Pirkite ir laimėkite!
Atgal

ŽAIDIMO „PIRK, TIKRINK IR LAIMĖK“ TAISYKLĖS
 
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Žaidimo PIRK, TIKRINK IR LAIMĖK (toliau – žaidimas) Organizatorius yra UAB „ŠVYTURYS–UTENOS ALUS“, įmonės kodas 110796493, korespondencijos adresas Pakalnės g. 9, LT-01112, Vilnius, Lietuva, o Vykdytojas – UAB „Partizanas“, įmonės kodas 300065271, adresas Kauno g. 16-303, LT-03212 Vilnius.
1.2. Žaidimas vyksta nuo 2021 09 01 iki 2021 12 31 imtinai. 
1.3. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys nuo 18 metų, išskyrus žaidimo Organizatoriaus, UAB „Partizanas“  darbuotojus ir jų šeimos narius (tėvai, vaikai, broliai, seserys, sutuoktiniai). 
1.4. Kiekvienas asmuo, šiose taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas konkurse, patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Konkurso dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių taisyklių reikalavimus.
1.5. Žaidimo registracijos formoje vartotojai pažymėdami, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo Taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtina, kad sutinka, jog jų įvestus asmens duomenis gautų bei tvarkytų Žaidimo organizatorius ir vykdytojas. 
 
2. Žaidimo prizas
2.1. Žaidimo prizai (toliau – prizai): 
2.1.1. mažasis savaitės prizas – „Battery“ skardinių pakuotė (0,33lx24) pakuotė. Per savaitę pralošiamos 3 pakuotės.
2.1.2. didysis savaitės prizas:
2.1.2.1. Ausinės  JBL LIVE 500BT, belaidės, juodos. Prizo vertė – 90,90 Eur + PVM;
2.1.2.2. Kolonėlė JBL Flip 5, 20W, juoda. Prizo vertė – 88,43 Eur + PVM;
2.1.2.3. Išorinė baterija XIAOMI POWER BANK 3 PRO, USB Type A, USB Type C, 20000mAh. Prizo vertė – 28 Eur + PVM;
2.1.2.4. Per savaitę pralošiamas vienas didysis savaitės prizas, rotacijos principu;
2.1.3. Didysis žaidimo prizas – konsolė Sony Playstation 5 PS5 Standart Edition White. Prizo vertė – 725,83 Eur + PVM. Didysis žaidimo prizas pralošiamas vieną kartą per mėnesį. 
2.2. Organizatorius pateiks 54 vienetus mažųjų savaitinių prizų, 18 didžiųjų savaitinių prizų ir 4 pagrindinius žaidimo prizus.
2.3. Prizai į kitas prekes ar pinigus nekeičiami.
2.4. Visi prizai, kurių vertė yra didesnė nei 200,00 Eur+PVM, yra apmokestinami 15% gyventojų pajamų mokesčiu (GPM). GPM apskaito ir sumoka Organizatorius.
2.5. Įteikiant prizą, kurio vertė viršija 200,00 Eur+PVM, pasirašomas prizo priėmimo-perdavimo aktas. 
 
3. Žaidimo sąlygos
3.1. Norint dalyvauti žaidime, reikia pirkti riboto leidimo „Battery“ produkto pakuotę. Žaidime dalyvauja:
3.1.1. Riboto leidimo „Battery“ energinio gėrimo 0,33l skardinė. EAN kodas 4770075447791;
3.1.2. Riboto leidimo „Battery“ energinio gėrimo 0,5l skardinė. EAN kodas 4770075447807;
3.2. Įsigijus žaidime dalyvaujančią skardinę, reikia ieškoti 8 skaitmenų kodo po liežuvėliu ir tikrinti jį internetinėje svetainėje www.batterybaltic.com 
3.3. Suvedus kodą internetinėje svetainėje, dalyvis iš karto bus informuojamas, ar kodas laimingas ir koks prizas laimėtas.
3.4. Suvedant kodą, dalyvio svetainėje bus paprašyta užpildyti žaidimo registracijos formą (vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas ir telefono numeris). 
3.5. Žaidimo registracijos formoje nurodytu el. paštu dalyvis gaus laimėjimą patvirtinantį laišką su tolimesne informacija apie prizo atsiėmimą. 
3.6. Prizų laimėtojai iki 2021 gruodžio 31 d. turi susisiekti su žaidimo Vykdytojo atstovais el. paštu batteryloterija@partizanas.lt. Priminimas apie prizo atsiėmimą dalyviui siunčiamas nebus. Nesusisiekus su žaidimo Vykdytojais iki nurodytos datos, prizas lieka Organizatoriui, o laimėtojas nebegali į jį pretenduoti.
3.7. Žaidimo Organizatorius ir/arba Vykdytojas neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.
3.8. Visi prizų laimėtojai (vardas, pavardė, laimėtas prizas ir 8 skaitmenų kodas) periodiškai skelbiami viešai interneto svetainėje www.batterybaltic.com
3.9. Prizus atsiimti galima žaidimo Vykdytojo atstovybėse Vilniuje, Kauno g. 16, Kaune, Vytauto pr. 29 ir Klaipėdoje, Birutės g. 22-217.  Į atstovybes laimėtojas atvyksta savo lėšomis.
3.10. Kituose Lietuvos miestuose gyvenantiems laimėtojams, kai atsiimti prizo nurodytose atstovybėse negalės, prizas bus pristatomas per kurjerių tarnybą. Siuntimo kaštus padengs žaidimo Organizatorius. Jeigu dėl žaidimo dalyvio pateiktų netikslių ar neteisingų duomenų nepavyks su juo susisiekti ar įteikti prizo iki 2021 m. gruodžio 31 d., laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui perduotas nebus.
3.11. Laimėtojui atsiimant prizą Vykdytojo atstovybėse arba priimant jį iš kurjerio, yra privalu parodyti savo asmens dokumentą, kad būtų patvirtinta laimėtojo tapatybė bei įsitikinta, jog laimėtojas yra ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus. 
 
4. Kitos sąlygos
4.1. Žaidimo Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti žaidimo taisykles ir/ar nutraukti žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios žaidimo taisyklės dėl nenumatytų aplinkybių, tačiau iki pakeitimų laimėti prizai laimėtojams būtų įteikiami.
4.2. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas ir nepadengs jokių papildomų išlaidų jei tokias patirs žaidimo dalyvis susijusius su dalyvavimu žaidime, išskyrus patį prizą.
4.3. Žaidimo dalyviai, pildydami anketą www.batterybaltic.com , dalyvaudami žaidime ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys t. y. vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, el. pašto adresas,   adresas, telefono numeris būtų tvarkomi žaidimo vykdymo tikslais ir laikantis ES tiesiogiai taikomų teisės aktų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys bus saugomi žaidimo  organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai: t. y. iki žaidimo pabaigos ir laimėtojo išrinkimo Laimėtojo asmens duomenys saugomi ir tvarkomi teisės aktų nustatytais terminais apskaitos ir mokesčių tvarkymo tikslais.
4.4. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „ŠVYTURYS–UTENOS ALUS, o tvarkytojas - UAB „Partizanas“. Duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenis, kai tai susiję su prizų įteikimu (siuntų tarnyboms ir kt.)
Dėl duomenų tvarkymo žaidimo dalyviai gali kreiptis el. paštu: lithuania.privacy@carlsberg.com 
4.5. Asmenys, dalyvaujantys žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis. 
4.6. Informuojame, jog vartotojai turi teisę nesutikti, kad Žaidimo vykdymo, laimėtojų nustatymo bei prizo perdavimo tikslais būtų tvarkomi jų asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdami apie tai el. paštu lithuania.privacy@carlsberg.com, taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Dalyvis nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir (ar) praranda teisę į Žaidimo prizą.