Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Reklaminio žaidimo „Kinder® linksmybių pasaulis!“ taisyklės
 
1. Žaidimo organizatorius ir koordinatorius:
1.1. Reklaminio žaidimo koordinatorius Lietuvoje yra UAB „MakesYouLocal“ (toliau tekste – Koordinatorius), įmonės kodas 304185357, adresas Teatro g. 9b-19, LT-03107, Vilnius, Lietuva.
1.2. Reklaminio žaidimo užsakovas yra SIA „SOMESE Baltic“, įmonės kodas 40103207278, adresas Brivibas g. 103-4, Ryga, LV-1001, Latvija, kuris atstovauja žaidimo organizatorių „Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“ (toliau tekste – Organizatorius), įmonės kodas KRS 0000492113, adresas Wiertnicza gatvė 126, 02-952, Varšuva, Lenkija.
1.3. Reklaminių produktų platintojas Lietuvoje yra UAB ,,EUGESTA“ (toliau tekste – Platintojas), įmonės kodas 121539735, adresas Kibirkšties g. 8, LT-02242, Vilnius, Lietuva. 
 
2. Registracijos periodas:
2.1. Registruotis žaidime galima nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki 2021 m. birželio 6 d.
 
3. Prizai:
3.1. Prizų fondą sudaro 72 (septyniasdešimt du) prizai:
3.1.1. 8 (aštuoni) pagrindiniai prizai:
3.1.1.1. 4 (keturios) „Topo Centro“ dovanų kortelės. Kiekvienos kortelės vertė 450 (keturi šimtai penkiasdešimt) EUR;
3.1.1.2. 4 (keturios) „Bikko“ dovanų kortelės. Kiekvienos kortelės vertė 450 (keturi šimtai penkiasdešimt) EUR.
3.1.2. 64 (šešiasdešimt keturi) savaitiniai prizai:
3.1.2.1. 32 (trisdešimt du) „Speedminton® S700“ rinkiniai. Kiekvieno rinkinio vertė 63,53 (šešiasdešimt trys eurai ir penkiasdešimt trys euro centai) EUR;
3.1.2.2. 32 (trisdešimt dvi) riedlentės. Kiekvienos riedlentės vertė 70 (septyniasdešimt) EUR.
3.2. Bendra prizinio fondo vertė yra 7872,96 (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai ir devyniasdešimt šeši euro centai) EUR.
 
4. Registracija:
4.1. Žaidime gali dalyvauti asmenys, kuriems yra ne mažiau nei 18 (aštuoniolika) metų.
4.2. Registruotis žaidime galima perkant bent 1 (vieną) „Kinder“ produktą, nurodytą žemiau, išskyrus ledus, visose prekybos vietose esančiose Lietuvos teritorijoje, nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki 2021 m. birželio 6 d.
4.2.1. „Kinder Maxi King“, 35 g;
4.2.2. „Kinder Maxi King“ 3 vnt. pakuotė, 105 g;
4.2.3. „Kinder Milk Slice“, 28 g;
4.2.4. „Kinder Milk Slice“ 5 vnt. pakuotė, 140 g;
4.2.5. „Kinder Choco Fresh“, 2x20,5 g;
4.2.6. „Kinder Pinguì Choco“, 30 g;
4.2.7. „Kinder Pinguì Choco“ , 4 vnt. pakuotė, 120 g;
4.2.8. „Kinder Pinguì Choco“, 8x30 g;
4.2.9. „Kinder Pinguì Coco“, 30 g;
4.2.10. „Kinder Pingui Cherry“, 30 g.
4.3. Žaidime dalyvauja pirkimo kvitai ar sąskaitos faktūros išduoti žaidimo registracijos laikotarpiu. Sąskaitos faktūros išduotos juridiniams asmenims žaidime dalyvauti negali.
4.4. Įsigijus žaidimo produktus dalyvis turi nemokamai registruotis žaidimo tinklapyje www.kinder.com. Registruojantis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo dokumento numerį, telefono numerį ir el. paštą, taip pat turi pasirinkti 1 (vieną) pagrindinį prizą ir 1 (vieną) savaitinį prizą, kurių registracija dalyvaus artimiausiame laimėtojų traukime. Dalyvis gali pasirinkti papildomai įkelti pirkimo dokumento nuotrauką su aiškiai matomais žaidime dalyvaujančiais produktais, pirkimo data ir pirkimo dokumento unikaliu numeriu.
4.5. Pirkimo dokumento išsaugoti nebūtina, jei dalyvis įkėlė žaidime dalyvaujančio pirkimo dokumento nuotrauką su aiškiai matomais žaidime dalyvaujančiais produktais, pirkimo data ir pirkimo dokumento unikaliu numeriu. Jei nuotrauka nebuvo įkelta, dalyvis turi saugoti pirkimo dokumentą iki 2021 m. liepos 16 d., nes laimėjimo atveju pirkimo dokumentas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir yra reikalingas atsiimant prizus.
4.6. Jei registracija sėkminga, tai patvirtinanti žinutė pasirodys tinklapyje. Tik sėkmingai užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime. Neteisingai užsiregistravę dalyviai nedalyvauja žaidime.
4.7. Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas žaidimo produktus ir registruodamas skirtingus pirkimo dokumentus, taip padidindamas galimybę laimėti. Unikalų pirkimo dokumentą galima registruoti tik 1 (vieną) kartą nepriklausomai nuo to ar pirkimo dokumente yra daugiau nei vienas žaidime dalyvaujantis produktas.
4.8. Vienas dalyvis gali laimėti tik vieną pagrindinį prizą ir vieną savaitinį prizą.
4.9. Žaidime dalyvauja tik vieną kartą registruoti unikalūs pirkimo dokumentai. Tie pirkimo dokumentai, kurie bus registruojami pakartotinai, bus ištrinti.
4.10. Žaidimo Koordinatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis:
4.10.1. užregistravo vieną unikalų pirkimo dokumentą kelis kartus;
4.10.2. užregistravo vieną ir tą patį pirkimo dokumentą pakeisdamas juose esančius simbolius į panašius, pirkimo dokumente pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir simbolių kombinaciją;
4.10.3. užregistravo kitus pirkimo dokumente randamus skaičius, kurie nėra pirkimo dokumento numeris (kvito numeris ar sąskaitos faktūros numeris). 
4.11. Žaidimo Koordinatorius ar Organizatorius nėra atsakingas už:
4.11.1. galimą dalyvių nuostolį patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą; 
4.11.2. pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl dalyvio kaltės;
4.11.3. nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.
4.12. Dalyvaudamas žaidime dalyvis turi susipažinti ir sutikti su asmens duomenų tvarkymo ir privatumo politika.
 
5. Laimėtojų nustatymas:
5.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterio pagalba.
5.2. Pagrindinio prizo laimėtojai bus ištraukti:
5.2.1. 2021-05-10 2 (du) „Topo Centro“ dovanų kortelių laimėtojai ir 2 (du) „Bikko“ dovanų kortelių laimėtojai bei 4 (keturi) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 202-04-12 iki 2021-05-09;
5.2.2. 2021-06-07 2 (du) „Topo Centro“ dovanų kortelių laimėtojai ir 2 (du) „Bikko“ dovanų kortelių laimėtojai bei 4 (keturi) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-05-10 iki 2021-06-06.
5.3. Savaitės prizų laimėtojai bus nustatyti šiomis dienomis:
5.3.1. 2021-04-19 4 (keturi)  „Speedminton®“ rinkinių laimėtojai ir 4 (keturi) riedlenčių laimėtojai bei 8 (aštuoni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-04-12 iki 2021-04-18;
5.3.2. 2021-04-26 „Speedminton®“ rinkinių laimėtojai ir 4 (keturi) riedlenčių laimėtojai bei 8 (aštuoni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-04-19 iki 2021-04-25;
5.3.3. 2021-05-03 Speedminton®“ rinkinių laimėtojai ir 4 (keturi) riedlenčių laimėtojai bei 8 (aštuoni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-04-25 iki 2021-05-02;
5.3.4. 2021-05-10 Speedminton®“ rinkinių laimėtojai ir 4 (keturi) riedlenčių laimėtojai bei 8 (aštuoni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-05-03 iki 2021-05-09;
5.3.5. 2021-05-17 Speedminton®“ rinkinių laimėtojai ir 4 (keturi) riedlenčių laimėtojai bei 8 (aštuoni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-05-10 iki 2021-05-16;
5.3.6. 2021-05-24 Speedminton®“ rinkinių laimėtojai ir 4 (keturi) riedlenčių laimėtojai bei 8 (aštuoni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-05-17 iki 2021-05-23;
5.3.7. 2021-05-31 Speedminton®“ rinkinių laimėtojai ir 4 (keturi) riedlenčių laimėtojai bei 8 (aštuoni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-05-24 iki 2021-05-30;
5.3.8. 2021-06-07 Speedminton®“ rinkinių laimėtojai ir 4 (keturi) riedlenčių laimėtojai bei 8 (aštuoni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-05-31 iki 2021-06-06.
 
6. Laimėtojų paskelbimas:
6.1. Laimėtojai bus paskelbti tinklapyje www.kinder.com per 3 (tris) darbo dienas po kiekvieno prizų traukimo.
 
7. Prizų atsiėmimas:
7.1. UAB „MakesYouLocal“ susisieks su laimėtojais asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo.
7.2. Prizai atsiimami UAB „MakesYouLocal“ biure Vilniuje, Teatro g. 9b-19, iki 2021 m. liepos 2 d. Prizai gali būti atsiimti darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00 val. 
7.3. Atsiimant prizą, laimėtojai su savimi turi turėti pirkimo dokumentą registruotą žaidime bei galiojantį tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ATK).
7.4. Pagrindinio prizo laimėtojai turės nurodyti savo asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą, kad būtų galima deklaruoti mokesčius už prizus.
7.5. Savaitinių prizų laimėtojams prizai gali būti išsiųsti. Jei laimėtojas pageidauja, kad prizas būtų išsiųstas turi susisiekti su koordinatoriumi iki 2021-07-02 el. paštu loterijos@makesyoulocal.com.
7.6. Prizai bus išsiųsti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo teisingos informacijos gavimo. Prizai bus pristatyti pagal kurjerių tarnybos darbo laiką, darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos. 
7.7. Prizai, kurie bus neatsiimti laimėtojų iki 2021 m. liepos 2 d., bus išdalinti rezerviniams laimėtojams, kurie bus paskelbti www.kinder.com 2021 m. liepos  6 d. Rezerviniai laimėtojai prizus galės atsiimti iki 2021 m. liepos  16 d. 
7.8. Prizai, kurie bus neatsiimti rezervinių laimėtojų taps „Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“ nuosavybe.
 
8. Baigiamosios nuostatos: 
8.1. UAB ,,EUGESTA“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.
8.2. Koordinatorių, organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.
8.3. Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.
8.4. Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.
8.5. Visi žaidimo organizatorių priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.
8.6. UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti žaidimo taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, tam kad būtų užtikrintas saugumas ir skaidrumas, paskelbiant pakeitimus žaidimo puslapyje www.kinder.com.
8.7. Dalyviai turi teisę iki 2021 m. liepos 23 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti rašomi žaidimo Koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Teatro g. 9b-19, Savanorių pr. 1, LT-03107, Vilnius, Lietuva. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo datos.
8.8. Visų dalyvių asmens duomenys bus naudojami tik žaidimo vykdymo, o ne rinkodaros tikslams. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos t. y. 2021 m. liepos 16 d., asmeniniai duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 30 dienų.
 
9. Papildoma informacija:
9.1. Norint gauti daugiau informacijos apie žaidimą:
9.1.1. Apsilankykite tinklapyje www.kinder.com;
9.1.2. Susisiekite internetu rašydami loterijos@makesyoulocal.com;
9.1.3. Skambinkite telefono numeriu +370 623 53455.