Pirkdami gaukite dovaną!
Atgal

AKCIJOS TAISYKLĖS
 
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios taisyklės nustato taisykles ir sąlygas, kuriomis vykdoma „Pirkite 2 FINDUS CROUSTIBAT prekes ir gaukite spalvotus pieštukus dovanų!“ akcija (toliau – Akcija).
1.2. Akcijos užsakovas – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas (toliau – Užsakovas). 
1.3. Akcijos organizatorius – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas (toliau - Organizatorius).
1.4. Akcija vyksta prekybos tinkle MAXIMA XX XXX XXXX 2021.09.14-2021.09.27, bet ne ilgiau negu išdalinamas visas 2.1 punkte nurodytas prizų fondas.
 
2. Prizų fondas
2.1. Akcijos metu įvykdžius nustatytas sąlygas, galima gauti 1 vnt. spalvotų pieštukų rinkinį (toliau – Prizas). Viso Akcijoje pateikiama 1500 vnt. spalvotų pieštukų rinkinių (toliau – Prizų fondas).
 
3. Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos 
3.1. Akcijoje dalyvauja „Findus” produkcija, parduodama MAXIMA XX, XXX ir XXXX prekybos centruose - 3599741002871   Šaldyti aliaskinių rudagalvių menkių piršteliai FINDUS, džiuvėsėliuose, 450g;
3.2. Norėdamas dalyvauti akcijoje asmuo (toliau – Dalyvis) MAXIMA XX, XXX ir XXXX parduotuvėse Akcijos laikotarpiu nuo 2021 rugsėjo 14 d. iki 2021 rugsėjo 27 d. vienu apsipirkimu turi įsigyti du ir/ar daugiau vienetų 3.1. punkte nurodytų produktų. Už vieną tokį pirkimą, įsigijęs du ir/ar daugiau vienetų 3.1. punkte nurodytų produktų, Dalyvis gali atsiimti vieną Prizą.
3.3. Norėdamas atsiimti Prizą, Dalyvis nuo 2021 rugsėjo 14 d. iki 2021 rugsėjo 27 d. MAXIMA XX, XXX  ir XXXX parduotuvės informacijos kasoje turi pateikti pirkimo kvitą. Su tuo pačiu pirkimo kvitu galima atsiimti Prizą tik vieną kartą. 
3.4. Pirkimo kvitą būtina išsaugoti iki Prizo atsiėmimo dienos.
3.5. Prizai dalinami 2021 rugsėjo 14 d. iki 2021 rugsėjo 27 d., bet ne ilgiau, negu išdalinamas visas 2.1 punkte nurodytas prizų fondas. 
3.6. Prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.
3.7. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
 
4. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu Akcijoje 
4.1. Akcijos Dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu ir naudojimu, taip pat kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės akcijos dalyvio situacijos.
4.2. Visi su laimėjimu susiję privalomi valstybiniai mokesčiai, jei tokių būtų, bus sumokėti Akcijos Užsakovo.
 
5. Skundų nagrinėjimo tvarka 
5.1. Dalyvių skundai dėl Akcijos taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant UAB „SANITEX “, į. k. 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas arba el. paštu egle.st@sanitex.eu. Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pažeidimo įvykdymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 4 d.
5.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 
6. Kitos sąlygos
6.1. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos Dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos taisykles bei sąlygas.
6.2. Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja apie tai informuoti internetinėje svetainėje  www.maxima.lt
6.3. Su visais terminais ir sąlygomis galite susipažinti tinklalapyje  www.maxima.lt 
6.4. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu egle.st@sanitex.eu.