Pirkite ir laimėkite!
Atgal

PAGRINDINĖS AKCIJOS TAISYKLĖS
 
„Red Bull Pit Stop Challenge“ (toliau – Akcija) metu pirkite bet kurias dvi „Red Bull“ skardines „Circle K“ visapusio aptarnavimo degalinėse, MAXIMA ir RIMI tinkluose. Žaiskite žaidimą www.redbull.com/pitstopLT, rezultatą registruokite kartu su pirkimo čekiu, geriausi 100 rezultatų laimi Red Bull prizus.

Akcijos prizai:
1 vieta – 1000 eurų kuponas Red Bull Racing kolekcijai įsigyti https://www.redbullshop.com/en-lt/rb-racing/;
2 vieta - 700 eurų kuponas Red Bull Racing kolekcijai įsigyti https://www.redbullshop.com/en-lt/rb-racing/;
3 vieta - 500 eurų kuponas Red Bull Racing kolekcijai įsigyti https://www.redbullshop.com/en-lt/rb-racing/;
4-20 vietos – Red Bull Racing komandos kelioninis lagaminas (vertė 224,95 eurai)
21-100 vietos – 24 vnt. Red Bull pakuotė
 
Dalyvauti akcijoje galima nuo 2020 m. birželio 18 d. iki rugsėjo 17 d. imtinai.
Akcijos laimėtojai – informuojami asmeniškai ne vėliau nei iki 2020 rugsėjo 24 dienos.
Akcijoje negali dalyvauti jaunesni nei 18 m. asmenys.
Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, t. y. tik vartotojai, įsigiję bet kurias dvi „Red Bull“ skardines „Circle K“ visapusio aptarnavimo degalinėse, MAXIMA ir RIMI tinkluose akcijos periodu.
 
TAISYKLĖS: 
1. Akcijoje galintys dalyvauti pirkėjai –visų Akcijos taisyklių besilaikantys fiziniai asmenys, nuo 2020 m. birželio 18 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d. imtinai perkantys dvi bet kurias „Red Bull“ skardines visose „Circle K“ visapusio aptarnavimo degalinėse, MAXIMA ir RIMI tinkluose.
2. Pirkimo čekis suteikia teisę vieną kartą jį registruoti žaidimo svetainėje. 
3. Informacija apie Akciją skelbiama interneto svetainėje www.redbull.com/pitstopLT
4. Akcijos organizatorius – UAB „Mineraliniai vandenys“, J. Jasinskio g. 16F, Vilnius (toliau – Organizatorius). 
 
ŽAIDIMO EIGA: 
5. Norint laimėti Akcijos prizą, reikia žaisti žaidimą www.redbull.com/pitstopLT, registruoti rezultatą kartu su pirkimo čekiu ir top 100 rezultatų bus apdovanoti Red Bull įsteigtais prizais
6. Vienas pirkimo čekis gali būti registruojamas Akcijos svetainėje tik vieną kartą. 
7. Vienas žaidėjas gali neribotą kiekį kartų rinkti tinkamus čekius ir juos registruoti Akcijos metu. 
8. Vienas žaidėjas gali laimėti daugiau nei vieną prizą visos Akcijos metu. 
9. Laimėjęs žaidėjas yra informuojamas asmeniškai nurodytu elektroniniu pašto adresu. Atvykęs atsiimti prizo jis turi pateikti asmens dokumentą, kad būtų galima įsitikinti tapatybe. Nepaisant www.redbull.com/pitstopLT paskelbtų rezultatų, Organizatorius pasilieka teisę neįteikti prizo, jei laimėtojas neatitinka Akcijos laimėtojams iškeltų sąlygų. 
 
DALYVAVIMAS AKCIJOJE: 
10. Jaunesni nei 18 metų asmenys dalyvauti Akcijoje negali arba negali būti paskelbti laimėtojais. 
11. Akcijoje negali dalyvauti asmenys, klaidingai arba iš dalies ar visai neužpildę anketos. Už Akcijos anketoje nurodytus duomenis atsako jį pildęs asmuo. 
12. Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja tinkamai susipažinti su Akcijos taisyklėmis ir sutinka laikytis jų, taip pat Organizatoriaus priimtų Akcijos sprendimų. 
 
LAIMĖTOJO NUSTATYMAS: 
13. Akcijos laimėtojai bus tie 100 asmenų, kurie iki 2020 m. rugsėjo 17 d. bus parodę geriausius 100 rezultatų Red Bull Pit Stop Challenge žaidime
14. Akcijos laimėtojas  bus informauoti asmeniškai iki 2020 m. rugsėjo 24 d.  Akcijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu. Taip pat paskelbtas „Red Bull“ interneto svetainėje www.redbull.lt
15. Akcijos laimėtojas privalo susisiekti su Organizatoriumi iki 2020 m. rugsėjo 31 d. Atsiimdamas prizą laimėtojas privalo Organizatoriui pateikti pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) bei pasirašyti laimėjimo priėmimo–perdavimo aktą. Jei laimėtojas neatitinka Akcijos laimėtojams keliamų sąlygų, Organizatorius pasilieka teisę neįteikti prizo. Renginiui įvykus ir pasirašius prizo priėmimo–perdavimo aktą yra laikoma, kad prizas yra tinkamai perduotas laimėtojui ir jokios pretenzijos dėl jo perdavimo negali būti reiškiamos. 
16. Akcijos laimėtojams prizai yra įteikiami iki 2020 m. spalio 7 d. (tiksli prizo įteikimo vieta bus patikslinta asmeniškai Akcijos laimėtojais paskelbtiems asmenims), o praleidusieji prizo atsiėmimo terminą prisiima visą su tuo susijusią riziką. 
17. Jei laimėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, bus apmokestintas, šį mokestį teisės aktų nustatyta tvarka sumokės Organizatorius. 
18. Pagal taisyklėse nustatytą tvarką neatsiėmęs prizo laimėtojas netenka teisių į jį. Tokio laimėtojo nustatymas tampa negaliojantis, o prizui laimėti bus traukiamas naujas žaidėjas. 
19. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo atidavimą Akcijos laimėtojui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą, perrinkti laimėtoją arba prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui. 
 
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA: 
20. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. 
21. Duomenų valdytojų rekvizitai: 
· UAB „Mineraliniai vandenys“, J. Jasinskio g. 16F, Vilnius. 
22. UAB „Circle K Lietuva“, UAB MAXIMA LT, UAB RIMI Lietuva nėra duomenų valdytoja ir nelaiko, netvarko, nepriima ir neperduoda jūsų asmens duomenų. UAB „Circle K Lietuva“, UAB MAXIMA LT, UAB RIMI Lietuva tik suteikia galimybę jos parduotuvėse įsigyti Akcijoje dalyvaujančių prekių, nerinkdama ir nekaupdama jokių jūsų asmens duomenų. 
23. Užregistravus Akcijos anketą Akcijos puslapyje, Jūsų pateikti asmens duomenys bus įrašyti į dalyvių duomenų bazę ir toliau tvarkomi siekiant šių tikslų: 
· organizuoti Akciją ir užtikrinti sklandų jos vykdymą; 
· viešai paskelbti Akcijos nugalėtojus; 
· prireikus ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje. 
24. Jums nusprendus dalyvauti Akcijoje, prašysime pateikti apie save tokią informaciją: jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, amžius. 
25. Laikome, kad sutikimas yra gautas tada, kai užregistruojate Akcijos anketą su užpildytais asmens duomenimis. 
26. Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimo pagrindu. 
27. Organizatorius ir Vykdytojas neperduoda jūsų duomenų trečiosioms šalims. 
28. Jūsų asmens duomenys nėra teikiami į užsienio šalis. 
29. Jūs, priklausomai nuo situacijos, turite šias teises: 
· susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); 
· reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius / netikslius asmens duomenis (teisė ištaisyti); 
· savo duomenis sunaikinti; 
· sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus. 
· teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu; 
· pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai el. paštu ada@ada.lt.
30. Šiomis savo teisėmis jūs galite pasinaudoti kreipdamiesi el. paštu hello@mccann.lt.
31. Jūsų asmens duomenys, tvarkomi Akcijos organizavimo tikslu, bus saugomi iki Akcijos pabaigos ir tol, kol bus paskelbtas laimėtojas. Praėjus šiam terminui, jūsų asmens duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. 
 
KITOS NUOSTATOS: 
32. Organizatoriai pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto svetainėje www.redbull.com/pitstopLT. Esant Akcijos taisyklių neatitikimams, galioja www.redbull.com/pitstopLT  paskelbtos Akcijos taisyklės. 
37. Prizai į pinigus yra nekeičiamai. 
38. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir (ar) prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas registruotu paštu su prierašu „Red Bull. Pit Stop Challenge“ Akcija adresu UAB „Mineraliniai vandenys”, J. Jasinskio g. 16F, LT-01112 Vilnius. 
39. Visi taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai skelbiami www.redbull.com/pitstopLT
 
UAB „Mineraliniai vandenys“ 
J. Jasinskio 16F, Vilnius 
Kodas 121702328, PVM kodas LT217023219