Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Reklaminio žaidimo “LEISKIS Į NUOTYKĮ SU „TAFFEL” taisyklės
 
1. Žaidimo prekių gamintojas: SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, įmonės kodas: 40103217882, buveinės adresas: Miera g. 22, Ryga, Latvija, LV-1001, toliau tekste - Gamintojas.

2. Žaidimo organizatorius: RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, įmonės kodas: 211884470, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, 47184, toliau tekste - Žaidimo rengėjai.

3. Žaidimo teritorija – bet kuri prekybos vieta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurioje platinamos Žaidimo prekės. Žaidime gali dalyvauti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos gyventojas.
3.1. Žaidimo prekė: bet kuris Taffel produktas, turintis unikalų kodą viršutinėje kairėje pakelio pusėje, kurį sudaro 2 (dvi) raidės - AC ir 11 (vienuolika) skaičių (toliau tekste - Žaidimo kodas).

4. Žaidimo laikotarpis:
4.1. Žaidimo pradžios data: 2020 m. birželio 1 d. Žaidimo pabaigos data: 2020 m. rugsėjo 1 d.
4.2. Registracijos į Žaidimą laikotarpis: nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

5. Prizų fondas:
Prizas Skaičius
Piniginis prizas Jūsų nuotykiams- 1000.00 EUR 3
Piniginis prizas Jūsų nuotykiams - 300.00 EUR 12
Piniginis prizas Jūsų nuotykiams - 50.00 EUR 24
Taffel traškučių dėžė* 60
Bendra prizų fondo vertė EUR, įskaitant PVM: 8160.00

*Traškučių dėžė: 6 vnt. “San Diego” 150 g; 6 vnt. “Cheese” 150 g; 6 vnt. “Sour creame & onion” 150 g.
6. Žaidimo prekių skaičius, kurį įsigijus bus galima dalyvauti Žaidime, remiantis pagrįsta paklausa, nebus ribojamas.
6.1. Žaidimo prekės gali būti prekyboje ir prieš arba jau pasibaigus 4 punkte nurodytam laikotarpiui, tačiau jų įsigijimas tuo metu nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.

7. Norint dalyvauti Žaidime ir bandyti laimėti prizą, nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., reikia įsigyti bent 1 (vieną) Žaidimo prekę bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išsaugoti Žaidimo kodą ir pirkimą patvirtinantį dokumentą, bei užregistruoti Žaidimo kodą dalyvavimui Žaidime:
• užpildant registracijos anketą svetainėje www.taffel.lt. Anketoje prašoma nurodyti vardą, pavardę, Žaidimo kodą, dalyvio telefono numerį, el. pašto adresą. Registracija yra nemokama.
• privalomi užpildyti laukeliai, norint dalyvauti Žaidime, yra: vardas, pavardė, Žaidimo kodas ir dalyvio telefono numeris.
7.1.Jei dalyvavimo Žaidime sąlygos įvykdomos kelis kartus, Žaidimo dalyvis bus registruojamas dalyvavimui Žaidime kelis kartus.
7.2. Vienas Žaidimo kodas per visą Žaidimo laikotarpį gali laimėti vieną prizą. Vieną Žaidimo kodo numerį per visą Žaidimo laikotarpį galima registruoti tik vieną kartą.

8. Papildomos išlaidos, susijusios su prizo gavimu, ir, kurios nenurodytos šiose taisyklėse, pavyzdžiui, transporto išlaidos ar telefono pokalbių išlaidos, nedengiamos.

9. Žaidime numatyta 13 (trylika) laimėtojų nustatatymų, kuriuose dalyvauja gautos registracijos pagal šių taisyklių 7 punktą:
 
Laimėtojų nustatymo laikas Registracijos (laikotarpis), dalyvaujančios laimėtojų nustatyme  Laimėti prizai ir skaičius Rezervas
2020-06-08 11.00 val. 2020-06-01 00:00 –
2020-06-07 23:59
1 (vienas) piniginis prizas - 300.00 EUR;
2 (du) piniginiai prizai -  50.00 EUR;
5 (penkios) traškučių dėžės
2 (du) kiekvienai prizų rūšiai
2020-06-15  val. 2020-06-08 00:00 – 2020-06-14 23:59 1 (vienas) piniginis prizas -  300.00 EUR;
2 (du) piniginiai prizai - 50.00 EUR;
5 (penkios) traškučių dėžės
2 (du) kiekvienai prizų rūšiai
2020-06-22 11.00 val. 2020-06-15 00:00 –2020-06-21 23:59 1 (vienas) piniginis prizas - 300.00 EUR;
2 (du) piniginiai prizai - 50.00 EUR;
5 (penkios) traškučių dėžės
2 (du) kiekvienai prizų rūšiai
2020-06-29 11.00 val. 2020-06-22 00:00 –2020-06-28 23:59 1 (vienas) piniginis prizas - 300.00 EUR;
2 (du) piniginiai prizai - 50.00 EUR;
5 (penkios) traškučių dėžės
2 (du) kiekvienai prizų rūšiai
2020-06-01 00:00 –2020-06-28 23:59 1 (vienas) piniginis prizas - 1000.00 EUR 2 (du)
2020-07-06 11.00 val. 2020-06-29 00:00 – 2020-07-05 23:59 1 (vienas) piniginis prizas - 300.00 EUR;
2 (du) piniginiai prizai - 50.00 EUR;
5 (penkios) traškučių dėžės
2 (du) kiekvienai prizų rūšiai
2020-07-13 11.00 val. 2020-07-06 00:00 –2020-07-12 23:59 1 (vienas) piniginis prizas - 300.00 EUR;
2 (du) piniginiai prizai - 50.00 EUR;
5 (penkios) traškučių dėžės
2 (du) kiekvienai prizų rūšiai
2020-07-20 11.00 val. 2020-07-13 00:00 – 2020-07-19 23:59 1 (vienas) piniginis prizas - 300.00 EUR;
2 (du) piniginiai prizai - 50.00 EUR;
5 (penkios) traškučių dėžės
2 (du) kiekvienai prizų rūšiai
2020-07-27 11.00 val. 2020-07-20 00:00 – 2020-07-26 23:59 1 (vienas) piniginis prizas -  300.00 EUR;
2 (du) piniginiai prizai - 50.00 EUR;
5 (penkios) traškučių dėžės
2 (du) kiekvienai prizų rūšiai
2020-06-29 00:00 –2020-07-26 23:59 1 (vienas) piniginis prizas - 1000.00 EUR 2 (du)
2020-08-03 11.00 val. 2020-07-27 00:00 –2020-08-02 23:59 1 (vienas) piniginis prizas - 300.00 EUR;
2 (du) piniginiai prizai - 50.00 EUR;
5 (penkios) traškučių dėžės
2 (du) kiekvienai prizų rūšiai
2020-08-10 11.00 val. 2020-08-03 00:00 –2020-08-09 23:59 1 (vienas) piniginis prizas - 300.00 EUR;
2 (du) piniginiai prizai - 50.00 EUR;
5 (penkios) traškučių dėžės
2 (du) kiekvienai prizų rūšiai
2020-08-17 11.00 val. 2020-08-10 00:00 –2020-08-16 23:59 1 (vienas) piniginis prizas - 300.00 EUR;
2 (du) piniginiai prizai - 50.00 EUR;
5 (penkios) traškučių dėžės
2 (du) kiekvienai prizų rūšiai
2020-08-24 11.00 val. 2020-08-17 00:00 –2020-08-23 23:59 1 (vienas) piniginis prizas -  300.00 EUR;
2 (du) piniginiai prizai - 50.00 EUR;
5 (penkios) traškučių dėžės
2 (du) kiekvienai prizų rūšiai
2020-09-01 11.00 val. 2020-07-27 00:00 –2020-08-31 23:59 1 (vienas) piniginis prizas - 1000.00 EUR 2 (du)

10.1. Kiekvieno laimėtojų nustatymo metu kiekvienam prizui ištraukiami papildomi rezervo laimėtojai tam atvejui, jei pirminiai ištraukti laimėtojai negali įrodyti dalyvavimo Žaidime arba jų registracija neatitinka šių Žaidimo taisyklių. Rezervo laimėtojai įrašomi į protokolą, tačiau neskelbiami. Rezervo laimėtojams suteikiama teisė gauti prizą ta  eilės tvarka, kuria jie ištraukiami.
10. Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 23:59 val. svetainėje www.taffel.lt.

11. Laimėtojai patys gali kreiptis į Žaidimo rengėją RAB “PPD Marketinga Pakalpojumi” filialą telefonu 864316618 arba el. paštu: infolt@ppd.lv  darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 ir susitarti dėl prizo gavimo iki 2020 m.rugsėjo 18 d.. Po šios datos prizai nebebus įteikiami ir pereis Gamintojo nuosavybėn.  
11.1. Norint gauti laimėtą prizą, laimėtojas privalo pateikti Žaidimo prekės pakelį su _Žaidimo kodu, kuris turi būti identiškas registracijoje į Žaidimą nurodytam Žaidimo kodui, pirkimą patvirtinantį dokumentą – kvitą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą/asmens tapatybės kortelę). Gavęs prizą ir pasirašęs priėmimo-perdavimo aktą, laimėtojas negalės kreiptis į Žaidimo  organizatorius su pretenzijomis dėl prizo.
11.2. Žaidimo kodas turi sutapti su į Žaidimą registruojantis nurodytu kodu, laimėjusiu traukime.
11.3. Prizas neskiriamas, jei laimėtojas:
11.3.1. negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose matoma informacija nesutampa su registracijoje į Žaidimą pateikta informacija;
11.3.2. keliskart registravo vieną Žaidimo kodo numerį;
11.3.3. registravo vieną ir tą patį Žaidimo kodo numerį, pakeitus jame simbolius į panašius;
11.3.4. papildė Žaidimo kodo numerį papildomais simboliais arba pakeitė simbolių kombinaciją ar pan. būdais stengėsi dirbtinai padidinti savo galimybę laimėti prizą.
11.4. Žaidimo rengėjai neprivalo Žaidimo dalyviui Žaidimo metu laimėto prizo Žaidimo dalyvio prašymu pakeisti kitu prizu ir kompensuoti Žaidimo laimėtojui prizo vertės grynaisiais pinigais.
11.5. Žaidimo dalyvis turi teisę atšaukti savo dalyvavimą Žaidime, pateikdamas rašytinį prašymą, kuriame nurodomas konkretaus Žaidimo pavadinimas ir Žaidimo laikotarpis

12. Žaidime negali dalyvauti SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialo darbuotojai. Tuo atveju, jei nustatoma, kad nurodytų įmonių darbuotojas dalyvavo Žaidime, jam prizas nebus išduodamas.

13. Žaidimo organizatoriai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo, taip pat už prizo neįteikimą, jei nebuvo laikomasi Žaidimo taisyklių arba jei Žaidimo dalyviai pateikė neteisingą ir netikslią informaciją, arba jei nebuvo įmanoma susisiekti su Žaidimo laimėtojais dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Žaidimo rengėjų.
13.1. Žaidimo rengėjų ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nustatytos tik šiose Žaidimo taisyklėse. Reklaminėje medžiagoje pateikta informacija apie Žaidimą yra tik informacinio pobūdžio.
13.2. Žaidimo organizavimo tvarką šiomis taisyklėmis nustato Žaidimo rengėjai,  ir šių taisyklių laikymasis yra privalomas visiems Žaidimo dalyviams.
13.3. Su Žaidimo taisyklėmis galima susipažinti svetainėje www.taffel.lt, taip pat telefonu  864316618 ir el. paštu: infolt@ppd.lv.

14. Dalyvaudamas Žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis jame dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad Žaidimo organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio asmens duomenis organizuodamas Žaidimą, t.y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šio Žaidimo metu.

15. Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Žaidimo organizatoriaus tvarkomais jo asmens  duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Žaidimo organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

16. Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.