Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Žaidimo „Pirk Jacobs, registruokis ir laimėk“ taisyklės
 
 
1.Pirk Jacobs, registruokis ir laimėk“ yra pirkėjų žaidimas, toliau – Žaidimas, vykstantis nuo 2021 m. spalio 18 d. iki 2021 m. gruodžio 12 d. Žaidimą padeda vykdyti UAB „Sorbum LT”, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas 125767647  (toliau – Organizatorius), UAB „Jacobs Douwe Egberts LT“ užsakymu, Jonavos g. 7, LT-44192, Kaunas, įmonės kodas 303753885 (toliau – Užsakovas)

2. Žaidimo vykdymo tvarką nustato Užsakovas pagal šias Žaidimo taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Žaidime dalyvaujantys asmenys.

3. Žaidimas prasideda 2021 m. spalio 18 d., baigiasi – 2021 m. gruodžio 12 d.
3.1. Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Žaidimo prekes ir registruotis Žaidime, prasideda 2021 m.  spalio 18 d. 00.01 val. ir baigiasi 2021 m. gruodžio 12 d. 23.59 val. Prieš arba po šio laikotarpio atlikta registracija laikoma negaliojančia ir prizų žaidimuose nedalyvauja.
3.2. Informacija apie Žaidimą ir Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.jacobskava.lt

4. Žaidimas rengiamas visose Lietuvoje esančiose parduotuvėse, parduodančiose „Jacobs“ produkciją.

5. Žaidimo prekės:
 
EAN kodas Pavadinimas
8711000518007 Kronung 250g
8711000518038 Kronung 500g
8711000891537 Jacobs Selection 250g
8711000891568 Jacobs Selection 500g
8711000844717 Jacobs Selection Intense 500g
8711000521540 Kronung 100g ground
8711000517451 Kronung Decaff 250g
8711000539217 Jacobs Crema 1kg
8711000539187 Jacobs Espresso 1kg
8711000539330 Jacobs Kronung 1kg
8711000895849 Jacobs Barista Crema 1kg
8711000856000 Jacobs Barista Crema Italiano 1kg
8711000895788 Jacobs Barista Espresso 1kg
8711000517888 Kronung 100g Soluble
8711000517949 Kronung 200g Soluble
8711000517857 Jacobs Cronat Gold 100g
8711000517918 Jacobs Cronat Gold 200g
8711000517734 Jacobs Aroma 100g
8711000517765 Jacobs Aroma 200g
8711000517796 Jacobs Velvet 100g
8711000396209 Jacobs Barista Americano 155g
8711000396179 Jacobs Barista Crema 155g
8711000515808 Jacobs 3in1 BOX (20x15,2g) 304g
8711000517970 Jacobs 3in1 BAG (20x15.2g) 304g
8711000515778 Jacobs 3in1 (10x15,2g) 152g
8711000526736 Jacobs 3in1 stick 15,2g
8711000510827 Jacobs Cafe Latte (20x12,5g) 250g
8711000517680 Jacobs Cafe Latte stick 12,5g
8711000516461 Jacobs 2 in 1 (20x14g ) 280g
8711000516492 Jacobs 2in1 stick 14g
8711000846988 Jacobs 3 in1 Intense (20x17,5g) 350g
8711000529324 Jacobs 3in1 Intense stick 17,5g
8711000411209 Jacobs 3 in1 Caramel (10x16,9g) 169g
8711000411230 Jacobs 3in1 Caramel stick 16,9g
8711000417942 Jacobs Cappuccino (8x14,4g) 115,2g
8711000435908 Jacobs Cappuccino stick 14,4g
8711000435854 Jacobs Cappuccino Vanilla (8x15g) 120g
8711000435885 Jacobs Cappuccino Vanilla stick 15g
8711000511039 Jacobs Icepresso Classic 250ml
8711000511060 Jacobs Icepresso Latte 250ml
8711000676158 Jacobs Brazil 1kg
8711000676127 Jacobs Honduras 1kg
 
Visi su prizais susiję pagal teisės aktus privalomi mokėti mokesčiai bus mokami žaidimo Užsakovo.

6. Žaidimo prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Žaidime, skaičius nebus ribojamas.

7. Prizų fondas, toliau – prizai:
 
Prizas Kiekis vnt.
Philips 4300 Series espresso kavos aparatai EP4343/70 5
Bosch kavamalės TSM6A013B 25
Jacobs kavos dovanų dėžės, kurias sudaro:
  • Jacobs Kronung 500g malta kava
  • Jacobs Crema 1kg pupelės
  • Jacobs Espresso 1kg pupelės
  • Jacobs Kronung 1kg pupelės
 
125
 
8. Žaidime negali dalyvauti UAB „Jacobs Douwe Egberts LT “, UAB „Sorbum LT“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.

9. Registracijos į Žaidimą laikotarpiu, t. y., nuo 2021 m. spalio 18 d. iki 2021 m. gruodžio 12 d., jame norintys dalyvauti asmenys turi nusipirkti bet kurią Žaidimo prekę, nurodytą Taisyklių 5 punkte bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išsaugoti pirkimo dokumentą (kvitą ar sąskaitą), kuris bus laikomas Žaidimo prekių pirkimo liudijimu, su įsigyta pirkimo dokumente nurodyta bent viena Žaidimo prekė (toliau – pirkimo dokumentas), ir nuo 2021 m. spalio 18 d. 00.01 val. iki 2021 m. gruodžio 12 d., 23:59 val. pirkimo dokumento kopiją (fotografuotą ar skenuotą) užregistruoti www.jacobskava.lt, užpildant registracijos formą. Žaidimai, kuomet traukiami laimėtojai, vyksta vieną kartą per savaitę pagal Taisyklių 14 punkte pateiktą detalizaciją. Užregistruotas Žaidimo pirkimo dokumentas dalyvauja tik tos savaitės žaidime ir pagrindinių prizų žaidime gruodžio 13 d.; įvykus žaidimui bei paskelbus laimėtojus, užregistruoto Žaidimo pirkimo dokumento registracija panaikinama ir tolesniuose savaitiniuose žaidimuose nedalyvauja, tačiau dalyvauja pagrindinių prizų žaidime (žr. detaliau Taisyklių 14 p.). Akcijos pirkimo dokumentą būtina saugoti iki prizų atsiėmimo.
Registracijos formoje nurodomas vardas, pavardė, Žaidimo dalyvio telefono numeris, el. pašto adresas bei pirkimo kvito ar sąskaitos numeris. Jei pirkimo dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų, prizas nėra išduodamas. Registracija www.jacobskava.lt yra nemokama.
Sėkmingai prisiregistravus www.jacobskava.lt, monitoriuje pasirodo tai patvirtinantis pranešimas. Nepavykus registracijai, Akcijos dalyvis apie tai informuojamas monitoriuje pasirodančiu pranešimu ir gali taisyti duomenis ar bandyti registruotis tol, kol pavyks prisiregistruoti; priešingu atveju Žaidimo dalyvis neregistruojamas dalyvavimui Žaidime.

10. Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Žaidime pagal šių Taisyklių 9 punkto reikalavimus, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo jame dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio Žaidimo Taisykles bei sąlygas.

11. Vienas Žaidimo dalyvis (vienas telefono numeris ar el.pašto adresas) gali registruoti keletą skirtingų pirkimo dokumentų su skirtingais numeriais, tačiau vieno žaidimo metu gali laimėti tik vieną prizą.

12. Vienas Žaidimo dalyvis, įsigijęs naują Žaidimo prekę, gali registruoti naują pirkimo dokumentą iš to paties telefono numerio ar elektroninio pašto adreso.

13. Vieną Žaidimo pirkimo dokumentą viso Žaidimo metu galima registruoti tik vieną kartą. Žaidime yra registruojamas ir dalyvauja pirkimo dokumentas, nepriklausomai nuo nusipirktų pirkimo dokumente nurodytų Žaidimo prekių skaičiaus, t. y. pirkimo dokumente nurodytas didesnis nei vienas Žaidimo prekių skaičius nesuteikia teisės registruoti pirkimo dokumentą pakartotinai ar didesnių šansų laimėti.

14. Bus vykdomi 9 žaidimai. Žaidimai vyks kiekvieną savaitę, juose dalyvaus registracijos, gautos vadovaujantis šių Taisyklių 9 punktu:
 
Laimėtojų traukimas vyks 10.00 val. 15. Žaidimų laimėtojai nustatomi naudojantis specialiai sukurta formule laimėtojų nustatymui.

16. Žaidimo dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų reikalavimus ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

17. Dalyvaudami Žaidime dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Žaidimo Organizatorius, Užsakovas ir jų paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Žaidimo organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.jacobskava.lt ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Žaidimo įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.
a) Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Žaidime, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Žaidimo laikotarpį ir 3 dienas po Žaidimo pretenzijų pateikimo termino pabaigos. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami.
b) Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija:
„Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi UAB „Sorbum LT”, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės registracijos numeris 125767647, ir UAB „Jacobs Douwe Egberts LT“ įmonės kodas 303753885, Jonavos g. 7, LT-44192, Kaunas (toliau kiekvienas atskirai ir kartu – Asmens duomenų tvarkytojas), laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą (toliau – Asmens duomenų apsaugos teisės aktai), ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos sąjungos įstatymai.  
            Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, prizo laimėjimo atveju – prizo pristatymo vietos adresas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Žaidimo organizavimo tikslais. Jūsų vardas, pavardė bus skelbiami internetinėje svetainėje www.jacobskava.lt Taisyklių 14 punkte išvardintomis dienomis, jeigu Jūs būsite išrinktas Žaidimo laimėtoju.
            Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų apsaugos teisės aktų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Žaidime, kitas Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytas teises.
            Informaciją apie asmens duomenis suteikia Žaidimo Organizatorius, kuris  reikalingą informaciją gauna iš Asmens duomenų tvarkytojo. Kreipiantis dėl informacijos apie asmens duomenis, privaloma atvykti į Organizatoriaus buveinę ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
c) Žaidimo dalyvis gali kreiptis į Žaidimo Organizatorių, prašydamas panaikinti jo registracijos Žaidime duomenis. Kreipiantis dėl asmens duomenų panaikinimo, privaloma atvykti į Organizatoriaus buveinę ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmens duomenų tvarkytojas per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Žaidimo dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Žaidime, gauti prizą.
d) Asmens duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų tvarkytojo darbuotojai įsipareigoja neatskleisti Žaidimo dalyvių asmens duomenų.

18. Kiekvieno Žaidimo laimėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti viešai www.jacobskava.lt iki tos dienos 23.59 val. Jei lošimas vyksta ne darbo dieną, laimėtojai bus viešai paskelbti kitą darbo dieną.

19. Laimėtojui apie laimėjimą papildomai gali būti pranešama el. paštu, telefono skambučiu ar trumpąja žinute.

20. Laimėtojų sąrašas bus matomas viešai www.jacobskava.lt iki 2022 m. sausio 9 d.

21. Prizus saugo Žaidimo Užsakovo įgaliota šalis – Organizatorius UAB „Sorbum LT”, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės registracijos numeris 125767647. Prizai laimėtojams išduodami Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

22. Dėl laimėtų prizų perdavimo Organizatorius su prizų laimėtojais susisieks el. paštu, skambučiu arba trumpąja žinute Žaidime registruotu telefono numeriu / el. paštu.

23. Laimėtojams prizai išduodami Organizatoriaus sąskaita (Organizatorius apmoka tik prizo pristatymo išlaidas Lietuvos teritorijoje, siunčiant prizą vieną kartą, t. y. apmokamos tik vieno pristatymo išlaidos) naudojantis kurjerių paslaugomis ar kita Organizatoriaus nustatyta tvarka, suderinus su laimėtoju. Organizatorius turi teisę paprašyti laimėtojo el. paštu win@sorbum.eu  su prierašu „JACOBS loterija“ atsiųsti skenuotą ar nufotografuotą laimėjusio Žaidimo pirkimo dokumento kopiją, o laimėtojui to nepadarius, prizas nėra išduodamas. Esant šiame Taisyklių punkte nurodytoms aplinkybėms, Asmuo pripažįstamas laimėtoju, kai jis Organizatoriui pateikia pirkimo dokumento kopiją. Jei Žaidimo registruotas ir žaidime laimėjęs pirkimo dokumento numeris nėra identiškas su el. paštu pateikto pirkimo dokumento numeriu ir (ar) Organizatoriui kyla įtarimų dėl bandymo sukčiauti, Žaidimo Organizatorius turi teisę prizo laimėtojui neišduoti. Jeigu laimėtojas neatsiunčia skanuoto ar fotografuoto pirkimo dokumento kopijos ar pridėtas pirkimo dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų, prizas nėra išduodamas.
a. Jei prizų laimėtojai neatsiųs Organizatoriaus prašomos Taisyklių 23 punkte nurodytos informacijos iki 2021 gruodžio 19 d., 15 val., el. paštu win@sorbum.eu, jie praras savo, kaip prizų laimėtojų, statusą, o prizai taps Užsakovo nuosavybe be jokios kompensacijos laimėtojui.
b. Atsiimant pagrindinius prizus, laimėtojai privalo pateikti asmens dokumentą. Atsiimant prizus, kurių vertė didesnė nei 200 Eur, prizų laimėtojai ir Žaidimo Organizatorius, kuris yra įgaliota šalis, pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą (ar kitaip patvirtinę prizo gavimą), prizų laimėtojai negali reikšti Žaidimo Užsakovui, Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo.

24. Prizus laimėtojai privalo priimti iki 2022 m. sausio 9 d., 16:00 val. Po 2022 m. sausio 9 d., 16:00 val., prizai neišduodami. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jei prizai nepristatomi dėl laimėtojų klaidingai, netiksliai nurodyto prizo pristatymo adreso. Prizai pristatomi tik Lietuvos teritorijoje.

25. Žaidimo Užsakovas ir Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.

26. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.

27. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, prizo savarankiško atsiėmimo / pakartotinio pristatymo išlaidos nepriėmus kurjerio siuntos, su Organizatoriumi susiderinus kitą prizo perdavimo tvarką – tokio pristatymo išlaidos, telefono pokalbių išlaidos ir bet kokios kitos Taisyklėse nenurodytos išlaidos prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos. Su prizo laimėjimu susijusius gyventojų pajamų mokesčius sumoka Užsakovas. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių (pavyzdžiui, laimėtojas nerandamas prizo pristatymo vietoje, kurjeris negali susisiekti su laimėtoju, laimėtojas nurodytu laiku nepasiima prizo, nurodo neteisingą adresą ar bet kokiais kitais atvejais); tokiu atveju Organizatorius neprivalo bandyti įteikti / išsiųsti prizo laimėtojui pakartotinai. Pakartotinai prizas gali būti išsiunčiamas / išduodamas laimėtojui Organizatoriaus pasirinkimu (t. y. Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą pakartotinai pristatyti / išduoti prizą laimėtojui) ir tik laimėtojui iš anksto apmokėjus visas pakartotinio ir dėl nepavykusio prizo pristatymo Organizatoriaus patirtas išlaidas. Jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių antrą kartą, prizas laimėtojui neišduodamas. Organizatorius ir Užsakovas neatsako už kurjerių / trečiųjų šalių teikiamų prizo pristatymo paslaugų kokybę.

28. Prizai, kurie nėra išduoti ar laimėtojai jų nepasiėmė / nebuvo jiems įteikti pagal šias Taisykles, iš naujo nelošiami ir jų vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais ir Organizatorius juos grąžina Užsakovui.

29. Užsakovas ir Organizatorius neatsako už tai, jeigu Žaidimo dalyviai nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.

30. Organizatorius ir Užsakovas neatsako už Žaidimo dalyvių pasitraukimą iš Akcijos, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Akcijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti ar perduoti prizo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ir jo įgaliotos šalies, arba kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

31. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Žaidimą ir neišduoti prizų tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, arba dėl kitų priežasčių. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Žaidimo sąlygas ir Taisykles. Apie Žaidimo sustabdymą, nutraukimą, Taisyklių keitimą Organizatorius praneša internetiniame puslapyje www.jacobskava.lt.

32. Visos pretenzijos dėl Žaidimo organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Žaidimo Organizatoriui iki 2022 m. sausio 18 d. su nuoroda “Pirk Jacobs, registruokis ir laimėk“. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos.

33. Po 2022 m. sausio 18 d. pateikti skundai nenagrinėjami.

34. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 30 (trisdešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus įstatymo nustatyta tvarka.

35. Užsakovo, Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos, susijusios su Žaidimu, nurodytos tik šiose Taisyklėse.

36. Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie Žaidimą yra tik informacinio pobūdžio.

37. Visą informaciją apie Žaidimą galite rasti www.jacobskava.lt, skambindami telefonu +370 616 91101 (darbo dienomis ir darbo valandomis 8:00 – 17:00) arba rašydami win@sorbum.eu.