Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Reklaminio žaidimo „PIRK PERGALE SVERIAMUS SALDAINIUS IR LAIMĖK“ TAISYKLĖS
2021.04.06-2021.05.03

1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS IR ORGANIZATORIUS
1.1. Žaidimo produktų gamintojas, platintojas ir žaidimo užsakovas yra AB „Vilniaus pergalė“, įmonės kodas 222262320, buveinės adresas: V. A. Graičiūno g. 26, LT-02241 Vilnius, toliau tekste „Užsakovas”.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Žaidimu susijusius veiksmus ir Žaidimo prizų distribuciją vykdo organizatorius UAB ,,Jump agency“, įmonės kodas 305544724, buveinės adresas: Manufaktūrų g. 20-218, LT-11342, Vilnius, toliau tekste – „Organizatorius“.

2. ŽAIDIMO VIETA
2.1. Žaidimo vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais.

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ IR TIKSLAS
3.1. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. balandžio 06 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2021 m. gegužės 03 d. (paskutinė registracijos diena).
3.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau dalyvavimas Žaidime galimas tik Žaidimo vyksmo metu.
3.3. Žaidimo tikslas didinti prekės ženklo PERGALĖ sveriamų produktų žinomumą.

4. ŽAIDIMO DALYVIAI
4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo laikotarpiu įsigiję bent 1 vnt. gamintojo AB „Vilniaus Pergalė“ sveriamų produktų (produktų sąrašas 1 Priede), toliau Žaidimo produktas.
4.2. Žaidimo dalyviai negali būti Užsakovo AB „Vilniaus Pergalė“  arba Organizatoriaus UAB „Jump agency“ darbuotojai, jų šeimų nariai, bei asmenys, turintys glaudžių ryšių su AB „Vilniaus Pergalė“  ir UAB „Jump agency“ darbuotojais bei jų šeimų nariais.
4.3. Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Klasininis šiltnamis VENTUS – 2 (du) prizai – 1900 Eur/1 vnt.
Techninė šiltnamio charakteristika:
Šiltnamis „Ventus“ 236 x 383 x 201 cm
Konstrukcija: aliuminė
Spalva: Anthracite grey, Tamsiai Pilka RAL7016
Danga: 4 mm skaidrus grūdintas stiklas
Stoglangiai: 2 vnt.
Gamintojas: UAB „Gardenis“
 
5.2. Saldainių SAULĖ dėžė 7 kg – 28 (dvidešimt aštuoni) prizai – 34,93 Eur/1 vnt.
5.3. Bendra prizinio fondo vertė yra 4778,04 EUR (keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir keturi euro centai).

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti bent 1 vnt. gamintojo AB „Vilniaus Pergalė“  sveriamų produktų (produktų sąrašas Priede nr. 1) ir gauti kasos kvitą, kurio numeris bus naudojamas registruojantis ir dalyvaujant Žaidime.
 6.2. Asmuo gali dalyvauti Žaidime laikotarpiu 2021.04.06-2021.05.03 užregistravęs produktų įsigijimą patvirtinančio pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros numerį internetiniame puslapyje www.pergalesloterija.lt. Registracijos metu Žaidimo dalyvis taip pat turi pateiktį šią informaciją: Žaidimo dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, bei nurodyti savo amžių.
6.3. Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
6.4. Vienas Žaidimo dalyvis gali registruotis Žaidime keletą kartų, Žaidimo laikotarpiu (2021.04.06-2021.05.03), Žaidimo vietoje atlikdamas atskirus AB „Vilniaus Pergalė“ sveriamų produktų pirkimus ir užregistruodamas skirtingą Pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą, taip padidindamas laimėjimo tikimybę. Norint gauti prizą, prizo laimėtojui reikės pateikti Žaidime užregistruoto Pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros kopiją.
6.5. Tas pats Pirkimo kvitas ar sąskaita faktūra gali būti registruojami tik vieną kartą. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis užregistravo vieną unikalų pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą kelis kartus.
6.6. Tas pats Pirkimo kvitas ar sąskaita faktūra gali laimėti tik vieną kartą.
6.7. Užregistruotas Pirkimo kvitas ar sąskaita faktūra turi būti saugomas iki Žaidimo pabaigos. Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, turės Organizatoriui atsiųsti Pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros kopiją el. paštu loterija@jump.lt.
6.8. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą Pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą. Klastojimas ar nurodymas netikro produkto įsigijimo fakto, bei panašūs veiksmai, kurie gali daryti neigiamą įtaką Žaidimui, ar sukelti žalą Žaidimo Užsakovui ar Organizatoriui bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
6.9. Asmuo registruodamas savo įsigijimą Žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus, bei tvarkys Žaidimo Organizatorius. Dalyvis sutinka, kad laimėjimo atveju jo vardas, pavardė ir registruoto Pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros numeriai bus paskelbti Žaidimo svetainėje www.pergalesloterija.lt. Dalyvių asmeniniai duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais.
6.10. Punkte 5.1 esančio prizo laimėtojo duomenys bus perduoti prizo gamintojui UAB „Gardenis“, kuris yra atsakingas už tiesioginį prizo pristatymą laimėtojui. Organizatorius patvirtina, jog laimėtojo pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal LR asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus ne ilgesnį nei vienerių metų terminą po Žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo. Visais kitais, šiose taisyklėse nenumatytais atvejais, asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Dalyvis, pateikdamas Organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą.
 
7. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
7.1. Laimėtojai, kuriems bus įteikti 5.1, 5.2, punktuose nurodyti prizai, bus nustatyti, specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu.
7.2. Prizų laimėtojai bus nustatomi šiomis dienomis: 2021 m. balandžio 13 d., 2021 m. balandžio 20 d., 2021 m. balandžio 27 d., 2021 m. gegužės 04 d.
7.3 Kiekvieno prizų traukimo metu bus renkami rezerviniai laimėtojai. Jeigu pirmieji laimėtojai negali įrodyti žaidimo metu atliktos registracijos ar registracija neatitinka Žaidimo sąlygų, prizas atitenka rezerviniam laimėtojui pagal rezervinių laimėtojų išrinkimo eiliškumą. Rezerviniai laimėtojai įrašomi į protokolą, tačiau jų vardai ir pavardės nėra skelbiami www.pergalesloterija.lt iki kol prizo gavimo teisės neatitenka rezerviniam laimėtojui. Rezervinis laimėtojas gali būti skelbiamas prizo laimėtoju jeigu pirminis prizo laimėtojas anuliuojamas arba nepateikė laimėjimą įrodančio Pirkimo kvito ar sąskaitos faktūrps per 5 dienas, nuo laimėjimo paskelbimo.
7.4. Prizų paskelbimo grafikas:
 
Laimėtojų nustatymo ir paskelbimo data Traukiami laimėtojai, kurie registravosi šiuo laikotarpiu: Prizas, kiekis Rezervinių laimėtojų kiekis
2021.04.13 2021.04.06-2021.04.12 Saldainių SAULĖ dėžė (7 kg) – 7 vnt 7
2021.04.20 2021.04.06-2021.04.19 Klasininis šiltnamis VENTUS – 1 vnt,
Saldainių SAULĖ dėžė (7 kg) – 7 vnt
8
2021.04.27 2021.04.06-2021.04.26 Saldainių SAULĖ dėžė (7 kg) – 7 vnt 7
2021.05.04 2021.04.06-2021.05.03 Klasininis šiltnamis VENTUS – 1 vnt,
Saldainių SAULĖ dėžė (7 kg) – 7 vnt
8
 
7.5. Prizų laimėtojai bus paskelbti tinklalapyje www.pergalesloterija.lt per 2 (dvi) darbo dienas po kiekvieno prizų traukimo.
7.6. Pilnas laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.pergalesloterija.lt 2021 m. balandžio 09 d. ir publikuojamas iki 2021 birželio 01 d.
7.7. Prizo laimėtojas per 5 kalendorines dienas nuo laimėjimo turi Organizatoriui el. paštu loterija@jump.lt atsiųsti nufotografuotą (ar nuskanuotą) registruotą pirkimo kvitą ar sąskaitą-faktūrą. Pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros nuotraukoje turi aiškiai matytis pirkti AB „Vilniaus pergalė“ sveriami produktai, suma, data bei pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros numeris.
7.8. Prizų laimėtojai patvirtinami tik atsiuntus pirkimo kvito nuotrauką el. paštu loterija@jump.lt ir Žaidimo Organizatoriui patikrinus laimėjimą. Nustačius nesąžiningo žaidimo atvejus, bei tuo atveju jeigu laimėtojas negali pateikti registruojantis dalyvauti Žaidime nurodyto kasos kvito ar sąskaitos faktūros kopijos, dalyvio rezultatai yra anuliuojami, apie tai jam pranešus registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu, o prizas nebus išduotas ir grąžintas į laimėjimų fondą.
7.9. Registruotus pirkimo kvitus ar sąskaitas faktūras privaloma saugoti iki žaidimo galo, Organizatorius gali paprašyti atsiųsti kvito originalą paštu, adresu UAB „Jump agency“, Manufaktūrų g. 20-218, LT-11342, Vilnius. Patikrinę kvitą, Laimėtojui pageidaujant Organizatorius jį grąžins atgal.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS                                                                                            
8.1. UAB „Jump agency“ dėl prizų laimėjimo susisieks su laimėtojais asmeniškai registracijos metu nurodytu el. paštu arba telefonu.
8.2. Punktuose 5.1, 5.2  nurodytų prizų laimėtojai per 5 kalendorines dienas nuo laimėjimo paskelbimo turi Organizatoriui el.paštu loterija@jump.lt atsiųsti nufotografuotą (ar nuskanuotą) registruotą pirkimo kvitą ar sąskaitą-faktūrą. Pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros nuotraukoje turi aiškiai matytis pirkti AB „Vilniaus pergalė“ sveriami produktai (produktų, kurie dalyvauja Žaidime sąrašas Priede Nr. 1), suma, data bei pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros numeris. Laimėtojui pradelsus nurodytą laikotarpį ir neatsiuntus laimėjimą įrodančio Pirkimo kvito arba sąskaitos faktūros kopijos, laimėtojas netenka galimybės gauti prizą, o prizas atitenka rezerviniam laimėtojui.
8.3. Jeigu rezervinių laimėtojų nepakanka, kad būtų atsiimti visi Žaidimo prizai, tuomet prizai lieka Organizatoriaus žinioje.
8.4. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti 5.2 punkte nurodytus prizus, gali atvykti į Žaidimo Organizatoriaus buveinę Manufaktūrų g. 20-218, LT-11342, Vilnius iš anksto susiderinę atvykimo laiką.
8.5. Atsiimant prizą, laimėtojai su savimi turi turėti pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą registruotą žaidime bei galiojantį tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba AT kortelę).
8.6. Visiems pageidaujantiems prizai, nurodyti 5.1 ir 5.2, punktuose, bus siunčiami Organizatoriaus sąskaita.
8.7. Už 5.1 punkte nurodyto prizo pristatymą laimėtojui yra atsakingas prizo gamintojas UAB „Gardenis“. Prizas bus siunčiamas laimėtojui tiesiogiai iš gamintojo UAB „Gardenis“ pagal žaidimo Organizatoriaus pateiktus duomenis. Žaidimo Organizatoriui patvirtinus, kad Laimėtojo atsiųstas Pirkimo kvitas ar sąskaita faktūra atitinka Žaidimo taisykles, Laimėtojas sutinka, kad jo duomenys bus perduoti 5.1 punkte esančio prizo gamintojui UAB „Gardenis“, prizo perdavimo  tikslu.
8.8. Punkte 5.1 esančio prizo laimėtojas sutinka laimėtą pagrindinį prizą priimti per 21 d. nuo laimėtojo traukimo dienos.
8.9. Prizai atiduodami laimėtojui pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Atsiimant prizus, kurių vertė yra virš 200 (dviejų šimtų) eurų, laimėtojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą.
8.10. Atsiimant prizus, kurių vertė yra virš 200 (dviejų šimtų) eurų, laimėtojai sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus perduodami Valstybinei Mokesčių Inspekcijai (VMI) ir už laimėtus prizus bus sumokamas Gyventojų Pajamų Mokestis (GPM)
8.11. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.12. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
8.13.  Punkte 5.1 esančio prizo Laimėtojas, turintis prizui pretenzijų, turi kreiptis tiesiai į gamintoją UAB „Gardenis“.
8.14. Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir/ar prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
8.15. Jei prizai yra apmokestinami valstybiniais mokesčiais, juos sumoka Organizatorius.
8.16. Neatsiėmus prizų per 30 kalendorinių dienų nuo laimėjimo, jie lieka žaidimo Organizatoriaus žinioje.
8.17. Prizų laimėtojų kelionės, nakvynės ir kitos išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu, neatlyginamos.
8.18. Jei prizo laimėtojas negali pateikti kasos kvito patvirtinančio laimėjimą prizas nebus išduotas. 8.19. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.20. Prizų išvaizda gali skirtis nuo maketuose pavaizduotų vaizdų.
8.21. Organizatorius pasilieka teisę keisti prizus į kitus atitinkančius nurodytų prizų vertę.

9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2021 m. birželio 01 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Manufaktūrų g. 20-218, LT-11342, Vilnius, el. paštu Loterija@jump.lt.
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

10. PAPILDOMA INFORMACIJA
10.1. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui,  Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
10.2. Organizatorius neatsako už kurjerio padarytas klaidas ir/ar vėlavimus pristatant laimėtojams prizus.
10.3. Organizatorius pasilieka teisę jas keisti Žaidimo eigoje. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos www.pergalesloterija.lt internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.
10.4. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimo vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.pergalesloterija.lt  
10.5. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu loterijos@jump.lt

1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas
 
Eil. Nr. Barkodas Pavadinimas
1 4770179145289 PERGALĖCreamy su juod. Šokoladu 3 kg
2 4770179108642 PERGALĖ Hazelnut su pieniniu šokoladu 3kg
3 4770179183359 PERGALĖ Mix singe twist 5kg
4 4770179183069 PERGALĖ Cherry single twist 5kg
5 4770179104347 Saldainiai PERGALĖS VELIUONA
6 4770179185995 PERGALĖ MARZIPAN 3kg
7 4770179107126 PERGALĖ Vilnius Original (3kg)
8 4770179113011 PERGALĖ SOSTINĖS Cream And Liqueur (3kg)
9 4770179105016 PUPA, kg
10 4770179206232 KREGŽDUTĖ, kg
11 4770179108567 NUTS, kg
12 4770179105184 KARAKUMAI
13 4770179181508 KARVUTĖ
14 4770179181737 NOM NOM
15 5900353103357 PIKOLO
16 4770179199367 NOMEDA, kg
17 4770179107096 FORTŪNA
18 4770179110825 Želė saldainiai JELLYSSIMO 5kg
19 4770179185629 ANANASINIAI, kg
20 4770179105269 RAUDONOJI AGUONA, kg
21 4770179148884 OBUOLIUKAI, kg
22 4770179120354 SONATA Souffle, kg
23 4770067171581 Karamelės VĖŽELIAI
24 4770067172700 Vafliniai saldainiai MEŠKA ŠIAURĖJE 4kg
25 4770179121238 Sweets La nouvelle
26 4770179183922 Plums in chocolate Plommon
27 4770179998632 Saldainiai SAULĖ
28 4770179998809 Saldainiai PAUKŠČIŲ PIENAS
29 4770179998564 Karamelė Vaisių asorti