Akcijos „Pirk ir laimėk MEGABOOM garso kolonėlės prizus” terminai ir sąlygos

  1. Bendrosios sąlygos

1.1. Akcijos „Pirk ir laimėk Megaboom garso kolonėlės prizus” organizatorius yra UAB Partizanas, įmonės kodas 300065271, buveinės adresas: Kauno g. 16-303, LT-03212 Vilnius (toliau tekste – Organizatorius), veikianti UAB NESTLE BALTICS, įm. k. 1172327, adresas: J. Jasinskio 16A, Vilnius (toliau – Užsakovas), užsakymu.

1.2. Akcija prasideda 2023-09-04 ir baigiasi 2023-10-16.

1.3. Akcijos dalyviais gali būti visi pilnamečiai asmenys, nuolatos gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bent vieną (1) produktą, pažymėtą KITKAT arba LION šokoladinį batonėlį. Akcijos laikotarpiu ir nemokamai užregistruoti pirkimo kvito numerį, bei prisegti kvito nuotrauką tinklalapyje www.kitkat.lt

1.5. Akcijoje dalyvaujantys produktai:

Pavadinimas:

Visi „KitKat“ arba „Lion“ šokolado batonėliai. 

2.              Prizų fondas

2.1. Akcijos dalyviai Akcijos laikotarpiu gali laimėti šiuos prizus:

Akcijos prizas – akcijos pabaigoje bus padovanota 30 (trisdešimt) Megaboom garso kolonėlių.

2.2. Bendras Akcijos prizų fondas: - Bendras prizų fondas Akcijos laikotarpiu – 30 (trisdešimt ) Megaboom garso kolonėlių.

3.              Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje parduotuvėje nuo 2023 09 04 iki 2023 10 16 imtinai privalo įsigyti bent vieną iš 1.5. p. nurodytų Akcijoje dalyvaujančių gaminių, išsaugoti pirkimo kvitą, kaip pirkimo įrodymą, ir nemokamai užsiregistruoti užpildant specialią Akcijos formą interneto puslapyje www.kitkat.lt/

3.2. Kiekvienas asmuo turi teisę dalyvauti Akcijoje neribotą kartų skaičių, tačiau vieną pirkimo kvitą, kuriame nurodyti vienas ar daugiau Akcijoje dalyvaujančių produktų, registruoti galima tik vieną kartą. Pirkimo kvitas gali būti registruojamas bet kada Akcijos metu (nuo 2023 09 04 iki 2023 10 16 imtinai). Užregistruotą pirkimo kvitą būtina išsaugoti iki 2023 11 16.

3.3. Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei asmeniui nepavyksta užsiregistruoti dėl registracijos tvarkos nesilaikymo (įvestas klaidingas el. pašto adresas ar pan.). Užsiregistravus, dalyvio anketa aplikacijoje negali būti koreguojama. Jei dalyvis, registruodamasis ir dalyvaudamas Akcijoje nesilaikė Akcijos taisyklių, prizas jam negali būti dovanojamas.

3.4. Prizų laimėtojai renkami atsitiktine tvarka (burtų keliu per programinę įrangą). Vienas Akcijos dalyvis per savaitę gali laimėti tik vieną kartą ir vieną prizą.

3.5. Akcijos prizų laimėtojų paskelbimo tvarka: - Prizo laimėtojas skelbiamas kiekvienos savaitės pirmadienį, interneto puslapyje www.kitkat.lt/ Paskutinės savaitės prizų laimėtojai bus paskelbti 2023 10 17.

3.6. Su prizų laimėtojais bus susisiekta per 5 (penkias) darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo interneto puslapyje. Prizai laimėtojams bus išsiųsti ne vėliau 2023 11 16. Jeigu dėl Akcijoje dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2023 11 16, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas nebus siunčiamas.

3.7. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus Akcijos metu, kai su laimėtojais negalima susisiekti.

3.8. Visus su Prizu susijusius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius (įskaitant ir jo siuntimo išlaidas) sumoka Organizatorius.

4.              Prizų atsiėmimas

4.1. Prizo laimėtojas informuojamas elektroninio pašto adresu, nurodytu registruojantis. Laimėjęs Akcijos dalyvis ne vėliau kaip per 1 (vieną) savaitę nuo elektroninio laiško, informuojančio apie laimėjimą, išsiuntimo dienos, elektroniniu paštu zaidimas@partizanas.lt turi atsiųsti adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuo pageidauja gauti prizą ir privalo pateikti Organizatoriui Produkto/-ų pirkimo kvito kopiją kuriuo nors iš žemiau nurodytų būdų:

- siųsdami kvito kopiją (skenuotą arba fotografuotą) elektroninio pašto adresu zaidimas@partizanas.lt

- siųsdami originalą registruotu paštu Organizatoriui (UAB Partizanas), adresu Kauno g. 16- 303, LT-03212 Vilnius, ant voko nurodant laiško temą – „Pirk ir laimėk MEGABOOM garso kolonėlės prizus” Akcija.

4.2. Prizų laimėtojai turės nurodyti savo vardą pavardę, asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą, kad Organizatorius galėtų deklaruoti ir sumokėti už prizą tenkančius mokesčius.

4.3. Visi Akcijos prizai laimėtojams bus nemokamai išsiųsti registruotu paštu arba pristatyti per pašto kurjerį pagal registracijos metu nurodytus ir el. paštu suderintus kontaktinius duomenis.

5.              Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu loterijoje:

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios išlaidos, susijusios su tolesniu prizo naudojimu.

5.2. Akcijos dalyviui tenka visos kitos asmeninės išlaidos, susijusios su jo dalyvavimu Žaidime.

6.              Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Skundas dėl šios Akcijos turi būti pareikštas raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Jis turi būti siunčiamas Užsakovo adresu: UAB NESTLE BALTICS, adresas: J. Jasinskio 16A, Vilnius (data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius kartu su Užsakovu peržiūri pretenziją ir per 30 dienų Užsakovas pateikia savo atsakymą.

7.              Kitos sąlygos

7.1. Akcijos organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje.

7.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

7.3. Akcijos produktai gali būti parduodami prieš nurodytą Akcijos laikotarpį arba po jo, tačiau pirkimas nesuteikia teisės dalyvauti žaidime, jei Akcijos laikotarpis dar neprasidėjęs arba yra jau pasibaigęs.

7.4. Akcijoje negali dalyvauti Užsakovo bei Akcijos Organizatoriaus darbuotojai, su Akcija susiję reklamos agentūros darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti Akcijos Užsakovo ar Organizatoriaus rengiant Akciją, taip pat artimiausi šių asmenų šeimos nariai.

7.5. Dalyvaudamas šioje Akcijoje, asmuo leidžia Akcijos Organizatoriui naudoti jo pateiktus asmens duomenis Akcijos tikslams ir sutinka, kad laimėjimo atveju Akcijos prizo laimėtojo vardas, pavardė bei miestas būtų paskelbti interneto puslapyje www.kitkat.lt/ ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Daugiau apie Akcijos dalyvių asmens duomenų tvarkymą galite rasti UAB NESTLE BALTICS Privatumo politikoje http://nestle.lt/lt/info/privatumo-nuostatos

7.6. Iškilus klausimams dėl Akcijos galima kreiptis į Akcijos Organizatorių UAB Partizanas.lt el. paštu zaidimas@partizanas.lt

7.7. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles.

Pagalba