Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Akcijos „PIRK bet kurį MARABOU arba DAIM registruokis ir laimėk“ rengimo sąlygos: 
 
1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 
2. AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra visi prekybos centrai, esantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuose prekiaujama Akcijos produktais.
 
3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2021 m. birželio 01 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2021 m. birželio 30 d. (paskutinė Akcijos diena).
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
 
4. AKCIJOS DALYVIAI
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2021 06 01 iki  2021 06 30) įsigiję bent 1 (vieną) iš Lietuvos Respublikos prekybos tinkluose parduodamų Marabou ir Daim produktų. 
4.2. Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti savo pirkimo čekį internetinėje svetainėje www.gyvenimasskanus.lt
4.3 Pirkimo kvitą būtina išsaugoti iki akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.
4.3. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sanitex“, UAB „TOTEM promo“ darbuotojai.
 
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Prizinis fondas:
JBL garso kalonėlė. Prizų fonde 1 vnt.prizų.
Kavos aparatas. Prizų fonde 1 vnt.prizų. 
Paspirtukas Prizų fonde 1 vnt. prizų 
Produktų rinkiniai. Prizų fonde 10vnt. prizų
 
6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą. 
6.2. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir užregistruodamas pirkimo čekį internetinėje svetainėje  www.gyvenimasskanus.lt  
6.3. Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo čekį. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo čekio, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas. 
6.4. Koordinatorius neatskleidžia ir/ar neperduoda Užsakovui ir/ar Prizų Koordinatoriui registracijoje dalyvavusių asmens duomenų. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. 
 
7. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
7.1. 2021 m. liepos 2 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte. 
7.2. Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 13 (trylika) laimėtojų, jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.
 
8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
8.1. Akcijos laimėtojo čekio numeris, vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.gyvenimasskanus.lt, per 5 darbo dienas po lošimo.
8.2. Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el.paštu arba kontaktiniu telefonu. 
 
9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 14 darbo dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo čekį.
9.2. Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
9.3. Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
9.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus. 
9.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
9.6. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 
10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2021 m. liepos 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas loterija@totem.lt.
10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 
11. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu   loterija@totem.lt  
 
12. DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS:
EAN Prekės pavadinimas
7622300589882 Sausainiai MARABOU su pien.šokolad.,184g
7622300721459 SAUSAINIAI DAIM MARABOU, 184 g
7622210081940 Sausainiai MARABOU su juod.šokoladu,184g
7310511257507 Trapi karamelė "Daim Double"[56g
7622400928604 Šokoladiniai saldainiai"DAIM Mini"[200g
7310510001859 Dražė "DAIM" [100g
7310511800307 Pien.sok.MARABOU laz.ries.250g
7622210871978 Šokoladin. saldainiai MARABOU OREO,140g
7622210741530 Šokoladin.saldainiai MARABOU DAIM, 145 g
7310511800109 Pien.sokoladas MARABOU, 250g
7622300070991 Pieninis šokoladas MARABOU (DAIM), 250 g
7622210829856 Pien.šok.MARABOU su sūriais migd.,250g
7622210354563 Šokoladas MARABOU oreo 220 g