Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Sąlygos ir nuostatos

1. Šioje akcijoje gali dalyvauti tik Šveicarijos, Norvegijos, Suomijos, Danijos, Čekijos Respublikos, Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Vengrijos gyventojai, sulaukę 18 metų, išskyrus „Kellogg’s“ ir jų atstovybių darbuotojus, jų šeimos narius (tėvus, vaikus, brolius ir seseris, sutuoktinius bei partnerius), atstovus ar bet kokius asmenis, profesiniais ryšiais susijusius su šia akcija.

2. Būtina pirkti akcijos pakuotę, išskyrus Šveicarijoje ir Latvijoje (žr. 7 punktą dėl informacijos atvejais, kai nereikia pirkti). Pasilikite visas pakuotes su jų unikaliais kodais, nes jų reikės registruojantis. Pasilikite detalų pirkimo, įvykusio per akcijos laikotarpį, kvitą, kuriame būtų nurodytas pirkimo laikas ir data, ankstesni nei registracijos, nes šių dalykų gali būti paprašyta siekiant registraciją patvirtinti ir gauti laimėtą prizą. Reikalinga interneto prieiga ir galiojantis el. pašto adresas. 

3. Ši akcija vyksta tik internetu, į ją negalima registruotis įprastu paštu arba telefonu. Priimamos tik registracijos oficialioje svetainėje, naudojant registracijos formą.

4. Pagrindinis akcijos laikotarpis: registruokitės bet kurią dieną nuo 2021 m. kovo 8 d. iki 2021 m. rugsėjo 7 d. imtinai, nuo 9.00 iki 17.00 val. Centrinės Europos vasaros laiku arba nuo 10.00 iki 18.00 val. Rytų Europos vasaros laiku (žiūrint, kuri laiko zona galioja jūsų valstybėje). 

5. Išplėstinis akcijos laikotarpis: registruokitės nuo 2021 m. rugsėjo 7 d. 17.01 val. Centrinės Europos vasaros laiku arba 18.01 val. Rytų Europos vasaros laiku iki 2021 m. gruodžio 8 d. 23.59 val. Centrinės Europos laiku arba 2021 m. gruodžio 9 d. 00.59 val. Rytų Europos laiku.

6. Norėdami užsiregistruoti per pagrindinį akcijos laikotarpį, dalyviai privalo:
a. pirkti akcijos pakuotę (akcijos pakuočių sąrašą žr. 8 punkte);
b. apsilankyti svetainėje www.kelloggs.com/football ir įvesti unikalų pakuotės kodą, esantį pakuotės viduje, nuo 9.00 iki 17.00 val. Centrinės Europos vasaros laiku;
c. susikurti „Kellogg’s“ paskyrą, jei dar to nepadarė, kad gautų nemokamą skaitmeninį futbolo žaidimą ir iš karto sužinotų, ar laimėjo („momentinis laimėjimas“). 
Norėdami užsiregistruoti per išplėstinį akcijos laikotarpį, dalyviai privalo: 
a. pirkti akcijos pakuotę (akcijos pakuočių sąrašą žr. 8 punkte);
b. apsilankyti svetainėje www.kelloggs.com/football ir įvesti unikalų pakuotės kodą, esantį pakuotės viduje;
c. susikurti „Kellogg’s“ paskyrą, jei dar to nepadarė, kad dalyvautų renkant laimėtoją iš visų užsiregistravusių dalyvių („prizo traukimas iš bendro sąrašo“). 

7. Registracijos būdas neperkant (NPN) Šveicarijos ir Latvijos gyventojams: norėdami nemokamai registruotis ir turėti galimybę laimėti iš karto, dalyviai turi susisiekti su „Kellogg’s“: apsilankyti svetainėje www.kelloggs.com, pasirinkti „Contact Us“ (susisiekti su mumis), pasirinkti „Other“ (kita) ir parašyti žinutę, prašydami NPN kodo žaidimui „Kellogg’s“ futbolas 2021“. Išsiųsime jums el. paštu akcijos kodą, kurį galėsite registruoti svetainėje ir dalyvauti akcijoje. Viena registracija viena žinute. Į prašymus atsakysime per 3 darbo dienas. Visi prašymai dalyvauti pagrindiniu akcijos laikotarpiu turi būti gauti iki 2021 m. rugsėjo 7 d., o išplėstiniu akcijos laikotarpiu – iki 2021 m. gruodžio 8 d.

8. Akcijos pakuotės:
„Frosties“ 330g, „Frosties“ 600 g, „Frosties“ 700 g, „Tresor Choco Nut“ 375 g, „Tresor Choco Nut“ 660 g, „Tresor Milk Choco“ 375 g, „Zimmys“ 330 g, 

9. Kiekvieną unikalų kodą galima panaudoti tik vienai registracijai akcijoje. Kiekvienai registracijai reikia naujo unikalaus kodo ir pirkimo, atlikto akcijos laikotarpiu ir anksčiau nei registracija, kvito. Per akcijos laikotarpį vienas žmogus gali registruotis ne daugiau kaip vieną kartą per dieną ir per pagrindinį akcijos laikotarpį vienas žmogus gali laimėti ne daugiau kaip po vieną kiekvieno lygio prizą. 

10. Kiekvieno laimėtojo bet kuriuo metu gali būti paprašyta pateikti detalų pirkimo kvitą, kuriame nurodytas akcijos pakuotės, naudotos registruojantis akcijoje, pirkimas, ir kurio data būtų prieš akcijos laikotarpio pabaigą. 

11. Dovanos: kiekvienas tinkamai užsiregistravęs dalyvis po kiekvienos registracijos pagrindiniu akcijos laikotarpiu galės atsisiųsti skaitmeninį futbolo žaidimą pavadinimu „Kellogg’s Soccer Skill Shot“. 

12. Momentiniai prizai: registracijos laikotarpiu iš viso galima laimėti 1 472 prizus, po vieną prizą per valandą (iš viso 8 prizai per dieną). Kiekvienas iš laimėtojų laimės vieną iš šių atsitiktinai parinktų prizų:
a. 1 lygio prizas: 3 namų futbolo pramogų paketai, kuriuos sudaro „Sony“ 43 colių 4K ultra HD HDR išmanusis LED „Android“ televizorius, „Bluetooth“ garso sistema „Sony HTS350“ ir sulankstomas stalo futbolo stalas „Strikeworth Free Kick“. 
b. 2 lygio prizas: 20 miniprojektorių „Anker Nebula“.
c. 3 lygio prizas: 40 futbolo kamuolių (5 dydžio) su prekių ženklu.
d. 4 lygio prizas: 1 009 dubenys „Kellogg’s Footbowl“ arba 400 1 dydžio futbolo minikamuolių su prekės ženklu. 
 
13. Prizo traukimas iš bendro sąrašo: vienas laimėtojas gaus 1 namų futbolo pramogų paketą, kurį sudaro „Sony“ 43 colių 4K ultra HD HDR išmanusis LED „Android“ televizorius, „Sony“ horizontalusis garsiakalbis ir sulankstomas stalo futbolo stalas „Strikeworth Free Kick“.

14. Laimėtojų išrinkimas: 
a. Momentinis laimėjimas: registracijos laikotarpiu nepriklausoma patikros tarnyba atsitiktiniu būdu išrinko 1 472 „laimingąsias akimirkas“ (dienas, valandas, minutes, sekundes) nuo 9.00 iki 17.00 val. Centrinės Europos vasaros laiku arba nuo 10.00 iki 18.00 val. Rytų Europos vasaros laiku (atsižvelgiant į jūsų gyvenamojoje valstybėje naudojamą laiko juostą). Pirmoji galiojančio unikalaus kodo registracija per laimingąją akimirką arba po jos laimės prizą. Jei nuo vienos laimingosios akimirkos iki kitos negaunama nė vienos registracijos, tos laimingosios akimirkos prizas perkeliamas ir sukuriama papildoma laimingoji akimirka. Dalyviai galės laimėti visus 1 472 prizus.
b. Prizo traukimas iš bendro sąrašo: po pagrindinio akcijos laikotarpio pabaigos iš visų leistinų registracijos įrašų, pateiktų per išplėstinį akcijos laikotarpį, bus atsitiktiniu būdu išrinktas vienas laimėtojas. Prizo traukimą organizuos nepriklausoma tarnyba per 5 darbo dienas nuo išplėstinio akcijos laikotarpio pabaigos.

15. Išsamesnė informacija apie dovanas ir sąlygos: 
a. Visi tinkamai užsiregistravę dalyviai gaus nuorodą atsisiųsti nemokamą žaidimą, ji registruojantis bus pateikta ekrane. Ši nuoroda taip pat bus išsiųsta el. paštu, dalyvio „Kellogg’s“ paskyroje nurodytu el. pašto adresu. 
b. Visas dovanas reikia atsiimti iki 2022 m. kovo 6 d.

16. Pranešimas laimėtojams: 
a. Momentinis laimėjimas: laimėjusiems dalyviams apie laimėjimą iš karto pranešama ekrane, taip pat jiems išsiunčiamas patvirtinimo el. laiškas el. pašto adresu, kurį šie dalyviai nurodė kurdami „Kellogg’s“ paskyrą. 
1 ir 2 lygio prizų laimėtojai gaus el. laišką su prašymu patvirtinti, kad atitinka laimėtojui taikomus reikalavimus ir sutinka priimti prizą. 1 ir 2 lygio prizų laimėtojai turės atsakyti į šį el. laišką per 28 dienas nuo jo gavimo ir patvirtinti, kad atitinka laimėtojams taikomus reikalavimus ir sutinka priimti prizą, bei pateikti visą prašomą informaciją, kad galėtų gauti prizą. Jei per 28 dienas atsakymo negaunama, laimėtojas teisę į prizą praranda. Jei laimėtojas per 28 dienas nuo pranešimo prizo priėmimo nepatvirtina arba yra diskvalifikuojamas dėl bet kokio šių sąlygų ir nuostatų pažeidimo, organizatorius pasilieka teisę akcijos prizą grąžinti į prizų fondą, jei tai, kad prizas prarastas, paaiškėja dar nesibaigus akcijos laikotarpiui, arba įtraukti jį į burtų traukimą (kaip apibrėžta 16 punkte), jei akcijos laikotarpis tuo metu jau yra pasibaigęs. 
3 ir 4 lygio prizų laimėtojams prizai jų el. pašto adresu, nurodytu kuriant „Kellogg’s“ paskyrą, pristatomi per 90 dienų. Vis dėlto visokeriopai stengsimės šiuos prizus išsiųsti per 28 dienas nuo laimėjimo. 
b. Prizo traukimas iš bendro sąrašo: su laimėtoju bus susisiekta el. paštu, naudojant el. pašto adresą, nurodytą jo „Kellogg’s“ paskyroje, per 5 darbo dienas nuo prizo traukimo iš bendrojo sąrašo laimėtojo išrinkimo ir jis per 28 dienas nuo pirmojo kontakto turės patvirtinti sutikimą priimti prizą. Jei laimėtojas neatsako į pirmąjį laišką per 14 dienų, organizatorius pasilieka teisę laimėtoją diskvalifikuoti. Jei laimėtojas diskvalifikuojamas, organizatorius pasilieka teisę suteikti prizą tokiu pat būdu išrinktam pakaitiniam laimėtojui. Pakaitiniams laimėtojams gali būti suteikta mažiau laiko atsakyti.
 
17. Jei liks neatsiimtų / nelaimėtų prizų, organizatorius pasilieka teisę paprašyti nepriklausomos šalies atsitiktiniu būdu atrinkti laimėtojus iš visų nelaimėjusių registracijų. Tai visiškai priklausys nuo to, kurie prizai bus laimėti akcijos laikotarpiu, todėl taip paskirtų prizų skaičius nežinomas. Visi taip laimėję prizus asmenys bus el. paštu informuoti per 28 darbo dienas nuo pagrindinio akcijos laikotarpio pabaigos ir turės per 28 dienas įvykdyti nurodymus, pateiktus informuojant laimėtojus, ir užbaigti prizo atsiėmimo procedūrą. Neatsiliepę laimėtojai bus diskvalifikuoti. Jei laimėtojas diskvalifikuojamas, organizatorius pasilieka teisę suteikti prizą tokiu pat būdu išrinktam pakaitiniam laimėtojui.

18. Nepristatyti arba siuntėjui grąžinti prizai bus laikomi nepageidaujamais ir bus prarasti. Prizai nebus paskirti kitiems.  

19. Sutikimas priimti prizą: su 1 ir 2 lygio prizų laimėtojais bei prizo traukimo iš bendro sąrašo laimėtoju bus susisiekta per 14 darbo dienų nuo sutikimo priimti prizą, siekiant suderinti jų prizo pristatymą.
Jei, kad ir kaip mažai tai būtų tikėtina, 1 arba 2 lygio prizo laimėtojas negautų pranešimo, arba 3 arba 4 lygio prizas būtų negautas per 90 dienų nuo sutikimo jį priimti, laimėtojai turės dar 28 dienas, per kurias galės susisiekti su organizatoriumi, apsilankydami puslapyje „Contact Us“ (susisiekite su mumis) adresu:
a. www.kelloggs.de/de_DE/contact-us.html arba www.kelloggs.ch/fr_CH/contact_us_ch.html (CH gyventojams);
b. www.kelloggs.no/no_NO/contact_us_no.html (NO gyventojams);
c. www.kelloggs.fi/fi_FI/contact_us_fi.html (FI gyventojams);
d. www.kelloggs.dk/da_DK/contact_us_dk.html (DK gyventojams); 
e. https://www.kelloggscee.com/en_CE/contact-us.html  (CZ, LT, EE, LV ir HU gyventojams).
Jei per šį laikotarpį laimėtojas organizatoriaus neinformuoja, organizatorius pasilieka teisę šio prizo pakartotinai nesiųsti arba apriboti jo vertę vien savo nuožiūra.

20. Laimėtojas atsakingas už teisingos asmeninės informacijos pateikimą, kad gautų prizą. Organizatorius neatsako už prizo nepristatymą dėl neteisingos informacijos pateikimo.

21. Organizatorius pasilieka teisę bet kada patikrinti registracijų ir dalyvių tinkamumą (įskaitant dalyvio tapatybę, amžių ir gyvenamąją vietą) bei pasilieka teisę vien savo nuožiūra diskvalifikuoti bet kurį asmenį, jei organizatorius turi pagrindo manyti, kad jis pažeidė bet kurias iš šių sąlygų ir nuostatų, pažeidė registracijos procedūrą, atliko bet kokius neteisėtus ar kitaip netinkamus veiksmus, skirtus sutrikdyti sąžiningą ir tinkamą akcijos organizavimą. Organizatorius gali savo nuožiūra toleruoti klaidas ir reikiamos informacijos nepateikimą. Organizatoriaus nepasinaudojimas bet kuriomis savo teisėmis bet kuriame etape nereiškia šių teisių atsisakymo. 

22. Dalyviai turi pateikti savo informaciją, naudodami savo oficialų vardą ir pavardę. Organizatorius pasilieka teisę diskvalifikuoti visus dalyvius, kurie naudoja kelis vardus ir pavardes arba el. pašto adresus, ir pareikalauti, kad jie grąžintų bet kokį laimėtą prizą. Organizatorius tikrins, ar dalyviai atitinka reikalavimus. Organizatorius prašys tokios informacijos, kurią jis laikys pagrįstai reikalinga šiam tikslui, ir gali neįteikti prizo, kol nebus patenkintas patikros rezultatais.

23. Laimėtojams gali reikėti nemokamai dalyvauti viešinimo veikloje, jei jie iš pradžių duos sutikimą tai daryti. 

24. Prizų negalima perduoti kitiems arba iškeisti; neišmokama jų piniginė ar kitokio pavidalo vertė. Jei dėl kokios nors priežasties kokie nors prizo elementai tampa nepasiekiami, organizatorius pasilieka teisę vien savo nuožiūra prizą pakeisti kitu, kurio vertė būtų tokia pat arba didesnė. 

25. Atlikti registraciją turi tiesiogiai pats akcijos dalyvis. Registracijos, kurioms pateikiami ne visi arba neįskaitomi duomenys, taip pat registracijos, kurios neatitinka visų šių sąlygų ir nuostatų, bus diskvalifikuojamos ir į burtų traukimą neįtraukiamos.

26. Jei dėl kokių nors priežasčių (įskaitant, bet neapsiribojant neteisėta manipuliacija, neteisėtu įsibrovimu, sukčiavimu, nesąžiningumu, techniniais gedimais ar bet kokiomis kitomis priežastimis, kurių organizatorius negali valdyti ir dėl kurių nukenčia akcijos administravimas, saugumas, sąžiningumas, ar tinkamas vykdymas) negalima vykdyti akcijos taip, kaip planuota, organizatorius pasilieka teisę diskvalifikuoti bet kurį asmenį, kuris neteisėtai manipuliuoja registracijos procesu arba nesilaiko šių sąlygų ir nuostatų, ir atšaukti, pakeisti arba sustabdyti akciją arba panaikinti paveiktų registracijų galiojimą.

27. Organizatorius neprisiima atsakomybės už registracijas, įskaitant laimėjusias, kurios buvo prarastos, vėluoja, yra pažeistos, netinkamai nukreiptos arba kurių negalima pristatyti dėl bet kokių techninių, pristatymo ar kitų priežasčių. Siuntimo įrodymai nebus priimami kaip gavimo įrodymai. Organizatorius negarantuoja nuolatinės ar saugios prieigos prie tinklalapio. 

28. Nei organizatorius, nei, atitinkamai, jokios susijusios agentūros ar įmonės neprisiima atsakomybės dėl bet kokių nuostolių (įskaitant netiesioginius, specialiuosius ar lygiagrečiuosius nuostolius ir prarastą pelną, tačiau tuo neapsiribojant), papildomų išlaidų ar žalos, patirtos (nepriklausomai nuo to, ar jie yra susiję su kokio nors asmens aplaidumu) ryšium su šia akcija, prizo priėmimu arba jo naudojimu, išskyrus atsakomybę, nuo kurios atsiriboti neleidžia teisės aktai. Organizatoriaus atsakomybė už dėl jo aplaidumo sukeltą mirtį arba asmens sužalojimą jokiomis nuostatomis nėra apribota.

29. Organizatorius neprisiims atsakomybės dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba vėlavimo juos vykdyti pagal šias sąlygas ar nuostatas, jei įvyksta veiksmas, neveikimas, įvykis ar susiklosto aplinkybės, sukeltos (sąrašas nėra baigtinis) pasaulinės arba regioninės sveikatos krizės, oro sąlygų, gaisro, potvynio, streiko, uragano, darbo ginčo, karo, teroristinės veiklos, karo veiksmų, politinių neramumų, riaušių, pilietinių neramumų, epidemijos, pandemijos, bado, ligos protrūkio arba kitų gamtinių nelaimių ar nenumatomų veiksmų arba bet kokių kitų aplinkybių, kurių organizatorius negali valdyti.

30. Organizatorius gali atsisakyti įteikti prizą, jei kuris nors dalyvis sukčiavo, elgėsi nesąžiningai, pažeidė šias sąlygas ir nuostatas arba jų neatitiko, arba siekti atgauti jo vertę, jei prizas buvo įteiktas.

31. Bet kokius asmens duomenis, pateiktus tam, kad būtų galima organizuoti šią akciją, organizatorius ir (arba) jo atstovas, paskirtas padėti šią akciją rengti organizatoriaus vardu, naudos tik šios akcijos tikslais ir jie nebus atskleisti jokiai trečiajai šaliai jokiais kitais tikslais, nebent tam būtų gautas aiškus jūsų sutikimas. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pagal organizatoriaus privatumo politiką, paskelbtą čia: www.ZZZ.
a. Šveicarija: a. www.kelloggs.de/de_DE/privacy-policy.html arba www.kelloggs.ch/fr_CH/privacy-policy.html 
b. Norvegija: www.kelloggs.no/no_NO/privacy-policy.html
c. Suomija: www.kelloggs.fi/fi_FI/privacy-policy.html
d. Danija: www.kelloggs.dk/da_DK/privacy-policy.html
e. Čekija, Lietuva, Estija, Latvija ir Vengrija: https://www.kelloggs.co.uk/en_GB/privacy-policy.html
 
32. Jei nustatoma, kad kurios nors iš šių sąlygų ir nuostatų yra negaliojančios, neteisėtos arba neįgyvendinamos, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui visa jų apimtimi.

33. Laikoma, kad registruodamiesi dalyvauti akcijoje, sutikote laikytis šių sąlygų ir nuostatų bei esate jų saistomi.

34. Jei būtų neatitikimų tarp šių sąlygų ir nuostatų bei informacijos, pateikiamos bet kokioje reklaminėje medžiagoje, pirmumas teikiamas informacijai sąlygose ir nuostatose. 

35. Šioms nuostatoms ir sąlygoms, akcijos organizatoriui ir dalyviams taikoma išskirtinė atitinkamos valstybės, kurioje gyvena kiekvienas dalyvis, teismų jurisdikcija. 
 
Organizatorius: Kellogg Europe Trading Limited, 3 Dublin Airport Central (DAC), Dublin Airport, Dublin.