momentu rekomenduojama įsigyti atostogų draudimą. Šio draudimo kainai padengti gali būti panaudotas laimėtojo kelionės biudžetas. Atsakomybė už tai tenka prizo laimėtojui. Jei draudimas įsigyjamas nepriklausomai, prieš išvykstant reikės pateikti tokio draudimo įrodymą.
b. Įvairių parduotuvių dovanų kortelės
i. 2-osios kategorijos prizų laimėtojai gaus:
vieną 100 EUR (arba ekvivalento vietos valiuta) įvairių parduotuvių dovanų kortelę
ii. 3-iosios kategorijos prizų laimėtojai gaus:
vieną 25 EUR (arba ekvivalento vietos valiuta) įvairių parduotuvių dovanų kortelę
iii. Dovanų kortelės panaudojimas:
a. Apie laimėjimą laimėtojams bus nedelsiant pranešta ekrane, jiems taip pat bus suteiktas kodas su URL:
Estijoje: https://clients.ovationincentives.com/pringles/et
Latvijoje: https://clients.ovationincentives.com/pringles/lv
Lietuvoje: https://clients.ovationincentives.com/pringles/lt
b. Kodus ir URL laimėtojams organizatorius taip pat atsiųs el. paštu.
c. Tam, kad kortele pasinaudotų, laimėtojai turi pasinaudoti tuo URL ir įvesti prizo kodą.
d. Tada pasirinkite norimą kortelių teikėją ir pageidaujamą tos parduotuvės kortelių skaičių. Kai baigsite, korteles sudėkite į pirkinių krepšelį.
e. Tada laimėtojai turi atlikti atsiskaitymo procesą, kuriuo patvirtintų pasirinktas korteles.
f. Laimėtojams bus atsiųstas el. laiškas su visa informacija.
Papildoma įvairių parduotuvių dovanų kortelių informacija:
a. Visi kortelių kodai galios iki 2021 m. gruodžio 31 d.
b. Kortelių kodai gali būti panaudoti iš dalies arba visiškai.
c. Kortelių gavėjas gali kelių kortelių kodus sudėti ir panaudoti jų bendrą vertę. Sudėti ir panaudoti vienu kartu galima iki 10 kortelių kodų.
d. Kortelių kodai yra neperduodami, jų negalima iškeisti į pinigus, o jei jie prarandami, pakaitiniai kodai nesuteikiami.
e. Kortelių kodų galiojimas nepratęsiamas, o jei jie iki galiojimo datos nepanaudojami, piniginė jų vertė neišmokama.
c. „Rakuten TV“ filmų nuoma:
Laimėtojai gaus:
i. Vieną „Rakuten Points“ (RP) 399 kreditų atitikmenį (prilygstantį 3,99 EUR).
ii. Kreditų atitikmenį galima panaudoti standartinės raiškos filmų nuomai renkantis bet kurį iš filmų, esančių „Rakuten TV“ parduotuvėje, įskaitant tam tikrus ką tik išleistus filmus.
iii. Filmo paėmimas:
a. apie laimėjimą laimėtojams bus nedelsiant pranešta ekrane, jiems taip pat bus suteiktas „Rakuten TV“ kodas su URL:
Estijoje: https://rakuten.tv/ee/points/welcome
Latvijoje: https://rakuten.tv/lv/points/welcome
Lietuvoje: https://rakuten.tv/lt/points/welcome
b. Kodus ir URL laimėtojams organizatorius taip pat atsiųs el. paštu.
c. Tam, kad šiuos kodus panaudotų, laimėtojai turi apsilankyti atitinkamame „Rakuten TV“ tinklalapyje, spustelėti „Panaudoti“ („Redeem“) ir prisijungti prie „Rakuten TV“ paskyros. Jei paskyros laimėtojas neturi, jis turėtų atlikti reikiamus veiksmus, kad ją susikurtų, ir patvirtinti, jog sutinka su naudojimo bei sutarties sąlygomis bei yra perskaitęs privatumo ir slapukų politiką.
d. Norimą panaudoti kodą reikia įvesti į lauką „Įveskite savo kupono kodą“ („Enter your voucher code“), tada spustelėti mygtuką „Panaudoti“ („Redeem“).
e. Kai kodas panaudojamas, laimėtojai gali žvalgytis po „Rakuten TV“ siūlomus filmus, tada panaudoti RP kreditus ir norimą filmą peržiūrėti.
f. Kai RP kreditas panaudojamas filmo nuomai, laimėtojas turi 48 val. šiam filmui žiūrėti.
g. Šio konkretaus organizatoriaus kodus galima panaudoti nuo 2020-10-16 iki 21-08-03 (toliau – „panaudojimo laikotarpis“); kai kodai panaudojami, gautus RP kreditus reikia panaudoti per 60 dienų.
h. Už RP kreditus galima įsigyti bet kokių RP paslaugų, teikiamų „Rakuten Group“. Šių RP panaudojimą kitoms paslaugoms apibrėžia sąlygos, nustatytos kiekvienai iš šių paslaugų.
i. Jei dėl kokių nors priežasčių savo „Rakuten TV“ paskyrą atšaukiate, visi RP kreditai prarandami.
j. Priklausomai nuo valstybės, gali būti leidžiami mokėjimai, kai dalis sumos padengiama kreditais, o kita dalis – pinigais.
k. RP kreditų negalima paskirti kitam naudotojui, perduoti arba iškeisti į pinigus. RP kreditus laimėtojas gali naudoti tik asmeniniais tikslais.
l. RP kreditų į konkrečią „Rakuten TV“ paskyrą dalyvaujant šioje „Pringles“ akcijoje galima gauti tik vieną kartą.
ORGANIZATORIUS: Mworks Eesti OÜ, registruota buveinė: Veerenni tn 24, Tallinn 10135, Estijos Respublika; el. paštas: info@mworks.ee