Pirkite su AČIŪ kortele ir laimėkite!
Atgal

Akcijos „Pirkdami vaikų maistą SEMPER išskyrus pradinio maitinimo pieno mišinius bent už 3 Eur su Maxima AČIŪ kortele galite laimėti 1 iš 15 pliušinių vienaragių“ rengimo sąlygos:
 
1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra UAB „EUGESTA“, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2.  Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „Eugesta“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 
2. AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra XXXX, XXX, XX lygio „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.
 
3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2020.09.08 (pirmoji Akcijos diena) iki 2020.09.21 (paskutinė Akcijos diena). 
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
 
4. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, , sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu
4.2. Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.
4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 
4.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „SEMPER*“ produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 100 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: kamandulyteg@eugesta.lt, pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.
 
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. 15 vnt pliušinių vienaragių.
 
6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. 2020-09-22 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.
6.2. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 15 laimėtojų, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.
6.3. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.
 
7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
7.1. Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.
7.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.
 
8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu kamandulyteg@eugesta.lt. (informaciniai tel.: +37065556025). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
8.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti adresu Kibirkšties g. 8, Vilnius, iš anksto susitarus dėl atsiėmimo laiko tel. nr.:+37065556025.
8.3. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
8.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
8.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.
 
9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2020-10-06 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu Kibirkšties g. 8, Vilnius, tel. +37065556025, el. paštas kamandulyteg@eugesta.lt
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 
10. DUOMENŲ TVARKYMAS
10.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
10.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
10.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.
10.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.
10.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
 
11. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +37065556025 ar el. Paštu kamandulyteg@eugesta.lt
 
1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

 
Barkodas Prekės pavadinimas
7310100690470 SEMPER RTE ryžių-avižų košė obuolių,persikų 6mėn,120g
7310100701282 SEMPER SMOOTHIE  RTE įvairių vaisių 6mėn,90g
7310100690395 SEMPER RTE ryžių-avižų košė mango, vynuogių 6mėn,120g
7310100701855 SEMPER YOGHURT RTE braškių 6mėn,90g
7310100697240 SEMPER BABYSEMP3 pieno mišinys 9 mėn,350g
7310100690548 SEMPER RTE ryžių-avižų košė kriauš,abrikosų 6mėn,120g
7310100696663 SEMPER pieniška kukurūzų košė mėlynių 6mėn,250g
7310100696908 SEMPER grūdų košė braškių,obuolių 12mėn,250g
7310100701367 SEMPER SMOOTHIE RTE tropinių vaisių 6mėn,90g
7310100370518 SEMPER BABYSEMP2 LEMOLAC pieno mišinys nuo 6mėn,500g
7310100701930 SEMPER YOGHURT RTE abrikosų,bananų 6mėn,90g
7310100703002 SEMPER YOGHURT RTE banan,mėlyn 6mėn,90g
7310100696410 SEMPER pieniška avižų košė 4mėn, 250g
7310100696823 SEMPER pieniška grūdų košė 10mėn,250g
7310100701442 SEMPER SMOOTHIE RTE obuolių,braškių 6mėn,90g
7310100697165 SEMPER BABYSEMP2 pieno mišinys 6mėn,350g
7312170032075 SEMPER SMOOTHIE RTE bananų,mango 12mėn,200ml
7310100397683 SEMPER BABYSEMP3 pieno mišinys 9mėn,800g
7310100696748 SEMPER pieniška grūdų košė kriaušių,bananų 8mėn,250g
7312170032044 SEMPER SMOOTHIE RTE bananų,braškių 12mėn,200ml
7310100961235 SEMPER mangų tyrelė 4mėn,190g
7310100715227 SEMPER RTE pieniška avižų košė su braškėmis 12mėn,120g
7310100960573 SEMPER lazanija su jautiena ir daržov. 12mėn,235g
7310100971623 SEMPER RTE kuskusas,vištiena 6mėn,120g
7310100397508 SEMPER BABYSEMP2 pieno mišinys 6mėn,800g
7312170095100 SEMPER mangų,bananų tyrelė, 5-6 mėn,190g
7310100703347 SEMPER MUMS RTE tyrė su  persikais 6mėn,110g
7312170095612 SEMPER lašiša su daržov.grietinėlės padaže 8mėn,190g
7312170095216 SEMPER apelsinų,ananasų,jogurto tyrelė 8mėn,190g
7312170095001 SEMPER džiovintų slyvų, kriaušių tyrelė 4mėn,125g
7310100697813 SEMPER RTE ryžių-avižų košė obuolių,cinamono 6mėn,120g
7312170095117 SEMPER persikų,kriaušių tyrelė, 5-6 mėn,190g
7312170095315 SEMPER kukurūzų ir bulvių tyrelė 4mėn,125g
7310100702920 SEMPER SMOOTHIE RTE obuolių, ananasų 6mėn,90 g
7310100690883 SEMPER RTE ryžių-avižų košė braškių,bananų 6mėn,120g
7310100697738 SEMPER RTE ryžių-avižų košė kriauš, dž.slyvų 6mėn,120g
7310100703262 SEMPER MUMS RTE tyrė su avietėmis 6mėn,110g
7310100703187 SEMPER MUMS RTE tyrė su kriaušėmis 6mėn,110g
7310100971708 SEMPER RTE lazanija 6mėn,120g
7312170095124 SEMPER kriaušių tyrelė 5mėn,190g
7310100971968 SEMPER RTE ryžiai,vištiena 6mėn,120g
7310100972040 SEMPER RTE makaronai „Bolognese“ 6mėn,120g
7310100954718 SEMPER (EKO) ryžiai su vištiena ir daržovėmis EKO 6mėn,190g
7310100957603 SEMPER vegetariška lazanija 12mėn, 190g
7310100972460 SEMPER RTE vegetariška lazanija 6mėn,120g
7310100962065 SEMPER mėlynių,obuolių tyrelė 4mėn,125g
7312170095247 SEMPER kriaušių,kivių tyrelė 8mėn, 190g
7310100961563 SEMPER daržovių ir vištienos tyrelė 5mėn,190g
7312170095506 SEMPER vištiena su kuskusu ir pomidorų pad. 6mėn,190g
7310100954558 SEMPER (EKO) bulvės su menke ir morkomis 6 mėn,190g

Akcijoje nedalyvaujančių produktų sąrašas
 
7312170039678 SEMPER BABYSEMP1 pieno mišinys 0mėn,500g
7310100397430 SEMPER BABYSEMP1 pieno mišinys 0mėn,800g
7312170039685 SEMPER BABYSEMP1 LEMOLAC pieno mišinys 0mėn,500g