Akcijos „Pirk du BELLA moteriškos higienos produktus MAXIMOS parduotuvėse su lojalumo kortele AČIŪ ir laimėk prizų“ rengimo sąlygos

1.                 AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.             Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra EUGESTA, UAB (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 121539735, adresas Kibirkšties g. 8, LT-02242, Vilnius.

1.2.             Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesams su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius (toliau – Koordinatorius).

1.3.             Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesams Akcijos prizų paskirstymą vykdo prizų koordinatorius EUGESTA, UAB (toliau – Prizų Koordinatorius).

 

2.                 AKCIJOS VIETA

2.1.             Akcijos vykdymo vietos yra „Maximos“ XX, XXX ir XXXX prekybos tinklo parduotuvės Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

 

3.                 AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.             Akcija vyksta nuo 2024-03-05 (pirmoji Akcijos diena) iki 2024-03-18 (paskutinė Akcijos diena).

3.2.             Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  

 

4.                 AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1.             Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamiems šiuo tikslu.

4.2.             Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.

4.3.             Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maximos“ lojalumo kortele „Ačiū“. 

4.4.             Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę pirkdami du Bella moteriškos higienos produktus, automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga. Informaciniai kvitai apie dalyvavimą žaidime nespausdinami.

4.5.             Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas du Akcijos produktus ir atsiskaitymo metu pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

4.6.             Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 100 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu justina.vaitiekunaite@eugesta.lt  pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslais. Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.

4.7.             Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

 

5.                 PRIZŲ SĄRAŠAS

5.1.             5 (penki) REVU klinikos kuponai;

5.2.             20 (dvidešimt) „Bella“ produktų rinkinių.

 

6.                 AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1.             2024-03-19 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 4 punkte.

6.2.             Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 25 (dvidešimt penki) laimėtojai, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.

6.3.             Jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

 

7.                 LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1.             Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 (tris) darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.

7.2.             Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

 

8.                 PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1.             Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos turi patys susisiekti su Akcijos Prizų koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu justina.vaitiekunaite@eugesta.lt  (informacinis tel. +37065555669. Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.

8.2.             Laimėtojai, norintys patys atsiimti prizus, gali, iš anksto informavę Organizatorių, atvykti jų atsiimti į Kibirkšties g. 8, Vilnius

8.3.             Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks ir įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

8.4.             Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.5.             Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.             Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

 

9.                 SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1.            Akcijos dalyviai turi teisę iki 2024-03-18 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų koordinatoriui raštu, adresu Kibirkšties g. 8, Vilnius, tel. +37065555669 el. paštu justina.vaitiekunaite@eugesta.lt

9.2.            Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   

 

10.              DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1.           Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

10.2.           Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamiems šiuo tikslu.

10.3.           Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra teikiami.

10.4.           Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

10.5.           Kai Akcijos vykdymo ir (ar) prizų administravimo tikslais Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz., vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslais. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

 

11.              PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1.           Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +37065555669 ar el. paštu justina.vaitiekunaite@eugesta.lt

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

 

BARKODAS

PREKĖS PAVADINIMAS

5900516310431

BELLA kasd. įklotai Panty Soft, 20 vnt

5900516311407

BELLA PANTY kasd. įklotai Sensitive, 20 vnt

5900516312381

BELLA kasd. įklotai Panty Mini, 36vnt

5900516310882

BELLA kasd. įklotai Panty Soft, 60 vnt

5900516311162

BELLA kasd. įklotai Panty Soft Deo, 60vnt

5900516651275

BELLA Prausiklis Sensitive,300ml

5900516300814

BELLA hig. paketai Normal, 20 vnt

5900516305376

BELLA PERFECTA higienin. paketai Night Soft  7vnt

5900516305291

BELLA PERFECTA higieniniai paketai Rose, 10vnt

5900516305383

BELLA PERFECTA ULTRA NIGHT SOFT, 14vnt

5900516305406

BELLA PERFECTA hig. paketai Green, 20

5900516305253

BELLA PERFECTA hig. paketai Blue,  20

5900516304805

BELLA IDEALE hig. paketai naktiniai, 14vnt

5900516304928

BELLA IDEALE hig. paketai Softi Night, 14vnt

5900516304782

BELLA IDEALE hig. paketai Ideale, 20vnt

5900516312626

BELLA IDEALE kasdieniai įklotai Large, 20vnt

5900516312633

BELLA IDEALE kasd. įklotai, 28vnt

5900516304904

BELLA IDEALE hig. paketai Softi, 20vnt

5900516307349

BELLA BIO BASED higieniniai paketai Ultra thin NIGHT, 7vnt

5900516313548

BELLA BIO BASED higieniniai paketai Ultra thin MAXI, 8vnt

5900516313531

BELLA BIO BASED higieniniai paketai Ultra thin NORMAL, 10vnt

5900516307363

BELLA BIO BASED higieniniai įklotai Ultra thin LONG, 22vnt

5900516307356

BELLA BIO BASED higieniniai įklotai Ultra thin NORMAL, 28vnt

5900516460723

BELLA No1, drėgnas tualet.pop., N60

5900516311414

BELLA PANTY SENSITIVE kasd. įklotai Elegance, 20vnt
Pagalba