Pirkite su AČIŪ kortele ir laimėkite!
Atgal

Akcijos „Pirk KOTEX  produktą su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk rengimo sąlygos:
 
1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra „Kimberly Clark Europe“ Ltd, buveinės adresas: Douglas House, 40 London Road, Reigate, Surrey RH2 9QP, Jungtinė Karalystė, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „Kombo grupė“, įmonės kodas 304738167, juridinis adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius, Lietuva, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ XX, XXX ir XXXX prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 

3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2021 04 08 (pirmoji Akcijos diena) iki 2021 04 21 (paskutinė Akcijos diena). 
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 

4. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu 
4.2. Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.
4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 
4.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Kotex“ produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę. 
4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 100 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: vexillum@vexillum.lt, pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Ausinės „Apple AirPods Max“ – 1 vnt. (vertė – 629,00 EUR).

6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. 2021 m. balandžio 22 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte. 
6.2. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatytas 1 laimėtojas, jam atiteks Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodytas prizas. 
6.3. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojas negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti. 

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
7.1. Akcijos laimėtojo „Ačiū“ kortelių numeris bus paskelbtas interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojo „Ačiū“ kortelės numeriu interneto svetainėje www.maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos. 
7.2. Nugalėtojas apie laimėjimą bus informuotas trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Laimėtojas, norintis gauti prizą, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi pats susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu vexillum@vexillum.lt (informaciniai tel.: +370 5 270 9372 arba +370 650 97096). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
8.2. Laimėtojas, gyvenantis Vilniuje ir norintis atsiimti prizą, gali atvykti adresu UAB „Kombo grupė“, M. K. Paco g. 4, Vilnius (darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val.) iki 2021 m. gegužės 11 d.
8.3. Pageidaujant Akcijos laimėtojui, kuris atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizas bus siunčiamas Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
8.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą. 
8.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus. 
8.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2021 05 11 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „Kombo grupė“, M. K. Paco g. 4, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 270 9372, +370 650 97096, el. paštas vexillum@vexillum.lt
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos. 

10. DUOMENŲ TVARKYMAS
10.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
10.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
10.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.
10.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.
10.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą. 

11. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +370 5 270 9372, +370 650 97096 ar el. paštu vexillum@vexillum.lt

 
1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas
 
Barkodas Prekės pavadinimas
5029053564517 KOTEX tamponai Active Normal, 8 vnt.
5029053564524 KOTEX tamponai Active Super, 8 vnt.
5029053532684 KOTEX tamponai NORMAL, 16 vnt.
5029053532691 KOTEX tamponai SUPER, 16 vnt.
5029053035758 KOTEX tamponai SUPER, 32 vnt.
5029053569079 KOTEX Ultra Higieniniai paketai Normal 8 vnt.
5029053569109 KOTEX Ultra Higieniniai paketai Super 7 vnt.
5029053569130 KOTEX Ultra Hig. paketai Overnight 6 vnt.
5029053569086 KOTEX Ultra Higieniniai paketai Normal 16 vnt.
5029053569116 KOTEX Ultra Higieniniai paketai Super 12 vnt.
5029053569147 KOTEX Ultra Hig. paketai Overnight 12 vnt.
5029053547374 KOTEX SuperSlim Kasdieniai įklotai 20 vnt.
5029053547398 KOTEX SuperSlim Deo Kasdieniai įklotai,20 vnt.
5029053547435 KOTEX Deo Normal Kasdieniai įklotai 20 vnt.
5029053547411 KOTEX Normal Kasdieniai įklotai 20 vnt.
5029053548289 KOTEX Normal Kasdieniai įklotai 56 vnt.