Pirkite ir laimėkite!
Atgal

ŽAIDIMO „PIRKITE 2 JOGURTUS ALMA IR LAIMĖKITE!“ TAISYKLĖS
 
1.   ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB „Valio International“, įmonės registracijos kodas 111514744, juridinis adresas: Laisvės al. 2-1, Kaunas 44215, toliau tekste „Organizatorius“.

2.  ŽAIDIMO VIETA IR LAIKAS
2.1. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. balandžio 8 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2021 m. gegužės 6 dienos (paskutinė Žaidimo diena).
2.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki, ir po šiose taisyklėse nurodyto laikotarpio, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.
2.3. Žaidimo vykdymo vieta yra visos Lietuvos teritorijoje esančios parduotuvės, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais.

3.  ŽAIDIMO DALYVIAI
3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys (asmenys, jaunesni nei 18 metų, gali dalyvauti Žaidime ir laimėti prizus tik esant tėvų ir (arba) globėjų rašytiniam sutikimui arba dalyvaujant tėvams ir (arba) globėjams) ir Žaidimo laikotarpiu įsigiję 2 ar daugiau vnt. jogurto ALMA bei užregistravę pirkimo kvitą 5 punkte nurodytu būdu.
3.2. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB „Valio International“ darbuotojais bei jų šeimų nariais.

4.  ŽAIDIMO PRIZŲ FONDAS
4.1. Žaidimo prizai. Pagrindinis prizas: 1 telefonas iPhone 12 64GB (vertė 739 EUR + PVM) ir 20 papildomų prizų - jogurto ALMA rinkinių (12 vnt. jogurto šaltkrepšyje).

5.  DALYVAVIMO SĄLYGOS
5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti prizą, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti 2 ar daugiau jogurtus ALMA, kurie dalyvauja Žaidime.
Žaidime dalyvaujantys jogurtai ALMA:
 
EAN kodas Pavadinimas
4740125531213 ALMA graikiškas jogurtas, 370 g
4740125531237 ALMA graikiškas jogurtas su žemuogėmis, 370 g
4740125535815 ALMA MUAH! grietinėlės jogurtas su rugine duona ir cinamonu, 380 g
4740125535839 ALMA MUAH! Crème Brûlée skonio grietinėlės, 380 g
4740125535853 ALMA MUAH! STRACCIATELLA grietinėlės jogurtas, 380 g
4740125535907 ALMA MUAH! Panna cotta skonio grietinėlės jogurtas su vyšniomis, 380 g
4740125535921 ALMA MUAH! Braškių torto skonio grietinėlės jogurtas, 380 g
4740125535419 ALMA nenugriebto pieno jogurtas su tekšėmis, 350 g
4740125535433 ALMA nenugriebto pieno jogurtas su gervuogėmis, 350 g
4740125535426 ALMA nenugriebto pieno jogurtas su trešnėmis, 350 g
 
4740125535402 ALMA nenugriebto pieno jogurtas su keptais obuoliais, 350 g

5.2. Asmenys, įsigiję Žaidime dalyvaujančius 2 ar daugiau vnt. jogurto ALMA, turi interneto svetainėje www.valio.lt registruoti pirkinio kvito numerį ir nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pirkinio kvito numerį.
5.3. Dalyvis, norintis dalyvauti Žaidime ir atitinkantis visas registracijos sąlygas, taip pat turi patvirtinti, jog yra perskaitęs ir sutinka su Žaidimo taisyklėmis bei asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.
5.4. Užsiregistravęs Žaidime šiose taisyklėse nurodytu būdu, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.
5.5. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
5.6. Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent 2 vnt.  jogurto ALMA ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį.
5.7. Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų numeriai dalyvaus Žaidime. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų numeriai Žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti.
5.8. Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Žaidimo pabaigos, nes jį reikės pateikti atsiimant prizą.
5.9. Jei prizo laimėtojas negali pateikti pirkinį patvirtinančio kvito arba jame pateikta informacija nesutampa su Žaidimo metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.
5.10. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Žaidimo tikslais (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, prizų išdavimas). Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6.  LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
6.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms (www.random.org).
6.2. Pagrindinio prizo (telefono iphone 12) laimėtojas bus renkamas gegužės 7 dieną. Kiekvieną Žaidimo savaitę bus skelbiami 5 jogurto ALMA rinkinių laimėtojai. Iš viso bus įvykdyti 4 lošimai: 2021 m. balandžio 16, 23, 30 ir gegužės 7 dienomis.
6.3. Lošimo nugalėtojų vardai bus paskelbti per 1 (vieną) darbo dieną po kiekvieno lošimo interneto svetainėje www.valio.lt. Visas laimėtojų vardų sąrašas bus paskelbtas Žaidimo svetainėje iki 2021 m. gegužės 15 d. Kita informacija, kurioje yra asmens duomenys (pavardė ir pirkinio kvito numeris), bus skelbiama tik tuo atveju, jei tas asmuo, registruodamasis Žaidime, davė sutikimą dėl jos paskelbimo.

7.  PRIZŲ ATSIĖMIMAS
7.1. Su visais laimėtojais bus susisiekta asmeniškai per 5 darbo dienas po kiekvieno lošimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu arba el. paštu.
7.2. Prizų laimėtojai, pateikę laimingojo pirkinio kvito originalą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prizus galės atsiimti adresu UAB „Valio International“, Laisvės al. 2-1, Kaune iki 2021 m. gegužės 15 d. Neatsiėmus prizo iki nurodyto termino pabaigos, laimėtojas netenka teisės į prizą ir jis lieka Žaidimo Organizatoriaus nuosavybėje. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 612 21010.
7.3. Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.
7.4. Jei laimėtojas negali atvykti atsiimti prizo pats, tą gali padaryti jo įgaliotas asmuo (pvz., šeimos nariai, giminaičiai, draugai ir t.t.). Įgaliotas asmuo turi pateikti laimingąjį pirkinio kvitą, laimėtojo asmens dokumento kopiją bei laisvos formos įgaliojimą.
7.5. Visiems pageidaujantiems prizai bus išsiunčiami Žaidimo Organizatoriaus sąskaita.
7.6. Atsiimdamas prizą, laimėtojas ir Žaidimo Organizatorius pasirašo prizo priėmimo–perdavimo aktą. Atsiėmę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą, prizų laimėtojai neturi teisės kreiptis į Žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
7.7. Žaidimo rengėjai neatsako už prizų laimėtojų aplaidumą naudojant prizus.
7.8. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
7.9. Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

8.  ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
8.1. Organizatorius neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.
8.2. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
8.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.valio.lt.

9.  ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS
9.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti 2 ar daugiau jogurtus ALMA, kurie nurodomi akcijos produktų sąraše ir yra parduodami Lietuvos parduotuvėse.
9.2. Registracija Žaidimo svetainėje yra nemokama.
 
10.  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Visos Žaidimo taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Žaidimo dalyviams.
10.2. Žaidimo dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Žaidimo vykdymo iki 2021.05.12, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Valio International“,  Laisvės al. 2-1, 44215 Kaunas. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti +370 612 21010 arba +370 37 202478 (darbo dienomis 10.00–17.00).
10.3. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.  PAPILDOMA INFORMACIJA
11.1. Papildoma informacija teikiama telefonais +370 612 21010 arba +370 37 202478 (darbo dienomis 10.00–17.00).
11.2. Papildomos informacijos galima gauti rašant el. pašto adresu: valio@valio.lt.