Pirkdami gaukite dovaną!
Atgal

Akcijos „Pirk du bet kuriuos loterijos bilietus savitarnos kasose ir gauk dovaną“ taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Akcijos „Pirk du bet kuriuos loterijos bilietus savitarnos kasose ir gauk dovaną“ (toliau – Akcija) organizatorius – UAB „Perlas Network“, įmonės kodas 126298569, adresas Olimpiečių g. 15-1, Vilnius (toliau – Organizatorius).
1.2. Kiekvienas asmuo, šiose Akcijos taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta tvarka dalyvaudamas Akcijoje, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Akcijos dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus Taisyklių reikalavimus.
 
2. Akcijos sąlygos
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvių, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, savitarnos kasos, kuriose prekiaujama Taisyklių 2.2. punkte nurodytais loterijos bilietais (toliau – Akcijos vykdymo vietos).
2.2. Loterijos bilietai, kuriuos įsigijus Taisyklių 2.3. punkte numatyta tvarka, asmeniui suteikiama teisė dalyvauti Akcijoje (toliau – Loterijos bilietai):
 
„Teleloto“ loterijos bilietas, pirktas Akcijos vykdymo vietoje
„Vikinglotto“ loterijos bilietas, pirktas Akcijos vykdymo vietoje
„Vikinglotto Plius su banginiu“ loterijos bilietas, pirktas Akcijos vykdymo vietoje
„Eurojackpot“ loterijos bilietas, pirktas Akcijos vykdymo vietoje
 
2.3. Akcijoje turi teisę dalyvauti asmenys, kurie Akcijos vykdymo vietoje vienu pirkimu įsigyja bent du bet kuriuos Loterijos bilietus.     
2.4. Akcija vyksta nuo 2021 m. lapkričio 9 d. (pirmoji akcijos diena) iki 2021 m. gruodžio 6 d. (paskutinė akcijos diena).
2.5. Už du įsigytus Loterijos bilietus Akcijos dalyvis gauna vieną Akcijos prizą. Jeigu asmuo Akcijos vykdymo vietoje vienu pirkimu įsigyja keturis Loterijos bilietus, jam priklauso du Akcijos prizai, jeigu šešis Loterijos bilietus – atitinkamai trys Akcijos prizai ir t.t.       
2.6. Akcijos prizas – tušinukas. Akcijos prizų kiekis ribotas. Akcijos prizai į kitas prekes ir (ar) pinigus nekeičiami bei atgal negrąžinami.
2.7. Atsiimant Akcijos prizą, būtina turėti ir Akcijos vykdymo vietos darbuotojui parodyti kasos aparato kvitą, kuriame nurodyta informacija apie Akcijos laikotarpiu Akcijos vykdymo vietoje vienu pirkimu įsigytus Loterijos bilietus.
2.8. Akcijos prizą galima atsiimti Akcijos laikotarpiu ir tik toje Akcijos vykdymo vietoje, kurioje Akcijos laikotarpiu buvo pirkti Loterijos bilietai.
 
3. Baigiamosios nuostatos
3.1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles ir (ar) nutraukti Akciją anksčiau laiko, informuodamas apie tai ne vėliau kaip prieš 24 valandas interneto svetainėje www.perlas.lt.
3.2. Akcijos reklaminė medžiaga yra tik informacinio pobūdžio. Sprendžiant su Akcija susijusius klausimus, turi būti vadovaujamasi Taisyklėmis.
3.3. Nerekomenduojama Akcijoje dalyvauti asmenims iki 16 metų.
3.4. Visus Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.