Pirkite su AČIŪ kortele ir laimėkite!
Atgal

Akcijos „Pirk ARIEL, LENOR, FAIRY, AMBI PUR produktą su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk rengimo sąlygos:

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „Totem promo“ toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.  

3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo balandžio 13 d. (pirmoji Akcijos diena) iki gegužės 10 d. (paskutinė Akcijos diena).  
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
 
4. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu 
4.2. Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.
4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.  
4.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „ARIEL, LENOR, FAIRY, AMBI PUR“ produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę. 
4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 100 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: loterija@totem.lt pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.  
 
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Produktų rinkiniai. Prizų fonde 25 vnt. prizų. 
5.2. Dulkių siurblys šluota „DYSON V8 ABSOLUTE”. Prizų fonde 4 vnt. prizų.
 
6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. Gegužės 11 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte. 
6.2. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 29 laimėtojai, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai. 
6.3. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti. 
 
7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
7.1. Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėse www.maxima.lt ir www.geraspasirinkimas.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje www.maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos. 
7.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.
 
8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu loterija@totem.lt (informaciniai tel.: 868386960.). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui. 
8.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti adresu: Subačiaus g.23/2, Vilnius, 10:00 – 17:00. 
8.3. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
8.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus. 
8.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus. 
8.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.
 
9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki gegužės 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. 868386960, el. paštas loterija@totem.lt
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.     
 
10. DUOMENŲ TVARKYMAS
10.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
10.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
10.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.
10.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.
10.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą. 
 
11. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu 868386960 ar el. paštu loterija@totem.lt 

1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas
 
EAN Prekės pavadinimas
5410076217069 Oro gaiviklis AMBI PUR[ocean;300ml
8001090790705 Skyst.skalb. ARIEL MOUNTAIN SPRING; 40sk
8001090791559 Skystas skalbiklis ARIEL COLOR; 40sk
8001090713230 Oro gaiv.AMBI PUR PREM THAI ESCAPE;300ml
8001090570413 Oro gaiv.AMBI PUR FRESHELLE LENOR;300ml
8001090867070 Kvap.granulės LENOR UNSTOP FRESH;210g
8001090867179 Kvap.granulės LENOR UNSTOP SPORT;210g
8001841096926 Oro gaiviklis AMBI PUR GOLD ORCHID;300ml
8001841375885 Skalb.minkšt.LENOR GOLD ORCHID;1420ml
8001841375489 Skalb.minkšt.LENOR SPRING AWAKENING;1,8l
8001841375687 Skalb.minkšt.LENOR DIAMOND&LOTUS;1420ml
8001841598635 Skalb.kaps.ARIEL COLOR;26vnt.
8001841598598 Skalb.kaps. ARIEL MS;26vnt.
8001841598086 Skalb.kaps. ARIEL TOL;26vnt
8001841598512 Skalb.kaps. ARIEL ULTRA OXI;31vnt.
8001841598000 Skalb.kaps.ARIEL COLOR 3IN1;33vnt.
8001841597966 Skalb.kaps.ARIEL MS;33vnt.
8001841681986 Skalb.milt. ARIEL MS;36skalb.2,7kg
8001841681948 Skalb.milt.ARIEL COLOR;36skalb.2,7kg   
8001090980700 Skalb.kapsulės LENOR SPRING AWAKE;28vnt
8001090980748 Skalb.kapsulės LENOR GOLD ORCHID;28vnt
8001841948799 Indap.kaps.FAIRY PLAT.LEMON;66vnt
8001841956695 Indap.kaps.FAIRY PLAT.+LEMON;52vnt
8001090790606 Skyst.skalb. ARIEL MOUNTAIN SPRING; 20sk
8001090791788 Skystas skalbiklis ARIEL BABY; 20sk
8001090791474 Skystasis skalbiklis ARIEL COLOR; 20sk
4015400956082 Indų plovikl.FAIRY,Lemon,450ml
8001090348869 Sk.kaps.ARIEL Color 3in1,14vnt
8001090348906 Sk.kaps.ARIEL MS,14vnt
8001841681825 Skalb.milt. ARIEL MS;18skalb.1,35kg
8001841598307 Skalb. kapsulės ARIEL TOL;13vnt
4015400957973 Indų plovik. FAIRY Lemon,900ml
4015400958055 Indų plovik.FAIRY Apple 900ml
4015400958130 Indų plov.FAIRY Tree&Mint.900ml
8006540089569 Indų plovimo putos FAIRY FOAM;350ml
5410076217090 Oro gaiviklis AMBI PUR[flower;300ml
4015600570194 El.gaiv. AMBI PUR[Sky 20ml
4015600570361 El.gaiv. AMBI PUR Orchid ref;20ml
4015600570309 El.gaiv.AMBI PUR[April,20ml RF
4015600570422 El.oro gaiv.AMBI PUR OCEAN WIND 20ml
4084500716285 Sk.milt. ARIEL MS, 4 sk.
4084500702899 Sk.milt. ARIEL Color, 4 sk.
5410076877027 Gaiv.AMBI PUR Fr.VANILLA 300 ml
4015400956181 Indų plovikl.FAIRY,Apple,450ml
4015400956303 Indų plovikl.FAIRY,Camom.450ml
4015400956358 Indų plov. FAIRY Tree&Mint.450ml
8001090118530 Indų plov.FAIRY Chamomile 900ml
4015400958017 Indų plovik.FAIRY Orange 900ml
4015400956150 Indų plovikl.FAIRY,Orange450ml
4015400956266 Indų plovikl.FAIRY,Pomeg,450ml
4015400958093 Indų plovik.FAIRY Pomeg. 900ml
8001090206855 Minkštiklis LENOR [Spring Awakening 930m
8001090206930 Minkštiklis LENOR [Gentle touch, 930ml
8001090348944 Sk.kaps.ARIEL TOL 3in1,14vnt
8001090348982 Sk.kaps.ARIEL Sensitive,14vnt
8001090504876 Skalb. minkšt. LENOR SilkTree, 750ml
8001090504937 Skalb. minkšt. LENOR Deepsea Min, 750ml
8001090504968 Skalb. minkšt. LENOR SilkTree, 1,38 l
8001090505026 Skalb. minkšt. LENOR Deepsea Miner 1,38l
8001090791900 Skyst. skalbiklis ARIEL LAVENDER; 40sk
8001090791863 Skyst. skalbiklis ARIEL LAVENDER; 20sk
8001090790903 Skyst.skalb. ARIEL TOUCH OF LENOR; 20sk
8001090791313 Skyst. skalbiklis ARIEL SENSITIVE; 40sk
8001090791825 Skystas skalbiklis ARIEL BABY; 40sk
8001090713278 Oro gaiv.AMBI PUR PREM CARIBBEAN;300ml
8001090567567 Audinių gaiviklis AMBI PUR LENOR; 500ml
8001090981134 Skyst.skalb.LENOR AMETHYST;40 sk.,2,2L
8001090981172 Skyst.skalb.LENOR GOLD ORCHID;40sk,2,2L
8001090981219 Skyst.skalb.LENOR SPRING;40sk,2,2L
8001090867223 Kvap.granulės LENOR UNSTOP DREAMS;210g
8001841182223 Kvap.granulės LENOR AMETHYST;210g
8001841158037 Skalb.minkšt.LENOR SECRETS BLUSH;900ml
8001841158068 Skalb.minkšt.LENOR SECRETS CHARM;900ml
8001841254654 Skalb.kapsulės ARIEL COLOR&STYLE;13vnt
8001841183114 Skalb.kaps.ARIEL ACTIVE DEO-FRESH;13vnt
8001841182193 Kvap.granulės LENOR SPRING AWAKE;210g
8001841182285 Kvap.granulės LENOR GOLD ORCHID;210g
8001841158099 Skalb.minkšt.LENOR SECRETS MYSTERY;900ml
8001841158129 Skalb.minkšt. LENOR SECRETS KISS;900ml
8001090206817 Skalb.minkšt.LENOR LAV&CAM;930ml
8001841125985 El.oro gaiv.AMBI PUR 3V SPRING AWAK;20ml
8001841227955 E. oro g. AMBI PUR, p., SPRING A., 20 ml
8001841376042 Skalb.minkšt.LENOR DIAMOND&LOTUS;750ml
8001841375564 Skalb.minkštiklis LENOR SENSITIVE;1,8l
8001841375762 Skalb.minkšt.LENOR GOLD ORCHID;750ml
8001841375403 Skalb.minkšt.LENOR FRESH MEADOW;1,8l
8001841375366 Skalb.minkšt.LENOR FLORAL ROMANCE;1,8l
8001841375526 Skalb.minkšt.LENOR SUMMER BREEZE;1,8l
8001841376080 Skalb.minkšt.LENOR EMERALD&IVORY;750ml
8001841375809 Skalb.minkšt.LENOR AMETHYST&FLORAL;750ml
8001841375960 Skalb.minkšt.LENOR MORNING DEW;1420ml
8001841375922 Sk.minkšt.LENOR AMETHYST&FLORAL;1420ml
8001841375724 Skalb.minkšt.LENOR EMERALD&IVORY;1420ml
8001841376004 Skalb.minkšt.LENOR SPARKLING;1420ml
8001841234892 Oro gaiviklis AMBI PUR LAVENDER;1vnt
8001841461694 Oro gaiv.AMBI PUR FLOWER;1vnt
8001841234854 Oro gaiv.AMBI PUR JAPAN;1vnt
8001841661155 Skalb.kaps.ARIEL ACTIVE DEO-FRESH;24vnt.
8001841598550 Skalb.kaps. ARIEL COLOR&STYLE;24vnt.
8001841598475 Skalb.kaps. ARIEL ULTRA OXI;24vnt.
8001841597881 Skalb.kaps. ARIEL SENSITIVE;26vnt.
8001841598345 Skalb.kaps.ARIEL TOL UNSTOP;24vnt
8001841681788 Skalb.milt.ARIEL COLOR;18skalb.1,35kg  
8001841681863 Skalb.milt. ARIEL TOL;18skalb.1,35kg
8001841682020 Skalb.milt.ARIEL TOL;36skalb.2,7kg  
8001841598048 Skalb.kaps.ARIEL TOL UNSTOP;31vnt.
8001841598437 Skalb.kaps. ARIEL COLOR&STYLE;31vnt.
8001841598260 Skalb.kaps.ARIEL ACTIVE DEO-FRESH;31vnt.
8001090980663 Skalb.kapsulės LENOR AMETHYST;28vnt
8001841000640 Oro gaiviklis AMBI PUR ORIENTAL;300ml
8001841615578 Skyst.skalb.LENOR GOLD ORCHID;18sk
8001841615493 Skyst.skalb.LENOR SPRING AWAK;18sk
8001841615455 Skyst.skalb.LENOR AMETHYST;18sk
8001841502670 Indų ploviklis FAIRY PLAT LEMON;905ml
8001841502816 Indų ploviklis FAIRY EXTRA HYGIENE;905ml
8001841234816 Oro gaiv.AMBI PUR FLOWER;1VNT
8001841375441 Skalb.minkšt.LENOR LAV&CAM;1800ml
8001841958330 Indap.kaps FAIRY ALLin1 LEMON;28vnt
8001841948980 Indap.kaps FAIRY ALLin1 LEMON;56vnt
8001841958590 Indap.kaps FAIRY ALLin1 LEMON;80vnt
8001841948461 Indap.kaps.FAIRY PLAT.LEMON;24vnt
8001841948584 Indap.kaps.FAIRY PLAT.LEMON;48vnt
8001841893617 Indap.kaps.FAIRY PLAT.+LEMON;38vnt
8001841893655 Indap.kaps.FAIRY PLAT.+GREEN;38vnt
8001841948348 Indap.kaps.FAIRY PLAT.+GREEN;52vnt
8006540019672 Indų plov.FAIRY PLAT.LEMON&LIME;700ml
8006540019719 Indų plov.FAIRY EXTRA HYGIENE;700ml
8006540089606 Indų plov.putų FAIRY FOAM papild;375ml