Reklaminio žaidimo „Su vaikų diena!“ taisyklės

1. Žaidimo organizatorius ir koordinatorius:

1.1. Reklaminio žaidimo koordinatorius Lietuvoje yra UAB „MakesYouLocal“ (toliau tekste – Koordinatorius), įmonės kodas 304185357, adresas Teatro g. 9b-19, LT-03107, Vilnius, Lietuva.

1.2. Reklaminio žaidimo prizų koordinatorius Lietuvoje yra „MB Lokalus“ (toliau tekste – Prizų koordinatorius), įmonės kodas 304101366, adresas Šilo g. 20, Utenos r., Antalgės k., LT-28101, Vilnius, Lietuva.

1.3. Reklaminio žaidimo užsakovas yra SIA „SOMESE Baltic“, įmonės kodas 40103207278, adresas Brivibas g. 103-4, Ryga, LV-1001, Latvija, kuris atstovauja žaidimo organizatorių „Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“ (toliau tekste – Organizatorius), įmonės kodas KRS 0000492113, adresas Wiertnicza gatvė 126, 02-952, Varšuva, Lenkija.

1.4. Reklaminių produktų platintojas Lietuvoje yra UAB „EUGESTA“ (toliau tekste – Platintojas), įmonės kodas 121539735, adresas Kibirkšties g. 8, LT-02242, Vilnius, Lietuva.

 

2. Registracijos periodas:

2.1. Registruotis žaidime galima nuo 2022 m. balandžio 25 d. iki 2022 m. birželio 5 d.

 

3. Prizai:

3.1. Prizų fondą sudaro 50 (penkiasdešimt) prizų. Kiekvieną prizą sudaro:

3.1.1. 2 (dvi) „Tic Tac Mint“, 18 g pakuotės;

3.1.2. 1 (viena) „Tic Tac Orange“, 18 g pakuotė;

3.1.3. 1 (viena) „Tic Tac Berry Mix“, 18 g pakuotė;

3.1.4. 2 (dvi) „Tic Tac Fresh+Mint“, 11,9 g pakuotės;

3.1.5. 2 (dvi) „Tic Tac Fresh+Cherry-Menthol“, 11,9 g pakuotės;

3.1.6. 2 (dvi) „Tic Tac 100 Mint“, 49 g pakuotės;

3.1.7. 2 (dvi) „Tic Tac 100 Orange“, 49 g pakuotės;

3.1.8. 4 (keturios) „Kinder Joy“, 20 g pakuotės;

3.1.9. 4 (keturios) „Kinder Bueno“, 43 g pakuotės;

3.1.10. 4 (keturios) „Kinder Bueno White“, 39 g pakuotės;

3.1.11. 2 (dvi) „Kinder Chocolate“, 100 g pakuotės;

3.1.12. 2 (dvi) „Kinder Chocolate“, 200 g pakuotės;

3.1.13. 4 (keturios) „Kinder Country“, 23,5 g pakuotės;

3.1.14. 5 (penkios) „Kinder Cards“, 76,8 g pakuotės;

3.1.15. 3 (trys) „Kinder Bueno Mini“, 108 g pakuotės;

3.1.16. 2 (dvi) „Nutella“, 600 g pakuotės;

3.1.17. 2 (dvi) „Nutella B-ready“, 6vnt. 132 g pakuotės.

3.2. Bendra prizinio fondo vertė yra 3298.50 (trys tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir penkiasdešimt euro centų) EUR.

 

4. Registracija:

4.1. Žaidime gali dalyvauti asmenys, kuriems yra ne mažiau nei 18 (aštuoniolika) metų.

4.2. Registruotis žaidime galima perkant bent 1 (vieną) „Kinder®“, „Tic Tac®“ ar „Nutella®“ produktą visose prekybos vietose esančiose Lietuvos teritorijoje bei el. parduotuvėse prekiaujančiose žaidime dalyvaujančiais produktais, nuo 2022 m. balandžio 25 d. iki 2022 m. birželio 5 d.

4.3. Žaidime dalyvauja pirkimo kvitai ar sąskaitos faktūros išduoti žaidimo registracijos laikotarpiu. Sąskaitos faktūros išduotos juridiniams asmenims žaidime dalyvauti negali.

4.4. Įsigijus žaidimo produktus dalyvis turi nemokamai registruotis žaidimo tinklapyje www.kinder.com. Registruojantis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo dokumento numerį, telefono numerį ir el. paštą. Dalyvis gali pasirinkti papildomai įkelti pirkimo dokumento nuotrauką su aiškiai matomais žaidime dalyvaujančiais produktais, pirkimo data ir pirkimo dokumento unikaliu numeriu.

4.5. Pirkimo dokumento išsaugoti nebūtina, jei dalyvis įkėlė žaidime dalyvaujančio pirkimo dokumento nuotrauką su aiškiai matomais žaidime dalyvaujančiais produktais, pirkimo data ir pirkimo dokumento unikaliu numeriu. Jei nuotrauka nebuvo įkelta, dalyvis turi saugoti pirkimo dokumentą iki 2022 m. liepos 8 d., nes laimėjimo atveju pirkimo dokumentas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir yra reikalingas atsiimant prizus.

4.6. Jei registracija sėkminga, tai patvirtinanti žinutė pasirodys tinklapyje. Tik sėkmingai užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime. Neteisingai užsiregistravę dalyviai nedalyvauja žaidime.

4.7. Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas žaidimo produktus ir registruodamas skirtingus pirkimo dokumentus, taip padidindamas galimybę laimėti. Unikalų pirkimo dokumentą galima registruoti tik 1 (vieną) kartą nepriklausomai nuo to ar pirkimo dokumente yra daugiau nei vienas žaidime dalyvaujantis produktas.

4.8. Vienas dalyvis gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.

4.9. Žaidime dalyvauja tik vieną kartą registruoti unikalūs pirkimo dokumentai. Tie pirkimo dokumentai, kurie bus registruojami pakartotinai, bus ištrinti.

4.10. Žaidimo Koordinatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis:

4.10.1. užregistravo vieną unikalų pirkimo dokumentą kelis kartus;

4.10.2. užregistravo vieną ir tą patį pirkimo dokumentą pakeisdamas juose esančius simbolius į panašius, pirkimo dokumente pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir simbolių kombinaciją;

4.10.3. užregistravo kitus pirkimo dokumente randamus skaičius, kurie nėra pirkimo dokumento numeris (kvito numeris ar sąskaitos faktūros numeris).

4.11. Žaidimo Koordinatorius ar Organizatorius nėra atsakingas už:

4.11.1. galimą dalyvių nuostolį patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;

4.11.2. pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl dalyvio kaltės;

4.11.3. nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.

4.12. Dalyvaudamas žaidime dalyvis turi susipažinti ir sutikti su asmens duomenų tvarkymo ir privatumo politika.

 

5. Laimėtojų nustatymas:

5.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterio pagalba.

5.2. Prizų laimėtojai bus ištraukti pagal tvarkaraštį pateiktą Priedas nr. 1:

5.2.1. 2022-05-02 7 (septyni) laimėtojai bei 7 (septyni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 202-04-25 iki 2021-05-01;

5.2.2. 2022-05-09 7 (septyni) laimėtojai bei 7 (septyni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 202-05-02 iki 2021-05-08;

5.2.3. 2022-05-16 7 (septyni) laimėtojai bei 7 (septyni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 202-05-09 iki 2021-05-15;

5.2.4. 2022-05-23 7 (septyni) laimėtojai bei 7 (septyni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 202-05-16 iki 2021-05-22;

5.2.5. 2022-05-30 7 (septyni) laimėtojai bei 7 (septyni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 202-05-23 iki 2021-05-29;

5.2.6. 2022-06-06 15 (penkiolika) laimėtojų bei 15 (penkiolika) rezervinių laimėtojų, kurie registravosi nuo 202-04-25 iki 2021-06-05.

 

6. Laimėtojų paskelbimas:

6.1. Laimėtojai bus paskelbti tinklapyje www.kinder.com per 3 (tris) darbo dienas po kiekvieno prizų traukimo.

 

7. Prizų atsiėmimas:

7.1. UAB „MakesYouLocal“ susisieks su laimėtojais asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo.

7.2. Prizai atsiimami UAB „MakesYouLocal“ biure Vilniuje, Teatro g. 9b-19, iki 2022 m. birželio 22 d. Prizai gali būti atsiimti darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00 val.

7.3. Atsiimant prizą, laimėtojai su savimi turi turėti pirkimo dokumentą registruotą žaidime bei galiojantį tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ATK).

7.4. Jei laimėtojas pageidauja, kad prizas būtų išsiųstas, jis turi kreiptis dėl prizo iki 2022 m. birželio 22 d. tinklapyje www.kinder.com tinklapio skiltyje „Laimėtojai“, užpildydamas pristatymo informacijos formą, joje pateikdamas asmeninius bei pristatymo duomenis. Duomenys privalo sutapti su registracijoje pateiktais duomenimis. Jei registracijos metu laimėtojas neįkėlė pirkimo dokumento nuotraukos, ją reikia įkelti su aiškiai matomu žaidimo produkto pirkimu, dokumento numeriu ir pirkimo data.

7.5. Prizai bus išsiųsti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo teisingos informacijos gavimo. Prizai bus pristatyti pagal kurjerių tarnybos darbo laiką, darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos.

7.6. Prizai, kurie bus neatsiimti laimėtojų iki 2022 m. birželio 22 d., bus išdalinti rezerviniams laimėtojams, kurie bus paskelbti www.kinder.com 2022 m. birželio 27 d. Rezerviniai laimėtojai prizus galės atsiimti iki 2022 m. liepos 8 d.

7.7. Prizai, kurie bus neatsiimti rezervinių laimėtojų taps „Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“ nuosavybe.

 

8. Baigiamosios nuostatos:

8.1. UAB „EUGESTA“, MB „Lokalus“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.

8.2. Koordinatorių, organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.

8.3. Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.

8.4. Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.

8.5. Visi žaidimo organizatorių priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.

8.6. UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti žaidimo taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, tam kad būtų užtikrintas saugumas ir skaidrumas, paskelbiant pakeitimus žaidimo puslapyje www.kinder.com.

8.7. Dalyviai turi teisę iki 2022 m. liepos 15 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti rašomi žaidimo Koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Teatro g. 9b-19, LT-03107, Vilnius, Lietuva. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo datos.

8.8. Visų dalyvių asmens duomenys bus naudojami tik žaidimo vykdymo, o ne rinkodaros tikslams. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos t. y. 2022 m. liepos 8 d., asmeniniai duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 30 dienų.

 

9. Papildoma informacija:

9.1. Norint gauti daugiau informacijos apie žaidimą:

9.1.1. Apsilankykite tinklapyje www.kinder.com;

9.1.2. Susisiekite internetu rašydami loterijos@makesyoulocal.com;

9.1.3. Skambinkite telefono numeriu +370 623 53455.

 

Priedas nr. 1.

Reklaminio žaidimo „Su vaikų diena!“ laimėtojų traukimo grafikas

Traukimo data

Registracijos periodas

LaimėtojaiRezerviniai laimėtojai

2022-05-02

2022-04-25

1

1

2022-04-26

1

1

2022-04-27

1

1

2022-04-28

1

1

2022-04-29

1

1

2022-04-30

1

1

2022-05-01

1

1

2022-05-09

2022-05-02

1

1

2022-05-03

1

1

2022-05-04

1

1

2022-05-05

1

1

2022-05-06

1

1

2022-05-07

1

1

2022-05-08

1

1

2022-05-16

2022-05-09

1

1

2022-05-10

1

1

2022-05-11

1

1

2022-05-12

1

1

2022-05-13

1

1

2022-05-14

1

1

2022-05-15

1

1

2022-05-23

2022-05-16

1

1

2022-05-17

1

1

2022-05-18

1

1

2022-05-19

1

1

2022-05-20

1

1

2022-05-21

1

1

2022-05-22

1

1

2022-05-30

2022-05-23

1

1

2022-05-24

1

1

2022-05-25

1

1

2022-05-26

1

1

2022-05-27

1

1

2022-05-28

1

1

2022-05-29

1

1

2022-06-06

2022-05-30

1

1

2022-05-31

1

1

2022-06-01

1

1

2022-06-02

1

1

2022-06-03

1

1

2022-06-04

1

1

2022-06-05

1

1

2022-04-25 - 2022-06-05

8

8

 

Pagalba