Pirkite su AČIŪ kortele ir laimėkite!
Atgal

Žaidimo „Pirk bet kuriuos du „Zewa“ produktus su „Maxima“ „AČIŪ“ kortele ir laimėk“ rengimo sąlygos:
 
1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Žaidimo užsakovas, prekių platintojas ir Žaidimo organizatorius yra „Essity Lithuania“, UAB, įmonės kodas 211771280, buveinės adresas: Naugarduko g. 100, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Žaidimu susijusius veiksmus vykdo koordinatorius „MAXIMA LT“, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160, Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Žaidimo prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius „MakesYouLocal“, UAB, bendrovės registracijos nr. 304185357, adresas Teatro g. 9B-19, LT-03107, Vilnius, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 
2. ŽAIDIMO VIETA
2.1. Žaidimo vykdymo vietos yra „Maxima“ XX, XXX, XXXX prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais. 
 
3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
3.1. Žaidimas vyksta nuo 2020.09.08 (pirmoji Žaidimo diena) iki 2020.09.21 (paskutinė Žaidimo diena). 
3.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime. 
 
4. ŽAIDIMO DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
4.2. Žaidime negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.
4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime, privalo atitikti Žaidimo rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti bent du Žaidimo produktus su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 
4.4. Asmenys, atitinkantys Žaidimo rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant du „ZEWA“ produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Žaidime. Papildoma registracija dalyvauti Žaidime nereikalinga.
4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent du Žaidimo produktus ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelę. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 100 Eur, turės Žaidimo prizų koordinatoriui pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimui. Jeigu prizo vertė viršija 200 Eur, laimėtojas turės pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu. Su prizais susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Žaidimo produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Žaidimo rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Žaidimo laimėtojui nebus išduotas.
 
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Prizų fondą sudaro 25 (dvidešimt penki) prizai:
5.1.1. 5 (penki) „Kärcher SC4“ gariniai valytuvai. Kiekvieno prizo vertė yra 279,48 EUR (du šimtai septyniasdešimt devyni eurai eurai ir keturiasdešimt aštuoni euro centai).
5.1.2. 20 (dvidešimt) 50 EUR vertės „Maxima“ dovanų kortelių.
5.2. Bendra prizinio fondo vertė yra 2397,40 EUR (du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt septyni).
 
6. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. 2020 m. rugsėjo 22 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Žaidimo sąlygas, išdėstytas Žaidimo rengimo sąlygų 6.3 punkte.
6.2. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 25 (dvidešimt penki) laimėtojai, kuriems bus išdalinti Žaidimo rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.
6.3. Tuo atveju jei Žaidimo laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Žaidimo rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Žaidimo laimėtojui nustatyti.
 
7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
7.1. Žaidimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Žaidimo laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.
7.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Žaidimo rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.
 
8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Žaidimo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Žaidimo Prizų Koordinatoriumi (ar Žaidimo rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Žaidimo produktus, el. paštu loterijos@makesyoulocal.com (informaciniai tel.: +370 623 53455). Jei Žaidimo laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Žaidimo rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Žaidimo Organizatoriui.
8.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti UAB „MakesYouLocal“ biure Vilniuje, Teatro g. 9B-19 (Įėjimas iš vidinio kiemo. Prie vartų spauskite „1") iki 2020 m. spalio 9 d.  Prizai gali būti atsiimti darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00 val.
8.3. Visiems pageidaujantiems Žaidimo laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Žaidimo rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Žaidimo Organizatoriaus sąskaita.
8.4. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus Žaidimo laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
8.6. Žaidimo rengėjai turi teisę pašalinti Žaidimo dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Žaidimo dalyvis neatitinka Žaidimo rengimo sąlygų.
 
9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2020 m. spalio 23 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo Prizų Koordinatoriui raštu, adresu Teatro g. 9B-19, LT-03107 Vilnius, Lietuva, tel. +370 623 53455, el. paštas loterijos@makesyoulocal.com.
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  
 
10. DUOMENŲ TVARKYMAS
10.1. Organizuojant ir vykdant Žaidimą Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
10.2. Identifikuodamas Žaidimo prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Žaidimo dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
10.3. Atrinktų Žaidimo laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.
10.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.
10.5. Kai Žaidimo vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Žaidimo Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Žaidimo rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Žaidimo laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Žaidimo laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
 
11. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonais +370 623 53455 ar el. paštu loterijos@makesyoulocal.com

1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

 
Barkodas Prekės pavadinimas
7322540973112 Pop.rankšl."Zewa W&W Design TAD"[2vnt2sl
4006670380943 Vienk.nosin.ZEWA[Softis Menthol;10x9vnt
4006670360037 Vienk.nosin.ZEWA[Softis Pocket;9x5vnt
9011111035721 Tual.pop.ZEWA[DeluxeCotton;3sl;8rit.;mix
4006670128002 Viekart. nosin. ZEWA[Family90vnt/3sl K
7322540043464 Vienkart.nosin. ZEWA[Everyday 100vnt 2sl
7322540833539 Pop.rank.ZEWA[Wisch&Weg;4vnt
7322540055337 Tual.pop.ZEWA[Deluxe Camomile;3sl;8vnt
7322540029987 Pop.rankšluosčiai ZEWA Klassik[2vnt.2sl
7322541095417 Vienkart.nosin.ZEWA[CubicBox60vnt
7322540246735 Vienk.nosin.ZEWA[Softis Limited;10x9vnt
7322540313345 Tual.pop.ZEWA[Deluxe White;3sl;8vnt
7322540352153 Vienk.nosin.ZEWA[Softis Aromath;10x9vnt
7322540413977 Vienkart.nosin. ZEWA KIDS Box 60vnt
7322540441574 Vienk.nosin.ZEWA[SoftisBox;80vnt
7322540409864 Tual.pop.ZEWA[Deluxe Lavender;3sl;8vnt
7322540796582 Šlap.tual.pop.ZEWA Pure 42vnt.
7322540796179 Šlap.tual.pop.ZEWA Almond Milk 42vnt.
7322540868524 Vienk.nosin. ZEWA Protect 4sl, 10x9vnt.
7322540929058 Vienk.nosin.ZEWA[Soft Sensitive;6x9vnt
7322540926279 Vienk.nosin.ZEWA Sensitive Box;80vnt
7322541043968 Pop.rankšl. ZEWA XL;2sl,1rit
7322541043906 Pop.rankšl. ZEWA JUMBO;2sl,1rit
7322541017594 Pop. Rankšl.ZEWA W&W QUICK;2sl,75vnt
7322541110776 Vienk.nosin.ZEWA SOFTIS;10x9vnt
7322540348750 Vienk.nosin.ZEWA[SoftisMenthol;1x9vnt K
7322541191041 Tual.pop. Zewa Excl.Ultra Soft 4sl.8vnt
7322541192017 Pop.rankšl. ZEWA JUMBO PREM;1rit,3sl
7322540796551 Šlap.tual.pop.ZEWA KIDS;42vnt.