Pirkite ir laimėkite!

Žaidimo „Pirkite bet kurį AJAX produktą ir laimėkite „Dyson“ dulkių siurblį, bei daug puikių prizų!” rengimo taisyklės:

 

1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS

1.1. Žaidimo užsakovas ir prekių platintojas yra Ltd „Colgate-Palmolive (Latvia)“, įmonės kodas 40003274802, juridinis adresas: Duntes iela 23A, Ryga, Latvia, LV-1005.

1.2. Atstovaudamas Užsakovo interesus, registraciją Žaidime, laimėtojų nustatymą ir kitus su Žaidimo duomenų rinkimu bei tvarkymu susijusius veiksmus, prizų distribuciją vykdo LLC „ADgett“, įmonės kodas 40103715778, juridinis adresas: Vagonu iela 35-12, Riga, Latvia, LV-1009, toliau tekste – „Organizatorius“.

 

2. ŽAIDIMO VIETA IR PERIODAS

2.1. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. kovo 1 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2022 m. balandžio 30 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2. Žaidimas vyksta Lietuvos teritorijoje esančiose fizinėse parduotuvėse, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais, bei e. parduotuvėse www.babora.lt, www.drogas.lt bei www.rimi.lt.

 

3. ŽAIDIMO DALYVIAI

3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo metu įsigiję bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Ajax“ produktų bei užsiregistravę Žaidime šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

3.2. Žaidime negali dalyvauti Ltd „Colgate-Palmolive (Latvia)“, LLC „ADgett“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

 

4. ŽAIDIMO PRIZŲ FONDAS

4.1. Žaidimų prizai:

· Pagrindinis žaidimo prizas – Dyson dulkių siurblys (vertė- 429,99 Eur)

· AJAX Produktų rinkiniai (viso :10 vnt) (vieno rinkinio vertė – 15,56 eurų);

Rinkinius sudaro:

· Ajax purškiamas valiklis Pure Home Apple Trigger 500ml

· Ajax purškiamas valiklis Pure Home Ederflower Trigger 500ml

· Ajax universalus valiklis BDC Pure Home Apple 1000ml

· Ajax universalus valiklis BDC Pure Home Ederflower 1000ml

 

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS

5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu (2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d.) įsigyti bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Ajax“ produktų.

5.2. Asmenys, įsigiję bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių Žaidimo produktų, turi iki 2022 m. balandžio 30 d. imtynai interneto svetainėje www.registertowin.eu registruoti pirkinio kvito/PVM sąskaitos-faktūrosnumerį ir nurodyti šiuos duomenis:

· Vardą;

· Pavardę;

· Telefono Nr.;

· El. pašto adresą;

· Kvito/PVM sąskaitos-faktūros Nr.

5.3. Užsiregistravęs Žaidime 5.2 punkte nurodytu būdu, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.4. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.

5.5. Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių Žaidimo produktų ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito/ PVM sąskaitos-faktūros numerį – tai padidina šansus laimėti.

5.6. Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų/PVM sąskaitų-faktūrų numeriai dalyvaus Žaidime. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų/PVM sąskaitų-faktūrų numeriai Žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti.

5.7. Pirkinio kvitą/PVM sąskaitą-faktūrą būtina išsaugoti iki Žaidimo pabaigos, pirkinį įrodantį dokumentą reikės pateikti atsiimant prizą.

5.8. Pirkinio kvite/PVM sąskaitoje-faktūroje turi aiškiai matytis dokumento numeris, kuris turi atitikti registruotą Žaidime pirkinio kvito/PVM sąskaitos-faktūros numerį, pirkimo data ir bent vienos Žaidimo prekės, įsigytos Žaidimo laikotarpiu, pavadinimas.

5.9. Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Žaidimo metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.10. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Žaidimo tikslais (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, prizų išdavimas) ir suteikti Žaidimo Organizatoriui. Taip pat, registruodamasis dalyvis sutinka, kad Žaidimo Organizatorius laimėjimo atveju perduos dalyvio duomenis Žaidimo Prizų koordinatoriui prizo išdalinimo tikslu. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

 

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS

6.1. Prizo laimėtojas bus nustatomas atsitiktinumo principu, padedant kompiuterinėms programoms.

6.2. Pasibaigus Žaidimui, 2022 m. gegužės 2 d., bus vykdomas vienas lošimas, kurio metu bus nustatytas 11 (vienuolika) laimėtojas, jam atiteks 4 punkte įvardintas prizas.

6.3. Lošimo nugalėtojas bus paskelbtas interneto svetainėje www.registertowin.eu iki 2022 m. gegužės 5 d.

 

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

7.1. Su Žaidimo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas po lošimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

7.2. Visiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

7.3. Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

7.4. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

7.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

7.6. Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizo neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

 

8. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

8.1. Organizatorius neatsako už prizo išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

8.2. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

8.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.registertowin.eu.

 

9. ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS

9.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Ajax“ produktų.

9.2. Registracija Žaidimo svetainėje yra nemokama.

 

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Visos Žaidimo taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Žaidimo dalyviams.

10.2. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2022 05 30 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti akcijos Organizatoriui adresu LLC “ADgett”, Vagonu iela 35-12, Riga, Latvia, LV-1009, el. paštas info@adgett.com.

10.3. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

11. PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1. Papildoma informacija teikiama el. paštu info@adgett.com arba tel. +370 619 42607.

 

12. DUOMENŲ TVARKYMAS

12.1. Asmens duomenų tvarkytojas ir valdytojas yra Žaidimo Organizatorius LLC “ADgett”, įmonės kodas 40103715778, juridinis adresas: Vagonu iela 35-12, Riga, Latvia, LV-1009.

12.2. Žaidimo dalyvių duomenys naudojami šiais tikslais: Žaidimo organizavimas ir įgyvendinimas šiose taisyklėse numatytomis sąlygomis, įskaitant Žaidimo dalyvių identifikavimą, Žaidimo organizavimą, laimėtojų nustatymą bei prizų distribuciją ir informacijos apie Žaidimą teikimą.

12.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:

12.3.1. Sutikimas: dalyvių pateikta kontaktinė informacija naudojama Žaidimo organizavimui, dalyvių informavimui apie laimėjimą bei prizų distribucijai.

12.3.2. Teisėtų duomenų tvarkytojo interesų laikymasis: įskaitant informacijos saugojimą Žaidimo dalyvių pretenzijų pateikimui ir įrodymų pateikimui įstatymų numatytoms valdžios institucijoms.

12.4. Galimi duomenų gavėjai: organizuojant ir vykdant Žaidimą Organizatorius neatskleidžia ir neteikia dalyvių pateiktų asmeninių duomenų trečiosioms šalims ne su Žaidimu susijusių tikslų pagrindu. Dalyvių duomenys, būtini Žaidimo įgyvendinimui ar prizų distribucijai laimėjimo atveju, gali būti perduoti tik bendradarbiavimo partneriams, tokiems kaip Žaidimo Prizų koordinatorius, paštas ar kurjerių tarnybos. Duomenų tvarkymo sąlygos reglamentuojamos abipusiškai sudarytu susitarimu.

12.5. Duomenų tvarkymo trukmė: dalyvių pateikti duomenys bus tvarkomi iki tol, kol bus visiškai įgyvendinti šiose sąlygose numatyti su Žaidimu susiję duomenų tvarkymo tikslai. Duomenys bus laikomi 5 (penkerius) metus pagal Latvijos Respublikos įstatymus. Žaidimo Prizų koordinatorius UAB „Kombo grupė“ saugos laimėtojų duomenis, reikalingus prizų distribucijai, 1 (vienerius) metus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

12.6. Duomenų subjekto teisės:

12.6.1. Žaidimo dalyviai turi teisę peržiūrėti jų pateiktus ir apdorotus duomenis. Tai apima teisę susipažinti su pateikta asmenine informacija gaunant nemokamą kopiją (išskyrus daugkartinius ar pernelyg didelius prašymus), išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja taikomiems duomenų apsaugos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei teisei gauti informaciją apie tokių duomenų tvarkymą, įskaitant:

· apdorojimo tikslais;

· atitinkamų asmens duomenų kategorijos;

· asmens duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos, ypač tos, kurios yra už europos sąjungos arba europos ekonominės erdvės ribų;

· numatomas duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei nėra žinoma, jo nustatymo kriterijai;

· teisė reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis, taip pat teisė prieštarauti apdorojimui arba reikalauti jo apribojimo;

· teisę pateikti skundą Duomenų inspekcijoje;

· informacija, iš kokių šaltinių buvo gauti duomenys, jei duomenys nebuvo gauti iš jūsų; ir

· bet koks automatizuotas sprendimas (sprendimai be žmogaus įsikišimo), įskaitant sprendimą dėl profiliavimo, buvimo, logikos, jų reikšmės ir pasekmių.

12.6.2. Dalyviams bus pranešta apie tinkamas saugumo priemones, susijusias su duomenų perdavimu, jei jų asmens duomenys bus siunčiami už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

12.6.3. Žaidimo dalyvis turi teisę prašyti ištaisyti jo pateiktus netikslius, neišsamius ar pasenusius duomenis. Visi prašymai turi būti pateikti raštu, el. paštu info@adgett.com.

12.6.4. Žaidimo dalyvis turi teisę be jokių neigiamų pasekmių atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo duomenis ir prašyti juos ištrinti. Visi prašymai turi būti pateikti raštu, el. paštu info@adgett.com.

12.6.5. Organizatorius turi teisę atsisakyti ištrinti duomenis, jei tokių duomenų tvarkymas yra būtnas:

· pasinaudojant teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;

· užtikrinant, kad būtų laikomasi Organizatorius teisinio įsipareigojimo, kaip nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose;

· visuomenės interesais, susijusiais su visuomenės sveikata, moksliniais ar istoriniais tyrimais ar statistikos tikslais; arba

· ieškinių pateikimo, vykdymo ar gynimo tikslais.

12.6.6. Žaidimo dalyvis turi teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais:

· jei dalyvis ginčija tvarkomų asmens duomenų tikslumą – šiuo atveju duomenų tvarkymas apsiriboja tuo momentu, kai Organizatorius gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

· jei duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais Organizatoriaus interesais ir dalyvis prieštaravo dėl duomenų tvarkymo – šiuo atveju duomenų tvarkymas ribojamas iki laiko, kol bus patikrinta, ar teisėtos Organizatoriaus priežastys nėra svarbesnės nei dalyvio teisėtos priežastys;

· jei dalyvis neprieštarauja neteisėtai tvarkomų duomenų ištrynimui ir vietoje to prašo duomenų naudojimo apribojimo;

· asmens duomenys nebėra reikalingitvarkymui, tačiau jie yra būtini norint pareikšti, įvykdyti ar apginti teisėtus reikalavimus, pavyzdžiui, pateikti ieškinį teisme.

12.6.7. Duomenų tvarkymo apribojimas reiškia, kad duomenys bus saugomi, bet nebus apdorojami jokiu kitu būdu. Organizatorius informuos dalyvį, kai duomenų apdorojimo apribojimas bus sustabdytas.

12.6.8. Žaidimo dalyvis turi teisę į duomenų perkėlimą. Jei apdorojimas yra pagrįstas jo sutikimu ir jei toks apdorojimas atliekamas automatiškai, dalyvis gali paprašyti Organizatoriaus pateikti su juo susijusius asmens duomenis struktūrizuotu, visuotinai priimtinu ir kompiuteriniu būdu nuskaitomu formatu, kad galėtų perduoti tokius asmens duomenis kitam duomenų tvarkytojui arba tiesiogiai pateikia tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma.

12.6.9. Žaidimo dalyvis turi teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą dėl duomenų tvarkymo.

Pagalba